Giải bài tập trang 63 SGK Hóa lớp 9: Hợp kim sắt: Gang, thép

3 104 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 15:03

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 63 SGK Hóa lớp 9: Hợp kim sắt: Gang, thép I Tóm tắt kiến thức bản: Hợp kim sắt: Gang, thép Hợp kim sắt Hợp kim chất rắn thu sau làm nguội hỗn hợp nóng chảy nhiều kim loại khác kim loại phi kim a Gang - Gang hợp kim sắt với cacbon, hàm lượng cacbon chiếm từ - 5%, có lượng nhỏ nguyên tố khác Si, Mn, s, Gang cứng dòn sắt - Có hai loại gang: gang trắng gang xám Gang trắng dùng để luyện thép, gang xám dùng để đúc bệ máy, ống dẫn nước, b Thép - Thép hợp kim sắt với cacbon số nguyên tố khác, hàm lượng cacbon chiếm 2% - Thép có nhiều tính chất lí, hóa quý sắt Thép dùng làm vật liệu xây dựng, chế tạo máy, dụng cụ lao độngr Sản xuất gang, thép a Sản xuất gang - Nguyên liệu sản xuất gang quặng sắt, thí dụ quặng manhetit (chứa Fe304), quặng hematit; than cốc (than tinh chế); không khí giàu oxi số chất phụ gia khác đá vôi CaCO3, - Nguyên tắc sản xuất gang: Dùng cacbon oxit khử oxit sắt nhiệt độ cao lò luyện kim - Quá trình sản xuất gang lò luyện kim (lò cao) + Phản ứng tạo thành khí CO: C + O2 → CO2 C + CO2 → 2CO + Phản ứng khử oxit sắt thành sắt: 3CO + Fe203 → 2Fe + 3C02 Sắt nóng chảy hòa tan cacbon tạo thành gang Đá vôi bị phân hủy thành CaO, kết hợp vơi SiO2 có quặng tạo thành xỉ CaO + SiO3 → CaSiO3 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Xỉ nhẹ lên đưa cửa tháo xỉ b Sản xuất thép - Nguyên liệu sản xuất thép gang, sắt phế liệu, khí oxi - Nguyên tắc sản xuất thép oxi hóa số kim loại, phi kim để loại khỏi gang phần lớn nguyên tố cacbon, silic, mangan, - Quá trình luyện thép thực lò Bet-xơ-me Khí oxi oxi hóa nguyên tố gang C, Mn, Si, Sản phẩm thu thép 2Fe+ O2 - > FeO FeO+ C > Fe +CO 2FeCO + Si - > Fe + SiO2 II Giải tập trang 63 SGK Hóa lớp Bài Thế hợp kim? Thế gang thép? Nêu thành phần, tính chất, ứng dụng gang thép Hướng dẫn giải: Xem phần tóm tắt kiến thức Bài Hãy cho biết nguyên tắc sản xuất gang viết phương trình hoá học Hướng dẫn giải: Xem phần tóm tắt kiến thức Bài Hãy cho biết nguyên tắc luyện gang thành thép viết phương trình hoá học Hướng dẫn giải: Xem phần tóm tắt kiến thức Bài Những khí thải (CO2, SO2 ) trình sản xuất gang thép có ảnh hưởng đến môi trường xung quanh? Dẫn số phản ứng để giải thích Thử nêu biện pháp để chống ô nhiễm môi trường khu dân cư gần sở sản xuất gang thép Hướng dẫn giải - Khi SO2 gây ô nhiễm không khí, độc hại người động vật; SO2 khí gây tượng mưa axit: SO2 + H2O -> H2SO3, axit sunfurơ tiếp tục bị oxi hóa thành axit sunfuric - Khí CO2 gây hiệu ứng “nhà kính”, làm nhiệt độ Trái Đất nóng lên làm tan băng hai cực - Các biện pháp bảo vệ môi trường: Xây hệ thống liên hoàn xử lí khí thải độc hại trước đưa khí thải không khí; Trồng vành đai xanh để hấp thụ CO2 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài Hãy lập phương trình hoá học theo sơ đồ sau a) O2 + 2Mn 2MnO b) Fe2O3 + CO Fe + CO2 c) O2 + Si SiO2 d) O2 + S SO2 Cho biết phản ứng xảy trình luyện gang, phản ứng xảy trình luyện thép, chất chất oxi hoá, chất chất khử? Hướng dẫn giải: a) O2 + 2Mn 2MnO b) Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2 c) O2 + Si SiO2 d) O2 + S SO2 Phản ứng xảy trình luyện gang (b), phản ứng xảy luyện thép (a), (c), (d) Chất oxi hóa O2, Fe2O3; chất khử Mn, CO, Si, S Bài Tính khối lượng quặng hematit chứa 60% Fe2O3 cần thiết để sản xuất gang chứa 95% Fe Biết hiệu suất trình 80% Hướng dẫn giải: Khối lượng Fe có gang = x (95/100) = 0,95 Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3C02 Tỉ lệ: P.ư: 160 m Khối lương Fe2O3, phản ứng: m = 2,56 (tấn) 0,95 = 1,357 Vì hiệu suất phản ứng đạt 80% nên khối lượng thực tế cần là: = 1,696 Fe2O3 chiếm 60% khối lượng quặng sắt nên khối lượng quặng sắt cần là: mquặng = = 2,827
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 63 SGK Hóa lớp 9: Hợp kim sắt: Gang, thép , Giải bài tập trang 63 SGK Hóa lớp 9: Hợp kim sắt: Gang, thép , Giải bài tập trang 63 SGK Hóa lớp 9: Hợp kim sắt: Gang, thép

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay