Giải bài tập trang 177 SGK Sinh lớp 9: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

2 171 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 15:56

Giải tập trang 177 SGK Sinh 9: Sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên A Tóm tắt lý thuyết: Sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu gồm: Tài nguyên không tái sinh (than đá, dầu lửa) dạng tài nguyên sau thời gian sử dụng bị cạn kiệt Tài nguyên tái sinh dạng tài nguyên sử dụng hợp có điều kiện phát triển phục hồi (tài nguyên sinh vật, đất, nước) Tài nguyên lượng vĩnh cửu (năng lượng mặt trời, gió, sóng, thủy triều) nghiên cứu sử dụng ngày nhiều, thay dần dạng lượng bị cạn kiệt hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường Tài nguyên thiên nhiên vô tận, cần phải sử dụng cách tiết kiệm hợp lí, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên xã hội tại, vừa bảo đảm trì, lâu dài nguồn tài nguyên cho hệ mai sau Bảo vệ rừng xanh mặt đất có vai trò quan trọng việc bảo vệ đất, nước tài nguyên sinh vật khác B Hướng dẫn giải tập SGK trang 177 Sinh Học lớp 9: Sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên Bài 1: (trang 177 SGK Sinh 9) Tài nguyên không tái sinh tái sinh khác nào? Đáp án hướng dẫn giải 1: – Tài nguyên không tái sinh nguồn tài nguyên sau khai thác sử dụng bị cạn kiệt dần, tài nguyên khoáng sản – Tài nguyên tái sinh nguồn tài nguyên sau sử dụng tái sinh ngày phong phú quản tốt, tài nguyên đất, nước, sinh vật biển tài nguyên nông nghiệp Bài 2: (trang 177 SGK Sinh 9) Vì phải sử dụng tiết kiệm hợp nguồn tài nguyên thiên nhiên? Đáp án hướng dẫn giải 2: Chúng ta phải sử dụng tiết kiệm hợp tài nguyên thiên nhiên tài nguyên vô tận Chúng ta cần phải sử dụng hợp để vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên xã hội vừa bảo đảm trì lâu dài nguồn tài nguyên cho hệ cháu mai sau VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 3: (trang 177 SGK Sinh 9) Nguồn lượng gọi nguồn lượng sạch? Đáp án hướng dẫn giải 3: Nguồn lượng vĩnh cửu lượng mặt trời, lượng gió, lượng nhiệt từ lòng trái đất, sử dụng không gây ô nhiễm môi trường Đó lượng Bài 4: (trang 177 SGK Sinh 9) Sử dụng hợp nguồn tài nguyên rừng có ảnh hưởng tới tài nguyên khác tài nguyên đất nước? Đáp án hướng dẫn giải 4: Bảo vệ rừng xanh mặt đất có vai trò quan trọng việc bảo vệ đất, nước tài nguyên sinh vật khác Rừng có vai trò quan trọng việc hình thành bảo vệ đất Cây rừng hấp thụ chất khoáng nước đất, đất rừng không bị nghèo khô dần Xác sinh vật rừng sau phân giải cung cấp lượng khoáng cho đất Ở vùng có rừng che phủ sau trận mưa lớn, rừng giữ nước mưa làm cho nước ngấm vào đất lớp thảm mục nhiều hơn, đất không bị khô Khi chảy mặt đất, nước va vào gốc nên chảy chậm lại Do vậy, rừng có vai trò quan trọng việc hạn chế xói mòn đất xói mòn sườn dốc đồng thời chống bồi lấp lòng sông, lòng hồ, công trình thủy lợi, thủy điện VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 177 SGK Sinh lớp 9: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên , Giải bài tập trang 177 SGK Sinh lớp 9: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên , Giải bài tập trang 177 SGK Sinh lớp 9: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay