Giải bài tập trang 91 SGK Sinh 9: Công nghệ tế bào

1 114 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:18

Giải tập trang 91 SGK Sinh 9: Công nghệ tế bào A Tóm tắt lý thuyết: Công nghệ tế bào Công nghệ tế bào ngành kĩ thuật quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào mô để tạo quan thể hoàn chỉnh Công nghệ tế bào gồm công đoạn thiết yếu là: tách tế bào mô từ thể mang nuôi cấy để tạo mô sẹo, dùng hoocmôn sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hóa thành quan thể hoàn chỉnh Công nghệ tế bào ứng dụng vi nhân giống hay nhân vô tính chọn dòng tế bào xôma biến dị để tạo giống trồng B Hướng dẫn giải tập SGK trang 91 Sinh học lớp 9: Công nghệ tế bào Bài 1: (trang 91 SGK Sinh 9) Công nghệ tế bào gì? Gồm công đoạn thiết yếu nào? Tại cần thực công đoạn đó? Đáp án hướng dẫn giải 1: Công nghệ tế bào lĩnh vực công nghệ sinh học, ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào mô môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo mô, quan thể hoàn chỉnh Cơ thể giống với dạng gốc khác với dạng gốc trường hợp lai tế bào xôma tế bào mang đột biến – biến dị dòng xôma Bài 2: (trang 91 SGK Sinh 9) Hãy nêu ưu điểm triển vọng nhân giống vô tính ống nghiệm? Đáp án hướng dẫn giải 2: Nhân giống vô tính phương pháp có hiệu để tăng nhanh số lượng cá thể, đáp ứng với yêu cầu sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 91 SGK Sinh 9: Công nghệ tế bào , Giải bài tập trang 91 SGK Sinh 9: Công nghệ tế bào , Giải bài tập trang 91 SGK Sinh 9: Công nghệ tế bào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay