Giải bài tập trang 149 SGK Sinh 9: Quần xã sinh vật

2 146 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 15:56

Giải tập trang 149 SGK Sinh 9: Quần sinh vật A Tóm tắt lý thuyết: Quần sinh vật Quần sinh vật tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc loài khác nhau, sống không gian xác định chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với Quần có đặc điểm số lượng thành phần loài sinh vật Số lượng cá thể quần thể quần luôn khống chế mức độ phù hợp với khả môi trường, tạo nên cân sinh học quần B Hướng dẫn giải tập SGK trang 149 Sinh Học lớp 9: Quần sinh vật Bài 1: (trang 149 SGK Sinh 9) Thế quần xã? Quần khác với quần thể nào? Đáp án hướng dẫn giải 1: – Quần sinh vật tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, sống khoảng không gian có điều kiện sinh thái tương tự Các sinh vật quần có mối quan hệ gắn bó thể thống quần có cấu trúc tương đối ổn định Các sinh vật quần thích nghi với môi trường sống chúng – Quần thể tập hợp cá thể loài sinh sống khoảng không gian định, thời điểm định, có khả sinh sản tạo thành hệ Các cá thể quần thể có mối quan hệ sinh thái hỗ trợ cạnh tranh Bài 2: (trang 149 SGK Sinh 9) Hãy lấy ví dụ quần sinh vật mà em biết Trả lời câu hỏi gợi ý sau: – Kể tên loài quần – Các loài có liên hệ với nào? – Khu vực phân bố quần Đáp án hướng dẫn giải 2: – Rừng dừa quần gồm có quần thể: dừa, chuối, cỏ, bọ dừa, giun đất, vi sinh vật… – Dừa che mát, chắn bớt gió cho chuối – Chuối che mát giữ ẩm gốc cho dừa – Giun làm xốp đất cho dừa, chuối, cỏ – Cỏ giữ ẩm gốc cho dừa, chuối đồng thời cạnh tranh chất dinh dưỡng đất với dừa, chuối – Dừa, chuối, cỏ giữ cho đất ẩm, có nhiệt độ thích hợp cho hệ vi sinh vật phát triển VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí – Vi sinh vật biến đổi xác thực vật, động vật thành chất mùn cho cỏ, dừa, chuối Bài 3: (trang 149 SGK Sinh 9) Hãy nêu tính chất số lượng thành phần loài quần Đáp án hướng dẫn giải 3: Nguyên phân Giảm phân Xảy tế bào sinh dưỡng Xảy tế bào sinh dục lần phân bào gồm lần phân bào liên tiếp Có phân li đồng cặp Có phân li độc lập tổ hợp tự NST kép tương đương hai cực tế cặp NST kép tương đồng bào hai cực tế bào tế bào mẹ (2n) nguyên phân tạo tế bào mẹ (2n) giảm phân tạo bốn tế hai tế bào con, tế bào có bào con, tế bào có NST NST lưỡng bội (2n) đơn bội (n) Bài 4: (trang 149 SGK Sinh 9) Thế cân sinh học? Hãy lấy ví dụ minh họa cân sinh học Đáp án hướng dẫn giải 4: Cân sinh học quần biểu số lượng cá thể sinh vật quần luôn không chế mức độ định (dao động quanh vị trí cân bằng) phù hợp với khả cung cấp nguồn sống môi trường VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 149 SGK Sinh 9: Quần xã sinh vật , Giải bài tập trang 149 SGK Sinh 9: Quần xã sinh vật , Giải bài tập trang 149 SGK Sinh 9: Quần xã sinh vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay