Giải bài tập 129 SGK Hóa lớp 9: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

3 114 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 15:04

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập 129 SGK Hóa lớp 9: Dầu mỏ khí thiên nhiên I Tóm tắt kiến thức bản: Dầu mỏ khí thiên nhiên Dầu mỏ a Tính chất vật lí: Dầu mỏ chất lỏng sánh, màu nâu đen, không tan nước nhẹ nước b Trạng thái tự nhiên thành phần dầu mỏ - Trong tự nhiên, dầu mỏ tập trung thành vùng lớn, sâu lòng đất, tạo thành mỏ dầu - Mỏ dầu thường có ba lớp: Lớp khí trên, gọi khí mỏ dầu hay khí đồng hành, thành phần khí mỏ dầu metan; Lớp dầu lỏng hỗn hợp phức tạp nhiều loại hiđrocacbon lượng nhỏ hợp chất khác; Dưới đáy mỏ dầu lớp nước mặn c Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ Khi chưng cất dầu mỏ, sản phẩm tách nhiệt độ khác như: Khí đốt, xăng, dầu thắp, dầu điezen, dầu mazut, nhựa đường Khí thiên nhiên Khí thiên nhiênmỏ khí nằm lòng đất Thành phần chủ yếu khí thiên nhiên metan II Giải tập 129 SGK Hóa lớp Bài Chọn câu câu sau A Dầu mỏ đơn chất B Dầu mỏ hợp chất phức tạp C Dầu mỏ hỗn hợp tự nhiên nhiều loại hiđrocacbon D Dầu mỏ sôi nhiệt độ xác định E Dầu mỏ sôi nhiệt độ khác Hướng dẫn giải: Đáp án là: C E Bài Điền từ thích hợp vào chỗ trống câu sau a) Người ta chưng cất dầu mỏ để thu b) Để thu thêm xăng, người ta tiến hành dầu nặng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí c) Thành phần chủ yếu khí thiên nhiên d) Khí mỏ dầu gần khí thiên nhiên Hướng dẫn giải a) xăng, dầu hỏa, sản phẩm khác b) crackinh c) khí metan d) thành phần Bài Để dập tắt xăng dầu cháy người ta làm sau a) Phun nước vào lửa b) Dùng chăn ướt trùm lên lửa c) Phủ cát vào lửa Cách làm đúng? Giải thích Hướng dẫn giải - Cách làm b ngăn không cho xăng dầu tiếp xúc với không khí - Cánh làm a sai dầu loang nhanh mặt nước, gây cháy diện rộng Bài Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH4, 2% N2 2% CO2 thể tích Toàn sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo 4,9 gam kết tủa a) Viết phương trình hoá học (biết N2, CO2 không cháy) b) Tính V (đktc) Hướng dẫn giải: Phản ứng đốt cháy: CH4 + 2O2 —tº→ CO2 + 2H2O (1) N2 CO2 không cháy Khi hấp thụ vào dung dịch, Ca(OH)2 có phản ứng sau: Ca(OH)2 + CO2 —-> CaCO3↓+ H2O (2) Thể tích CH4 là: V/100 x 96 = 0,96 V Thể tích CO2 là: V/100 x = 0,02 V Theo phản ứng (1) thể tích CO2 tạo 0,96V Vậy thể tích CO2 thu sau đốt 0,96V + 0,02V = 0,98V Số mol CO2 thu (0,98V : 22,4) Theo (2) số mol CaCO3 tạo số mol CO2 bị hấp thụ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí => nCO2 = 4,9 : 100 = 0,049 (mol) Ta có phương trình: (0,98V : 22,4) = 0,049 => V = (22,4 x 0,049) : 0,98 = 1,12 (lít) ... Thành phần chủ yếu khí thiên nhiên d) Khí mỏ dầu có gần khí thiên nhiên Hướng dẫn giải a) xăng, dầu hỏa, sản phẩm khác b) crackinh c) khí metan d) thành phần Bài Để dập tắt xăng dầu cháy người... Phun nước vào lửa b) Dùng chăn ướt trùm lên lửa c) Phủ cát vào lửa Cách làm đúng? Giải thích Hướng dẫn giải - Cách làm b ngăn không cho xăng dầu tiếp xúc với không khí - Cánh làm a sai dầu loang... tiếp xúc với không khí - Cánh làm a sai dầu loang nhanh mặt nước, gây cháy diện rộng Bài Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH4, 2% N2 2% CO2 thể tích Toàn sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập 129 SGK Hóa lớp 9: Dầu mỏ và khí thiên nhiên , Giải bài tập 129 SGK Hóa lớp 9: Dầu mỏ và khí thiên nhiên , Giải bài tập 129 SGK Hóa lớp 9: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay