HDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn hóa n3 nâng cao 2017 hocmai

77 363 14
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 13:31

Page : https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trựcPage tuyến số :1 https://www.facebook.com Việt Nam MA TRẬN DẠNG BÀI PENI MÔN HÓA STT Chuyên đề Cấp độ nhận thức Các dạng thường gặp Nhớ Hiểu x x Vận Dụng Lý thuyết este: khái niệm, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lý, điều chế ứng dụng Dạng phản ứng đốt cháy este x x Dạng phản ứng este hóa x x Dạng phản ứng thủy phân este x x Este VD cao Dạng đốt cháy thủy phân este x x Dạng este chất khác x x Dạng tổng hợp nhiều trình phản ứng este x x x Dạng phản ứng thủy phân x x Este, lipit // e e v v i i r DDr 10cc o o hHH hcich 11 12 13 14 15 16 17 18 Amin, amino axit, protein Lipit Lý thuyết lipit: khái niệm, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lý, ứng dụng / /x x ee v v i i r DDrx x Lý thuyết amin c c o o Dạng đốt cháy amin hhHH x x c c i i Amin h h T Dạng phản ứng đặc trưng amin T // x x m m o o c Biện luận công thức muối amoni amin c x x kk o o o o Lý thuyết amino axit b x x eeb c c a a f Dạng phản ứng amino axit tác dụng với axit f x x w w w wwww w Amino axit Dạng phản ứng amino axit tác dụng với bazo w w x x w w / / / / / / / / :: ss: : Dạng phản ứng amino axit với axit bazo x thttxptpss hhtttptp h Dạng đốt cháy amino axit x x 19 Lý thuyết protein peptit 20 Dạng đốt cháy peptit x x x Dạng thủy phân peptit x Protein peptit 21 x x x x 22 Dạng đốt cháy thủy phân peptit x x 23 Dạng hỗn hợp amin, amino axit, peptit x x Tổng hợp 24 Lý thuyết hỗn hợp amin, amino axit, peptit 25 Dạng phản ứng với AgNO3/NH3 x x Dạng phản ứng với H2 x x Dạng lên men x x Dạng thủy phân x x Dạng tác dụng HNO3/H2SO4đ x x Dạng lên men x x Dạng thủy phân x x Dạng tổng hợp cacbohidrat Lý thuyết cacbohidrat: nhận biết, câu hỏi lý thuyết tổng hợp Lý thuyết polime: phân loại, điều chế, ứng dụng Lý thuyết vật liệu polime: cao su, keo dán, tơ, chất dẻo Tính số mắt xích hệ số polime hóa x x Monosaccarit 26 27 Đisaccarit 28 29 30 Cacbonhidrat Polisaccarit 31 32 Tổng hợp 33 34 35 36 Polime, vật liệu polime 37 38 39 Đại cương kim loại Lý thuyết Các dạng tính toán Tính chất chung, ăn x x x x x x x x Tính toán theo sơ đồ điều chế polime x x x x Vị trí cấu tạo, tính chất kim loại x x Dãy điện hóa x x Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page : https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trựcPage tuyến số :1 https://www.facebook.com Việt Nam mòn, dãy điện hóa, điều chế kim loại 40 41 Điều chế kim loại x x Ăn mòn bảo vệ kim loại x x 42 Dạng kim loại tác dụng với phi kim x x 43 Dạng kim loại tác dụng với dung dịch axit có tính oxi hóa tính oxi hóa x x 44 Dạng kim loại tác dụng với dung dịch muối x x Dạng điện phân nóng chảy x x 46 Dạng điện phân dung dịch x x 47 Dạng điện phân liên quan đến công thức Faraday x x 48 Dạng phản ứng nhiệt luyện x x x 49 Dạng kim loại tác dụng với hỗn hợp chất x x x 50 Dạng CO2 phản ứng với dung dịch KOH/NaOH x x Các dạng tính toán 45 Kim loại kiềm 51 Lý thuyết kim loại kiềm hợp chất x 52 Dạng kim loại kiềm tác dụng với nước/axit 53 Lý thuyết kim loại kiềm thổ hợp chất // e e v v i i r r loại 55cDD Kim c o o hHH56 kiềm, kim loại hcich 57 kiềm thổ, 54 nhôm 58 Kim koại kiềm thổ x x x Dạng kim loại kiềm thổ tác dụng với nước/axit Dạng CO2 phản ứng với dung dịch Ca(OH)2/Ba(OH)2 Dạng Al3+ tác dụng với OH- x x x // e e v v i i r x x DDr c c o o H H x x x hh c c i i h h Dạng AlO tác dụng với H /T x x /T m m o o Nhôm Dạng phản ứng nhiệt x x x c.cnhôm k k o o o Dạng Al x x bphản bo ứng với axit/OH e e c c a Lý thuyết nhôm hợp chất x x ww.f.bàifanhiệt phân muối cacbonat w wwww w Dạng x x w w w w / / / / / / / / :: x ttptpshợps: : Dạng CO phản ứng với OH thttxptpss hhtTổng h Lý thuyết hỗn hợp kiềm, kiềm thổ, nhôm x x x x + - 59 60 61 - 62 63 Lý thuyết sắt hợp chất 64 x x Dạng sắt tác dụng với phi kim x x x 66 Dạng kim loại tác dụng với dung dịch axit có tính oxi hóa tính oxi hóa x x x 67 Dạng sắt tác dụng với dung dịch muối x x x 68 Lý thuyết đồng hợp chất 69 Dạng đồng tác dụng với phi kim x x x Dạng kim loại tác dụng với dung dịch axit có tính oxi hóa tính oxi hóa x x x Dạng đồng tác dụng với dung dịch muối x x x 65 Sắt 70 71 Sắt, Cu kim loại nhóm B Đồng x x 72 Lý thuyết crom hợp chất 73 Dạng crom tác dụng với phi kim x x 74 Dạng kim loại tác dụng với dung dịch axit có tính oxi hóa tính oxi hóa x x 75 Dạng crom tác dụng với dung dịch muối x x 76 Lý thuyết tổng hợp crom, sắt, đồng Crom Tổng hợp x x x x 77 Dạng tổng hợp crom, sắt, đồng 78 Sơ đồ phản ứng x x Liệt kê, đếm chất/phát biểu x x 79 Tổng hợp hoá hữu 80 81 82 83 Tổng hợp hoá vô Lý thuyết Dạng tập Lý thuyết Dạng tập x Dạng tổng hợp hóa hữu x x x x Liệt kê, đếm chất/phát biểu x x Dạng tổng hợp hóa vô x x Sơ đồ phản ứng x Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive x x x x Page : https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trựcPage tuyến số :1 https://www.facebook.com Việt Nam 84 85 10 Phân biệt chất, hóa học vấn đề KT-XH-MT 86 // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich Phân biệt chất Hóa học vấn đề KT-XH-MT Phân biệt chất vô x x Phân biệt chất hữu x x Hóa học với thực tiễn sống x x // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Đề số 06 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)-N3 ĐỀ SỐ 06 Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC Đây đề thi tự luyện số 06 thuộc Khoá học luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Để sử dụng hiệu quả, bạn cần làm trước câu hỏi đề trước so sánh với đáp án hướng dẫn giải chi tiết video giảng Câu 1: Trong số kim loại: Cu, Ag, Al, Fe, Au Kim loại có tính dẫn điện A Cu B Al C Au D Fe Câu 2: Thứ tự từ trái sang phải số cặp oxi hóa - khử dãy điện hóa sau: Mg2+/Mg; Al3+/Al; Cr2+/Cr; Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu Dãy gồm kim loại tác dụng với Zn2+ dung dịch A Al, Fe, Cu B Cr, Fe, Cu C Mg, Al, Cr D Mg, Al, Zn Câu 3:Loại phản ứng hóa học xảy ăn mòn kim loại A Phản ứng B Phản ứng oxi hóa khử C Phản ứng phân hủy D Phản ứng hóa hợp Câu 4: Nước cứng không gây tác hại dây? A Làm hao tốn chất giặt rửa tổng hợp B Làm giảm mùi vị thực phẩm C Làm giảm độ an toàn nồi D Làm tắc ống dẫn nước nóng Câu 5:Dãy gồm kim loại sản xuất phương pháp thủy luyện? A Cu, Sn, Pb B Zn, Mg, Cu C Al, Ag, Cu D Au, Ag, Cu Câu 6: Ngâm kim loại M có khối lượng 50 gam dung dịch HCl Sau phản ứng thu 336 ml H2 (đktc) thấy khối lượng kim loại giảm 1,68% so với ban đầu Kim loại M A Mg B Al C Zn D Fe Câu 7: Giải thích ứng dụng crom không đúng? A Crom kim loại cứng nên dùng để cắt thủy tinh B Crom làm hợp kim cứng chịu nhiệt nên dùng để tạo thép cứng, không gỉ, chịu nhiệt C Crom kim loại nhẹ nên sử dụng tạo hợp kim dùng ngành hàng không D Ở điều kiện thường, crom có lớp màng oxit mịn, bền nên crom dùng để mạ bảo vệ thép Câu 8: Quặng sắt manhetit có thành phần A FeS2 B Fe2O3 C Fe3O4 D FeCO3 Câu 9: Cho hợp chất sắt: FeCO3, Fe3O4, FeS, FeS2 Nếu hòa tan số mol chất vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư chất tạo số mol khí nhỏ A FeCO3 B FeS C Fe3O4 D FeS2 Câu 10:Chất không tác dụng với dung dịch CuCl2? A.AgNO3 B Ag C.Mg D.Fe Câu 11: Cho bột kim loại M vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 AgNO3 Sau phản ứng kết thúc, thu chất rắn X gồm M, Ag dung dịch Y chứa muối M(NO3)2 Fe(NO3)2 Kết luận sau đúng? A Tính oxi hoá theo thứ tự: Ag+> Fe3+> M2+> Fe2+ B Tính khử theo thứ tự: M > Ag > Fe2+> Fe3+ C Tính khử theo thứ tự: Fe2+> M > Ag > Fe3+ D Tính oxi hoá theo thứ tự: M2+> Ag+> Fe3+> Fe2+ Câu 12: Điện phân nóng chảy Al2O3 anot thoát hỗn hợp khí gồm 10% O2; 20% CO 70% CO2 Tổng thể tích khí 6,72 m3 (tại nhiệt độ 8190C áp suất 2,0 atm) Khối lượng Al thu catot // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Đề số 06 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)-N3 A 2,16 kg B 5,40 kg C 4,86 kg D 4,32 kg Câu 13:Hòa tan hết hỗn hợp gồm Cu Fe3O4 có số mol vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu dung dịch X Các chất tan có dung dịch X A.CuSO4, FeSO4, H2SO4 B.CuSO4, Fe2(SO4)3, FeSO4 C.CuSO4, Fe2(SO4)3, H2SO4 D.CuSO4, FeSO4, Fe2(SO4)3, H2SO4 Câu 14: Môi trường không khí, đất, nước, …xung quanh nhà máy công nghiệp thường bị ô nhiễm nặng khí độc, ion kim loại nặng hóa chất Biện pháp sử dụng để giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường? A Thực chu trình khép kín để tận dụng chất thải cách hiệu B Thay đổi công nghệ sản xuất để hạn chế chất thải độc hại C Xả thải trực tiếp không khí, sông, biển để pha loãng chất thải độc hại D Đầu tư hệ thống xử lý chất thải trước xả môi trường Câu 15: Phát biểu sau đúng? A Dung dịch saccarozơ tạo kết tủa đỏ gạch phản ứng với Cu(OH)2 B Sobitol hợp chất đa chức C Xenlulozơ thuộc loại polime tổng hợp D Tinh bột xenlulozơ phản ứng ancol đa chức Câu 16: Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol etylic 8º với hiệu suất 30% Biết khối lượng riêng ancol etylic nguyên chất 0,8 g/ml nước g/ml Nồng độ phần trăm axit axetic dung dịch thu sau phản ứng A 2,55% B 2,47% C 2,51% D 3,76% Câu 17: Có phát biểu: Các axit béo no thường có nhiệt độ nóng chảy thấp axit béo không no Este có nhiệt độ sôi thấp so với axit ancol có số nguyên tử C Trong dung dịch, glucozơ tồn chủ yếu dạng vòng cạnh (α β) Trong dung dịch, fructozơ tồn chủ yếu dạng vòng α (vòng cạnh) Trong phân tử saccarozơ nhóm OH hemiaxetal Tinh bột xenlulozơ thuộc loại polisaccarit Số phát biểu A B C D Câu 18: Phát biểu sau không đúng? A Số nguyên tử hiđro phân tử este đơn chức đa chức số chẵn B Sản phẩm phản ứng xà phòng hoá chất béo axit béo glixerol C Trong công nghiệp chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn phản ứng hiđro hóa D Nhiệt độ sôi este thấp hẳn so với ancol có phân tử khối Câu 19: Chất hữu thuộc loại hợp chất đa chức? A Axit gluconic B Axit glutaric C Axit glutamic D Axit oleic Câu 20: Dãy gồm amino axit có số nhóm amino số nhóm cacboxyl A Gly, Val, Tyr, Ala B Gly, Ala, Glu, Tyr C Gly, Val , Lys, Ala D Gly, Ala, Glu, Lys Câu 21: Một hợp chất X có khối lượng phân tử 103 Cho 51,50 gam X phản ứng hết với 500 ml dung dịch NaOH 1,2M thu dung dịch Y có muối aminoaxit ancol (có khối lượng phân tử lớn khối lượng phân tử O2) Cô cạn Y thu m gam chất rắn Giá trị m A 52,5 B 55,5 C 59,5 D 48,5 Câu 22: Phát biểu sau đúng? A Các phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit B Anilin có tính bazơ dung dịch anilin không làm đổi màu quì tím C C3H8O có số đồng phân cấu tạo nhiều số đồng phân cấu tạo C3H9N // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Đề số 06 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)-N3 D Anilin có tính bazơ mạnh benzyl amin Câu 23: Hỗn hợp khí X gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở thuộc dãy đồng đẳng anken Đốt cháy hoàn toàn m ột lượng hỗn hợp X thu được 0,55 mol CO2, 0,925 mol H2O và V lí t N (đktc) Giá trị V A 4,48 B 2,80 C 5,60 D 2,24 Câu 24: Đốt cháy 30,6 gam hỗn hợp X gồm anđehit axetic, vinyl axetat, axit isobutyric thu 31,36 lit CO2 (đktc) Số mol vinyl axetat hỗn hợp A 0,1 B 0,2 C 0,3 D 0,15 Câu 25: Cho m gam bột Cu vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau phản ứng thu 3,88 gam chất rắn X dung dịch Y Cho 2,925 gam bột Zn vào dung dịch Y sau phản ứng thu 5,265 gam chất rắn Z dung dịch chứa muối Giá trị m A 3,17 B 2,56 C 3,2 D 1,92 Câu 26: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch X chứa hỗn hợp chất tan gồm HCl Al2(SO4)3, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k Quan hệ x y đồ thị o o o byb= o4,2 e e A x + 3y = 4,4 B.a3x – C x + 3y = 3,6 D 3x – y = 3,8 c c a f f Câu 27: Điện phân hoàn toànw dung wwww wwwdịch chứa 3,71 gam hỗn hợp BaCl2 AlCl3 với điện cực trơ Sau w w w w / / / / / / / / phản ứng hoàn toàn lấyskết : : tủa thu đem nung nóng nhiệt độ cao tới khối lượng ngừngtthay : ss:đổi tptpsPhần trăm khối lượng BaCl2 hỗn hợp muối ban đầu 0,51 gam chất hhttrắn hht tptp A 28% B 56,1% C 22,43% D 47,65% Câu 28: Cho m gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 0,5M đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu khí NO (sản phẩm khử nhất) dung dịch X Dung dịch X hòa tan tối đa 0,96 gam Cu Giá trị m A 3,36 B 1,68 C 0,42 D 0,56 Câu 29:Cho hỗn hợp A gồm Al, Zn, Cu, Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc, nguội, dư thu dung dịch B phần không tan D Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch B, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi chất rắn E Nếu cho khí CO dư qua E nung nóng tới phản ứng hoàn toàn chất rắn thu sau có chứa A.Cu MgO B CuO Mg C.Cu Mg D.Cu, Zn MgO Câu 30:Cho phát biểu sau: (1) Chì kim loại đứng trước H dãy hoạt động nên tan dung dịch HCl H2SO4 loãng (2) NaHCO3 dùng làm thuốc chữa bệnh đau dày dư thừa axit (3) Từ xuống nhóm IIA kim loại kiềm thổ có nhiệt độ nóng chảy giảm dần (4) Thép hợp kim sắt mà hàm lượng cacbon từ 0,01 – 2% (5) Có thể điều chế Ag từ quặng chứa Ag2S cách đốt cháy quặng Số phát biểu đúng là A B C D Câu 31: Hòa tan hết 17,92 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, FeO, Fe, CuO, Cu, Al Al2O3 (trong Oxi chiếm 25,446% khối lượng) vào dung dịch HNO3 loãng dư, kết thúc phản ứng thu dung dịch Y 1,736 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2 N2O có tỷ khối so với H2 15,29 Cho dung dịch Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Đề số 06 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)-N3 NaOH tới dư vào Y đun nóng, khí thoát Số mol HNO3 phản ứng với X có giá trị gần với A 1,2 B 1,3 C 1,4 D 1,5 Câu 32: Hấp thụ hết 3,584 lít CO (đktc) vào dung dịch X ch ứa a mol NaOH và b mol Na 2CO3 thu được 40 ml dung dị ch Z Lấy 20 ml Z cho từ từ vào 400 ml dung dị ch KHSO 0,15M thu được 0,896 lít khí(đktc) Mặt khác, 20 ml Z tác dụng với dung dịch nước vôi dư thu 18,0 gam kết tủa Dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2 dư tạo tối đa gam kết tủa? A 66,98 gam B 78,80 gam C 39,40 gam D 59,10 gam Câu 33: Este hai chức X tác dụng với dung dịch NaOH tạo muối ancol có số mol số mol este, có cấu tạo mạch thẳng Mặt khác 2,58 gam X tác dụng vừa đủ với 0,03 mol KOH thu 3,33 gam muối Este A (COO)2C2H4 B C2H4(COO)2C3H6 C C4H8(COO)2C2H4 D (CH3COO)2C2H4 Câu 34: Cho mệnh đề sau: 1, Chất béo ete 2, Các este không tan nước chúng nhẹ nước 3, Các este không tan nước mặt nước chúng không tạo liên kết hiđro với nước nhẹ nước 4, Khi đun chất béo lỏng với hiđro có xúc tác Ni nồi hấp chúng chuyển thành chất béo rắn 5, Chất béo lỏng triglixerit chứa gốc axit không no phân tử Các mệnh đề A 3, 4, B 1, 3, C 1, 2, D 2, 3, Câu 35: Cho sơ đồ chuyển hoá sau // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / :: :: thttptpsCsH  X  Y  Cao su buna-N thttptpss h h Các chất X, Y, Z lần lượt xt, t 2 + H2 , t Pd, PbCO3 +Z t , xt, p A benzen; xiclohexan; amoniac B axetanđehit; ancol etylic; buta-1,3-đien C vinylaxetilen; buta-1,3-đien; stiren D vinylaxetilen; buta-1,3-đien; acrilonitrin Câu 36: X có vòng benzen có công thức phân tử C9H8O2 X tác dụng dễ dàng với dung dịch brom thu chất Y có công thức phân tử C9H8O2Br2 Mặt khác, cho X tác dụng với NaHCO3 thu muối Z có công thức phân tử C9H7O2Na Số công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất X A B C D Câu 37: Hỗn hợp X gồm chất hữu đơn chức Đun nóng hỗn hợp X với NaOH thu rượu muối Kết luận đúng? A X gồm este ancol đơn chức với axit khác B X gồm axit este axit khác C X gồm este ancol đơn chức với axit khác hỗn hợp gồm axit este axit khác D X gồm axit ancol Câu 38: E este (không chứa nhóm chức khác) mạch không nhánh chứa C, H, O Đun nóng lượng E với 150 ml dung dịch NaOH 1M đến kết thúc phản ứng Để trung hoà dung dịch thu cần 60 ml dung dịch HCl 0,5M Cô cạn dung dịch sau trung hoà 11,475 gam hỗn hợp hai muối khan 5,52 gam hỗn hợp ancol đơn chức Công thức cấu tạo este A CH3CH2CH2-OOC-CH2CH2COOCH3 B HCOOCH3 CH3COOC2H5 C C2H5-COO-C2H5 D CH3-CH2-OOC-CH2COOCH3 Câu 39: Đun nóng m gam chất hữu (X) (chứa nguyên tố C, H, O) với 100 ml dung dịch NaOH 2M tới phản ứng xảy hoàn toàn Để trung hòa lượng NaOH dư cần 40 ml dung dịch HCl 1M Làm bay cẩn thận dung dịch sau trung hòa thu 7,36 gam hỗn hợp ancol đơn chức (Y), (Z) 15,14 gam hỗn hợp muối khan, có muối axit cacboxylic (T) Kết luận đúng? Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Đề số 06 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)-N3 A Chất hữu (X) có chứa 14 nguyên tử hiđro phân tử B Ancol (Y) (Z) chất hữu đồng đẳng C Số nguyên tử cacbon axit (T) nửa số nguyên tử cacbon chất hữu (X) D Axit (T) có chứa liên kết π phân tử Câu 40: Thủy phân hết lượng pentapeptit X môi trường axit thu 32,88 gam Ala-Gly-AlaGly; 10,85 gam Ala-Gly-Ala; 16,24 gam Ala-Gly-Gly; 26,28 gam Ala-Gly; 8,9 gam Alalnin; lại Gly-Gly Glyxin với tỷ lệ số mol 10 : Tổng khối lượng Gly-Gly Gly hỗn hợp sản phẩm A 27,9 gam B 28,8 gam C 29,7 gam D 13,95 gam // e e v v i i r DDr c c o o Chuyên đề hHH hcich // e e v v i i r Loại câu hỏi Cấp độ nhận thức Tổng DDr c c o o H dụng Vận dụng Lý Bài Nhớ Hiểu cc Vận hhH i i h h thuyết tập cao /T/T m m o o 1.Đại cương kim loại Câu c1.c Câu: 3, Câu 11 k k o o o o b eeb Câu 5, 6, 10 c c a a f f 2.Kim loại kiềm, kim loại kiềm w w Câu Câu 26 w wwww w w w w w thổ, nhôm hợp chất :/:/// Câu 12 Câu 32 / / / / sskim ss: : thttptpsố Bài tập sắt h - Câu Câu 7, hhtttptp3 loại nhóm B hợp chất Tổng hợp hoá học vô Câu 13 Este, lipit Câu: 18, 37 Câu: 23 Câu: 16 Câu : 20, 34 Câu 14 Amin, amino axit, protein Cacbonhidrat Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu 9.Hóa học với vấn đề phát triển KT-XH-MT Tổng (câu) 23 17 Câu 15 Câu: 19, 22 16 Câu:25,27, 28, 29, 30 Câu:17,33, 24 Câu 21 Câu 31 Câu: 38, 39 Câu 40 Câu 35, 36 12 Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc Nguồn: Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 Hocmai.vn - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Đề số 05 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)-N3 ĐỀ SỐ 05 Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC Đây đề thi tự luyện số 05 thuộc Khoá học luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Để sử dụng hiệu quả, bạn cần làm trước câu hỏi đề trước so sánh với đáp án hướng dẫn giải chi tiết video giảng Câu 1: Kim loại dẫn điện tốt kim loại cứng A Ag kim cương B Cu kim cương C Ag Au D Ag Cr Câu 2:Trường hợp không xảy phản ứng? A Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3đặc nguội B Cho kim loại Al vào dung dịch HNO3 loãng, nguội C Cho kim loại Al vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội D Cho kim loại Cu vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng Câu 3: Quá trình xảy anot pin điện hóa anot bình điện phân A trình oxi hóa trình khử B xảy trình oxi hóa C xảy trình khử D trình khử trình oxi hóa Câu 4: Phản ứng nhiệt nhôm có đặc điểm tỏa nhiệt mạnh có nhiều ứng dụng thực tiễn Bột nhôm dùng để chế tạo hỗn hợp tecmit có tác dụng hàn kim loại Thành phần hỗn hợp tecmit gồm A Al2O3 Fe3O4 B Al Fe2O3 C Al FeO D Al Fe3O4 Câu 5: Trong thực tế, natri kim loại điều chế cách A Điện phân dung dịch NaCl B Điện phân NaCl nóng chảy C Dùng K cho tác dụng với dung dịch NaCl D Khử Na2O CO Câu 6: X oxit kim loại 70% khối lượng kim loại Cần lít dung dịch H2SO4 1M để hòa tan hết 40 gam X? A 0,75 lít B lít C 1,25 lít D 0,5 lít Câu 7: Phát biểu không đúng? // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp A Hợp chất Cr (II) có tính khử đặc trưng hợp chất Cr (VI) có tính oxi hoá mạnh B Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 có tính chất lưỡng tính C Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl CrO3 tác dụng với dung dịch NaOH D Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối chuyển thành muối cromat Câu 8: Quặng sắt không chứa nguyên tố oxi thành phần chính? A hematit đỏ B Manhetit C Pirit D Xiđerit Câu 9: Cho chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 phản ứng với HNO3 đặc, nóng, dư Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử A B C 10 D Câu 10:Chất không tác dụng với dung dịch FeCl3? A.AgNO3 B Ag C.NaOH D.Fe Câu 11: Cho phát biểu sau: a, Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh kim loại có tính khử yếu b, Kim loại tan nước oxit hiđroxit kim loại tan nước Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Đề số 05 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)-N3 c, Ion kim loại đứng trước dãy điện hóa oxi hóa kim loại đứng sau dãy điện hóa d, Trong chu kỳ nguyên tử kim loại có bán kính nguyên tử lớn phi kim Số phát biểu A B C D Câu 12: Trộn 50 ml dung dịch HNO3 xM với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu dung dịch X Để trung hoà lượng bazơ dư X cần 100 ml dung dịch HCl 0,1M Giá trị x A 0,5M B 0,75M C 1M D 1,5M Câu 13: Lần lượt cho mol chất MgCO3, FeCO3, FeO, KHCO3 tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư chất cho số mol khí thoát nhiều A FeCO3 B FeO C MgCO3 D KHCO3 Câu 14: Để loại khí: SO2, NO2, HF khí thải công nghiệp, người ta thường dẫn khí thải qua dung dịch đây? A Ca(OH)2 B NaOH C NaCl D HCl Câu 15: Trong phát biểu sau gluxit: (1) Khác với glucozơ (chứa nhóm anđehit), fructozơ (chứa nhóm xeton) không cho phản ứng tráng bạc (2) Phân tử saccarozơ gồm gốc α-glucozơ liên kết với gốc β-fructozơ nên cho phản ứng tráng bạc glucozơ (3) Tinh bột chứa nhiều nhóm -OH nên tan nhiều nước Phát biểu không A (1) B (1), (2) C (2), (3) D (1), (2),(3) Câu 16: Trong công nghiệp trước đây, cao su buna tổng hợp từ nguồn nguyên liệu có chứa tinh bột theo sơ đồ sau: // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / : :: tpss: thttptpss hhtttp h    H  35% H 80% H  60% H 80% Nguyên liệu C6H12O6 C2H5OH C4H6 Cao su buna Khối lượng nguyên liệu (chứa 60% tinh bột) cần dùng để sản xuất 1,0 cao su buna A 27,3 B 37,2 C 22,7 D 1,2 Câu 17: Công thức tổng quát este tạo axit no, đơn chức, mạch hở ancol thơm đơn chức (1 vòng benzen) có dạng A CnH2n–6 (với n  6, nguyên) C CnH2n–8O2 (với n  7, nguyên) B CnH2n–4O2 (với n  6, nguyên) D CnH2n–8O2 (với n  8, nguyên) Câu 18: Hợp chất hữu X đơn chức chứa (C, H, O) không tác dụng với Na tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1:2 Khi đốt cháy mol X thu mol CO2 Công thức X A C2H5COOC4H9 B HCOOC6H5 C C6H5COOH D C3H7COOC3H7 Câu 19: Chất hữu có chứa liên kết đôi C=C phân tử? A cumen B isopren C teflon D acrilonitrin Câu 20: Phát biểu sau không ? A.Các amin có tính bazơ nguyên tử nitơ có đôi electron lớp chưa tham gia liên kết B.Thủy phân đến protein thu α-amino axit C.Trong dung dịch amino axit có cân dạng phân tử với dạng ion lưỡng cực D.Các amino axit tham gia phản ứng trùng ngưng tạo thành polipeptit Câu 21: Cho m gam hỗn hợp amino axit (trong phân tử chứa nhóm amino nhóm cacboxyl) tác dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M dung dịch X Để phản ứng hết với chất X cần dùng Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Đề số 09 Câu 21: Policaproamit (nilon-6) điều chế từ axit ε-aminocaproic caprolactam Để có 8,475 kg nilon-6 (với hiệu suất trình điều chế 75 ) khối lượng axit ε-aminocaproic cần phải sử dụng nhiều khối lượng caprolactam A 1,80 kg B 3,60 kg C 1,35 kg D 2,40 kg Câu 22: Dãy chất sau tham gia phản ứng tạo polime ? A propilen, anilin, axit metacrylic, cumen B Caprolactam, axit terephtalic, glixerol, axit oxalic C Phenol, xilen, alanin, valin, axit enantoic D Axit ađipic, axit caproic, hexametilen điamin, etilenglicol Câu 23: Thành phần % khối lượng nitơ hợp chất hữu CxHyN 16,092 Số đồng phân amin bậc II thỏa mãn điều kiện A B C D Câu 24: Đốt cháy hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở thu 5,85 gam H2O Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp hai este thu hỗn hợp Y gồm ancol axit Nếu đốt cháy 1/2 hỗn hợp X thể tích CO2 thu A 3,64 lít B 7,28 lít C 10,92 lít D 14,56 lít Câu 25: Cho 200 ml dung dịch AgNO3 2,5a mol/l tác dụng với 200 ml dung dịch Fe(NO3)2 a mol/l Sau phản ứng kết thúc thu 17,28 gam chất rắn dung dịch X Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X thu m gam kết tủa Giá trị m // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / :: :: A 34,44 B 28,7 C 40,18 D 43,05 thttptpss thttptpss h h Câu 26: Nhúng Mg có khối lượng m gam vào dung dịch X chứa a mol Cu(NO3)2 b mol HCl Sau phản ứng xảy hoàn toàn, nhấc Mg Sự biến đổi khối lượng kim loại theo thời gian biểu diễn qua đồ thị sau: Biết sản phẩm khử N+5 trường hợp NO Tỷ lệ a:b A 1:8 B 1:6 C 1:10 D 1:12 Câu 27: Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ a mol/l đến dung dịch màu xanh thấy khối lượng dung dịch giảm 0,8 gam Cho 1,68 gam Fe vào dung dịch thu sau điện phân, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 1,2 gam kim loại Giá trị a A 0,2M B 0,1M C 0,15M Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 D 0,25M - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Đề số 09 Câu 28: Cho 11,6 gam muối FeCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3, hỗn hợp khí CO2, NO dung dịch X Khi thêm dung dịch HCl (dư) vào dung dịch X, dung dịch thu hoà tan tối đa gam bột đồng kim loại, biết có khí NO bay ra? A 14,4 gam B 7,2 gam C 16 gam D 32 gam Câu 29: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl Số trường hợp có tạo kết tủa A Câu 30: Cho phát biểu sau: B C D (1) Al Cr kim loại vừa tan dung dịch axit, vừa tan dung dịch kiềm (2) Cho CuO Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu muối (3) Hòa tan Mg dung dịch HNO3 loãng, dư dung dịch thu chứa tối đa chất tan (4) Trong y học, Na2CO3 dùng làm thuốc chữa bệnh đau dày dư thừa axit / / dùng nguyên liệu điều chế O2 phòng thí nghiệm ivvee/ / (5) KClO e e v v i i r r ri r biểu D D D D Số phát c c c c HHoo D hhHHoo h h c c c c i A B C i i h T/Thh / m m Câu 31: Cho 31,15 gam hỗn hợp bột X gồm Zn Mg c.cocóo số mol tan hết dung dịch Y k k o ochỉoochứa m gam hỗn hợp muối 4,48 lít hỗn hợp khí chứa NaNO3 NaHSO4 thu dung dịch b Ab e e c f.afacủac B so với H2 11,5 Giá trị m gần với B (đktc) gồm N2O H2 Biết tỷ khối.hơi w w ww B 240 wwww w w w / A 132 :/://w C 252 D 255 / / / / ttptpss:với: ttgồm tptpssNa2O, Na2O2, Na2CO3, K2O, K2O2, K2CO3 Cho m gam hỗn hợp X tác Câu 32: Hỗn hợphXh hhtdụng dung dịch HCl dư thu dung dịch Y chứa 50,85 gam chất tan gồm chất tan có nồng độ mol; 3,024 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với hiđro 20,889 Giá trị m A 30,492 B 22,689 C 21,780 D 29,040 Câu 33: Cho 27,3 gam hỗn hợp A gồm hai este no, đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu 30,8 gam hỗn hợp hai muối axit 16,1 gam ancol Khối lượng este có khối lượng phân tử nhỏ hỗn hợp A A 21 gam B 22 gam C 17,6 gam D 18,5 gam Câu 34: Chất hữu đa chức có số nhóm chức phân tử số nguyên tử C? A axit terephtalic B hexametilenđiamin C sobitol D axit ađipic Câu 35: X hợp chất có công thức phân tử C6H10O5 thỏa mãn tính chất: C X + 2NaOH t 2Y + H2O Y + HCl (loãng)  Z + NaCl Nếu cho 0,1 mol Z tác dụng với Na dư thu mol H2? A 0,05 mol B 0,1 mol C 0,2 mol D 0,15 mol Câu 36: Cho phát biểu sau: Xà phòng hóa hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở thu muối ancol Anhiđrit axetic tham gia phản ứng este hóa dễ axit axetic Saccarozơ không tác dụng với H2 (Ni, t0) Để phân biệt glucozơ mantozơ dùng nước brom Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Đề số 09 Tinh bột xenlulozơ đồng phân Để phân biệt anilin phenol dùng dung dịch brom Các peptit dễ bị thủy phân môi trường axit kiềm Tơ nilon-6,6 điều chế phương pháp trùng hợp trùng ngưng Chất giặt rửa tổng hợp giặt rửa nước cứng Số phát biểu A B C D Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, thu 23,52 lít khí CO2 18,9 gam H2O Nếu cho m gam X tác dụng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 27,9 gam chất rắn khan, có a mol muối Y b mol muối Z (MY < MZ) Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Tỉ lệ a : b A : B : C : D : Câu 38: Cho hỗn hợp X gồm anđehit, axit cacboxylic este (trong axit este đồng phân nhau) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần 0,625 mol O2, thu 0,525 mol CO2 0,525 mol nước Nếu đem toàn lượng anđehit X cho phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 khối lượng Ag tạo // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c C 16,2 gam k A 64,8 gam B 21,6 gam.oo D 32,4 gam k o o b b e Câu 39: Cho hỗn hợp E gồm este đơn cchức, ce đồng phân cấu tạo chứa vòng benzen a a f f w đủ 8,064 lít khí O2 (đktc) thu 14,08 gam CO2 2,88 gamwwwww Đốt cháy hoàn toàn m gam w E cần wwwvừa w / ///w / / / / : : : : s s s s H2O Xà phòng hóathết 0,2 mol E cần 0,3 mol NaOH thu dung dịch T Biết T chứa muối T ttptp tttptp h h h h khả tham gia phản ứng tráng gương Cô cạn T thu a gam muối khan Giá trị a A 39,2 gam B 35,6 gam C 21,1 gam D 34,2 gam Câu 40: Tetrapeptit X (CxHyO5Nt) oxi chiếm 26,49% khối lượng; Y muối amoni αamino axit Z Đun nóng 19,3 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M thu muối 2,688 lít khí T (ở đktc) có tỷ khối so với H2 nhỏ 15 Mặt khác, cho 19,3 gam hỗn hợp E tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu m gam muối Giá trị m A 27,85 B 28,45 C 31,52 D 25,10 Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Chuyên đề Loại câu hỏi Lý thuyết Bài tập 1.Đại cương kim loại 2.Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm hợp chất 3 Bài tập sắt - số kim loại nhóm B hợp chất Tổng hợp hoá học vô Este, lipit // e e v v i i r DDr c c o o hHH Tổng hợp nội dung kiến thứchoá hcich học hữu Đề số 09 Cấp độ nhận thức Nhớ Câu: 1, Hiểu Câu: 3, 5, 6, 10 Vận dụng Vận dụng cao Câu 11 Tổng Câu: 4, 12 Câu 32 Câu: Câu Câu 13 Câu: 25, 27, 28, 29, 30 Câu 31 Câu: 18, 24 Câu: 17, 33 Câu: 37, 38, 39 Câu Câu: 26 / Câu / 40 e e v v i i r r Câu 15 DD c c o o Câu: 19, Câu: hhHHCâu: 35, 36 c c i i h h 22 20, 34 T T / / oomm c 9.Hóa học với vấn đề phát triển c k Câu 14 ook KT-XH-MT o o b b e cce 18 a a Tổng (câu) 22 15 13 f f ww w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp Amin, amino axit, protein Cacbonhidrat Câu 23 Câu 16 Câu 21 Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc Nguồn: Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Đề số 08 ĐỀ SỐ 08 Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC Đây đề thi tự luyện số 08 thuộc khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc), để sử dụng hiệu Bạn cần làm trước câu hỏi đề trước so sánh với đáp án hướng dẫn giải chi tiết video giảng Câu 1: Phương pháp thuỷ luyện dùng để điều chế kim loại thuộc nhóm A Kim loại có tính khử yếu từ Cu sau dãy điện hoá B Kim loại trung bình yếu từ sau Al dãy điện hóa C Kim loại có tính khử mạnh D Kim loại có tính khử yếu từ sau Fe dãy điện hoá Câu 2: Trường hợp không xảy phản ứng? A Cho FeCl3 vào dung dịch AgNO3 B Cho kim loại Al vào dung dịch HNO3 loãng, nguội C Nung nóng MgO với khí CO D Cho kim loại Zn vào dung dịch NaOH Câu 3: Trong ăn mòn điện hóa, xảy A Sự oxi hóa cực dương B oxi hóa cực dương khử cực âm C Sự khử cực âm D Sự oxi hóa cực âm khử cực dương Câu 4: Phát biểu sau đúng? A Các kim loại: natri, bari, beri tác dụng với nước nhiệt độ thường B Kim loại xesi dùng để chế tạo tế bào quang điện C Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần D Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện Câu 5: Kim loại có khả dẫn điện tốt A Au B Ag C Al D Cu Câu 6: Cho 2,16 gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, vừa đủ thu dung dịch A không thấy có khí thoát Thêm dung dịch NaOH vào dung dịch A đến lượng kết tủa nhỏ số mol NaOH dùng A 0,16 mol B 0,19 mol C 0,32 mol D 0,35 mol Câu 7: Tính chất vật lí tính chất vật lí sắt? A Kim loại nặng, khó nóng chảy B Màu vàng nâu, dẻo, dễ rèn C Dẫn điện nhiệt tốt D Có tính nhiễm từ Câu 8: Hợp chất crom có tính lưỡng tính? A CrO CrO3 B Cr2O3 CrO3 C Cr2O3 Cr(OH)2 D Cr2O3 Cr(OH)3 Câu 9: Cho X oxit sắt có đặc điểm tan vào dung dịch H2SO4 loãng dư tạo dung dịch Y Biết dung dịch Y vừa có khả hòa tan Cu, vừa có khả làm màu dung dịch Br2 dung dịch KMnO4 X A FeO B Fe3O4 C Fe2O3 D Fe2O3 Fe3O4 Câu 10: Cho kim loại sau: Al, Zn, Fe, Cu, Cr, Ag Số kim loại tan dung dịch kiềm điều kiện thích hợp A B C D Câu 11: Cho X, Y, Z, T kim loại: Na, Al, Fe Cu đánh dấu ngẫu nhiên (không theo thứ tự) Biết rằng: - X, Y điều chế phương pháp điện phân nóng chảy - X đẩy kim loại T khỏi dung dịch muối - Z tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội X, Y, Z, T theo thứ tự A Al, Na, Fe, Cu B Na, Al, Fe, Cu C Al, Na, Cu, Fe D Na, Fe, Al, Cu Câu 12: Cho mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu dung dịch X 3,36 lít H2 (ở đktc) Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X A 150 ml B 75 ml C 60 ml D 30 ml Câu 13: Cho phản ứng hóa học sau: // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Đề số 08 (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 (3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3 (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 Các phản ứng có phương trình ion rút gọn A (1), (2), (3), (6) B (1), (3), (5), (6) C (2), (3), (4), (6) D (3), (4), (5), (6) Câu 14: Ma túy dù dạng đưa vào thể người làm thay đổi chức sinh lý Ma túy có tác dụng ức chế kích thích mạnh mẽ gây ảo giác làm cho người dùng không làm chủ thân Nghiện ma túy dẫn tới rối loạn tâm – sinh lý, rối loạn tiêu hóa, rối loạn chức thần kinh, rối loạn tuần hoàn – hô hấp Tiêm chích ma túy gây trụy tim mạch, dễ dẫn đến tử vong (sốc thuốc) Vì lý trên, hệ trẻ cần phải “nói không với ma túy” Dãy chất ma túy? A penixilin, ampixilin, erythromixin B thuốc phiện, cần sa, heroin, cocain C thuốc phiện, penixilin, moocphin D seduxen, cần sa, ampixilin, cocain Câu 15: Thủy phân hoàn toàn cacbohiđrat thu fructozơ? A Amilozơ B Xenlulozơ C Mantozơ D Saccarozơ Câu 16: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81% Toàn lượng CO2 sinh hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu 550 gam kết tủa dung dịch X Đun kĩ dung dịch X thu thêm 100 gam kết tủa Giá trị m / / A 550 // e e e e B 810 C 750 D 650 v v v v i i i i r r r DD17:r Axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) tác dụng với chất X có xúc tác H SOooctạocDD c c o o Câu metyl salixylat dùng làm HH hhHH thuốc xoa bóp, tác dụng với chất Y tạo axit axetyl salixylic (aspirin) h h c c c c i i i dùng làm thuốc cảm Các chất X Y hh h T T / / lân lượt m oom c c A Metan anhiđrit axetic B metan axit axetic k k o o o o b C Metanol anhiđrit axetic eeb D metanol axit axetic c c a a f f Câu 18: Khẳng định không chất wwbéo w wwww w w w A Chất béo:là trieste glixerol với axit béo w w / / / / / / / / : B Đun tpssbéo: với dung dịch NaOH thu sản phẩm có khả hòa tan Cu(OH)hht.ttptpss: hhtttpchất C Chất béo dầu mỡ bôi trơn máy có thành phần nguyên tố D Chất béo nhẹ nước Câu 19: Chất hữu không chứa nhóm –OH ancol phân tử? A glixerol B Glucozơ C triolein D Xenlulozơ Câu 20: Phát biểu amino axit không đúng? A Hợp chất H2NCOOH amino axit đơn giản B Thông thường dạng ion lưỡng cực dạng tồn amino axit C Amino axit hợp chất hữu tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino nhóm cacboxyl D Amino axit điều kiện thường chất rắn có nhiệt độ nóng chảy cao tan tốt nước Câu 21: Lấy 7,32 gam muối A có công thức C3H10O3N2 cho phản ứng hết với 150 ml dung dịch KOH 0,5M Cô cạn dung dịch sau phản ứng phần phần chất rắn, phần có chất hữu bậc III, phần rắn chất vô Khối lượng chất rắn A 6,90 gam B 11,52 gam C 6,06 gam D 9,42 gam Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu thu sản phẩm gồm CO2 H2O? A teflon B tơ olon C isopren D clorofom Câu 23: Trùng ngưng 7,5 gam axit amino axetic với hiệu suất 80%, amino axit dư thu m gam polime 1,44 gam nước Giá trị m A 5,56 B 5,25 C 4,25 D 4,56 Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn este đơn chức mạch hở thấy số mol CO2 sinh số mol O2 tiêu tốn Thuỷ phân X NaOH dư sau phản ứng thu muối anđehit Công thức cấu tạo este A HC≡C-COOCH3 B CH3-COO-CH=CH2 C HCOO-CH=CH2 D C2H5-COO-CH=CH2 Câu 25: Cho m gam bột Cu vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau phản ứng thu 3,88 gam chất rắn X dung dịch Y Cho 2,925 gam bột Zn vào dung dịch Y sau phản ứng thu 5,265 gam chất rắn Z dung dịch chứa muối Giá trị m A 3,17 B 2,56 C 3,2 D 1,92 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Đề số 08 Câu 26: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch chứa Ca(OH)2 NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]) Khối lượng kết tủa thu sau phản ứng biểu diễn đồ thị hình vẽ Giá trị m x mkết tủa (gam) m 27,3 số mol CO2 0,74 x A 72,3 gam 1,01 mol B 66,3 gam 1,13 mol C 54,6 gam 1,09 mol C 78,0 gam 1,09 mol Câu 27: Điện phân lít dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaCl CuSO4 với điện cực trơ, có màng ngăn đến H2O bắt đầu điện phân hai cực dừng lại Tại catot thu 1,28 gam kim loại đồng thời anot thu 0,336 lít khí (ở đktc) Coi thể tích dung dịch không đổi pH dung dịch sau điện phân A B 12 C 13 D Câu 28: Hòa tan hỗn hợp bột gồm m gam Cu 5m gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), sau phản ứng kết thúc thu dung dịch X Dung dịch X làm màu vừa đủ 49 ml dung dịch KMnO4 1M Giá trị m A 2,32 B 7,20 C 5,80 D 4,64 Câu 29: Cho phản ứng hóa học sau: (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 (3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3 (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 (7) FeSO4 + Ba(OH)2 (8) Na2SO4 + Ba(OH)2 Số phản ứng có phương trình ion rút gọn: SO2-4 + Ba 2+  BaSO4  // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp A B C D Câu 30: Cho phát biểu sau: (1) Fe Pb kim loại đứng trước H nên tan dung dịch HCl H2SO4 loãng, nguội (2) Các kim loại: Na, K, Cs, Li, Al, Mg kim loại nhẹ (3) Cho dung dịch FeCl3 tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư thu kết tủa (4) Các kim loại: Mg, Fe, K, Al khử ion Cu2+ dung dịch thành Cu (5) Trong công nghiệp, NaOH điều chế cách điện phân dung dịch NaCl không màng ngăn (6) Phèn chua criolit muối kép Số phát biểu A B C D Câu 31: Cho 19,92 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu 9,856 lít H2 (đktc) lại m gam chất rắn không tan Mặt khác, 19,92 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu V lít khí NO (đktc) dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu 97,95 gam muối khan Biết cho m gam chất rắn không tan tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu 0,32V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Phần trăm khối lượng Mg hỗn hợp X gần với A 9% B 10% C 11% D 12% Câu 32: Cho m gam kali vào 300 ml dung dịch ZnSO4 0,5M thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 5,3 gam Giá trị m A 19,50 B 17,55 C 16,38 D 15,60 Câu 33: Este X tạo thành từ axit oxalic hai ancol đơn chức Trong phân tử X, số nguyên tử cacbon nhiều số nguyên tử oxi Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng hoàn toàn có 9,6 gam NaOH phản ứng Giá trị m A 14,5 B 17,5 C 15,84 D 31,68 Câu 34: Để nhận biết dung dịch chất glixerin, hồ tinh bột, lòng trắng trứng gà, ta dùng thuốc thử Thuốc thử A Dung dịch H2SO4 B Cu(OH)2 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Đề số 08 C Dung dịch I2 D Dung dịch HNO3 Câu 35: Hợp chất hữu mạch hở X có công thức phân tử C5H10O Chất X không phản ứng với Na, thoả mãn sơ đồ chuyển hoá sau: +H (Ni/t0 ) +CH COOH/H + X  Y  Este có mùi chuối chín Tên X A 3-metylbutanal B 2,2-đimetylpropanal C 2-metylbutanal D pentanal Câu 36: Hiện tượng làm thí nghiệm với chất X, Y, Z dạng dung dịch ghi lại sau Chất X Y Z Thuốc thử Quỳ tím Hóa xanh Không đổi màu Hóa đỏ Dung dịch NaOH đun nóng Dung dịch suốt Dung dịch suốt Dung dịch phân lớp Chất X, Y, Z A Lysin, alanin, phenylamoni clorua B Lysin, anilin, phenylamoni clorua C Metylamin, alanin, etylamoniclorua D Metylamin, anilin, etylamoniclorua Câu 37: Hỗn hợp A gồm X, Y (MX < MY) este đơn chức có chung gốc axit Đun nóng m gam A với 400 ml dung dịch KOH 1M dư thu dung dịch B (m – 12,6) gam hỗn hợp gồm anđehit no, đơn chức đồng đẳng có tỉ khối so với H2 26,2 Cô cạn dung dịch B thu (m + 6,68) gam chất rắn khan % khối lượng X A A 54,66% B 45,55% C 36,44% D 30,37% Câu 38: Chất hữu Z có công thức phân tử C17H16O4, không làm màu dung dịch brom Z tác dụng với NaOH theo phương trinh sau: Z  2NaOH  2X  Y Trong Y hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch có màu xanh lam đặc trưng Phát biểu sau đúng? A Không thể tạo Y từ hiđrocacbon tương ứng phản ứng B Cho 15,2 gam Y tác dụng với Na dư thu 2,24 lít H2 (đktc) C Z có đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện toán D Tỷ lệ khối lượng C X : 12 Câu 39: Cho X hợp chất hữu đơn chức (chỉ chứa nguyên tố C, H, O) tác dụng hoàn toàn với lít dung dịch KOH 1,2M cô cạn thu 105 gam chất rắn khan Y m gam ancol Z Oxi hóa hoàn toàn m gam ancol Z oxi có xúc tác thu hỗn hợp T Chia T thành phần nhau: - Phần tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu 21,6 gam Ag - Phần tác dụng với NaHCO3 dư thu 2,2,4 lít khí (ở đktc) - Phần tác dụng với Na (vừa đủ) thu 4,48 lít khí (ở đktc) 25,8 gam chất rắn khan Tên gọi X A etyl fomat B metyl axetat C n-propyl axetat D etyl axetat Câu 40: Đun nóng 0,045 mol hỗn hợp A gồm hai peptit X Y cần vừa đủ 120 ml dung dịch KOH 1M thu hỗn hợp Z chứa muối Gly, Ala Val (trong muối Gly chiếm 33,832% khối lượng) Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 13,68 gam A cần dùng 14,364 lít O2 (đktc) thu hỗn hợp khí hơi, tổng khối lượng CO2 H2O 31,68 gam Biết X Y liên kết peptit, thành phần phần trăm khối lượng muối Ala Z gần giá trị nhất? A 45% B 54% C 50% D 60% // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Chuyên đề Loại câu hỏi Lý thuyết Bài tập 1.Đại cương kim loại 2.Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm hợp chất 3 Bài tập sắt - số kim loại nhóm B hợp chất Tổng hợp hoá học vô Este, lipit Amin, amino axit, protein Cacbonhidrat // e e v v i i r 8.D Tổng nội dung kiến thứchoá Dhữur hợp c c o o học hHH hcich 9.Hóa học với vấn đề phát triển Đề số 08 Cấp độ nhận thức Nhớ Câu: 1, Hiểu Câu: 3, 5, 6, 10 Vận dụng Vận dụng cao Câu 11 Tổng Câu: 4, 12 Câu 32 Câu: Câu Câu 13, 28, 30 Câu: 25, 27, 29 Câu 31 Câu: 18, 24 Câu: 17, 33 Câu: 37, 38, 39 Câu 23 Câu 16 Câu 21 Câu 40 Câu Câu: 26 3 // e e v v i i r Câu: 19, Câu: Dr36 ccD35, Câu: o o 22 20, 34 HH h h hCâu hicic14 T T / / 1 m m KT-XH-MT o o c c kk o o Tổng (câu) 22 18o 17 11 o b b e e c f.afac w w ww wwww w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp Câu 15 Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc Nguồn: Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Đề số 07 ĐỀ SỐ 07 Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC Đây đề thi tự luyện số 07 thuộc khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc), để sử dụng hiệu Bạn cần làm trước câu hỏi đề trước so sánh với đáp án hướng dẫn giải chi tiết video giảng Câu 1: Liên kết kim loại liên kết A Lực hút tĩnh điện ion dương kim loại B Lực hút tĩnh điện phần tử mang điện: ion dương ion âm C Lực hút tĩnh điện ion dương kim loại với electron nguyên tử D Lực hút tĩnh điện ion dương kim loại với electron tự Câu 2: Cho phản ứng sau: / / AgNO3 + Fe(NO3)2 → Ag + Fe(NO3)3 // e e e e v v v v i i i i r r DDr DDr Cu + Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + Fe(NO3)2 c c c c o o o o hHH hhHH c Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu c i i h hcich h /T/T m m Dãy xếp theo chiều tăng dần tính khử o o c.c 2+ k k o o A Fe2+, Cu, Ag, Fe B Fe ,Ag, Cu, Fe o o b b e e c fac C Ag, Cu, Fe2+, Fe .f.a D Ag, Fe2+, Cu, Fe w w wmột wwww w Zn đầu, đầu lại kim loại nhúng w w w w / / Câu 3: Một Al nối với / / / / / / ss: : ttptpschỗs: :nối kim loại xảy trình dịch muối ăn hhtTại hhtttptp A Ion Zn2+ thu thêm 2e để tạo Zn C Electron di chuyển từ Al sang Zn B Ion Al3+ thu thêm 3e để tạo Al D Electron di chuyển từ Zn sang Al Câu 4: Để làm mềm loại nước cứng có thành phần: Ca2+, Mg2+, Cl-, SO2-4 nên dùng A nước giaven B dung dịch nước vôi C dung dịch xút ăn da D dung dịch xôđa Câu 5: Trong phương pháp thuỷ luyện, để điều chế Cu từ dung dịch CuSO4 dùng kim loại làm chất khử A K B Ca C Zn D Ag Câu 6: Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh 0,672 lít khí X (sản phẩm khử nhất, đktc) Khí X A N2O B NO2 C N2 D NO Câu 7: Phản ứng không tạo FeCl2 số sản phẩm? A Hòa tan Fe3O4 dung dịch HCl dư B Cho Fe dư vào dung dịch CuCl2 C Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeBr2 D Cho dung dịch FeSO4 dư vào dung dịch BaCl2 Câu 8: Phèn crom-kali có ứng dụng đây? A làm nước đục B chất cầm màu công nghiệp nhuộm C tạo màu lục cho đồ gốm sứ, thủy tinh D chế tạo thép không gỉ Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Đề số 07 Câu 9: Phát biểu sau không đúng? A Thành phần gỉ sắt Fe3O4 xH2O B Thành phần gỉ đồng Cu(OH)2 CuCO3 C Các đồ dùng sắt thường bị ăn mòn không chế tạo từ Fe tinh khiết mà thường có lẫn tạp chất khác D Trong trình tạo thành gỉ Fe, catot xảy trình: O2 + 2H2O + 4e  4OH Câu 10: Chất không tác dụng với dung dịch AlCl3? A AgNO3 B Ag C NaOH D dung dịch NH3 Câu 11: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (b) Dẫn khí H2 (dư) qua bột MgO nung nóng (c) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 dư (d) Cho Na vào dung dịch MgSO4 // e e v v i i (e) Nhiệt phân Hg(NO3)2 r r D D c c (g) Đốt Ag2S không khí hhHHoo c c i h (h) Điện phân dung dịch Cu(NO ) // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h T/Ttrơ với điện /cực m m o o c.c Số thí nghiệm không tạo thành kim loại k k o o o bbo A B 4.cc C D e e a a f f 0,1M H2SO4 0,05 M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 aM thu www wwHCl Câu 12: Trộn 200 ml dung dịchw gồm w w w w w w / / / / / / / / : : : : m gam kết tủa vàp500 ml dung dịch có pH=13 Các giá trị a, m tương ứng tttpss ttptpss t t h h h h A 0,25 4,66 B 0,15 2,33 C 0,15 3,495 D 0,2 2,33 Câu 13: Cho khí CO dư hỗn hợp X gồm CuO, FeO MgO nung nóng thu hỗn hợp Y Cho Y vào dung dịch FeCl3 dư thu chất rắn Z Vậy Z A Cu MgO B Cu, Al2O3 MgO C MgO D Cu Câu 14: Ngoài tác dụng chữa bệnh, loại thuốc sau gây nghiện? A Thuốc cảm pamin, paradol B Seduxen, moocphin C Vitamin C, glucozơ D Penixilin, amoxilin Câu 15: Trong trình thuỷ phân tinh bột enzim sản phẩm thu có chất hữu A, chất A A Đextrin B Glucozơ C Mantozơ D Saccarozơ Câu 16: Thực phản ứng lên men rượu từ 2,025 kg khoai chứa 80% tinh bột (còn lại tạp chất trơ), thu C2H5OH CO2 Cho toàn lượng CO2 hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 450 gam kết tủa, lọc bỏ kết tủa, đun nóng dung dịch lại thấy có 150 gam kết tủa Hiệu suất phản ứng lên men A 30,0% B 85,0% C 37,5% D 18,0% Câu 17: Hợp chất hữu X có công thức phân tử C9H16O4, thủy phân môi trường kiềm thu muối mà từ muối điều chế trực tiếp axit dùng sản xuất tơ nilon-6,6 Số công thức cấu tạo thoả mãn A B C D Câu 18: Đốt cháy a mol este no, mạch hở thu x mol CO2 y mol H2O Biết x - y = a Công thức dãy đồng đẳng este Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) A CnH2nO2 B CnH2n-2O2 C CnH2n-4O6 Đề số 07 D CnH2n-2O4 Câu 19: Chất hữu không tham gia phản ứng thủy phân? A tinh bột B protein C fructozơ D triolein Câu 20: Glyxin phản ứng với tất chất nhóm chất sau (điều kiện phản ứng xem có đủ)? A Quỳ tím, HCl, NH3, C2H5OH B NaOH, HCl, C2H5OH, H2NCH2COOH C Phenolphtalein, HCl, C2H5OH, Na D Na, NaOH, Br2, C2H5OH Câu 21: Cho cao su thiên nhiên phản ứng với HCl thu sản phẩm chứa 14,76 % Clo khối lượng Trung bình mắt xích cao su phản ứng với phân tử HCl? A B C D Câu 22: Dãy gồm tất chất làm đổi màu quỳ tím ẩm? A H2NCH2COOH; C6H5OH; C6H5NH2 / / B H2NCH2COOH; HCOOH; CH3NH2 // e e e e v v v v i i i i r r DDr DDr c c C H2N(CH2)2NH2;HOOC(CH2)4COOH; C6H5OH c c o o o o hHH hhHH c c i i D CH3NH2; (COOH)2; HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH h hcich h /T175 /T ml dung dịch HCl 2M, thu dung m m o Câu 23: Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào o c.c k k o o o dịch X Cho NaOH dư vào dung dịch X Sau o phản ứng xảy hoàn toàn, số mol NaOH phản ứng bbcác e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w / / / A 0,70 :/://w B 0,50 C 0,65 D 0,55 / / ss ss: : p p p p t t t t t t t t h h Câu 24: Cho 0,0125 h mol este đơn chức E tác dụng hết với dung dịch KOH dư thu 1,4 gam h muối Biết tỉ khối E so với CO2 Tên gọi E A metylpropionat B etylaxetat C vinyl axetat D metylacrylat Câu 25: Cho 10,88 gam X gồm Cu, Fe, Mg tác dụng với clo dư sau phản ứng thu 28,275 gam hỗn hợp muối khan Mặt khác, 0,44 mol X tác dụng với dung dịch HCl dư thu 5,376 lít H2 (đktc) % khối lượng Cu X A 67,92% B 58,82% C 37,23% D 43,52% Câu 26: Cho từ từ x mol khí CO2 vào 500 gam dung dịch hỗn hợp KOH Ba(OH)2 Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Tổng nồng độ phần trăm khối lượng chất tan dung dịch sau phản ứng A 51,08% B 42,17% C 45,11% D 55,45% Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Đề số 07 Câu 27: Điện phân dung dịch gồm 29,8 gam KCl 56,4 gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khí khối lượng dung dịch giảm 30,2 gam ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay không đáng kể) Khối lượng kim loại thoát catot A 15,36 B 12,8 C 19,2 D 30,2 Câu 28: Trộn CuO với oxit kim loại M hóa trị II theo tỉ lệ mol tương ứng 1:2 hỗn hợp B Cho 4,8 gam hỗn hợp B vào ống sứ, nung nóng dẫn khí CO dư qua đến phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn D Hỗn hợp D tác dụng vừa đủ với 160 ml dung dịch HNO3 1,25M thu V lít khí NO Kim loại M A Zn B Ca C Mg D Ca Mg Câu 29: Hiện tượng thí nghiệm mô tả đúng? A Cho dung dịch KHCO3 vào dung dịch BaCl2 thấy xuất kết tủa màu trắng B Cho AgNO3 vào dung dịch H3PO4 thấy xuất kết tủa màu vàng kết / / C Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Na[Al(OH)4] thấy xuất / / tủa, sau kết e e e e v v v v i i i i r r DDrtủa tan dần DDr c c c c o o o o H hHH hhH D Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3h dư không thấy có khí thoát c c i i hcich h /T/T m m Câu 30: Cho phát biểu sau: o o c.c k k o o (1) Al Zn tan dung dịch kiềm dư không tan dung dịch H2SO4 đặc, o o b b e e c nguội .f.afac w w wnóng w có tính oxi hóa mạnh nên có thành phần nhiều loại thuốc///w/wwwww w w (2) Muối KNO3 khi:/nung / / / ss: ss: : nổ hhtttptp hhtttptp (3) Hỗn hợp Cu Fe3O4 có số mol tan hết dung dịch H2SO4 loãng dư (4) Các kim loại Na, K, Ba có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối Số phát biểu A B C D Câu 31: Nhúng sắt vào 150 ml dung dịch chứa CuCl2 1M HCl 2M Sau thời gian, thu dung dịch X; 2,24 lít H2 (ở đktc) sắt lấy có khối lượng thay đổi 5,2 gam so với ban đầu Thêm tiếp 2,125 gam NaNO3 vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thu khí NO (sản phẩm khử nhất) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m gần với A 32,5 gam B 37,0 C 36,5 D 17,0 gam Câu 32: Dung dịch Y có chứa ion: NH 4 , NO3 , SO24 Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2, đun nóng thu 11,65 gam kết tủa 4,48 lít khí (đktc) Nếu cho m gam dung dịch Y cho tác dụng với lượng bột Cu dư H2SO4 loãng dư sinh V lít NO (sản phẩm khử nhất, đo đktc) Giá trị V A 1,87 B 2,24 C 1,49 D 3,36 Câu 33: Một loại mỡ chứa 40% triolein, 20% tripanmitin 40% tristearin (về khối lượng) Xà phòng hóa hoàn toàn m gam mỡ thu 138 gam glixerol Giá trị m A 1,326 kg B 1,335 kg C 1,304 kg D 1,209 kg Câu 34: Cho dãy chất: natri axetat, phenylamoni clorua, natri phenolat, saccarozơ, axit aminoaxetic, tristearin Số chất dãy có phản ứng cho tác dụng với dung dịch HCl loãng, đun nóng A Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 B C D - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Đề số 07 Câu 35: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: (a) C3H4O2 + NaOH → X + Y (b) X + H2SO4 (loãng) → Z + T (c) Z + dung dịch AgNO3/NH3 (dư) → E + Ag + NH4NO3 (d) Y + dung dịch AgNO3/NH3 (dư) → F + Ag + NH4NO3 Chất E chất F theo thứ tự A (NH4)2CO3 CH3COOH B (NH4)2CO3 CH3COONH4 C HCOONH4 CH3CHO D HCOONH4 CH3COONH4 Câu 36: Cho X, Y, Z, T chất sau: etyl fomat, anilin (C6H5NH2), fructozơ saccarozơ Tiến hành thí nghiệm chúng ghi nhận lại kết quả, người ta có bảng tổng kết sau: Nước Br2 / / 3/NH3, to e e v dd AgNO v i i r DDr c c o o hHH Cu(OH)2/OH- nhiệt hcich X Y Z T ↓ nhạt màu (-) (-) (-) ↓ (-) ↓ Chú thích / /tủa e e v ↓: kết v i i r DDr c c o o (-): không phản Dung hh Dung HH c độ c i i hh dịch màu ứng (-) (-) dịch T/Tmàu / m m thường c.coo xanh xanh k k o o o o b eeb Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự làcc a a f f ww anilin, fructozơ B anilin, fructozơ, etyl fomat, saccarozơ A saccarozơ, etylwfomat, wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : C anilin, hhtttptpetyl fomat, fructozơ, saccarozơ D anilin, etyl fomat, saccarozơ, fructozơ hhtttptp Câu 37: Cho X, Y hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng (M < M ) T X Y este tạo X, Y với ancol hai chức Z Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T lượng vừa đủ khí O2, thu 2,576 lít CO2 (đktc) 2,07 gam H2O Mặt khác, 3,21 gam M phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 0,2M đun nóng Phát biểu sau khôngđúng? A Thành phần phần trăm theo số mol Y M 12,5% B Tổng số nguyên tử hiđro hai phân tử X, Y C Tổng số nguyên tử cacbon phân tử T D X không làm màu nước brom Câu 38: Thủy phân hoàn toàn este A axit hữu đơn chức X ancol đơn chức Y dung dịch NaOH vừa đủ Làm bay hoàn toàn dung dịch sau thủy phân Phần dẫn qua bình đựng CaCl2 khan dư Sau làm khô, phần lại cho qua bình đựng K dư thấy có khí Z bay khối lượng bình đựng K tăng 6,2 gam Dẫn khí Z qua CuO nung nóng dư sinh 6,4 gam Cu Lượng este ban đầu tác dụng vừa đủ với 32 gam brom thu sản phẩm chứa 65,04% brom khối lượng Tên gọi A A vinyl fomat B metyl metacrylat C vinyl axetat D metyl acrylat Câu 39: Đốt cháy este chức mạch hở X (được tạo từ axit cacboxylic no, đa chức, phân tử X liên kết π) thu tổng thể tích CO2 H2O gấp 5/3 lần thể tích O2 cần dùng Lấy 21,6 gam X tác dụng hoàn toàn với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn Giá trị lớn m A 28,0 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 B 26,2 C 24,8 D 24,1 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Đề số 07 Câu 40: Cho X peptit mạch hở tạo thành từ amino axit Y no, mạch hở, có nhóm –NH2 nhóm –COOH phân tử Khi thủy phân không hoàn toàn m gam X cho kết sau: - Nếu thu tripeptit tổng khối lượng tripeptit 56,7 gam - Nếu thu đipeptit tổng khối lượng đipeptit 59,4 gam Vậy thủy phân hoàn toàn X khối lượng Y thu A 62,1 gam B 64,8 gam C 67,5 gam D 70,2 gam Chuyên đề Loại câu hỏi Lý thuyết Bài tập Cấp độ nhận thức Nhớ Hiểu Câu: 3, 5, 6, 10 1.Đại cương kim loại 2.Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm hợp chất Cacbonhidrat 1 Câu 15 Câu 16 Tổng hợp nội dung kiến thứchoá học hữu Câu: 19, 22 Câu: 20, 34 9.Hóa học với vấn đề phát triển KT-XH-MT Tổng (câu) 22 // e e v v i i r DBài Drtập sắt - số kim loại c 3.c o o hHH hcich nhóm B hợp chất Câu: 1, Vận dụng Vận dụng cao Câu 11 Câu: 4, 12 Tổng Câu: 26, / 32 / e e v v i i r ccD9Dr oCâu o Câu Câu:h HH h c c i i h h /T/T m m o o Câu: 25, 27, c.c Tổng hợp hoá học vô kk Câu 13 Câu 31 o 28, 29, 30 o o o b eeb c c a a f f Câu: w w Câu: 17, w wwww w Este, lipit 18, 24, Câu: 37 7/w w w w / / / 38, 39 / / / / ss: : ss: : 33 p p p p t t t t t t t t h h Amin, amino axit,hprotein Câu 23 Câu 21 Câu 40 h Câu: 36 Câu 35 Câu 14 18 16 12 Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc Nguồn: Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive ... Kim lo i kiềm 51 Lý thuyết kim lo i kiềm hợp chất x 52 Dạng kim lo i kiềm tác dụng v i nước/axit 53 Lý thuyết kim lo i kiềm thổ hợp chất // e e v v i i r r lo i 55cDD Kim c o o hHH56 kiềm, kim... amoniac, metyl amin, đimetyl amin C Điphenyl amin, amoniac, anilin, metyl amin, đimetyl amin D Điphenyl amin, anilin, amoniac, đimetyl amin, metyl amin Câu 21: Một mu i X có công thức C3H10O3N2 Lấy... gia PEN- I: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) -N3 c, Ion kim lo i đứng trước dãy i n hóa oxi hóa kim lo i đứng sau dãy i n hóa d, Trong chu kỳ nguyên tử kim lo i có bán kính nguyên tử lớn phi kim
- Xem thêm -

Xem thêm: HDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn hóa n3 nâng cao 2017 hocmai, HDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn hóa n3 nâng cao 2017 hocmai, HDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn hóa n3 nâng cao 2017 hocmai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay