Giải bài tập trang 139, 140, 141 SGK Vật lý lớp 9: Sự phân tích ánh sáng trắng

3 124 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 15:11

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 139, 140, 141 SGK Vật lớp 9: Sự phân tích ánh sáng trắng I Tóm tắt kiến thức bản: Sự phân tích ánh sáng trắng - Có thể phân tích chùm sáng trắng thành chùm sáng màu khác cách cho chùm sáng trắng qua lăng kính phản xạ mặt ghi đĩa CD - Trong chùm sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng màu khác II Giải tập trang 139, 140, 141 SGK Vật lớp Câu Hãy mô tả màu sắc dải ánh sáng nhiều màu thí nghiệm SGK Hướng dẫn giải: Dải màu có nhiều màu nằm sát cạnh Ở bờ màu đỏ, đến màu da cam, màu vàng, bờ màu tím Câu Vẫn thí nghiệm trên, song chắn trước khe sáng lọc màu đỏ, lọc màu xanh, lọc nửa màu đỏ nửa màu xanh Hãy mô tả hình ảnh quan sát trường hợp Hướng dẫn giải: Khi chắn trước khe sáng lọc màu đỏ ta thấy có vạch đỏ Khi cắm trước khe sáng lọc màu xanh ta thấy có vạch xanh Hai vạch xanh đỏ không nằm chỗ Khi chắn khe sáng lọc nửa màu đỏ nửa màu xanh ta thấy đồng thời hai vạch đỏ vạch nằm lệch Câu Nhận đinh sai ý kiến sau: a) Lăng kính nhuộm màu khác cho chùm ánh sáng trắng b) Trong chùm ánh sáng trắng có chứa sẵn ánh sáng màu Lăng kính có tác dụng tách chùm sáng màu ra, cho chùm theo phương vào mắt Hướng dẫn giải: - Bản thân lăng kính khối chất suốt không màu, nên đóng vai trò lọc màu - Nếu lăng kính có tác dụng nhuộm màu cho chùm tia sáng chỗ nhuộm màu xanh, chỗ nhuộm màu đỏ? Trong đó, vùng mà tia sáng qua lăng kính có tính chất hoàn toàn Như vậy, có ý kiến b) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu Tại nói thí nghiệm SGK thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng? Hướng dẫn giải: Trước lăng kính ta có dải ánh sáng trắng Sau lăng kính ta thu nhiều dải ánh sáng màu Như vậy, lăng kính phân tích từ dải sáng trắng nói nhiều dải sáng màu, mà ta nói thí nghiệm SGK thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng Câu Hãy mô tả tượng quan sát mặt ghi đĩa CD ánh sáng trắng? Hướng dẫn giải: Khi chiếu ánh sáng trắng vào mặt ghi đĩa CD quan sát ánh sáng phản xạ, ta thấy nhìn theo phương có ánh sáng màu này, nhìn theo phương khác có ánh sáng màu khác Câu Ánh sáng chiếu đến đĩa CD ánh sáng màu gì? Ánh sáng từ đĩa CD đến mắt ta có màu nào? Tại coi thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng? Hướng dẫn giải: - Ánh sáng chiếu đến đĩa CD ánh sáng trắng Tùy theo phương nhìn ta thấy ánh sáng từ đĩa CD đến mắt ta có màu hay màu - Trước đến đĩa CD, chùm sáng chùm sáng trắng Sau phản xạ đĩa CD, ta thu nhiều chùm sáng màu khác truyền theo phương khác Như vậy, thí nghiệm với đĩa CD thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng Câu Có thể coi cách dùng lọc màu cách phân tích ánh sáng trắng thành ánh sáng màu không? Hướng dẫn giải: Chiếu chùm ánh sáng trắng qua lọc màu đỏ ta ánh sáng đỏ Ta coi lọc màu đỏ có tác dụng tách chùm sáng đỏ khỏi chùm sáng trắng Nếu thay lọc màu đỏ lọc màu xanh, ta lại thu ánh sáng xanh Cứ cho lọc màu khác, ta biết chùm sáng trắngánh sáng màu Đây cách phân tích ánh sáng trắng thành ánh sáng màu Câu Đặt gương phẳng nằm chếch góc khoảng 300 vào khay nước Đặt trước trán mảnh giấy nhỏ có vạch vạch đen nằm ngang, cho vạch đen song VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí song với đường giao mặt gương mặt nước hình 53.3 SGK Mô tả ảnh vạch đen qua phần gương nước, giải thích Hướng dẫn giải: Phần nước nằm mặt gương mặt nước tạo thành lăng kính nước Xét dải sáng trắng hẹp phát từ mép vạch đen trán, chiếu đến mặt nước Dải sáng khúc xạ vào nước, phản xạ gương, trở lại mặt nước, lại khúc xạ không khí vào mắt ta Dải sáng coi qua lăng kính nước nói trên, nên bị phân tích thành nhiều dải sáng màu sắc cầu vồng Do nhìn vào phần gương nước ta không thấy vạch đen mà thấy dải nhiều màu Câu Nêu vài tượng thực tế phân tích ánh sáng trắng Hướng dẫn giải: Cầu vồng xuất tượng thực tế phân tích ánh sáng trắng ... nghiệm SGK thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng? Hướng dẫn giải: Trước lăng kính ta có dải ánh sáng trắng Sau lăng kính ta thu nhiều dải ánh sáng màu Như vậy, lăng kính phân tích từ dải sáng trắng. .. cách phân tích ánh sáng trắng thành ánh sáng màu không? Hướng dẫn giải: Chiếu chùm ánh sáng trắng qua lọc màu đỏ ta ánh sáng đỏ Ta coi lọc màu đỏ có tác dụng tách chùm sáng đỏ khỏi chùm sáng trắng. .. nghiệm phân tích ánh sáng trắng? Hướng dẫn giải: - Ánh sáng chiếu đến đĩa CD ánh sáng trắng Tùy theo phương nhìn ta thấy ánh sáng từ đĩa CD đến mắt ta có màu hay màu - Trước đến đĩa CD, chùm sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 139, 140, 141 SGK Vật lý lớp 9: Sự phân tích ánh sáng trắng , Giải bài tập trang 139, 140, 141 SGK Vật lý lớp 9: Sự phân tích ánh sáng trắng , Giải bài tập trang 139, 140, 141 SGK Vật lý lớp 9: Sự phân tích ánh sáng trắng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay