Giải bài tập trang 185 SGK Sinh lớp 9: Luật bảo vệ môi trường

2 123 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 15:56

Giải tập trang 185 SGK Sinh 9: Luật bảo vệ môi trường A Tóm tắt lý thuyết: Luật bảo vệ môi trường Luật Bảo vệ môi trường ban hành nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu xấu hoạt động người thiên nhiên gây cho môi trường tự nhiên Luật Bảo vệ môi trường quy định: Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giữ cho môi trường lành, đẹp, cải thiện môi trường, bảo đảm cân sinh thái, ngăn chặn, khắc phục hậu xấu người thiên nhiên gây cho môi trường, khai thác, sử dụng hợp lí tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên Cấm nhập chất thải vào Việt Nam Các tổ chức cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải công nghệ thích hợp Các tổ chức cá nhân gây cố môi trường có trách nhiệm bồi thường khắc phục hậu mặt môi trường Mọi người có trách nhiệm thực tốt Luật Bảo vệ môi trường B Hướng dẫn giải tập SGK trang 185 Sinh Học lớp 9: Luật bảo vệ môi trường Bài 1: (trang 185 SGK Sinh 9) Trình bày sơ lược hai nội dung phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường, khắc phục ô nhiễm cố môi trường Luật bảo vệ môi trường Việt Nam Đáp án hướng dẫn giải 1: – Phòng, chống suy thoái, ô nhiễm cố môi trường (chương II) Quy định phòng chống suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, cố môi trường đất, nước, không khí, sinh vật, hệ sinh thái, đa dạng sinh học, cảnh quan Cấm nhập khẩu: chất thải vào Việt Nam Khắc phục suy thoái, ô nhiễm cố môi trường (Chương III): Các tổ chức cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải công nghệ thích hợp Các tổ chức cá nhân gây cố môi trường có trách nhiệm bồi thường khắc phục hậu mặt môi trường Bài 2: (trang 185 SGK Sinh 9) Hãy liệt kê hành động làm suy thoái môi trường mà em biết thực tế.Thử đề xuất cách khắc phục Đáp án hướng dẫn giải 2: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hành động làm suy thoái môi trường Cách khắc phục Khai thác rừng bừa bãi Trồng gây rừng, khai thác rừng hợp lí Săn bắn động vật hoang dã Xây dựng khu rừng quốc gia để bảo vệ thiên nhiên động vật hoang dã, lưu giữ nguồn gen quý có nguy tiệt chủng Cấm săn bắt động vật hoang dã Sử dụng đất không hợp lí Có quy hoạch sử dụng đất, cải tạo đất mục đích Bài 3: (trang 185 SGK Sinh 9) Mỗi học sinh cần làm để thực tốt Luật bảo vệ môi trường Đáp án hướng dẫn giải 3: Để bảo vệ môi trường vận động trồng thêm xanh, hạn chế dùng túi nylon (vì dùng lần bỏ), đừng liệng chai nhựa môi trường, tiết kiệm điện nước, chuyển sang dùng lượng bền vững, đẩy nhanh canh tác hữu cơ, chuyển sang dùng thực phẩm dinh dưỡng không dùng động vật để giảm bớt khí thải, giảm bớt ảnh hưởng hiệu ứng nhà kính, để Địa Cầu không nóng thêm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 185 SGK Sinh lớp 9: Luật bảo vệ môi trường , Giải bài tập trang 185 SGK Sinh lớp 9: Luật bảo vệ môi trường , Giải bài tập trang 185 SGK Sinh lớp 9: Luật bảo vệ môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay