Giải bài tập trang 121 SGK Sinh lớp 9: Môi trường và các nhân tố sinh thái

2 125 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:12

Giải tập trang 121 SGK Sinh lớp 9: Môi trường nhân tố sinh thái A Tóm tắt lý thuyết: Môi trường nhân tố sinh thái Môi trường sống sinh vật bao gồm tất bao quanh sinh vật Nhân tố sinh thái yếu tố môi trường tác động tới sinh vật Các nhân tố sinh thái chia thành hai nhóm: nhóm nhân tố sinh tháisinh nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm nhân tố sinh thái người nhân tố sinh thái sinh vật khác Giới hạn sinh thái giới hạn chịu đựng thể sinh vật nhân tố sinh thái định B Hướng dẫn giải tập SGK trang 121 Sinh học lớp 9: Môi trường nhân tố sinh thái Bài 1: (trang 121 SGK Sinh 9) Chuột sống rừng mưa nhiệt đới chịu ảnh hưởng nhân tố sinh thái sau: mức độ ngập nước, kiến, độ dốc đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, rắn hổ mang, áp suất không khí, gỗ, gỗ mục, gió thổi, cỏ, thảm khô, sâu ăn cây, độ tơi xốp đất, lượng mưa Hãy xếp nhân tố vào nhóm nhân tố sinh thái Đáp án hướng dẫn giải 1: + Nhóm nhân tố sinh thái sống: kiến, rắn hổ mang, gỗ, cỏ, sâu ăn + Nhóm nhân tố sinh thái không sống: mức độ ngập nước, độ dốc đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, áp suất không khí, gỗ mục, gió thổi, thảm khô, độ tơi xốp đất, lượng mưa Bài 2: (trang 121 SGK Sinh 9) Quan sát lớp học điền thêm nhân tố sinh thái tác động tới việc học tập sức khỏe học sinh vào bảng 41.3 Đáp án hướng dẫn giải 2: Nhân tố sinh thái Mức độ tác động Ánh sáng Đủ ánh sáng để đọc sách Âm Đủ lớn để nghe cô giáo giảng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Màu sắc Tương phản màu phấn màu bảng để chép bảng Nhiệt độ Đủ thoáng mát cảm giác dễ chịu Bài 3: (trang 121 SGK Sinh 9) Khi ta đem phong lan từ rừng rậm trồng vườn nhà, nhân tố sinh thái môi trường tác động lên phong lan thay đổi nào? Đáp án hướng dẫn giải 3: Cây phong lan sống rừng rậm thường tán rừng nên ánh sáng chiếu thường yếu (rừng thường có nhiều tầng cây), chuyển vườn nhà cối mọc thưa nên ánh sáng chiếu vào phong lan mạnh, độ ẩm rừng cao vườn, nhiệt độ rừng ổn định rừng… Bài 4: (trang 121 SGK Sinh 9) Hãy vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của: – Loài vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ 0oc đến 90°c, điểm cực thuận 55°c – Loài xương rồng sa mạc có giới hạn nhiệt độ từ 0°c đến 56°c, điểm cực thuận 32°c Đáp án hướng dẫn giải 4: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... cảm giác dễ chịu Bài 3: (trang 121 SGK Sinh 9) Khi ta đem phong lan từ rừng rậm trồng vườn nhà, nhân tố sinh thái môi trường tác động lên phong lan thay đổi nào? Đáp án hướng dẫn giải 3: Cây phong... cối mọc thưa nên ánh sáng chiếu vào phong lan mạnh, độ ẩm rừng cao vườn, nhiệt độ rừng ổn định rừng… Bài 4: (trang 121 SGK Sinh 9) Hãy vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của: – Loài vi khuẩn suối... Loài xương rồng sa mạc có giới hạn nhiệt độ từ 0°c đến 56°c, điểm cực thuận 32°c Đáp án hướng dẫn giải 4: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 121 SGK Sinh lớp 9: Môi trường và các nhân tố sinh thái , Giải bài tập trang 121 SGK Sinh lớp 9: Môi trường và các nhân tố sinh thái , Giải bài tập trang 121 SGK Sinh lớp 9: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay