Giải bài tập trang 144, 145 SGK Vật lý lớp 9: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

3 103 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 15:12

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 144, 145 SGK Vật lớp 9: Màu sắc vật ánh sáng trắng ánh sáng màu I Tóm tắt kiến thức bản: Màu sắc vật ánh sáng trắng ánh sáng màu - Khi nhìn thấy vật màuánh sáng màu từ vật đến mắt ta - Vật màu trắng có khả tán xạ tất ánh sáng màu - Vật màu tán xạ mạnh ánh sáng màu đó, tán xạ ánh sáng màu khác - Vật màu đen khả tán xạ ánh sáng màu II Giải tập trang 144, 145 SGK Vật lớp Câu Đặt vật ánh sáng trắng - Nếu thấy vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh lục có ánh sáng màu truyền từ vật vào mắt ta? - Nếu thấy vật màu đen sao? Hướng dẫn giải: Đặt vật ánh sáng trắng - Khi nhìn thấy vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh lục có ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh lục truyền từ vật đến mắt ta - Khi nhìn thấy vật màu đen ánh sáng màu truyền từ vật đến mắt ta Ta thấy vậtánh sáng từ vật bên cạnh đến mắt ta Câu Nhận xét màu vật màu đỏ, màu xanh lục, màu đen màu trắng chiếu chúng ánh sáng màu đỏ Hướng dẫn giải: - Dưới ánh sáng đỏ, vật màu đỏ có màu đỏ Vậy vật màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng đỏ - Dưới ánh sáng đỏ, vật màu xanh lục có màu gần đen Vậy vật màu xanh lục tán xạ ánh sáng đỏ - Dưới ánh sáng đỏ, vật màu đen có màu đen Vậy vật màu đen không tán xạ ánh sáng đỏ - Dưới ánh sáng đỏ, vật màu trắngmàu đỏ Vậy vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng đỏ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu Nhận xét màu vật màu đỏ, màu xanh lục, màu đen màu trắng chiếu chúng ánh sáng xanh lục Hướng dẫn giải: - Dưới ánh sang xanh lục, vật màu đỏ có màu đen Vậy vật màu đỏ tán xạ ánh sáng xanh lục - Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu xanh lục có màu xanh lục Vậy vật màu xanh lục tán xạ tốt ánh sáng màu xanh lục - Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu đen có màu đen Vậy vật màu đen không tán xạ ánh sáng màu xanh lục - Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu trắngmàu xanh Vậy vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng xanh lục Câu Ban ngày, đường thường có màu gì? Trong đêm tối ta thấy có màu gì? Tại sao? Hướng dẫn giải: Ban ngày, đường thường có màu xanh chúng tán xạ tốt ánh sáng xanh chùm sáng trắng Mặt Trời Trong đêm tối ta thấy chúng có màu đen ánh sáng chiếu đến chúng chúng chẳng có để tán xạ Câu Đặt kính đỏ (hay mẩu giấy bóng kính đỏ) tờ giấy trắng chiếu ánh sáng trắng vào kính Nhìn tờ giấy qua kính ta thấy có màu gì? Tại sao? Hướng dẫn giải: - Đặt kính đỏ tờ giấy trắng chiếu ánh sáng trắng vào kính ta thấy tờ giấy có màu đỏ - Giải thích: Ánh sáng đỏ chùm sáng trắng truyền qua kính đỏ chiếu vào tờ giấy trắng Tờ giấy trắng tán xạ tốt ánh sáng đỏ, ánh sáng đỏ lại truyền qua kính đỏ theo chiều ngược lại vào mắt ta, ta thấy tờ giấy màu đỏ (Chú ý không nhìn kính theo phương phản xạ ánh sáng) - Nếu thay tờ giấy trắng tờ giấy xanh ta thấy tờ giấy màu đen Vì tờ giấy xanh tán xạ ánh sáng đỏ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu Tại đặt vật màu đỏ ánh sáng trắng ta thấy có màu đỏ, đặt vật màu xanh ánh sáng trắng ta thấy có màu xanh? Hướng dẫn giải: Trong chùm sáng trắng có đủ ánh sáng màu Khi đặt vật màu đỏ ánh sáng trắng ta thấy có màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng đỏ chùm sáng trắng Tương tự vậy, đặt vật màu xanh ánh sáng trắng ta thấy có màu xanh ... đặt vật màu đỏ ánh sáng trắng ta thấy có màu đỏ, đặt vật màu xanh ánh sáng trắng ta thấy có màu xanh? Hướng dẫn giải: Trong chùm sáng trắng có đủ ánh sáng màu Khi đặt vật màu đỏ ánh sáng trắng. .. xét màu vật màu đỏ, màu xanh lục, màu đen màu trắng chiếu chúng ánh sáng xanh lục Hướng dẫn giải: - Dưới ánh sang xanh lục, vật màu đỏ có màu đen Vậy vật màu đỏ tán xạ ánh sáng xanh lục - Dưới ánh. .. ánh sáng xanh lục, vật màu xanh lục có màu xanh lục Vậy vật màu xanh lục tán xạ tốt ánh sáng màu xanh lục - Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu đen có màu đen Vậy vật màu đen không tán xạ ánh sáng màu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 144, 145 SGK Vật lý lớp 9: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu , Giải bài tập trang 144, 145 SGK Vật lý lớp 9: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu , Giải bài tập trang 144, 145 SGK Vật lý lớp 9: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay