Tiểu luận triết học đặc điểm của TRIẾT học TRUNG QUỐC

23 263 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 14:30

A. PHẦN MỞ ĐẦU Có thể nói rằng,trí tuệ của nhân loại được thể hiện một cách cô đọng ở tri thức triết học và lịch sử triết học. Ngay từ khi mới hình thành, triết học đã chứa đựng trong mình tất các tri thức mà con người có được lúc ấy: toán học, y học, đạo đức học,… Với tính cách là một khoa học, lịch sử triết học nghiên cứu tư tưởng, nội dung của các hệ thống triết học để vạch ra quy luật nội tại của sự phát triển triết học trong lịch sử, tìm ra sự tương đồng và tính khác biệt giữa các hệ thống triết học trong dòng chảy văn hóa chung của nhân loại. Ph.Ăngghen đã từng khẳng định:” Một dân tộc muốn đứng vững trên đỉnh cao của khoa học thì không thể không có tư duy lý luận”, mà muốn có tư duy lý luận thì không có con đường nào khác hơn là phải nghiên cứu toàn bộ triết học thời trước.Nghiên cứu, rèn luyện tư duy lý luận và vận dụng chúng để nhận thức và cải tạo xã hội, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là nhiệm vụ của tất cả các ngành khoa học, mà trước hết là triết học. Để hiểu rõ hơn về lịch sử triết học, trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về “ Đặc điểm của triết học Trung Quốc thời cổ trung đại “Trung quốc là một trong những cái nôi của lịch sử nhân loại, có một nền văn hóa lâu đời, bền vững trong đó triết học Trung quốc được coi là ngọn nguồn cho sự sáng tạo của nền văn minh toàn cõi Châu Á. Ảnh hưởng của triết học Trung quốc với nhân loại là điều không thể phủ nhận, bởi vì ngay từ thời cổ đại ở mảnh đất này đã sinh ra những nhà triết học kiệt xuất mà tư tưởng của họ soi sáng mãi đến muôn đời sau đó… A PHẦN MỞ ĐẦU Có thể nói rằng,trí tuệ nhân loại thể cách cô đọng tri thức triết học lịch sử triết học Ngay từ hình thành, triết học chứa đựng tất tri thức mà người có lúc ấy: toán học, y học, đạo đức học,… Với tính cách khoa học, lịch sử triết học nghiên cứu tư tưởng, nội dung hệ thống triết học để vạch quy luật nội phát triển triết học lịch sử, tìm tương đồng tính khác biệt hệ thống triết học dòng chảy văn hóa chung nhân loại Ph.Ăngghen khẳng định:” Một dân tộc muốn đứng vững đỉnh cao khoa học tư lý luận”, mà muốn có tư lý luận đường khác phải nghiên cứu toàn triết học thời trước.Nghiên cứu, rèn luyện tư lý luận vận dụng chúng để nhận thức cải tạo xã hội, góp phần thúc đẩy nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” nhiệm vụ tất ngành khoa học, mà trước hết triết học Để hiểu rõ lịch sử triết học, trước tiên tìm hiểu rõ “ Đặc điểm triết học Trung Quốc thời cổ trung đại “ Trung quốc nôi lịch sử nhân loại, có văn hóa lâu đời, bền vững triết học Trung quốc coi nguồn cho sáng tạo văn minh toàn cõi Châu Á Ảnh hưởng triết học Trung quốc với nhân loại điều phủ nhận, từ thời cổ đại mảnh đất sinh nhà triết học kiệt xuất mà tư tưởng họ soi sáng đến muôn đời sau đó… B.PHẦN NỘI DUNG Để tìm hiểu rõ đặc điểm triết học Trung quốc thời cổ, trung đại trước hết phải tìm hiểu hoàn cảnh lịch sử đời I.Hoàn cảnh đời triết học Trung quốc cổ đại Trung quốc cổ đại quốc gia rộng lớn, có lịch sử lâu đời từ cuối thiên niên kỷ III TCN kéo dài tới tận kỷ III TCN với kiện Tần Thủy Hoàng thống Trung Hoa mở đầu cho thời kỳ phong kiến Trong 2000 năm lịch sử ấy, lịch sử Trung Hoa phân chia làm thời kỳ lớn: Thời kỳ từ kỷ IX TCN trở trước thời kỳ từ kỷ VIII TCN đến cuối kỷ III TCN Ở thời kỳ thứ nhất: Có triều đại nhà Hạ, nhà Thương nhà Tây Chu Trong thời kỳ này, giới quan thần thoại, tôn giáo chủ nghĩa tâm thần bí thống trị đời sống tinh thần Những tư tưởng triết học xuất hiện, chưa đạt tới mức hệ thống Nó gắn chặt thần quyền với quyền, lý giải liên hệ mật thiết đời sống trị - xã hội với lĩnh vực đạo đức luân lý Lúc xuất quan niệm có tính chất vật mộc mạc, tư tưởng vô thần tiến Về khoa học, họ phát minh chữ viết dựa vào quan sát vận hành mặt trăng, sao, tính chất chu kỳ nước sông quy luật sinh trưởng trồng mà họ biết làm lịch (Âm lịch) Ở Thời kỳ thứ hai: thời kỳ Đông Chu (còn gọi thời kỳ Xuân Thu Chiến quốc), thời kỳ chuyển biến từ chế độ chiếm hữu nô lệ sang chế độ phong kiến Sự phát triển sức sản xuất tác động mạnh mẽ đến hình thức sở hữu ruộng đất kết cấu giai tầng xã hội Nếu thời Tây Chu, đất đai thuộc sở hữu nhà vua thuộc tầng lớp địa chủ lên chế độ sở hữu tư nhân ruộng đất hình thành.Từ đó, phân hóa sang hèn dựa sở tài sản xuất Xã hội lâm vào cảnh loạn lạc, rối ren chiến tranh xảy liên miên Đây điều kiện lịch sử đòi hỏi giải thể chế độ nô lệ thị tộc nhà Chu, hình thành chế độ phong kiến; đòi hỏi giải thể nhà nước chế độ gia trưởng, xây dựng nhà nước phong kiến nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, mở đường cho xã hội phát triển Sự phát triển sôi động xã hội đặt làm xuất tụ điểm, trung tâm "kẻ sĩ" tranh luận trật tự xã hội cũ đề mẫu hình xã hội tương lai Lịch sử gọi thời kỳ "Bách gia chư tử" (trăm nhà trăm thầy), "Bách gia tranh minh" (trăm nhà đua tiếng) Chính trình sản sinh nhà tư tưởng lớn hình thành nên trường phái triết học hoàn chỉnh Đặc điểm trường phái lấy người xã hội làm trung tâm nghiên cứu, có xu hướng chung giải vấn đề thực tiễn trị - đạo đức xã hội Theo Lưu Hâm (đời Tây Hán), Trung Hoa thời kỳ có chín trường phái triết học (gọi Cửu lưu hay Cửu gia) là: Nho gia, Mặc gia, Đạo gia, Âm dương gia, Danh gia, Pháp gia, Nông gia, Tung hoành gia, Tạp gia Trừ Phật giáo du nhập từ ấn Độ sau này, trường phái triết học hình thành vào thời kỳ bổ sung hoàn thiện qua nhiều giai đoạn lịch sử tồn thời kỳ cận đại Muốn tìm hiểu đặc điểm triết học Trung Hoa cổ, trung đại cần phải tìm hiểu tư tưởng, học thuyết tiêu biểu thời kỳ này, từ rút đặc điểm tiêu biểu II Một số trường phái triết học tiêu biểu Trung quốc thời cổ trung đại Âm – Dương gia Âm-Dương gia (quan niệm Âm-Dương) có từ thời Thương (1766-1122 tr.c n), xuất phát từ Kinh Dịch cổ tổng hợp nhiều tư tưởng triết học tảng Trung Quốc cổ đại Theo thuyết Âm - Dương, khởi nguyên hình thành, biến hoá vạn vật vũ trụ hai lực Âm (- -) Dương (–) Âm Dương vừa đối lập, vừa thống với Biểu Âm, Dương mặt đối lập vũ trụ, trời đất, vạn vật đời sống người, xã hội trời (dương) - đất (âm), cha (dương) – mẹ (âm), quân tử (dương) – tiểu nhân (âm), tượng cao – thấp, sáng – tối, cứng – mềm, thẳng – cong, khô - ướt, nóng – lạnh, thịnh – suy v.v thể hai mặt dương âm Hai mặt đối lập Âm - Dương ngăn cách tuyệt đối Trong Âm có Dương, Dương có Âm Chính tác động qua lại kết hợp với hai mặt Âm - Dương định hình thành biến đổi vạn vật Sự tác động qua lại hai lực Âm Dương, trình sinh hoá vạn vật, diễn theo tính quy luật Từ vật (được gọi Thái cực) sinh Âm, Dương (gọi Lưỡng nghi), từ Lưỡng nghi sinh Thái Âm, Thái Dương, Thiếu Âm, Thiếu dương (gọi Tứ tượng, tượng trưng cho Mặt Trời, Mặt Trăng, hành tinh), Tứ tượng sinh Bát quái [Càn (Trời, giống đực), Ly (Lửa, sáng), Cấn (Núi, tĩnh, an), Tốn (Gió, vào) {thuộc Dương} Khôn (Đất, giống cái), Khảm (Nước, hiểm trở), Đoài (Đầm, vui vẻ), Chấn (Sấm, động){thuộc Âm}], Bát quái sinh Trùng quái (64 quẻ), Mỗi quẻ lại có hào) Như vậy, 64 quẻ x hào = 384 hào, tạm đủ để giải thích nhiều vật, tượng Trời, Đất Thứ nhất, Âm Dương vừa đối lập vừa gắn kết không rời nhau, sở sinh thành vật, gọi Âm – Dương giao dịch Thứ hai, Âm – Dương luôn vận động theo hai khuynh hướng trái ngược Cái lớn dần (trưởng) nhỏ dần (tiêu), gọi Âm – Dương tiêu trưởng, Âm thịnh Dương suy, Dương thịnh Âm suy Thứ ba, Âm – Dương vận động trái ngược huỷ thể nhau, điều kiện tồn tại, sinh thành Nếu Dương phát triển đến vô Âm phát triển đến vô xoay ngược lại, gọi Âm – Dương phản phục Trong Âm có Dương, Dương có Âm Âm – Dương gắn bó với nhau, không tách rời Thứ tư, Âm – Dương cân vật tồn nó, Âm – Dương cân vật không nữa, mà chuyển thành khác, vật cũ tàn lụi, tiêu vong vật khác đời, sinh trưởng Trong học thuyết Âm – Dương có nhiều tư tưởng vật biện chứng tự phát, lý giải vận động, biến đổi vật theo chu kỳ tuần hoàn phát triển lên từ thấp đến cao Do đó, vận dụng thuyết âm - dương vào vào lĩnh vực trị - xã hội người Trung Quốc thởi cổ, trung đại hay rơi vào chủ nghĩa bảo thủ, biện hộ cho thống trị chế độ phong kiến Ngũ hành gia Ngũ hành phạm trù triết học mang tính khái quát, trừu tượng người Trung quốc cổ đại, nhằm giải thích nguồn gốc trình biến hóa vạn vật vũ trụ Nó đánh dấu bước phát triển sơ khai tư khoa học nhằm thoát khỏi chi phối tư tưởng tâm tôn giáo gọi thượng đế, quỷ thần thống trị đời sống tinh thần xã hội Trung quốc đương thời Đó cội nguồn chủ nghĩa vật tử tưởng biện chứng lịch sử tư tưởng Trung quốc Trong triết học Trung Quốc cổ đại, với Âm-Dương Ngũ Hành, riêng 384 hào Thuyết Âm-Dương không đủ giải thích biến thiên phức tạp vạn vật Ngũ hành năm yếu tố vật chất mang tính khởi nguyên giới Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ Năm "Hành" định sẵn với năm cặp số "sinh-thành" chúng, có vị trí "tiên thiên" quy định: Thuỷ (số 1,6; phía Bắc, mùa Đông, màu Đen), Hoả (số 2,7; phía Nam, mùa Hè, màu Đỏ), Mộc (số 3,8; phía Đông, mùa Xuân) Kim (số 4,9; phía Tây, mùa Thu, màu trắng), Thổ (số 5,10; Trung tâm, giao thời bốn mùa, màu vàng) Theo thuyết ngũ hành, năm yếu tố vật chất khởi nguyên trạng thái động; quan hệ mật thiết với Mọi sinh thành hay huỷ diệt, sống hay chết đếu năm hành kết hợp hay tan rã mà có Khi sinh thành vật tượng tương ứng với hành làm chủ Do đó, tính chất, chất vật tượng tính chất hành chủ định Căn vào hành chủ giải thích tính chất vật, tượng Ngũ hành có chức to lớn chúng “khí” đầu tiên, luôn vận động biến đổi, tác động qua lại, chuyển hoá lẫn theo hai trình vừa tương sinh vừa tương khắc “Tương sinh” trình bồi đắp, nuôi dưỡng, thúc đẩy “Tương khắc” trình kìm hãm, chế ngự tồn phát triển vật Ngũ hành tương sinh yếu tố tác động mà sinh yếu tố khác Mộc sinh Hoả (gỗ cháy sinh lửa), Hoả sinh Thổ (mọi vật cháy thành than, thành đất), Thổ sinh Kim (đất rắn ngưng kết thành kim loại), Kim sinh Thuỷ (kim loại nóng chảy, rỉ sét thành nước), Thuỷ sinh Mộc (có nước cỏ nảy sinh phát triển), Mộc sinh Hoả v.v… trình sình thành vạn vật không dứt Ngũ hành tương khắc trình yếu tố chống đối, trừ nhau, chế ước lẫn Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thuỷ, Thuỷ khắc Hoả, Hoả khắc Kim, Kim khắc Mộc v.v… Quá trình ngũ hành tương khắc liên tục không ngừng tạo thành trình tuần hoàn phản ánh tính chất chống đối lẫn mặt đối lập Quá trình sinh khắc ngũ hành không tách rời nhau, xen kẽ lẫn phản ánh trình sinh thành biến đổi trời đất, vạn vật Đây tư tưởng triết học quan trọng nhất, thuyết ngũ hành Nho gia Nho gia học thuyết trị xã hội, theo khuynh hướng nhập thế, chứa đựng nhiều tư tưởng triết học sâu sắc Ra đời vào cuối thời Xuân Thu (giữa kỷ VI tr.c.n) nhanh chóng trở thành học thuyết có ảnh hưởng lớn Trung Quốc Từ thời nhà Hán đến nhà Thanh, Nho giáo trở thành hệ tư tưởng giữ địa vị thống trị xã hội Người sáng lập Nho giáo Khổng Tử (551- 479 tr.cn) Những người kế tục xuất sắc Khổng tử Mạnh Tử (327-289 tr.cn), Tuân Tử (298-238 tr.c.n); Đổng Trọng Thư (180-105 tr.c.n); Vương Sung (27-105) Nho giáo có sách lớn Lục Kinh Truyện Kinh Dịch, Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Nhạc Kinh Xuân Thu Đến thời nhà Tần, Kinh Nhạc bị thất truyền Về sau học trò Khổng Tử vào Lục Kinh lời dạy cho học trò đàm thoại Khổng Tử với người khác viết thêm Luận ngữ, Mạnh Tử (Mạnh Tử viết), Đại học (Tăng Sâm viết), Trung Dung (Tử Tư viết) Truyện sách để truyền kinh, thuyết minh nội dung, tinh thần, tư tưởng Kinh Khổng Tử tên Khâu, tự Trọng Ni vốn người Tống, sinh nước Lỗ (nay thuộc huyện Khúc Phụ tỉnh Sơn Đông) Ông trị, nhà triết học, nhà giáo vĩ đại lịch sử Trung Quốc Về thể luận, Khổng Tử đề cập nhiều đến vấn đề “trời”, “đạo trời”, “mệnh trời” Quan niệm “trời” Khổng Tử bao hàm hai nghĩa Theo nghĩa thứ nhất, “Trời” hiểu quy luật, trật tự vốn có tự nhiên; nghĩa thứ hai, “Trời” hiểu thực thể có ý chí, “thiên mệnh” chống lại Tuy nhiên, quyền ý trời bị hạn chế vai trò lực chủ quan người Ông cho rằng, quỷ thần khí thiêng trời đất tạo thành, nhìn mà không thấy, lắng mà không nghe, quỷ thần có nơi, với quỷ thần người phải cung kính Mặt khác, ông cho rằng, “kính nhi viễn chi” qủy thần Về trị - xã hội, Khổng Tử chủ trương lập lại pháp chế, kỷ cương Văn Vương, Chu Công trước Khổng Tử mong có “xã hội hoà” xã hội phản kháng, đấu tranh lẫn nhau, xã hội bạo lực, tranh giành lợi ích Các quan hệ xã hội cần theo nguyên tắc hai chiều, người có thái độ kính trọng người trên, người người phải tôn trọng (sai khiến dân việc phải thận trọng) nên hoà hợp với Ông coi quan hệ trị đạo đức quan hệ bản, đề cao vai trò quan hệ đặc biệt vào ba mối quan hệ chủ đạo, rường cột vua tôi, cha con, chồng vợ (tam cương) Từ ba quan hệ mà mở rộng việc gải mối quan hệ xã hội khác Khổng Tử đặc biệt đề cao tư tưởng “thân thân” (coi trọng người thân) “thượng hiền” (coi trọng kẻ hiền tài) Xã hội hoà theo quan điểm Khổng Tử xã hội có sống bình, trẻ nhỏ chăm sóc, người già hưởng sống nhàn; khoảng cách người giàu người nghèo không đối lập, cách biệt cho dù tượng phân biệt sang, hèn xã hội khó tránh khỏi Đó xã hội người có yêu thương, gần gũi, tôn trọng lẫn Đường lối trị để thực mục tiêu ấy, theo Khổng Tử cần phải “chính danh” Tư tưởng Chính danh nội dung quan trọng học thuyết trị-xã hội Khổng Tử Cho rằng, trời đất vật tồn chúng có vai trò, nhiệm vụ mình; cho nên, dùng lúc, chỗ (tức thực “chính danh”) trở nên hữu ích, Khổng Tử đòi hỏi xã hội phải có danh “Danh” tên gọi vai trò, địa vị người trật tự xã hội “Thực” phận người bao gồm nghĩa vụ, trách nhiệm quyền lợi ứng với Danh Danh Thực phải phù hợp, thống nhất, không gọi “loạn danh” “Chính danh” điều việc làm trị để đưa xã hội “loạn” trở lại “trị” Danh phận người, trước hết quan hệ xã hội quy định Trong xã hội, có mối quan hệ bản, quân - thần (vua- tôi), phụ - tử (cha- con), phu - phụ (chồng - vợ), huynh- đệ (anh - em), - hữu (bạn - bè) Trong mối quan hệ đó, Khổng Tử đặc biệt nhấn mạnh ba mối quan hệ đầu, coi tam cương rường cột xã hội Để danh, dùng pháp trị (Bá đạo) đức trị (Vương đạo) Khổng Tử không muốn dùng pháp trị, dùng pháp trị dùng hệ thống luật pháp cưỡng người ta, dẫn đến tâm lý chống đối, cưỡng lại, từ nảy sinh oán hận, phản loạn, không bền vững Khổng Tử chủ trương dùng đức trị, dựa vào đạo đức để cảm hoá, giáo dục, thuyết phục người tự giác thực danh Những người cầm đầu xã hội phải gương mẫu mực đạo đức để thần dân noi theo Giáo dục dù có tốt đến nữa, vua, quan vô đạo xã hội có danh Có năm tiêu chuẩn đạo đức đề cao Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Dũng (sau này, Đổng Trọng Thư bỏ Dũng thêm Tín hình thành năm tiêu chuẩn đạo đức Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín (Ngũ thường) Nhân khái niệm trung tâm học thuyết trị Khổng Tử Nhân bao hàm nhiều nội dung, nội dung nhân (lòng yêu thương người) Từ nhân đến hai nguyên tắc “kỷ sở bất dục vật thi nhân” (điều không muốn đừng đem áp dụng cho người khác) “kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân” (mình muốn lập thân giúp người khác lập thân, muốn thành đạt giúp người khác thành đạt) Nhân thể nhiều tiêu chuẩn đạo đức khác trung, hiếu, tiết nghĩa, cung, kính, khoan hoà, cần mẫn, đáng, thật thà, khiêm nhường, dũng cảm, trách trách người, thận trọng, biết yêu người đáng yêu, biết ghét người đáng ghét v.v Khổng Tử gọi người có nhân người quân tử, trượng phu để đối lập với kẻ tiểu nhân Nhưng có người quân tử bất nhân, chưa thấy có kẻ tiểu nhân có nhân Thi hành điều nhân phải có phân biệt thân sơ, Như vậy, Nhân Khổng Tử đạo lý làm người, vừa thương người (ái nhân) vừa giúp người (cứu nhân), mà cứu nhân quan trọng Vì vậy, người dù quán triệt nhiều tiêu chuẩn đạo đức Nho giáo, không đảm bảo hai mặt nhân cứu nhân chưa coi người có nhân Khái niệm Nhân Khổng Tử có quan hệ với khái niệm khác Lễ, Trí, Dũng Lễ vừa cách thức thờ cúng (lễ bái) trời đất, quỷ thần, vừa quy định có tính luật pháp, thể tôn ti trật tự xã hội; lại vừa phong tục, tập quán, quy tắc ứng xử v.v mà người, từ vua quan thần dân phải tuân theo Thực chất Lễ thứ kỷ luật tinh thần để điều chỉnh hành vi người cho với Nhân Như vậy, lễ biểu nhân, đồng thời điều kiện để đạt tới điều nhân Trí tri thức, mà người phải có thực hành điều nhân cách triệt để Muốn có tri thức phải học tập Học để tu thân-tề gia-trị quốcbình thiên hạ Dũng dũng cảm, dám nghĩa quên mình, không sợ cường quyền bạo lực, có thực cứu nhân Khổng Tử nói đến chữ Tín, ông khẳng định Tín lời nói việc làm phải thống với Khổng Tử coi trọng chữ Tín Để giữ vững trật tự xã hội, theo Khổng Tử điều kiện bản, có ý nghĩa định dân tin vào quyền Về giáo dục, theo Khổng Tử, giáo dục đường để thực lý tưởng trị, giáo hóa dân chúng, thay đổi cách cư xử xã hội cao làm cho thiên hạ thái bình, thịnh trị Ông chủ trương học nơi, lúc, người, “học chán”, học phải đôi với hành “Người quân tử học đạo, đồng thời phải biết hành đạo” Trên cương vị người thầy, Khổng Tử ngương mẫu mực việc lấy nhân cách để tác thành nhân cách học trò Ông đề cao việc tự học phương pháp dạy học theo cách đàm thoại, phù hợp với đối tượng Lý tưởng việc giáo dục hướng tới tạo dựng nhân cách mẫu mực người theo quan điểm Nho giáo Nho giáo đề cao ba mẫu người tiêu biểu: kẻ sỹ, kẻ đại trượng phu người quân tử Trong đó, người quân tử danh hiệu cao quý Mục đích giáo dục tạo dựng, phát triển, hoàn thiện nhân cách người, giúp người đẩy đủ phẩm chất, lực để tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ Nhìn chung, hệ thống tư tưởng Khổng Tử phong phú, có tính bách khoa Trong tư tưởng trị xã hội, đạo đức, giáo dục hàm chứa nhiều tư tưởng triết học sâu sắc, coi tiêu biểu Tuy nhiên, học thuyết Khổng Tử có mâu thuẫn, đan xen khuynh hướng 10 canh tân với khuynh hướng bảo thủ, tư tưởng tiến với tư tưởng bảo thủ, quan niệm vật, vô thần với quan niệm tâm, thiên mệnh, hữu thần, yếu tố tích cực với yếu tố tiêu cực Tính không quán hệ thống tư tưởng Khổng Tử sở để Nho giáo phát triển theo hai hướng: vật Tuân Tử tâm Mạnh Tử Nho gia dòng Khổng-Mạnh có ảnh hưởng sâu rộng lâu dài lịch sử Trung Quốc nước lân cận Nho giáo lưu truyền Việt Nam tư tưởng Khổng-Mạnh với cách giải thích Trình-Chu (Trình Hạo 1032-1085, Trình Di 1033-1107, Chu Hy 1130-1200, đời nhà Tống) Đạo gia Đạo gia trường phái lớn triết học Trung quốc.Trong Bách gia Đạo gia mang đậm tính chất triết học Đạo gia trường phái triết học phản ánh sâu sắc tư tưởng tầng lớp quý tộc nhỏ phận tầng lớp tri thức bị đại quý tộc địa chủ chèn ép Đạo gia có nhiều môn phái Đại biểu tiêu biểu Đạo gia Lão Tử, Dương Chu (khoảng 395 - 335 tr.c.n) Trang Tử (369-286 tr.c.n); Liệt Tử, Hoài Nam Tử.Người sáng lập Đạo gia Lão Tử Lão Tử tự Bá Dương có tên gọi Lý nhĩ, Thái sử Đan, Lão Lai Tử; chưa có điều kiện làm rõ ông sống vào thời Xuân Thu (thế kỷ VI t.c.n) hay thời Chiến Quốc (thế kỷ IV t.c.n) Tác phẩm Đạo Đức Kinh, gọi Lão tử Lão Tử trình bày toàn tư tưởng ông lĩnh vực thể luận, nhận thức luận, đạo đức trị - xã hội Đạo Đức kinh gồm 5000 chữ Về thể luận, Lão Tử tập trung phạm trù Đạo Đức, phản ánh giới quan vật tự phát tính biện chứng sơ khai Đạo nguyên giới, cội nguồn sinh vũ trụ, trời đất, vạn vật Đó lực lượng vật chất (thực tại) vô rộng lớn, vận động không ngừng Vì khởi nguyên ban đầu, thống nhất, nên Lão Tử gọi Đạo Đạo có thể, tướng dụng Thể đạo một, thống nhất, tượng đạo vô, 11 dụng đạo động lực sinh trời đất vạn vật Mọi vật, tượng, theo có thể, tướng dụng (thể vật đạo, tướng vật hình dáng diện mạo nó, dụng vật giá trị, công dụng nó) Đạo sinh vật, tượng theo chu kỳ khép kín “Đạo sinh một, sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, vạn vật sinh sôi đến vô cực lại quay trở đạo” Đức phụ thuộc vào Đạo, thể Đạo cách tiềm tàng giới hữu Đức biểu tính chất vật, tượng hình dáng, vị trí trật tự, tính chất, vận động Đức biểu tính quy luật vận động, sinh hoá giới vạn vật Vậy, Đạo thể, chất tiềm ẩn bên Còn Đức tính chất, thể lực đạo, biểu đạo bên Ông cho rằng, vạn vật trình sinh thành, biến đổi tiêu vong, có sinh, có diệt, trường tồn, vĩnh cửu Đạo Đức Mọi vật bao hàm hai mặt đối lập; thể thống hai mặt đối lập vừa xung khắc nhau, vừa nương tựa vào nhau, vừa bao hàm lẫn Trong âm có dương, dương có âm, âm phát triển đến tận sinh dương, dương phát triển đến tận lại sinh âm Đó luật vốn có trời đất Từ quan niệm trên, Lão Tử đưa nhiều luận điểm lý thú tính tương đối vật, tượng Ví dụ, phúc, hoạ tuyệt đối Trong phúc có hoạ, hoạ có phúc, đạo lớn bị phá bỏ xuất nhân, nghĩa trí tuệ đề cao giả dối, lừa đảo nhiều, gia tộc không hoà thuận xuất hiếu từ; quốc gia rối loạn xuất trung thần; coi trọng cải sinh trộm cướp; coi trọng hiền tài sinh tranh giành địa vị Tư tưởng biện chứng Lão Tử cho rằng, toàn thể giới bị chi phối hai luật phổ biến luật quân bình luật phản phản phục, luật quân bình giữ cho vận động vật, tượng cân theo trật tự điều hoà tự nhiên, thái quá, bất cập Luật phản phục nói rằng, phát triển độ trở thành đối lập với Phản phục có nghĩa vạn vật biến hoá nối vòng tuần 12 hoàn đặn, nhịp nhàng, bất tận bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông thay đổi, qua lại, vòng tuần hoàn tự nhiên gọi Thiên Quân Ngoài ra, phản phục có nghĩa trở với đạo tự nhiên, với Vô Vi, tức trở với gốc Về nhận thức, Lão Tử chủ yếu dựa thuyết vô danh Theo Lão Tử, Đạo vô danh, vạn vật- Đạo sinh có danh (hữu danh) Danh tên gọi (khái niệm) vật Danh người đặt vào sở so sánh vật với vật khác Ví dụ, gọi tốt so sánh với xấu, gọi trắng so sánh với đen Đó chẳng qua quy ước có tính phổ biến Vì vậy, danh (khái niệm) bất biến, thay đổi Từ quan niệm ấy, Lão Tử cho nhận thức người phải thông qua danh (thông qua khái niệm) Nhận thức phụ thuộc vào trình tổng hợp tích luỹ khái niệm Nhưng nhận thức từ khái niệm (danh) người biết chân lý tương đối (cái ngày hôm nay) biết chân lý đầy đủ (chân lý tuyệt đối), chưa hiểu Đạo Hiểu Đạo mục tiêu nhận thức Để hiểu Đạo đường trực giác tâm linh Đó đường quay với tự nhiên, giống đứa trẻ sinh, hồn nhiên, chất phác, chưa bị khúc xạ, lêch lạc quy định, không cần học đạt tới đạo, không mà biết, không thấy mà gọi tên, không làm mà thành Trong quan điểm nhận thức, ông đề cao cảm nhận trực tiếp người trước vật, không lệ thuộc vào khái niệm (“vô danh”) Về trị - xã hội, Lão Tử phê phán gay gắt xã hội đương thời Ông gọi tầng lớp quan lại thống trị kẻ trộm cướp kịch liệt phản đối phân hoá xã hội Ông mong muốn xây dựng xã hội tốt đẹp dựa quan hệ xã hội phác tự nhiên Để có xã hội vậy, ông chủ trương thực đường lối vô vi- mở rộng quan niệm Đạo sang lĩnh vực xã hội "Vô Vi", theo nghĩa thông thường không làm Trong tư tưởng triết học Lão Tử, Vô Vi nghĩa sống, hoạt động theo lẽ tự nhiên, không 13 gượng ép, giả tạo, không trái với tính tự nhiên mình, không can thiệp vào vòng tuần hoàn tự nhiên Vô Vi có nghĩa bảo vệ, giữ gìn tính tự nhiên vạn vật Từ quan niệm này, Lão Tử phản đối chủ trương "Hữu Vi" cho hành vi người hữu vi làm xáo trộn trật tự, điều hoà tự nhiên bị ràng buộc danh vọng, ham muốn làm tính tự nhiên Từ quan điểm “vô vi”, ông khuyên người phải thực sáu điều a) Tri túc (biết đủ dừng lại) b) Không cạnh tranh, không bạo động, lấy thiện thắng ác, lấy nhu thắng cương c) Công thành thân thoái d) Sống vô tư, hồn nhiên đ) Lấy đức báo oán e) Tu luyện thần hoá, hạn chế dục tính Thực điều giúp người ngộ Đạo, trở với tự nhiên, sống trường sinh với tự nhiên Ông gọi đạo vô vi đạo không làm không không làm Quan điểm ông điều hoà mâu thuẫn, dẫn tới thủ tiêu mâu thuẫn Mặc gia Mặc gia trường phái triết học lớn Trung quốc hình thành theo Nho gia vào đầu thời chiến quốc, Mặc Tử sáng lập.Đến cuối thời chiến quốc, số tác giả bổ sung phát triển học thuyết Mặc Tử hình thành giai đoạn hậu Mặc Đánh giá Mặc Tử, Hàn Phi Tử viết: “ Đạo học tiếng đời có hai phái Nho Mặc Nho học cao Khổng Khâu, Mặc học cao Mặc Địch (Hàn Phi Tử 50) Mặc gia phản ánh tư tưởng tầng lớp du hiệp (võ sĩ mai đó), thợ thủ công, tiểu thướng sản xuất nhỏ tiểu tư hữu Họ thuộc tầng lớp xã hội nên có xu hướng bênh vực người lao động, phê phán Nho gia Sự đối lập Nho gia Mặc gia tạp nên diện mạo phát triển tư tưởng thời kỳ này, thời kỳ giai cấp quý tộc cũ suy tàn, giai cấp địa chủ hình thành Mặc gia Mặc Tử (Mặc Địch 479-381 tr.c.n) sáng lập, người nước Lỗ, làm quan đại phu nước Tống Tư tưởng Mặc Tử gồm phần 14 1) chống lại thuyết thiên mệnh Khổng Tử 2) đưa giới quan tâm, tôn giáo: ý chí trời chi phối hành vi người vạn vật Tuân theo ý trời, người phải kiêm “Kiêm” chung, “ái” yêu thương giúp đỡ lẫn để có lợi Kiêm tương ái, giao tương lợi hạt nhân thuyết Kiêm Kiêm người không phân biệt đẳng cấp sang hèn phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, tranh điều lành, tránh điều dữ, điều ác, không gây chém giết, thù oán Phải làm với “thiên chí” trời Nhưng làm để thực ý tưởng đó, ông chủ trương mặt nâng cao đạo đức người sở kiêm ái, mặt khác trông chờ vào đường lối cai trị nhà cầm quyền, thông qua quyền uy, “ý chí” Trời Về trị-xã hội, Mặc Tử công kích chế độ cha truyền nối, chủ trương thượng hiền “quân không sáng mãi, dân không hèn mãi” Trong lĩnh vực kinh tế, Mặc Tử chủ trương tiết kiệm sản vật, lao động không sức Mọi người sống phải có lao động tiết kiệm, mở mang nhiều ngành nghề, chăm lo sản xuất phải cần kiệm Mặc Tử phản đối lười biếng, xa hoa lãng phí, phản đối bóc lột, thiếu bình đẳng lao động hưởng thụ Ông kịch liệt phản đối chiến tranh phá hoại nhiều cải vật chất, mà tổn hại lớn cho cho xã hội Ông có tư tưởng trọng dụng người hiền tài đảm đương việc nước, không phân biệt danh phận, xuất thân, địa vị Về nhận thức, Mặc Tử đưa phép tam biểu tiếng: Lời nói muốn xác phải có ba biểu (cơ sở), nguyên (nguồn gốc) dụng (đem lại gì) Biểu thứ phục tùng biểu thứ hai thứ ba, hai biểu sau quy định biểu thứ Trong đó, biểu so sánh với kinh nghiệm, việc làm thánh vương đời trước, thấy làm, thấy sai bỏ Biểu hai dựa vào thực tai mắt trăm họ thực tế diễn xung quanh Biểu ba đề xuất việc làm xem có lợi cho nhà nước, cho người không 15 Như vậy, hậu Mặc phân biệt khái niệm, vận dụng quan hệ chung, riêng, đơn đa, đồng dị để biện bác cho quan niệm Gía trị hậu Mặc thành tựu lý luận nhận thức loogic học Phần bảo vệ phát triển kiêm có tính chất máy móc siêu hình sức thuyết phục Học thuyết Mặc gia mang đậm màu sắc bình dân, họ chưa vượt qua giới hạn lịch sử, hệ tử tưởng giai cấp thống trị cũ Cho nên từ Tần, hán sau, Mặc gia bị suy vong điều dễ hiếu.Tuy thành tựu Mặc gia di sản sáng giá kho tàng tử tưởng Trung Quốc Danh gia Danh gia (Ngụy biện gia- chơi chữ) tiếng thời Chiến quốc- có Huệ Thi Công Tôn Long hai đại biểu cho hai khuynh hướng khác Huệ Thi (370-310 tr.c.n, chủ nghĩa tương đối) người nước Tống, làm tướng quốc cho Nguỵ Huệ Vương, bạn thân Trang Chu, Trang Tử Người ta truyền số mệnh đề có tính chirts trung, ngụy biện Huệ Thi trời đất, núi đầm nhau; mặt trời vừa đứng bóng, vừa xế tà; phương nam vô mà hữu … Huệ Thi đưa tư tưởng “kiêm vạn vật”, nghĩa thương yêu vạn vật, vật đồng thể “nhất đồng dị” tương đối Trong mệnh đề tương đối trên, Huệ Thi thể yếu tố biện chứng, hàm chứa mặt đối lập liên hệ, chuyển hoá cho Nhưng tuyệt đối hoá tính tương đối, chuyển hoá vật tượng, tách rời điều kiện cụ thể, nên đẩy ông sang phía nhà tương đối luận Công Tôn Long (320 -250 tr.c.n) người nước Triệu, người kế tục phát triển tư tưởng Huệ Thi, đẩy chủ nghĩa tương đối Huệ Thi lên cực điểm, chuyển hẳn sang thuật nguỵ biện Trung Quốc cổ đại Tư tưởng chủ yếu Công Tôn Long trình bày sách Công Tôn Long Tử, Nam Hoa kinh Liệt Tử 16 Thuật nguỵ biện Công Tôn Long dựa tách rời danh (tên gọi) với thực (sự vật) riêng chung kết trình cảm giác Ví dụ: biện luận “ngựa trắng ngựa”, hay “cái dây thước” ngày lấy nửa, muôn đời không hết, “không bẻ đôi gậy”,“thước vuông không vuông”, “bóng chim bay không động đậy”,“nhanh tên bắn mà có lúc không đi, không dừng” Thuật nguỵ biện Công Tôn Long phần nhiều xoay quanh vấn đề nhận thức lôgíc học Pháp gia Pháp gia bốn trường phái tư tưởng lớn thời cổ đại có ý nghĩa góp phần định đời củng cố chế độ phong kiến tập quyền Trung Quốc Cùng với Nho gia, tư tưởng triết học – trị Pháp gia trở thành hệ tư tưởng thống trị chế độ phong kiến Trung Quốc suốt hàng nghàn năm lịch sử Pháp gia xuất từ thời Xuân Thu Người khởi xướng Quản Trọng nước Tề (khoảng kỷ VII tr.c.n) Đến thời Chiến Quốc hình thành nên ba hệ phái phái trọng Pháp (Luật biện pháp phép trị nước) đại biểu Thương Ưởng; phái trọng Thế (của người đứng đầu), đại biểu Thận Đáo phái trọng Thuật (thủ đoạn, phương pháp cai trị) đại biểu Thân Bất Hại Hàn Phi Tử (khoảng 280-233 tr.c.n) người tổng hợp ba phái, tư tưởng Pháp gia thể tập trung học thuyết Hàn Phi Tử Bản thể luận Hàn Phi Tử thể quanh phạm trù đạo đức Ông cho rằng, Đạo quy luật phổ biến giớí tự nhiên, tồn vĩnh cửu, không thay đổi, siêu nhiên thần bí, khó hiểu Đức lý sâu sắc phổ biến, phân chia Đạo làm cho vật có hình dáng cụ thể biến hoá bất thường Hình dáng cụ thể vật dài ngắn, to nhỏ, vuông tròn, đen trắng v.v gọi Lý Theo Hàn Phi Tử, phải nắm lấy lý vạn vật biến hoá bất thường để hành động cho phù hợp Lý vật nhận 17 thức Tuy nhiên, thực tế Hàn Phi Tử bàn đến vấn đề thể luận mà chủ yếu bàn vấn đề trị-xã hội Về trị-xã hội, Hàn Phi Tử phê phán gay gắt thực trạng xã hội đương thời đề giải pháp xã hội thể khuynh hướng tư tưởng có tính chất vật Ông chủ trương kết hợp pháp - - thuật đường lối trị nước Pháp pháp luật; Thuật thủ đoạn, cách thức, nghệ thuật hoạt động trị; Thế quyền lực, uy quyền chủ thể hoạt động trị mà vua đại diện cao Nhà vua phải nắm pháp, thuật, pháp quan trọng Tư tưởng trị-xã hội Hàn Phi Tử tập trung lý luận chứng nghiệm Thực chất chứng nghiệm đòi hỏi phải chứng thực, phải xuất phát từ thực tế, trọng thực tế Mọi không thông qua chứng nghiệm mà đúng, dựa vào để tuân theo sai lầm, giả dối Ông cho rằng, tin tưởng tuyệt đối vào Đạo đời vua trước, áp dụng theo cách máy móc mà không tham khảo chứng nghiệm sở, dẫn đến sai lầm Cần phải xét Đạo cho phù hợp với thực tế Quan điểm ông “đời khác việc khác, việc khác pháp độ phải khác” Ông chủ trương đổi đường lối trị, đưa tư tưởng Pháp trị Theo ông ổn định trị, thái bình thịnh trị đất nước phải dựa đảm bảo pháp luật Về pháp luật, Hàn Phi Tử cho pháp luật phải công minh, thưởng phạt phải rõ ràng Cũng Lý vật biến đổi bất thường, nên thứ pháp luật Phải chứng nghiệm để thường xuyên thay đổi cho phù hợp với thực tế Xuất phát từ thuyết tính ác Tuân Tử cho chất người tự tư tự lợi, Hàn Phi Tử khẳng định cần nắm lấy tâm lý tránh hại hám lợi người mà định pháp luật, mà có chế độ thưởng phạt thích đáng để trì trật tự xã hội Về luân lý, đạo đức, Hàn Phi Tử cho thứ luận lý đạo đức quan hệ người với người Trung, Tín, Hiếu, Nhân v.v xây 18 dựng sở quan hệ lợi ích Ông cho tượng kẻ giàu người nghèo hay tượng người bóc lột người bình thường xã hội Toàn tư tưởng Pháp gia Tần Thuỷ Hoàng triệt để vận dụng góp phần quan trọng vào việc kết thúc cục diện phân tán, thực thống đất nước, đưa xã hội Trung Quốc cổ đại tiến vào xã hội phong kiến Từ học thuyết triết học tiêu biểu nêu ỏa ta thấy triết học Trung quốc cổ trung đại có đặc điểm chủ yếu sau: III.Một số đặc điểm triết học Trung Quốc cổ trung đại Triết học Trung Quốc cổ đại nhấn mạnh nội dung chủ yếu vấn đề nhân sinh, đạo đức, trị - xã hội, giải đáp mối quan hệ người với tự nhiên người với người xã hội Triết học Trung Quốc cổ đại tập trung ý nhiều vấn đề đạo làm người, ý đến vấn đề triết học tự nhiên Đây nguyên nhân phát triển nhận thức khoa học thực chứng người Trung Quốc Tư tưởng triết học xuyên suốt tư tưởng thiên nhân hợp nhất, vạn vật đồng thể Khi khảo cứu vận động tự nhiên, xã hội nhân sinh, đa số nhà tư tưởng Trung Quốc cổ đại coi trọng hài hoà thống (đồng nhất) mặt đối lập, coi việc điều hoà mâu thuẫn mục tiêu để giải vấn đề người xã hội Triết học Trung Quốc cổ, trung đại thể rõ nét tư tưởng vật biện chứng tự phát giai đoạn đầu Tuy nhiên, có vật, có tâm, có đan xen, dao động vật tâm, đặc điểm phát triển triết học Trung Quốc cổ đại hệ thống triết học sau không gạt bỏ mà thường bổ sung, phát triển hệ thống triết học trước, tạo tính liên tục trình biến đổi phát triển Phương thức tư triết học đặc thù tư trực giác Người Trung Quốc thiên cảm nhận, thể nghiệm trực tiếp, đặt đối tượng để 19 chiêm nghiệm, khám phá tới chất trừu tượng vật Hầu hết nhà tư tưởng Trung Quốc phương thức trực giác để tìm chân lý giới vạn vật, người đời Phương thức tư đặc biệt coi trọng tác dụng tâm, coi tâm gốc rễ nhận thức, lấy tâm để bao quát vật Trong việc xây dựng khái niệm, phạm trù triết học, người Trung Quốc cổ, trung đại đạt tới trình độ trừu tượng cao Nền triết học Trung Hoa cổ đại đời vào thời kỳ độ từ chế độ chiếm hữu nô lệ lên chế độ phong kiến Trong bối cảnh lịch sử ấy, mối quan tâm hàng đầu nhà tư tưởng Trung hoa cổ đại vấn đề thuộc đời sống thực tiễn trị - đạo đức xã hội Tuy họ đứng quan điểm tâm để giải thích đưa biện pháp giải vấn đề xã hội, tư tưởng họ có tác dụng lớn việc xác lập trật tự xã hội theo mô hình chế độ quân chủ phong kiến trung ương tập quyền theo giá trị chuẩn mực trị - đạo đức phong kiến phương Đông Bên cạnh suy tư sâu sắc vấn đề xã hội, triết học Trung Hoa thời cổ cống hiến cho lịch sử triết học giới tư tưởng sâu sắc biến dịch vũ trụ Những tư tưởng Âm - Dương - Ngũ hành có hạn chế định, triết lý đặc sắc mang tính chất vật biện chứng người Trung Hoa thời cổ, có ảnh hưởng lớn đến giới quan triết học sau Trung Hoa số nước khác khu vực 20 C.PHẦN KẾT LUẬN Lịch sử nhân loại ngày bước vào nấc thang phát triển mới, có nhiều quan điểm, học thuyết triết học đời học thuyết triết học Trung Hoa thời cổ trung đại giá trị to lớn Việc tiếp thu điểm tích cực, vật, biện chứng tạo điều kiện cho có nhìn đắn khách quan giới phấn đấu giới tương lai Cuối nói giá trị mà triết học Trung Hoa để lại thang giá trị cho nhân loại, loài người muốn đến chân lý đỉnh cao Việt Nam trình đổi phát triển với Chủ nghĩa Mác – Lênin cần tiếp thu yếu tố tích cực mà triết học trung Hoa cổ trung đại mang lại 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cuốn giáo trình lịch sử triết học Trung quốc thời kỳ cổ - trung đại (khoa triết học – Học viện báo chí tuyên truyền) Cuốn lịch sử triết học (PGS.TS Trần Đăng Sinh, chủ biên) Cuốn lịch sử triết học – Triết học cổ đại (tập 1) TS.Nguyễn Thế Nghĩa – TS Doãn Chính., chủ biên) Cuốn đại cương triết học Trung quốc (PGS Doãn Chính, chủ biên) Khổng Tử: Kinh thư, Nxb Văn hóa thông tin, H.2004 Hồ Thích: Trung quốc triết học sử đại cương, Nxb Văn hóa thông tin, H.2004 22 MỤC LỤC 23 ... hội Trung Quốc cổ đại tiến vào xã hội phong kiến Từ học thuyết triết học tiêu biểu nêu ỏa ta thấy triết học Trung quốc cổ trung đại có đặc điểm chủ yếu sau: III.Một số đặc điểm triết học Trung Quốc. .. DUNG Để tìm hiểu rõ đặc điểm triết học Trung quốc thời cổ, trung đại trước hết phải tìm hiểu hoàn cảnh lịch sử đời I.Hoàn cảnh đời triết học Trung quốc cổ đại Trung quốc cổ đại quốc gia rộng lớn,... trung Hoa cổ trung đại mang lại 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cuốn giáo trình lịch sử triết học Trung quốc thời kỳ cổ - trung đại (khoa triết học – Học viện báo chí tuyên truyền) Cuốn lịch sử triết học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận triết học đặc điểm của TRIẾT học TRUNG QUỐC, Tiểu luận triết học đặc điểm của TRIẾT học TRUNG QUỐC, Tiểu luận triết học đặc điểm của TRIẾT học TRUNG QUỐC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay