Giải bài tập trang 107 SGK Sinh lớp 9: Các phương pháp chọn lọc

2 113 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:12

Giải tập trang 107 SGK Sinh lớp 9: Các phương pháp chọn lọc A Tóm tắt lý thuyết: Các phương pháp chọn lọc Chọn lọc hàng loạt dựa kiểu hình chọn nhóm cá thể phù hợp với mục tiêu chọn lọc để làm giống Chọn lọc cá thể chọn lấy số cá thể tốt, nhân lên cách riêng rẽ theo dòng Do đó, kiểm tra kiểu gen cá thể B Hướng dẫn giải tập SGK trang 107 Sinh học lớp 9: Các phương pháp chọn lọc Bài 1: (trang 107 SGK Sinh 9) Phương pháp chọn lọc hàng loạt lần nhiều lần tiến hành nào, có ưu nhược điểm thích hợp với loại đối tượng nào? Đáp án hướng dẫn giải 1: Phương pháp chọn lọc hàng loạt lần tiến hành sau: + Năm thứ (năm I) người ta gieo trồng giống ban đầu để chọn lọc ưu tú, phù hợp với mục đích chọn lọc Hạt ưu tú thu hoạch chung để làm giống cho vụ sau (năm II) + Ở năm II so sánh giống tạo chọn lọc hàng loạt, gọi “giống chọn hàng loạt” với giống ban đầu giống đối chứng (giống tốt sử dụng đại trà sản xuất) + Qua đánh giá so sánh, giống chọn hàng loạt đạt yêu cầu đặt ra, hẳn giống ban đầu không cần chọn lần + Nếu giống mang chọn lọc thoái hóa nghiêm trọng, không đồng chiều cao khả sinh trưởng,… tiếp tục chọn lọc lần 2, vượt giống ban đầu + Chọn lọc hàng loạt có ưu điểm đơn giản, dễ làm, tốn kém, áp dụng rộng rãi + Hình thức chọn lọc hàng loạt có nhược điểm dựa vào kiểu hình nên dễ nhầm với thường biến phát sinh khí hậu địa hình Bài 2: (trang 107 SGK Sinh 9) Phương pháp chọn lọc cá thể tiến hành nào? Có ưu, nhược điểm so với phương pháp chọn lọc hàng loạt tích hợp với đối tượng nào? Đáp án hướng dẫn giải 2: Phương pháp chọn lọc cá thể tiến hành sau: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí + Ở năm I, ruộng chọn giống khởi đầu, người ta chọn cá thể tốt Hạt gieo riêng dòng để so sánh (năm II) + Ở năm II, người ta so sánh dòng với nhau, so với giống gốc giống đối chứng để chọn dòng tốt nhất, đáp ứng mục tiêu đặt Trường hợp chưa đạt yêu cầu tiến hành chọn lọc cá thể lần Chọn lọc cá thể phối hợp chọn lọc dựa kiểu hình với kiểm tra kiểu gen Chọn lọc cá thể thích hợp với tự thụ phấn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... yêu cầu tiến hành chọn lọc cá thể lần Chọn lọc cá thể phối hợp chọn lọc dựa kiểu hình với kiểm tra kiểu gen Chọn lọc cá thể thích hợp với tự thụ phấn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu... năm I, ruộng chọn giống khởi đầu, người ta chọn cá thể tốt Hạt gieo riêng dòng để so sánh (năm II) + Ở năm II, người ta so sánh dòng với nhau, so với giống gốc giống đối chứng để chọn dòng tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 107 SGK Sinh lớp 9: Các phương pháp chọn lọc , Giải bài tập trang 107 SGK Sinh lớp 9: Các phương pháp chọn lọc , Giải bài tập trang 107 SGK Sinh lớp 9: Các phương pháp chọn lọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay