Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECT

8 29 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 14:43

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 11 SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT SKILLS KỸ NĂNG (Tr 67 SGK) Nghe Nhìn vào đồ Kenya tọa lạc dâu? Em biết quốc gia này? Kenya is in the east of Africa Kenya Tây Phi Lắng nghe miêu tả số thay đổi vai trò phụ nữ Kenya Quyết định xem nhận định sau (T) hay sai (F) Kenya thiên chế độ phụ hệ vào kỷ 20 ngày (T) Phụ nữ làm việc để độc lập tài (T) Số lượng phụ nữ tham gia vào cao đẳng đại học tăng lên (T) Khoảng 1/3 phụ nữ Kenya nhà nội trợ vào năm 1995 (F) Vào năm 2025, nửa dân số trẻ Kenya nữ (F) Lắng nghe phần lần điền vào chỗ trống thông tin Phần trăm phụ nữ Kenya nhà nội trợ vào: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 1995: 65% 2010: 47% 2025: 30% Phần trăm phụ nữ Kenya tham gia vào trường cao đẳng đại học vào: 1995: 22% 2010: 36% 2025: 48% Audio script Part 1: Back in the mid-twentieth century, Kenya was a more male-dominated society compared to today Men were ahead of women in both education and employment But the situation has changed a lot since then More and more women are working these days They earn to support their families, as well as to be financially independent More women study nowadays Higher education has witnessed a great rise in the number of women attending colleges and universities Part 2: Let’s look at some figures In 1995, 65 percent of Kenyan females stayed at home as housewives This number dropped dramatically to 47 percent^ in 2010 It is predicted that this number will keep falling to around 30 percent in 2025 Only 22 percent of university students were girls in Kenya in 1995 fifteen years later, in 2010, this number went up to 36 percent Research shows that it will keep rising, and in 2025, about 48 percent of the student population will be made up of females VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Viết Làm việc theo nhóm Em nghĩ vai trò thiếu niên thay đối tương lai? Suy nghĩ lập danh sách thay đổi xảy Vai trò thiếu niên tương lai: be more responsibility to society (có trách nhiệm với xã hội hơn) take care of themselves (tự chăm sóc thân) learn and prepare themselves for the future when they will be the ones in charge (học chuẩn bị thân họ cho tương lai họ trở thành người phụ trách) Chọn ý kiến nhóm viết đoạn văn ngắn Trong viết bạn, viết nên bao gồm: - Thay đổi - Tại bạn nghĩ thay đổi xảy - Ý nghĩa thay đổi xã hội It is likely that teenagers in the future will be more in charge of their studies There are at least two reasons for this Firstly, there is the rise of the internet, which provides teenagers with various reliable sources of information It also allows teenagers to develop a large social network with their peers They can therefore self-search, exchange, and discuss information in order to plan their studies Secondly, the fact that they start school early and spend a lot of time by themselves when their parents go out to work makes them more independent Decision-making will become a larger part of their lives Teens will make decisions concerning their own lives, instead of being told what to and how to it In short, these are the two reasons why teenagers will become more responsible for their studies Gần thiếu niên tương lai phụ trách nhiều việc học họ Có lý cho điều Đầu tiên, tăng trưởng internet, thứ cung cấp cho thiếu niên nguồn thông tin đáng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí tin cậy da dạng Nó cho phép thiếu niên phát triển mạng xã hội rộng rãi với bạn bè họ Họ mà tự tìm kiếm, trao đổi thảo luận thông tin để lên kế hoạch học tập Thứ 2, thực tế họ bắt đầu học sớm dành nhiều thời gian cho thân ba mẹ họ làm việc làm cho họ độc lập Thực định trở thành phần lớn sống họ Thiếu niên thực định liên quan đến sống họ, thay bảo phải làm làm Tóm lại, lý thiếu niên trở nên có trách nhiệm việc học họ LOOKING BACK - PROJECT XEM LẠI (Tr 68 SGK) Từ vựng Hoàn thành câu với từ khung male-dominated Chế độ phong kiến khuyến khích xã hội phụ hệ nơi mà phụ nữ nghe lời đàn ông vô điều kiện individually-oriented Hầu hết dịch vụ ngày theo số đông, định hướng cá nhân hands-on Giáo án lý thuyết Tôi muốn thấy điều thực tế reponsive to Một giáo dục thành công phải phản ứng nhanh lẹ theo yêu cầu xã hội financially Phụ nữ ngày thích trở nên độc lập tài facilitators VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giáo viên trở thành cố vấn viên người cung cấp thông tin Sử dụng từ theo thể chúng đế hoàn thành câu supports Greener tổ chức hỗ trợ hoạt động cộng đồng provider Giấc mơ trở thành nhà cung câp dịch vụ chăm sóc trẻ em lớn khu vực predicting Tôi tin tương lai gần, nhà khoa học tìm phương pháp tin cậy để dự đoán động đất tailored Chúng biến đổi theo nhu cầu giáo án để phù hợp với nhóm ưư tiên evaluate Mỗi trường học phải đánh giá học sinh họ làm tốt witnesses Họ gọi nhân chứng vụ tai nạn lên tòa Ngữ pháp Chọn câu trả lời A, B, C D để hoàn thành câu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C : Một nhóm nhà sinh học đến từ quốc gia khác nghiên cứu chim cánh cụt hoàng đế Antarctica A : Người đàn ông trẻ tuổi ngồi quầy rượu hướng đạo sinh tiếng Peter Wing, người mà nhắc đến B : Trên tường có vài ảnh cũ với màu trắng đen B : Bạn nhìn thấy La Guerre Picasso chưa, kiệt tác nhỉ? C : Nơi đáng yêu gọi Nowy Swiat, có nghĩa Thế giới D : Cảnh sát truy lùng người đàn ông trẻ, người nhìn thấy chạy khỏi cửa hàng Sử dụng thể đứng mệnh đề quan hệ để nối câu thành 1 Many tourists visit Liverpool, which is the home of The Beatles Nhiều du khách đến thăm Liverpool, quê nhà The Beatles The town hasn’t got any parks where people can go and relax Thị trấn công viễn nơi người ta đến thư giãn My son took part in the Beyond 2030 forum, which invited people to share their vision of the future Con trai tham gia vào diễn đàn Beyond 2030, nơi mời người đến để chia sẻ tầm nhìn tương lai họ Baron Pierre de Coubertin, who was the founder of the modern Olumpic Games, was not in favour or women participating in the Games Baron Pierre de Coubertin, người thành lập vận hội Olympic đại, không ưng thuận để phụ nữ tham gia vào vận hội VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí There will be an open discussion which will look at the main challenges and opportunities in the coming decades Sẽ có thảo luận mở để tìm thử thách thời vài thập kỉ tới The changing economic role of women, which started in 1948, has greatly affected the role of men Sự thay đổi vai trò kinh tế phụ nữ, năm 1948 ảnh hưởng mạnh mẽ đến vai trò cùa đàn ông Giao tiếp Nối dự đoán với phản hồi Sau luyện tập nói chúng theo cặp C, H Người ta sè không gửi thư từ - Tôi ước họ không làm Tôi thích đọc thư viết tay, mang tính cá nhân - Chắc rồi! Thư điện tử tin nhắn thay chúng D, F Kỹ thuật cho phép người mẹ tự gửi trẻ nhà - À, không? Chúng ta nhìn thấy điều kinh ngạc mà kỹ thuật đem đến - Tôi không nghĩ xảy Nó nguy hiểm B, G Con người du lịch tàu lửa siêu âm - Nhanh máy bay? Đến nào? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Chúng ta nhìn thấy cảnh vật đường! A, E Sẽ có nhà trời thành phố lớn - Sẽ giống với sống cao? - Tôi thích Tầm nhìn từ cửa số thú vị DỰ ÁN (Tr 69 SGK) Tầm nhìn tương lai bạn Có nhiều thay đổi xã hội 30 năm qua nhiều thay đổi chắn tiếp tục diễn Một thi gọi “tầm nhìn tương lai bạn” phát động trực tuyến cho học sinh trường Thành lập đội 5-6 người làm việc để thảo luận: - Tầm nhìn tương lai bạn - Thế giới khác so với giới ngày nay? - Thay đổi mang đến điều gì, và? - Bạn cảm thấy nó? Sau trình bày ý kiến trước lớp trước bạn đăng lên trang web thi ... luật, biểu mẫu miễn phí 199 5: 65% 2010: 47% 2025: 30% Phần trăm phụ nữ Kenya tham gia vào trường cao đẳng đại học vào: 199 5: 22% 2010: 36% 2025: 48% Audio script Part 1: Back in the mid-twentieth... sống họ, thay bảo phải làm làm Tóm lại, lý thiếu niên trở nên có trách nhiệm việc học họ LOOKING BACK - PROJECT XEM LẠI (Tr 68 SGK) Từ vựng Hoàn thành câu với từ khung male-dominated Chế độ phong... falling to around 30 percent in 2025 Only 22 percent of university students were girls in Kenya in 199 5 fifteen years later, in 2010, this number went up to 36 percent Research shows that it will
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECT , Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECT , Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay