Bài giảng sinh học 9 quần xã sinh vật thao giảng (3)

15 247 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:33

Quan s át hình ảnh s au cho biế t ảnh ?  Quần san hô  Là tập hợp quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, sống không gian định  Các sinh vật quần có mối quan hệ gắn bó thể thống vậy, quần có cấu trúc tương đối ổn định Các sinh vật quần thích nghi với môi trường sống chúng ? Cho số ví dụ quần sinh vật QUẦN XÃXÃ RỪNG MƯA NHIỆT ĐỚI QUẦN QUẦN QUẦN RỪNG SINH RUỘNG VẬT NGẬP LÚA BIỂN MẶN ? Điền vào chỗ trống câu sau :  Quần phần sống hay _ hữu sinh hệ sinh thái  Các sinh vật quần có mối quan hệ hữu với thức ăn điều kiện sống nguồn _,  Một quần _ sinh vật thường có lịch sử hình thành lâu dài hoạt động _ hệ thống mở tương tác với yếu tố vô sinh môi trường _ ĐÂY LÀ MỘT QUẦN SINH VẬT KẾT HỢP VỚI HỆ THỐNG NHÀ KÍNH TẠI ANH ĐÂY LÀ QUẦN SINH VẬT FYNBOS Ở CHÂU PHI - Quần có đặc điểm số lượng thành phần loài sinh vật Số lượng loài đánh giá qua số độ đa dạng, độ nhiều, độ thường gặp… - Thành phần loài sinh vật thể qua việc xác định loài ưu thế, loài đặc trưng…… CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA QUẦN ĐẶC ĐIỂM CÁC CHỈ SỐ SỐ LƯỢNG CÁC LOÀI TRONG QUẦN Độ đa dạng Độ nhiều THỂ HIỆN Mức độ phong phú số lượng loài quần Mật độ cá thể loài quần Tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp loài Độ thường gặp tổng số địa điểm quan sát THÀNH Loài đóng vai trò quan trọng Loài ưu PHẦN quần LOÀI TRONG QUẦN Loài đặc trưng Loài có quần có nhiều hẳn loài khác Cho biết khác quần thể quần ? Quần thể Quần - Tập hợp cá thể loài - Tập hợp quần thể sống sinh cảnh vào loài khác sống thời điểm định sinh cảnh - Mối quan hệ cá thể - Ngoài mối quan hệ thích nghi có quan hệ hỗ thích nghi mặt dinh trợ đối địch dưỡng, nơi đặc biệt sinh sản Qua hình ảnh sau, cho biết mối quan hệ số lượng sâu số lượng chim ăn sâu ? Số lượng sâu tăng Số lượng sâu giảm Số lượng chim ăn sâu tăng Khi số lượng chim tăng cao, chim ăn hết nhiều sâu  Quan hệ ngoại cảnh quần : - Các nhân tố sinh thái vô sinh hữu sinh ảnh hưởng tới quần xã, tạo nên thay đổi  Số lượng cá thể quần thay đổi theo thay đồi ngoại cảnh luôn khống chế mức độ định phù hợp với khả môi trường tạo nên cân sinh học quần Sinh vật qua trình biến đồi thích nghi với môi trường sống chúng Hãy cho số VD ngoại cảnh quần - Sự thay đổi chu kì ngày đêm rừng nhiệt đới : ếch nhái, chim cú, muỗi hoạt động vào ban ngày, hoạt động nhiều vào ban đêm Quần vùng lạnh thay đổi theo mùa rõ rệt : rụng vào mùa đông, chim nhiều loài động vật di trú để tránh mùa đông lạnh giá ... tương đối ổn định Các sinh vật quần xã thích nghi với môi trường sống chúng ? Cho số ví dụ quần xã sinh vật QUẦN XÃXÃ RỪNG MƯA NHIỆT ĐỚI QUẦN QUẦN QUẦN XÃ XÃ RỪNG SINH RUỘNG VẬT NGẬP LÚA BIỂN MẶN... vô sinh môi trường _ ĐÂY LÀ MỘT QUẦN XÃ SINH VẬT KẾT HỢP VỚI HỆ THỐNG NHÀ KÍNH TẠI ANH ĐÂY LÀ QUẦN XÃ SINH VẬT FYNBOS Ở CHÂU PHI - Quần xã có đặc điểm số lượng thành phần loài sinh vật. .. sau :  Quần xã phần sống hay _ hữu sinh hệ sinh thái  Các sinh vật quần xã có mối quan hệ hữu với thức ăn điều kiện sống nguồn _,  Một quần _ xã sinh vật thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng sinh học 9 quần xã sinh vật thao giảng (3) , Bài giảng sinh học 9 quần xã sinh vật thao giảng (3) , Bài giảng sinh học 9 quần xã sinh vật thao giảng (3)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay