Giải bài tập trang 142 SGK Sinh lớp 9: Quần thể sinh vật

2 116 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:12

Giải tập trang 142 SGK Sinh lớp 9: Quần thể sinh vật A Tóm tắt lý thuyết: Quần thể sinh vật Quần thể sinh vật bao gồm cá thể loài, sống khu vực định, thời điểm định có khả sinh sản tạo thành hệ Quần thể mang đặc trưng tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi, mật độ thể Số lượng cá thể quần thể biến động theo mùa, theo năm, phụ thuộc vào nguồn thức ăn, nơi điều kiện sống môi trường Khi mật độ cá thể tăng cao dẫn tới thiếu thức ăn, chỗ ở, phát sinh nhiều bệnh tật, nhiều cá thể bị chết Khi đó, mật độ quần thể lại điều chỉnh trở mức cân B Hướng dẫn giải tập SGK trang 142 Sinh học lớp 9: Quần thể sinh vật Bài 1: (trang 142 SGK Sinh 9) Hãy lấy hai ví dụ chứng minh cá thể quần thể hỗ trợ, cạnh tranh lẫn Đáp án hướng dẫn giải 1: Ví dụ quần thể ong mật: + Có phân công để hỗ trợ cho nhau: – Ong chúa: chuyên nhiệm vụ sinh sản – Ong thợ có nhóm giữ nhiệm vụ hút mật, lấy phấn hoa, có nhóm làm vệ sinh tổ, nhóm bảo vệ… + Khi số lượng cá thể quần thể tăng mạnh gây cạnh tranh gay gắt thức ăn, nơi dẫn đến xẻ đàn cạnh tranh giảm nhẹ Bài 2: (trang 142 SGK Sinh 9) Từ bảng số lượng cá thể ba loài sau, vẽ hình tháp tuổi loài giấy kẻ li nhận xét hình tháp thuộc dạng hình tháp gì? Loài sinh vật Nhóm tuổi trước sinh sản Nhóm tuổi sinh sản Nhóm tuổi sau sinh sản Chuột đồng 50 con/ha 48 con/ha 10 con/ha Chim trĩ 75 con/ha 25 con/ha con/ha Nai 15 con/ha 50 con/ha con/ha VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án hướng dẫn giải 2: Hình tháp chuột đồng có dạng ổn định Hình tháp chim trĩ có dạng phát triển Hình tháp nai có dạng giảm sút Bài 3: (trang 142 SGK Sinh 9) Mật độ cá thể quần thể điều chỉnh quanh mức cân nào? Đáp án hướng dẫn giải 3: Mật độ quần thể không cố định mà thay đổi theo mùa, theo năm phụ thuộc vào chu kì sống sinh vật Cơ chế điều hòa mật độ quần thể trường hợp mật độ xuông thấp tăng cao trì trạng thái cân quần thể: + Khi mật độ cá thể cao, điều kiện sống suy giảm, quần thể xuất dấu hiệu làm giảm số lượng cá thể tượng di cư phận cá thể quần thể, giảm khả sinh sản mắn đẻ cá thể cái, giảm mức sống sót cá thể non già,… + Khi mật độ cá thể giảm tới mức thấp định, quần thể có chế điều chỉnh số lượng theo hướng ngược lại, khả sinh sản khả sống sót cá thể quần thể tăng cao VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... trạng thái cân quần thể: + Khi mật độ cá thể cao, điều kiện sống suy giảm, quần thể xuất dấu hiệu làm giảm số lượng cá thể tượng di cư phận cá thể quần thể, giảm khả sinh sản mắn đẻ cá thể cái, giảm...Đáp án hướng dẫn giải 2: Hình tháp chuột đồng có dạng ổn định Hình tháp chim trĩ có dạng phát triển Hình tháp nai có dạng giảm sút Bài 3: (trang 142 SGK Sinh 9) Mật độ cá thể quần thể điều chỉnh... giảm mức sống sót cá thể non già,… + Khi mật độ cá thể giảm tới mức thấp định, quần thể có chế điều chỉnh số lượng theo hướng ngược lại, khả sinh sản khả sống sót cá thể quần thể tăng cao VnDoc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 142 SGK Sinh lớp 9: Quần thể sinh vật , Giải bài tập trang 142 SGK Sinh lớp 9: Quần thể sinh vật , Giải bài tập trang 142 SGK Sinh lớp 9: Quần thể sinh vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay