Giải bài tập trang 101 SGK Sinh lớp 9: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

1 116 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:18

Giải tập trang 101 SGK Sinh lớp 9: Thoái hóa tự thụ phấn giao phối gần A Tóm tắt lý thuyết: Thoái hóa tự thụ phấn giao phối gần Tự thụ phấn bắt buộc giao phấn giao phối gần động vật gây tượng thoái hóa tạo cặp gen lặn đồng hợp gây hại Trong chọn giống, người ta dùng phương pháp để củng cố trì số tính trạng mong muốn, tạo dòng B Hướng dẫn giải tập SGK trang 101 Sinh học lớp 9: Thoái hóa tự thụ phấn giao phối gần Bài 1: (trang 101 SGK Sinh 9) Vì tự thụ phấn bắt buộc giao phấn giao phối gần động vật qua nhiều hệ gây tượng thoái hóa? Cho ví dụ Đáp án hướng dẫn giải 1: Tự thụ phấn bắt buộc giao phấn giao phối gần động vật dẫn đến thoái hóa gen lặn có hại chuyển từ trạng thái dị hợp sang trạng thái đồng hợp Ví dụ: Ở gà thả nuôi vườn hộ gia đình thôn quê giao phối gần nên sau -> năm chúng bị chết Bài 2: (trang 101 SGK Sinh 9) Trong chọn giống, người ta dùng hai phương pháp nhằm mục đích gì? Đáp án hướng dẫn giải 2: Phương pháp tự thụ phấn bắt buộc giao phối gần có tác dụng củng cố giữ tính ổn định số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần, thuận lợi cho đánh giá kiểu gen dòng, phát gen xấu để loại bỏ khỏi quần thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 101 SGK Sinh lớp 9: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần , Giải bài tập trang 101 SGK Sinh lớp 9: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần , Giải bài tập trang 101 SGK Sinh lớp 9: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay