Giải bài tập trang 133, 134 SGK Vật lý lớp 9: Kính lúp

1 131 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 15:18

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 133, 134 SGK Vật lớp 9: Kính lúp I Tóm tắt kiến thức bản: Kính lúp - Kính lúp thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát vật nhỏ - Vật cần quan sát phải đặt khoảng tiêu cự kính ảnh ảo lớn vật Mắt nhìn thấy ảnh ảo - Dùng kính lúp có số bội giác lớn để quan sát ta thấy ảnh lớn II Giải tập trang 133, 134 SGK Vật lớp Câu Kính lúp có số bội giác lớn có tiêu cự dài hay ngắn? Hướng dẫn giải: Kính lúp có số bội giác lớn có tiêu cự ngắn Câu Số bội giác nhỏ kính lúp 1,5x Vậy tiêu cự dài kính lúp bao nhiêu? Hướng dẫn giải: Tiêu cự dài kính lúp f = ≈ 16,7 cm Câu Qua kính lúp có ảnh thật hay ảo? To hay nhỏ vật? Hướng dẫn giải: Qua kính lúp có ảnh ảo, to vật Câu Muốn có ảnh tập 4, ta phải đặt vật khoảng trước kính lúp? Hướng dẫn giải: Muốn có ảnh tập 4, phải đặt vật khoảng tiêu cự kính lúp (cách kính lúp khoảng nhỏ hay tiêu cự) Câu Hãy kể số trường hợp thực tế đời sống sản xuất phải sử dụng đến kính lúp Hướng dẫn giải: Một số trường hợp thực tế đời sống sản xuất phải sử dụng đến kính lúp: - Đọc chữ viết nhỏ - Quan sát chi tiết nhỏ đồ vật, ví dụ chi tiết nhỏ đồng hồ, mạch điện tử, tranh - Quan sát chi tiết nhỏ vật thực vật, phận kiến, muỗi, ong , vân cây, chi tiết mặt cắt rễ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 133, 134 SGK Vật lý lớp 9: Kính lúp , Giải bài tập trang 133, 134 SGK Vật lý lớp 9: Kính lúp , Giải bài tập trang 133, 134 SGK Vật lý lớp 9: Kính lúp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay