Giải bài tập trang 108, 109, 110 SGK Vật lý lớp 9: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

3 117 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 15:18

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 108, 109, 110 SGK Vật lớp 9: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng I Tóm tắt kiến thức bản: Hiện tượng khúc xạ ảnh sáng - Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác bị gãy khúc mặt phân cách hai môi trường gọi tượng khúc xạ ánh sáng - Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước, góc khúc xạ nhỏ góc tới - Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí, góc khúc xạ lớn góc tới II Giải tập trang 108, 109, 110 SGK Vật lớp Câu Hình 40.2 (SGK) Hãy cho biết tia khúc xạ có nằm mặt phẳng tới không? Góc tới góc khúc xạ, góc lớn hơn? Hướng dẫn giải: - Trong thí nghiệm hình 40.2 sgk, tia khúc xạ nằm mặt phẳng tới - Góc tới lớn góc khúc xạ Câu Hãy đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra xem nhận xét có thay đổi góc tới hay không? Hướng dẫn giải: Muốn biết điều hay không ta thay đổi góc tới phải thay đổi hướng tia tới, quan sát tia khúc xạ, độ lớn góc khúc xạ, độ lớn góc tới Câu Hãy thể kết luận hình vẽ Hướng dẫn giải: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu Kết luận trường hợp tia sáng truyền từ nước sang không khí hay không? Đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đoán đó? Hướng dẫn giải: Vì ánh sáng truyền ngược lại nên ánh sáng truyền từ nước sang không khí chưa góc tới lớn góc khúc xạ Có thể làm theo cách sau để chiếu tia sáng từ nước sang không khí: Đặt nguồn sáng (đèn) đáy bình nước, đặt đáy bình lệch khỏi mặt bàn, đặt nguồn sáng bình, chiếu tia sáng qua đáy bình vào nước sang không khí Câu Chứng minh rằng: Đường nối vị trí ba ghim đường truyền tia sáng từ đỉnh ghim A tới mắt Hướng dẫn giải: Mắt nhìn thấy A ánh sáng từ A phát truyền vào mắt Khi mắt nhìn thấy B mà không nhìn thấy A có nghĩa ánh sáng từ A phát bị B che khuất, không truyền đến mắt Khi mắt nhìn thấy C mà không nhìn thấy A, B có nghĩa ánh sáng từ A, B phát bị C che khuất không đến mắt Khi bỏ qua B, C ta lại nhìn thấy A có nghĩa ánh sáng từ A phát truyền qua nước không khí đến mắt ta Vây đường nối vị trí ba đỉnh ghim A, B, C biểu diễn đường truyền tia sáng từ đỉnh ghim A nước đến mặt phân cách nước không khí, tới mắt Câu Nhận xét đường truyền tia sáng, điểm tới, tia tới, tia khúc xạ, vẽ pháp tuyến điểm tới So sánh độ lớn góc khúc xạ góc tới Hướng dẫn giải: - Đường truyền tia sáng từ nước sang không khí bị khúc xạ mặt phân cách nước không khí - Trong trường hợp này, góc khúc xạ lớn góc tới Câu 7: Phân biệt tượng khúc xạ phản xạ ánh sáng Hướng dẫn giải Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác bị gãy khúc mặt phân cách hai môi trường gọi tượng khúc xạ ánh sáng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hiện tượng phản xạ ánh sáng Hiện tượng khúc xạ ánh sáng - Tia tới gặp mặt phân cách môi - Tia tới gặp mặt phân cách môi trường suốt bị hắt trở lại môi trường trường suốt bị gãy khúc mặt phân suốt cũ cách tiếp tục vào môi trường - Góc phản xạ góc tới suốt thứ hai - Góc phản xạ không góc tới Câu 8: Giải thích tượng nêu phần mở Hướng dẫn giải: Khi chưa đổ nước vào bát, ta không nhìn thấy đầu A đũa Trong không khí, ánh sáng theo đường thẳng từ A đến mắt Nhưng điểm đũa thẳng chắn đường truyền nên tia sáng không đến mắt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 108, 109, 110 SGK Vật lý lớp 9: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng , Giải bài tập trang 108, 109, 110 SGK Vật lý lớp 9: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng , Giải bài tập trang 108, 109, 110 SGK Vật lý lớp 9: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay