Giải bài tập trang 134 SGK Sinh lớp 9: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

2 121 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:12

Giải tập trang 134 SGK Sinh lớp 9: Ảnh hưởng lẫn sinh vật A Tóm tắt lý thuyết: Ảnh hưởng lẫn sinh vật Trong tự nhiên, thường sinh vật sống tách biệt với sinh vật khác Thông qua mối quan hệ loài khác loài, sinh vật luôn hỗ trợ cạnh tranh lẫn Các sinh vật loài hỗ trợ lẫn nhóm cá thể Tuy nhiên, gặp điều kiện bất lợi cá thể loài cạnh tranh dẫn tới số cá thể sống tách khỏi nhóm Trong mối quan hệ khác loài, sinh vật hỗ trợ đối địch với Quan hệ hỗ trợ mối quan hệ có lợi (hoặc hại) cho tất sinh vật Trong quan hệ đối địch, bên sinh vật lợi bên bị hại hai bên bị hại B Hướng dẫn giải tập SGK trang 134 Sinh học lớp 9: Ảnh hưởng lẫn sinh vật Bài 1: (trang 134 SGK Sinh 9) Các sinh vật loài hỗ trợ cạnh tranh lẫn điều kiện? Đáp án hướng dẫn giải 1: + Hỗ trợ sinh vật sống với thành nhóm nơi có diện tích (hoặc thể tích) hợp lí có nguồn sống đầy đủ + Cạnh tranh gặp điều kiện bất lợi số lượng cá thể cao dẫn tới thiếu thức ăn, nơi ở… Bài 2: (trang 134 SGK Sinh 9) Quan hệ cá thể tượng tự tỉa thực vật mối quan hệ gì? Trong điều kiện tượng tự tỉa diễn mạnh mẽ? Đáp án hướng dẫn giải 2: Hiện tượng tự tỉa thưa thực vật dạng điều tiết biến động quần thể loài thực vật nhằm mục đích sinh tồn trì quần thể trạng thái cân ổn định Khi mọc dày, cá thể quần thể có rễ sát có khả sử dụng dinh dưỡng nhau, nhỏ bị lớn che (cơ quan quang hợp) dẫn đến tình trạng phát triển cân phần phần cây, kết nhỏ bị chết Đó tượng tự tỉa thưa thực vật Hiện tượng tự tỉa thưa tượng cạnh tranh loài, cạnh tranh nơi ánh sáng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí dinh dưỡng, điều dẫn tới cá thể non yếu, khả cạnh tranh với cá thể khác dẫn tới việc cá thể bị chết Hiện tượng tỉa thưa diễn mạnh mẽ cạnh tranh quần thể diễn mạnh mẽ (nơi ở, ánh sáng, dinh dưỡng) đặc biệt ánh sáng Bài 3: (trang 134 SGK Sinh 9) Hãy tìm thêm ví dụ minh họa quan hệ hỗ trợ đối địch sinh vật khác loài Trong ví dụ đó, sinh vật sinh vật lợi bị hại? Đáp án hướng dẫn giải 3: Quan hệ đối địch: – Trong ruộng lúa có nhiều loài cỏ dại gây hại cho lúa, sâu rầy gây hại cho lúa – Bọ dừa phá hoại vườn dừa làm suất vườn dừa giảm Quan hệ hỗ trợ: Trong vườn xen canh dừa chuối Dừa che mát, chắn bớt gió cho chuối, ngược lại chuối che mát, giữ ẩm cho đất gốc dừa Bài 4: (trang 134 SGK Sinh 9) Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm để tránh cạnh tranh gay gắt cá thể sinh vật, làm giảm suất vật nuôi, trồng? Đáp án hướng dẫn giải 4: Cần trồng nuôi động vật với mật độ hợp lí, áp dụng kĩ thuật tỉa thưa thực vật tách đàn động vật cần thiết, cung cấp thức ăn đầy đủ vệ sinh môi trường VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... biệt ánh sáng Bài 3: (trang 134 SGK Sinh 9) Hãy tìm thêm ví dụ minh họa quan hệ hỗ trợ đối địch sinh vật khác loài Trong ví dụ đó, sinh vật sinh vật lợi bị hại? Đáp án hướng dẫn giải 3: Quan hệ... Bài 4: (trang 134 SGK Sinh 9) Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm để tránh cạnh tranh gay gắt cá thể sinh vật, làm giảm suất vật nuôi, trồng? Đáp án hướng dẫn giải 4: Cần trồng nuôi động vật. .. trồng nuôi động vật với mật độ hợp lí, áp dụng kĩ thuật tỉa thưa thực vật tách đàn động vật cần thiết, cung cấp thức ăn đầy đủ vệ sinh môi trường VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 134 SGK Sinh lớp 9: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật , Giải bài tập trang 134 SGK Sinh lớp 9: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật , Giải bài tập trang 134 SGK Sinh lớp 9: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay