Giải bài tập trang 98 SGK Sinh lớp 9: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

2 127 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:18

Giải tập trang 98 SGK Sinh lớp 9: Gây đột biến nhân tạo chọn giống A Tóm tắt lý thuyết: Gây đột biến nhân tạo chọn giống Các tia phóng xạ hóa chất gây đột biến gây đột biến gen đột biến NST tác nhân hóa học hứa hẹn nhiều khả chủ động điều khiển hướng đột biến Các đột biến nhân tạo sử dụng làm nguyên liệu chọn giống áp dụng chủ yếu vi sinh vật trồng Trong chọn giống trồng, người ta sử dụng trực tiếp thể mang đột biến để nhân lên sử dụng tổ hợp lai kết hợp với chọn lọc để tạo giống B Hướng dẫn giải tập SGK trang 98 Sinh học lớp 9: Gây đột biến nhân tạo chọn giống Bài 1: (trang 98 SGK Sinh 9) Tại người ta cần chọn tác nhân cụ thể gây đột biến? Đáp án hướng dẫn giải 1: Người ta phải chọn tác nhân cụ thể gây đột biến tác nhân có tác dụng khác tới sở vật chất tính di truyền; tia phóng xạ có sức xuyên sâu, dễ gây đột biến gen đột biến NST (số lượng cấu trúc); tia tử ngoại có sức xuyên nên dùng để xử lí vật liệu có kích thước bé; có loại hóa chất có tác động chuyên biệt, đặc thù loại nuclêôtit định gen Bài 2: (trang 98 SGK Sinh 9) Khi gây đột biến tác nhân vật lí hóa học, người ta thường sử dụng biện pháp nào? Đáp án hướng dẫn giải 2: Người ta chiếu xạ với cường độ liều lượng thích hợp vào hạt nảy mầm, đỉnh sinh trưởng thân cành, hạt phân, bầu nhụy vào mô nuôi cấy Khi xử lí đột biến tác nhân hóa học, người ta ngâm hạt khó hạt nảy mầm thời điểm định vào dung dịch hóa chất có nồng độ thích hợp, tiêm dung dịch hóa chất vào bầu nhụy dùng que có tẩm hóa chất đặt vào đỉnh sinh trưởng thân cành Đối với động vật, cho hóa chất tác động lên tinh hoàn buồng trứng Bài 3: (trang 98 SGK Sinh 9) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hãy nêu vài thành tựu việc sử dụng đột biến nhân tạo chọn giống động vật, thực vật vi sinh vật? Đáp án hướng dẫn giải 3: – Trong chọn giống vi sinh vật: tạo chủng nấm pênixilin có hoạt tính cao 200 lần dạng ban đầu; tạo thể đột biến sinh trưởng mạnh để tăng sinh khối nấm men vi khuẩn, chọn đột biến giảm sức sống không khả gây bệnh để tạo vacxin phòng bệnh cho người gia súc – Trong chọn giống trồng: tạo giống lúa Tám thơm đột biến khắc phục tình trạng khan gạo Tám thơm tháng 6-11 Sử dụng thể đa bội dâu tầm, dương liễu, dưa hấu,… để tạo giống trồng đa bội có suất cao, phẩm chất tốt – Trong chọn giống vật nuôi: sử dụng đột biến nhân tạo động vật bậc thấp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... dụng đột biến nhân tạo chọn giống động vật, thực vật vi sinh vật? Đáp án hướng dẫn giải 3: – Trong chọn giống vi sinh vật: tạo chủng nấm pênixilin có hoạt tính cao 200 lần dạng ban đầu; tạo thể đột. .. thể đột biến sinh trưởng mạnh để tăng sinh khối nấm men vi khuẩn, chọn đột biến giảm sức sống không khả gây bệnh để tạo vacxin phòng bệnh cho người gia súc – Trong chọn giống trồng: tạo giống lúa... Tám thơm đột biến khắc phục tình trạng khan gạo Tám thơm tháng 6-11 Sử dụng thể đa bội dâu tầm, dương liễu, dưa hấu,… để tạo giống trồng đa bội có suất cao, phẩm chất tốt – Trong chọn giống vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 98 SGK Sinh lớp 9: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống , Giải bài tập trang 98 SGK Sinh lớp 9: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống , Giải bài tập trang 98 SGK Sinh lớp 9: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay