Giải bài tập trang 160 SGK Hóa lớp 9: Protein

2 135 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 14:58

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 160 SGK Hóa lớp 9: Protein I Tóm tắt kiến thức bản:Protein Trạng thái tự nhiên thành phần cấu tạo - Protein có thể người, động vật thực vật lòng trắng trứng, sữa, hạt, tóc, sừng - Thành phần nguyên tố chủ yếu protein C, H, O, N lượng nhỏ S, P, kim loại Khi thủy phân protein thu hỗn hợp amino axit H2N – R – COOH Tính chất a Phản ứng thủy phân Protein + nước Hỗn hợp amino axit b Sự phân hủy nhiệt - Khi đun nóng mạnh đốt cháy, protein bị phân hủy tạo thành chất bay có mùi khét (giống tóc, thịt cháy) - Sự đông tụ: Khi đun nóng cho thêm hóa chất (rượu etylic, axit ) xảy kết tủa hay đông tụ protein, thí dụ đun nóng lòng trắng trứng II Giải tập trang 160 SGK Hóa lớp Bài Hãy điền từ cụm từ thích hợp vào dấu chấm: a) Các protein chứa nguyên tố b) Protein người, động vật, thực vật c) Ở nhiệt độ thường tác dụng men, protein tạo amino axit d) Một số protein bị đun nóng cho thêm sơ hóa chất Hướng dẫn giải: a) Cacbon, hiđro, oxi, nitơ b) Mọi phận thể; thịt, cá, rau, quả, tóc, móng, sữa, trứng c) Thủy phân d) Đông tụ Bài Hãy cho giấm (hoặc chanh) vào sữa bò sữa đậu nành Nêu tượng xảy ra, giải thích VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn giải: Khi cho giấm chanh (đều có chứa axit) vào sữa bò sữa đậu nành (đều có chứa protein), sữa bò sữa đậu nành bị vón cục, có đông tụ protein Bài Có hai mảnh lụa bề giống nhau: Một dệt sợi tơ tằm dệt sợi chế tạo từ gỗ bạch đàn Cho biết cách đơn giản để phân biệt chúng Hướng dẫn giải: Đốt hai mảnh lụa, mảnh cháy có mùi khét mảnh dệt từ tơ tằm (có chứa protein), mùi khét mảnh dệt sợi chế từ gỗ bạch đàn (có chứa xenlulozơ) Bài a) So sánh giống khác thành phần, cấu tạo phân tử axit aminoaxetic (H2N – R – COOH) với axit axetic b) Hai phân tử axit aminoaxetic kết hợp với cách tách -OH nhóm -COOH - H nhóm - NH2 Hãy viết phương trình hóa học Hướng dẫn giải: a) Giữa H2N – R – COOH CH3 – COOH: Giống nhau: chức C, H, O phân tử có nhóm – COOH Ở amino axit có nguyên tố N phân tử có nhóm - NH2 b) Phản ứng hai phân tử axit amino axetic: ... biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn giải: Khi cho giấm chanh (đều có chứa axit) vào sữa bò sữa đậu nành (đều có chứa protein) , sữa bò sữa đậu nành bị vón cục, có đông tụ protein Bài Có hai mảnh lụa bề giống... phân biệt chúng Hướng dẫn giải: Đốt hai mảnh lụa, mảnh cháy có mùi khét mảnh dệt từ tơ tằm (có chứa protein) , mùi khét mảnh dệt sợi chế từ gỗ bạch đàn (có chứa xenlulozơ) Bài a) So sánh giống khác... aminoaxetic kết hợp với cách tách -OH nhóm -COOH - H nhóm - NH2 Hãy viết phương trình hóa học Hướng dẫn giải: a) Giữa H2N – R – COOH CH3 – COOH: Giống nhau: chức C, H, O phân tử có nhóm – COOH
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 160 SGK Hóa lớp 9: Protein , Giải bài tập trang 160 SGK Hóa lớp 9: Protein , Giải bài tập trang 160 SGK Hóa lớp 9: Protein

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay