Giải bài tập trang 119 SGK Hóa lớp 9: Etilen

3 113 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 15:04

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 119 SGK Hóa lớp 9: Etilen I Tóm tắt kiến thức bản: Etilen Tính chất vật lí Etilen chất khí, không màu, không mùi, nhẹ không khí tan nước Cấu tạo phân tử - Trong phân tử etilen C2H4, có liên kết đôi hai nguyên tử cacbon - Trong liên kết đôi có liên kết bền Liên kêt dễ đứt phản ứng hóa học - Những hiđrocacbon mạch hở, phân tử có liên kết đôi etilen gọi anken, có công thức chung CnH2n với n > Tính chất hóa học a) Tác dụng với oxi: Khi đốt oxi, etilen cháy tạo thành khí CO2 H2O, tỏa nhiều nhiệt C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O b) Tác dụng với dung dịch brom (hay nước brom, có màu vàng da cam) - Ở phản ứng này, liên kết bền liên kết đôi bị đứt phân tử etilen kết hợp thêm phân tử brom Phản ứng gọi phản ứng cộng - Ngoài brom, điều kiện thích hợp, etilen có phản ứng cộng với số chất khác, hidro, c) Phản ứng trùng hợp Khi có xúc tác nhiệt độ thích hợp, liên kết bền phân tử etilen bị dứt làm cho phân tử etilen kết hợp với nhau, tạo thành chất có phân tử lượng lớn gọi polime Ứng dụng - Etilen dùng để sản xuất axit axetic, rượu etylic, poli (vinyl clorua), - Etilen dùng kích thích mau chín II Giải tập trang 119 SGK Hóa lớp Bài Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi nguyên tử cacbon phân tử chất sau: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) CH3 - CH3 b) CH2 = CH2 c) CH2 = CH - CH = CH2 Hướng dẫn giải a) Có liên kết đơn b) Có liên kết đôi c) Có liên kết đôi liên kiết đơn Bài Điền từ thích hợp “có” “không” vào cột sau Có liên kết đôi Làm màu dd Phản ứng trùng Tác dụng với Brom hợp oxi Làm màu dd Phản ứng trùng Tác dụng với Brom hợp oxi Metan Etilen Hướng dẫn giải Có liên kết đôi Metan không không Etilen có liên kết đôi có có có Bài Hãy nêu phương pháp hoá học loại bỏ khí etilen có lẫn khí metan để thu đuợc metan tinh khiết Hướng dẫn giải: Dẫn hỗn hợp khí qua bình đựng dung dịch brom dư, khí etilen phản ứng hết tạo thành đibrometan chất lỏng dung dịch Khí thoát CH4 CH2 = CH2 + Br2 → Br-CH2-CH2-Br Bài Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng a) Bao nhiêu lít oxi? b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi? Biết thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Hướng dẫn giải Số mol C2H4 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) Phương trình phản ứng đốt cháy etilen: C2H4 + 3O2 p.ư: 0,2 2CO2 + 2H2O 0,6 0,4 (mol) = 0,6 x 22,4 = 13,44 Jit b) => Vkk = = x 13,44 = 67,2 lít ... Tác dụng với Brom hợp oxi Metan Etilen Hướng dẫn giải Có liên kết đôi Metan không không Etilen có liên kết đôi có có có Bài Hãy nêu phương pháp hoá học loại bỏ khí etilen có lẫn khí metan để thu... khiết Hướng dẫn giải: Dẫn hỗn hợp khí qua bình đựng dung dịch brom dư, khí etilen phản ứng hết tạo thành đibrometan chất lỏng dung dịch Khí thoát CH4 CH2 = CH2 + Br2 → Br-CH2-CH2-Br Bài Để đốt cháy... a) CH3 - CH3 b) CH2 = CH2 c) CH2 = CH - CH = CH2 Hướng dẫn giải a) Có liên kết đơn b) Có liên kết đôi c) Có liên kết đôi liên kiết đơn Bài Điền từ thích hợp “có” “không” vào cột sau Có liên kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 119 SGK Hóa lớp 9: Etilen , Giải bài tập trang 119 SGK Hóa lớp 9: Etilen , Giải bài tập trang 119 SGK Hóa lớp 9: Etilen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay