Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 COMMUNICATION, SKILLS 1

6 42 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 14:43

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 11 COMMUNICATION, SKILLS COMMUNICATION GIAO TIẾP (Tr 64 SGK) Bổ sung từ vựng hands-on (adj) thực hành, thực tế tailoring (v) biến đổi theo nhu cầu individually-oriented (adj) có xu hướng cá nhân responstive to (adj) phản ứng nhanh nhạy a Làm việc theo nhóm Đọc phần giới thiệu cho diễn đàn“Chỉ tưởng tượng” Thảo luận ghi dự đoán em b Đọc dự doán đăng lên xem xem có giống dự đoán em không Chỉ tưởng tượng! Đây diễn đàn tạo trường Nhật Minh Đà Năng Các học sinh yêu cầu chia sẻ suy nghĩ họ vai trò trường học tương lai Đây số đăng muốn chia sẻ với bạn Bài 22: Trường học giống thành phố nhỏ Các lớp học diễn lớp học truyền thống nơi nhà hàng bán thức ăn nhanh nơi học sinh học làm để kinh doanh trạm y tế nơi họ học chăm sóc người khác Tóm lại, việc học thực tế Lan, lớp 6A Bài 51: Tự học đánh giá cao Học sinh thoải mái lựa chọn để đến trường số ngày định cho học định Việc điểm danh không Học sinh nhà theo dõi học trực tuyến học theo chủ đề từ nguồn tin cậy Việc học mang định hướng cá nhân nhờ hiệu Hương, lớp 9B Bài 76 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường học không người đánh giá, định xem học sinh có phép vào đại học không Xã hội phần đánh giá thông qua hoạt động mà học sinh thể bên lớp Hùng, lớp 9D Bài 101: Trường học phản hồi nhiều với thay đổi xã hội cách biến đối theo nhu cầu chương trình giảng dạy hoạt động chúng Và tiếp tục vậy, họ góp phần to lớn vào phát triển kinh tế bảo vệ an toàn xã hội Nguyên, lớp 8G Làm việc theo nhóm Nhìn vào từ/cụm từ tô màu đăng Sau thảo luận tìm nghĩa chúng đoạn văn hands-on: real, practical (sự thật, thực tế) individually-oriented: focussed on a particular person, customized (tập trung vào người liên quan, đặc chế) evaluator: a person who judges another person’s performance (người phán xét thể người khác) responsive to: reacting quickly and positively, showing interest in something (phản ứng nhanh tích cực, quan tâm đến điều đó) tailoring: making the necessary changes to something to make it fit a person or situation (thực thay đổi cần thiết để làm điều phù hợp với hoàn cảnh tình huống) Phản hồi (1-4) thích hợp với đảng mục 1b nhất? Bài 22: - Tôi có chung tầm nhìn việc học nhiều từ sống thực Bài 51: - Sự phát triển cho phép học sinh thiết kế việc học anh ấy/cô Bài 76: - Tôi đồng ý thành tích học tập không tiêu chí đánh giá người Bài 101: - Các khảo sát tiến hành đế tìm thay đổi nhu cầu xã hội VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí EM NGHĨ GÌ? Thảo luận nhóm Hỗ trợ câu trả lời em với lý ví dụ đặc biệt Thay đổi vai trò trường học diễn đàn “chỉ tưởng tượng” Bạn thích thú nhất? Bạn có thấy không thích xảy ra? Bạn có đến sớm không? Sẽ cần có tham gia toàn xã hội không? SKILLS KỸ NĂNG (Tr 65 SGK) Đọc Thảo luận nhóm Thay đổi xã hội mà nhìn thấy 10 năm tới? Sẽ có thay đối vai trò đàn ông phụ nữ xã hội? Việc tăng cường tương tác phụ nữ sống cộng đồng ảnh hưởng đến xã hội nào? a Đọc đoạn văn nối từ/cụm từ gạch dừới đoạn văn với định nghĩa chúng Các quốc gia phát triển chứng thực thay đổi to lớn xã hội họ điều đáng ngạc nhiên nhất, không nghi ngờ tăng cường tương tác chưa có phụ nữ giáo dục việc làm Ngày nhiều phụ nữ quốc gia vào đại học, đạt giáo dục cao làm việc Họ không hài lòng với việc nhà vai trò người nội trợ Thay đổi đáng kể tác động to lớn đến tranh kinh tế - xã hội quốc gia Với việc ngày nhiều phụ nữ làm việc, gánh nặng tài người đàn ông trụ cột gia đình giảm bớt Tuy nhiên, với vấn đề này, họ không nhân vật chi phối, người định học để chia sẻ công việc nhà Thay đổi chắn mang lại lợi ích cho trẻ Chúng nhận nhiều tình cảm chăm sóc từ cha chúng Chúng học cách độc lập cha mẹ làm việc Yếu tố dịch vụ mà trở thành điều để đương đầu Sẽ có yêu cầu cao cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ, thức ăn tiện lợi, dịch vụ làm việc nhà hoạt động sau học, dịch vụ gia VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí sư Với trình độ giáo dục cao phải trả nhiều tiền hơn, người ta mong đợi dịch vụ chất lượng tiêu chuẩn sông cao Vì vậy, điều giúp phát triển kinh tế quốc gia - d : Làm chứng - nhìn thấy điều xảy - e : Không nghi ngờ - rõ ràng - b : Hài lòng - thỏa mãn - f : Duy - một, - a : Gánh nặng tài - áp lực đế kiếm đủ tiền - c : Vì - thế, vậy/kết b Đọc đoạn văn lần trả lời câu hỏi Điều nhìn thấy thay đổi đáng kinh ngạc nước phát triển? The ever increasing involment of women in education and employment Sự tăng cường tương tác chưa có phụ nữ giáo dục việc làm Điều bị tác động thay đổi này? The socio-economic picture of these countries Bức tranh kinh tế xã hội quốc gia Vai trò người đàn ông gia đình thay đối nào? Their financial burden will be reduced However, they will no longer be the dominant figures and will learn to share decision-making and housework Gánh nặng tài chinh họ giảm bớt Tuy nhiên họ không nhân vật chi phối học để chia sẻ việc đưa định công việc nhà Trẻ em học mẹ chúng làm việc? They will learn to be more independent Chúng học để trở nên độc lập Yếu tố kinh tế thách thức thay đổi? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí The service sector Yếu tố dịch vụ Lợi ích kính tế quốc gia thay đổi từ thay đổi này? It will develop Nó phát triển Nói a Đây số dự đoán việc thay đổi vai trò đàn ông phụ nữ tương lai Đánh dấu vào điều em đồng ý Nhiều đàn ông trở thành người cha nhà: chăm sóc làm việc nhà Sẽ điều bình thường phụ nữ cầu hôn đàn ông Người chồng nghỉ có lương vợ sinh Phân nửa nhân viên dạy trẻ trường tiểu học đàn ông Sẽ có nhiều nữ trị gia Các ngành nghề cảnh sát, quân đội, bảo vệ thám tử tư không dành riêng cho đàn ông b Làm việc nhóm Chia sẻ dự đoán mà em đồng ý mục 3a với nhóm Thảo luận xem bạn có dồng ý với lựa chọn em nhóm không Cho lý ví dụ để ủng hộ ý kiến em Ví dụ: A: Tôi đồng ý phân nửa giáo viên trường tiểu học nam B: Không đâu! Sẽ có nhiều nam không nghĩ tỉ lệ 50/50 A: Có thể Nhưng tốt phân nửa nam Có lẽ nên đưa vào luật C: Tôi đồng ý với A Trẻ em cần vai trò nam nữ làm gương để phát triển công dân có ích cho xã hội VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Với ngày nhiều phụ nữ có công việc dược trả lương hậu hĩnh, thay đổi nhìn thây nhân tố dịch vụ? Tạo danh sách trình bày trước lớp Ví dụ: Siêu thị bán nhiều thực phẩm tiện ích Sẽ có nhiều thẩm mỹ viện Các trung tâm gia sư lớn mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 COMMUNICATION, SKILLS 1 , Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 COMMUNICATION, SKILLS 1 , Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 COMMUNICATION, SKILLS 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay