Giải bài tập trang 125 SGK Hóa lớp 9: Benzen

3 122 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 15:04

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 125 SGK Hóa lớp 9: Benzen I Tóm tắt kiến thức bản: Benzen Tính chất vật lí Benzen C6H6 chất lỏng, không màu, không tan nước, nhẹ nước, độc Benzen hòa tan nhiều chất như: dầu ăn, cao su, nến, iot Cấu tạo phân tử Tính chất hóa học Từ công thức cấu tạo benzen, ta thấy sáu nguyên tử cacbon liên kết với tạo thành vòng sáu cạnh đều, có ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn - Tác dụng với oxi: Khi đốt benzen cháy không khí tạo CO2 H2O, lửa có nhiều khói đen (muội than) C6H6 + 02 → 6C02 + 3H20 - Phản ứng với với brom: Benzen không làm màu dung dịch brom etilen axetilen Nó tham gia phản ứng với brom lỏng cần có xúc tác bột sắt C6H6 (l) + Br2 (l) → HBr + C6H5Br (brom bezen) - Phản ứng cộng: Benzen khó tham gia phản ứng cộng etilen axetilen Tuy nhiên, điều kiện thích hợp benzen có phản ứng cộng với số chất H2, Cl2 Ứng dụng Benzen nguyên liệu quan trọng để sản xuất chất dẻo, phẩm nhuộm, dược phẩm, thuốc trừ sâu Benzen làm dung môi, hòa tan nhiều chất hữu II Giải tập trang 125 SGK Hóa lớp Bài Cấu tạo đặc biệt phân tử benzen là: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Phân tử có vòng cạnh B Phân tử có ba liên kết đôi C Phân tử có vòng cạnh chứa ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn D Phân tử có vòng cạnh chứa liên kết đôi liên kết đơn Hãy chọn câu câu Hướng dẫn giải: Đáp án là: C Bài Một số học sinh viết công thức cấu tạo benzen sau: Hãy cho biết công thức viết đúng, viết sai Tại sao? Hướng dẫn giải: Công thức cấu tạo benzen b), d), e) Bài Cho benzen tác dụng với brom tạo brombenzen: a) Viết phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng) b) Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7 gam brombenzen Biết hiệu suất phản ứng đạt 80% Hướng dẫn giải: = = 0,1 mol a) Phương trình phản ứng: C6H6Br + Br2 P.ư: 0,1 C6H5Br + HBr 0,1 0,1 (mol) b) Khối lượng bezen phản ứng: 0,1 x 78 = 7,8 gam Vì hiệu suất hay lượng phản ứng đạt 80% nên: Khối lượng benzen cần dùng: 7,8 x = 9,75 gam Bài Hãy cho biết chất chất sau làm màu dung dịch brom Giải thích viết phương trình hoá học (nếu có) a) ; b) CH2 = CH - CH = CH2; c) CH3-C ≡ CH; d) CH3-CH3 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn giải Chỉ có chất b c làm màu dung dịch brom phân tử có liên kết đôi liên kết ba tương tự etilen, axetilen Các phương trình phản ứng hóa học: ... dẫn giải: Đáp án là: C Bài Một số học sinh viết công thức cấu tạo benzen sau: Hãy cho biết công thức viết đúng, viết sai Tại sao? Hướng dẫn giải: Công thức cấu tạo benzen b), d), e) Bài Cho benzen. .. tạo brombenzen: a) Viết phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng) b) Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7 gam brombenzen Biết hiệu suất phản ứng đạt 80% Hướng dẫn giải: =... hiệu suất hay lượng phản ứng đạt 80% nên: Khối lượng benzen cần dùng: 7,8 x = 9,75 gam Bài Hãy cho biết chất chất sau làm màu dung dịch brom Giải thích viết phương trình hoá học (nếu có) a) ; b)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 125 SGK Hóa lớp 9: Benzen, Giải bài tập trang 125 SGK Hóa lớp 9: Benzen, Giải bài tập trang 125 SGK Hóa lớp 9: Benzen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay