TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC

48 304 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:15

Chương trình giáo dục đạo đức cách mạng TRUNG TM BI DNG CHNH TR HUYN AM RễNG TNH LM NG CHNG TRèNH GIO DC O C CCH MNG VIT NAM BI T TNG H CH MINH V O C Thủ tớng Phạm Vn ồng nói Chủ tịch Hồ Chí Minh : Cao mà không xa, mà không lạ, lớn mà không vĩ đại, gặp lần đầu mà nh quen lâu .Có ngời nớc bn khon đặt câu hỏi: Hồ Chí Minh ngời bỡnh thờng ông Thánh Phạm Vn ồng trả lời dứt khoát: Hồ Chí Minh trớc hết ngời cuối ngời I NGUN GC T TNG O C H CH MINH II TT HCM V VAI TRề CA O C III T TNG HCM V PHM CHT O C CA NGI CCH MNG IV NGUYấN TC XY DNG V THC HNH O C V HC TP V LM THEO T TNG, TM GNG O C HCM I NGUN GC T TNG O C H CH MINH iu kin lch s - xó hi Xó hi VN th k XIX u th k XX T TNG H CH MINH Quờ hng & gia ỡnh Thi i Xó hi Vit Nam th k XIX u th k XX u th k XIX n Phỏp xõm lc: Tớnh cht xó hi: phong kin Kinh t: Nụng nghip lc hu, trỡ tr Chớnh tr: Mõu thun gia qun chỳng nhõn dõn vi triu ỡnh nh Nguyn v vi thc dõn Phỏp, Phong tro yờu nc t 1858 n trc 03/02/1 930 Min Bc: Nguyn Thin Thut, Nguyn Quang Bớch, inh Cụng Trỏng, Hong Hoa Thỏm Min Trung: Phan ỡnh Phựng, ng Nh mai Min Nam: Trng nh, Nguyn Trung Trc Cỏc cuc ngha u b n ỏp m mỏu TRONG BI CNH Y NGUYN TT THNH RA I TèM NG CU NC Ngày 5/6/1911, bến cảng Nhà Rồng, ng ời niên yêu nớc Nguyễn Tất Thành lên tàu buôn Pháp (Latutsơ Tơrêvin) sang phơng Tây tim đờng cứu nớc t nc p vụ cựng nhng Bỏc phi i QUấ H NG V GIA èNH C thõn sinh Nguyn Sinh Sc (1862 1929) Thõn mu Hong Th Loan (1868 1901) 10Tg - Chớnh ngha l khụng t, thng thn, ng n i vi mỡnh khụng t cao, t i, luụn chu khú hc tp, t kim im tin b i vi ngi khụng nnh hút ngi trờn, khụng xem khinh ngi di i vi vic vic cụng lờn trờn, lờn trc vic t, vic nh Lm vic cú trỏch nhim cao; vic thin nh my cng lm, vic ỏc nh my cng trỏnh 34 em lũng cụng vụ t m i vi ngi, vi vic - Chớ cụng vụ t Khi lm bt c vic gỡ cng ng ngh n mỡnh trc, hng th thỡ mỡnh nờn i sau; Phi lo trc thiờn h, vui sau thiờn h Thc cht l ni tip Cn, Kim, Liờm, Chớnh Bi dng c tớnh Cn, Kim, Liờm, Chớnh, Chớ cụng vụ t lm cho ngi vng vng trc mi th thỏch 35 3.3 Thng yờu ngi õy l mt nhng phm cht o c cao p nht ú l tỡnh cm rng ln Dnh cho nhng ngi cựng kh, nhng ngi lao ng b ỏp bc búc lt Th hin quan h gia ỡnh, bn bố, ng v mi ngi cuc sng hng ngy 36 Thng yờu ngi ũi hi Nghiờm khc vi mỡnh, rng rói, lng vi ngi khỏc Tụn trng ngi, bit nõng ngi lờn, khụng h thp, vựi dp ngi i vi nhng ngi cú sai lm khuyt im, nhng ó nhn v c gng sa cha, k c nhng ngi lm ng, k c k thự b thng, b bt, u hng 37 i vi cỏn b, ng viờn Phi cú tỡnh ng thng yờu ln nhau, trờn nguyờn tc t phờ bỡnh v phờ bỡnh mt cỏch chõn thnh, nghiờm tỳc Chng thỏi d ho vi quý, bao che sai lm khuyt im cho nhau, yờu nờn tt, ghột nờn xu, bố cỏnh Lm tn tht cho ng, cho CM, nhõn dõn 38 3.4 Tinh thn quc t sỏng, thu chung ú l tinh thn on kt Quc t vụ sn Vi cỏc dõn tc b ỏp bc, vi nhõn dõn lao ng cỏc nc Vi nhng ngi tin b trờn th gii Vỡ ho bỡnh, c lp dõn tc, dõn ch, tin b XH v CNXH, l hp tỏc v hu ngh gia cỏc dõn tc 39 IV NGUYấN TC XY DNG V THC HNH O C 40 Nhng nguyờn tc xõy dng o c mi Núi i ụi vi lm, phi nờu gng v o c i vi mi ngi Li núi phi i ụi vi vic lm thỡ mi em li hiu qu thit thc cho bn thõn mỡnh v cú tỏc dng i vi ngi khỏc Chng: núi nhiu lm ớt, núi m khụng lm, núi mt ng, lm mt no, khụng gng mu 41 Vỡ Qun chỳng ch quý mn nhng ngi cú t cỏch o c Mun hng dn nhõn dõn, mỡnh phi lm mc thc cho ngi ta bt chc Mỏc kt lun: Ngi ta soi mỡnh qua ngi khỏc iu chnh hnh vi ca mỡnh Cú tm gng chung v riờng, ln v nh, xa v gn, ú tm gng ca nhng ngi tiờu biu, ngi tt, vic cú ý ngha rt quan trng Bỏc l mt tm gng ln 42 Xõy i ụi vi chng, phi to thnh phong tro qun chỳng rng rói Xõy o c mi Chng vụ o c x õ y ch n g Nõng cao ý thc trỏch nhim Tng cng qun lý kinh t - ti chớnh Ci tin k thut Tham ụ Lóng phớ Quan liờu Phi to thnh phong tro qun chỳng rng rói 43 Phi tu dng o c sut i Vỡ i vi mi ngi o c CM khụng phi trờn tri ri xung Nú u tranh, rốn luyn bn b hng ngy m phỏt trin v cng c Cng nh ngc cng mi cng sỏng, vng cng luyn cng Vic tu dng o c c thc hin hot ng thc tin, lao ng, hc v tt c mi quan h xó hi 44 V.HC TP V LM THEO T TNG, O C H CH MINH Mt l: Thc hin trung vi nc, hiu vi dõn, mi cỏn b, ng viờn phi trung thnh vụ hn vi mc tiờu lý tng ca ng, ca dõn tc, tham gia tớch cc vo vic y mnh ton din cụng cuc i mi, vỡ mc tiờu dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng, dõn ch, minh 45 Hai l: Thc hin ỳng li dy: Cn, kim, liờm chớnh, cụng vụ t nờu cao phm giỏ ngi Vit Nam thi k mi Ba l: Nõng cao ý thc dõn ch v k lut, gn bú vi nhõn dõn, vỡ nhõn dõn phc v 46 Bn l: Hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh cn phỏt huy ch ngha yờu nc gn cht vi ch ngha quc t sỏng, on kt, hu ngh gia cỏc dõn tc iu kin ton cu húa, ch ng, tớch cc hi nhp kinh t quc t 47 48 ... tớng Phạm Vn ồng nói Chủ tịch Hồ Chí Minh : Cao mà không xa, mà không lạ, lớn mà không vĩ đại, gặp lần đầu mà nh quen lâu .Có ngời nớc bn khon đặt câu hỏi: Hồ Chí Minh ngời bỡnh thờng ông Thánh... Chí Minh ngời bỡnh thờng ông Thánh Phạm Vn ồng trả lời dứt khoát: Hồ Chí Minh trớc hết ngời cuối ngời I NGUN GC T TNG O C H CH MINH II TT HCM V VAI TRề CA O C III T TNG HCM V PHM CHT O C CA NGI... HC TP V LM THEO T TNG, TM GNG O C HCM I NGUN GC T TNG O C H CH MINH iu kin lch s - xó hi Xó hi VN th k XIX u th k XX T TNG H CH MINH Quờ hng & gia ỡnh Thi i Xó hi Vit Nam th k XIX u th k XX u
- Xem thêm -

Xem thêm: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC, Điều kiện lịch sử - xã hội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay