Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 12 SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECT

6 159 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 14:43

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 12 SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT SKILLS CÁC KỸ NĂNG (Tr 79 SGK) Nghe Làm việc theo cặp trả lời câu hỏi bên Bạn muốn làm nghề tương lai? Những lực mà bạn nghĩ cần có để làm nghề gì? Phong nói chuyện với cô Warner, mẹ Nick nghề nghiệp tương lai anh bạn anh muốn làm Lắng nghe đoạn hội thoại điền vào chỗ trống không nhiều từ mountains of work : Mẹ Phong có núi công việc để làm phía sau bục giảng work overtime : Mẹ Phong phải làm thêm mà không trả tiền rewarding : Điều thỏa mãn cho thấy cô học sinh họ thành công sociable : Trang cô gái hòa đồng applied skills : Nick thích đạt số kỹ ứng dụng good with his hands : Nick khéo tay Lắng nghe lần định xem nhận định sau (T) hay sai (F) Là giáo viên, mẹ Phong phải chuẩn bị học mới, chấm điểm, phê (T) Phong thích làm công việc hành (T) Trang thích du lịch (T) Trang trở thành hướng dẫn viên du lịch (F) Nick thích tập trung vào môn học thuật (F) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Một người thợ máy cần nhiều kỹ để làm tốt công việc (T) Audio script Phong: We had a good discussion yesterday about our future careers Mrs Warner: Did you? With Nick? Phong: Yes and also with Trang Mrs Warner: Good Nick said that you want to become a teacher Phong: I’ve changed my mind! My mum is a teacher She has mountains of work to behind the scenes - preparing lessons, marking, giving feedback She always has to work overtime without extra pay I’d choose a nine-to-five job Mrs Warner: I know! Phong: Then there’s the unpleasant task of dealing with lazy or naughty students I’m not that patient! Mrs Warner: But it’s rewarding when your students are successful and they appreciate your efforts What about Trang? Phong: She said she’s interested in travelling, and she’s a sociable girl She wants to become a tour guide Mrs Warner: That sounds good What about Nick? Phong: Nick doesn’t want to spend so much time on academic subjects He’d prefer to acquire some applied skills and get a job right after school Mrs Warner: Did he tell you which job? Phong: He mentioned becoming a mechanic He’s fascinated by cars, and he’s good with his hands Mrs Warner: I know, but it won’t be easy He’ll need to learn lots of skills to it Viết Làm việc theo cặp Chọn công việc mà em thích Thảo luận xem lực cần thiết đế làm công việc Em sử dụng vài ý kiên bên Nhớ cho lý VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ví dụ: Để trở thành doanh nhân, bạn phải dễ thích nghi để phản ứng nhanh chóng với thay đổi Dựa vào thảo luận em mục 4, viết đoạn văn ngắn vể lực quan trọng để làm tốt công việc Nhớ cho lý ví dụ để ủng hộ ý kiến em Here are the three most important qualities to be a good teacher Firstly, being organized and prepared is very important Great teachers are always organized and prepared for class Their lessons are clearly structured so that students can easily follow it An organized teacher can quickly find their teaching materials so that there are minimal distractions in class Besides, what would your students think when you tell them you misplaced all their homework last night? Secondly is patience A great teacher is very patient with their students and their parents to deal with the same questions and problems over and over again You never give up on your students and would try out new ways to help them succeed in school Finally, a good teacher must love teaching According to Robert John Meehan, “teachers who love teaching, teach children to love learning.” We believe that this is the most important quality that all teachers should have Teachers should be passionate and love teaching A teacher who does not enjoy and love their job cannot be effective at all Also, you can’t expect your students to enjoy the class if you don't enjoy the class Dưới ba phẩm chất quan trọng để trở thành giáo viên giỏi Thứ nhất, có tổ chức chuẩn bị quan trọng Giáo viên tuyệt vời biết tổ chức chuẩn bị cho lớp học Bài học họ cấu trúc rõ ràng để sinh viên dễ dàng theo dõi Một giáo viên có tổ chức nhanh chóng tìm thấy tài liệu giảng dạy họ để tối thiểu phiền nhiễu lớp Bên cạnh đó, học trò bạn nghĩ bạn nói với họ bạn làm thất lạc tất tập nhà họ đêm qua? Thứ hai kiên nhẫn Một giáo viên tuyệt vời kiên nhẫn với học sinh cha mẹ họ để đối phó với câu hỏi vấn đề Bạn không bỏ học sinh bạn cố gắng cách thức để giúp họ thành công trường học Cuối cùng, giáo viên tốt phải yêu thích giảng dạy Theo Robert John Meehan, "người giáo viên yêu dạy học, dạy trẻ em ham học." Chúng tin phẩm chất quan trọng mà tất giáo viên nên có Giáo viên cần có đam mê tình yêu giảng dạy Một người giáo viên không đam mê yêu thích công việc họ không mang lại hiệu Ngoài ra, bạn mong đợi học sinh bạn yêu thích học bạn không yêu thích trước LOOKING BACK - PROJECT VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ÔN LẠI (Tr 80 SGK) Từ vựng Nối công việc với mô tả - C : doanh nhân - người làm việc giới kinh doanh - D : nhân viên chăm sóc khách hàng - người giao thiệp với khách hàng trước, sau giao dịch - E : hướng dẫn viên - người giới thiệu văn hóa phong tục nơi với khách du lịch - F : kiến trúc sư - người thiết kế tòa nhà - A : nhà sinh học - nhà khoa học sinh học - B : thiết kế thời trang - người mang đến mẫu thiết kế quần áo Nối đoạn từ 1-8 với đoạn từ A-H để tạo câu - H : Cô làm nhiều công việc khác để kiếm sống phụ giúp mẹ cô 2- E : Bởi cô làm công việc hành chính, cô có buổi với cô - F : Tôi thích làm việc với thời gian linh động có lực vào buổi chiều - A : Bạn học khóa học thiết kế - D : Làm tốt công việc nghĩa bạn không kiếm tiền mà nhận thoải mái - G : Mặc dù lương thấp, anh đồng ý nhận công việc để lấy kinh nghiệm - C : Anh kiệt sức anh làm tháng - B : Anh định nhận công việc để có thêm thu nhập Điền vào chỗ trống với từ/cụm từ thích hợp từ khung Nhớ thay đổi thể từ/cụm từ chỗ cần thiết vocational : Các học sinh cần số kĩ nghề nghiệp trước họ bước vào giới việc làm dynamic : Cô ây doanh nhân động Cô có nhiều lượng tập trung cao VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí empathetic : Anh y tá biết thông cảm nên bệnh nhân quý anh academic subjects : Tôi cảm thấy có nhiều môn học thuật đủ thời gian cho giáo dục thể chất took into account : Tôi cân nhắc cẩn thận lương điều kiện làm việc trước định nhận công việc professional : Anh trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cho đội bóng địa phương burnt the midnight oil : Anh miệt mài thời gian dài công anh nhận điểm A kỳ thi cuối khóa make a bundle : Anh ca sĩ chuyên nghiệp Với giọng ca tốt mình, anh tỏa sáng Ngữ pháp Hoàn thành câu sử dụng thể (động từ -ing to-nguyên mẫu) động từ ngoặc đơn to lock : Anh quên khóa cửa anh bị máy tính xách tay working : Tôi cố gắng làm việc ga-ra nhận thấy không thích hợp treating : Ông chủ từ chối việc đôi xử không tôt với ông to get : Các nhân viên mong đợi tăng lương to finish : Quản lý khuyến khích nhân viên cô hoàn thành dự án sớm reading : Người vấn nhớ đọc sơ yếu lý lịch ứng viên trước Sửa cụm từ in nghiêng chỗ cần thiết working hard —> to work hard to be —> being mind to burn —> mind burning admitted to study —> không đổi prefer working —> preferring to work promised to make —> không đổi refused to attend —> không đổi managed getting —> manage to get offer working —> offer to work 10 agreed to take —> không đổi VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tôi muốn làm việc thành phố lớn nơi mà nghĩ phát tài Không dễ dàng cho để nhận công việc tốt mà không cố gắng làm việc chăm từ học Thật vậy, tự hứa với sè học tốt học trường Là cậu nhóc động, từ chối tham gia tất buổi tiệc dã ngoại Mặc dù không màng đến việc chong đèn đến nửa đêm trước kỳ thi cố gắng học hầu hết môn trường Cuối cùng, nhận vào trường đại học dược thành phố lớn Sau tốt nghiệp, giữ lại làm việc trường đại học Tôi đồng ý nhận công việc trở nên yêu thích Bây nhận tình yêu đôi với công việc đáng giá tiền bạc nhiều Giao tiếp TRÒ CHƠI: THẬT HAY KHÔNG THẬT Làm việc theo cặp Mỗi cặp cho bìa với công việc Cùng với bạn mình, nghĩ điều công việc liên quan em điều không Sau giới thiệu với lớp, lặp lại điều mà em nghĩ đến Sau lớp định xem điều không Ví dụ: Chúng nông dân Một công việc làm hành Chúng trồng rau củ biết nhiều trồng trọt Không bạn nông dân bạn trồng rau củ biết nhiều trồng trọt Nhưng bạn không làm việc hành DỰ ÁN (Tr 81 SGK) Con đường nghiệp Miêu tả tranh Vẽ tranh đường nghiệp tưởng tượng bạn Trình bày trước lớp Giải thích: • Tại bạn nghĩ đường nghiệp bạn đường mà bạn vẽ nó? • Các yếu tố mà bạn cân nhắc đường gì? • Bạn nghĩ người giúp bạn đường này? ... thích trước LOOKING BACK - PROJECT VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ÔN LẠI (Tr 80 SGK) Từ vựng Nối công việc với mô tả - C : doanh nhân - người làm việc giới kinh doanh - D... không làm việc hành DỰ ÁN (Tr 81 SGK) Con đường nghiệp Miêu tả tranh Vẽ tranh đường nghiệp tưởng tượng bạn Trình bày trước lớp Giải thích: • Tại bạn nghĩ đường nghiệp bạn đường mà bạn vẽ nó? •... kiếm tiền mà nhận thoải mái - G : Mặc dù lương thấp, anh đồng ý nhận công việc để lấy kinh nghiệm - C : Anh kiệt sức anh làm tháng - B : Anh định nhận công việc để có thêm thu nhập Điền vào chỗ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 12 SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECT , Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 12 SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECT , Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 12 SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay