HDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn địa lý 2017 hocmai

67 137 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 13:30

Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 01 ĐỀ SỐ 01 Giáo viên: NGUYỄN MẠNH HÀ Đây đề thi tự luyện số 01 thuộc khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Ban Khoa học xã hội – Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) website Hocmai.vn Để sử dụng hiệu quả, Bạn nên tự làm trước câu hỏi đề, sau xem giảng để đối chiếu đáp án Chúc Bạn thành công! Câu 1: Ở khu vực trung tâm vùng núi Đông Bắc có dạng địa hình ? A Cao nguyên B Đồi núi thấp / / chuyển tiếp // e e C Đồi e e v v v v i i i i r r r DDD DDr c c c c Đồng o o o o H hHH hhHchạy c c i i Sao theo hướng: h hcich Câu 2: Các dãy núi Hoàng Liên Sơn, Pu Đen Đinh, Pu /Sam h T/T m m A Bắc – Nam c.coo k k o ooo B Vòng cung b b e e c f.afac C Tây nam - Đông bắc ww ww wwww w w w w / / / / / / / / D Tây bắc – Đông nam ss: : ss: : p p p p t t t t t t t t h h h rừng ngập mặn nước ta với diện tích 450 nghìn lớn thứ h Câu 3: Hệ sinh thái giới? A Thứ B Thứ hai C Thứ ba D Thứ tư Câu 4: Người Việt Nam sinh sống nước tập trung nhiều ở: A Hoa Kì B Liên bang Nga C Ôxtrây lia D Các nước Tây Âu Câu 5: Các nước phát triển, tỉ trọng ngành GDP thay đổi theo xu hướng ? A Công nghiệp nông nghiệp tăng B Nông nghiệp giảm, công nghiệp dịch vụ tăng C Công nghiệp, dịch vụ tăng D Dịch vụ tăng, công nghiệp – nông nghiệp giảm Câu 6: Trong cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt, loại trồng chiếm tỉ trọng cao ? A Cây công nghiệp B Cây lương thực Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 1- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 01 C Cây ăn D Cây rau đậu Câu 7: Khu vực sau khu vực kinh tế nhà nước ? A Kinh tế tập thể B Kinh tế trung ương C Kinh tế tư nhân D Kinh tế cá thể Câu 8: Ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ bò lấy sữa nuôi nhiều : A Cao nguyên Sơn La B Cao Nguyên Mộc Châu C Cao nguyên Sín Chải D Cao nguyên Tà Phình / / phố sau coi “cửa ngõ” biển vùng Đồng / / sông Hồng? e e e e v v Câu 9: Thành v v i i i i r r r DDA DDr c c c c o o o o Hà Nội hHH hhHH c c i i h hcich h B Hải Phòng /T/T m m o o C Nam Định c.c k k o o o bbo D Đà Nẵng e e c c a f.fcóa vị trí xứng đáng kinh tế vùng Đồng sông ww wnào Câu 10 Trong tương lai, ngành w w ww w w w w w / / / / / / / / : : : : Hồng ? ttptpss ttptpss t t h h h h A Nông nghiệp B Công nghiệp C Du lịch D Thương mại Câu 11: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 cho biết đô thị sau đô thị đặc biệt nước ta? A Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh B Hà Nội, Cần Thơ C Tp Hồ Chí Minh, Hải Phòng D Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Câu 12: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam đồ công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm trang 22 trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp lớn Đông Nam Bộ A Tp Hồ Chí Minh, Biên Hòa B Thủ Dầu Một, Biên Hòa C Thủ Dầu Một, Vũng Tàu D Tây Ninh, Biên Hòa Câu 13: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam đồ thủy sản trang 20, cho biết tỉnh sau có sản lượng thủy sản khai thác lớn nước ta: A An Giang Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 2- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 01 B Bà Rịa- Vũng Tàu C Đồng Tháp D Kiên Giang Câu 14: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 5, cho biết tỉnh sau không giáp biển ? A Thái Bình B An Giang C Trà Vinh D Ninh Thuận Câu 15: Việt Nam nằm khu vực thường xuyên chịu ảnh gió: A Gió Tây ôn đới B Gió Mậu dịch /mùa // / e e e e v v C.rGió v v i i i i r r D DDr DGió c c c c o o o o D Mậu dịch gió mùa châu Á hHH hhHH c c i i h hcich Câu 16: Biển Đông đóng vai trò quan trọng phát h /T/Ttriển kinh tế nước ta m m o o nhờ: c.c k k o o o bbo A có vị trí chiến lược quan trọng cc e e a f.fa đường biển quốc tế ww.thông B nằm kề tuyến w giao wwww w w w w w / / / / / / / / C có nguồn tài nguyên ss: : thiên nhiên phong phú ss: : p p p p t t t t t t t t h h h D có nguồn tàihnguyên điều kiện tự nhiên thuận lợi Câu 17: Đặc điểm sau với sức ép dân số nước ta ? A Gây sức ép lên phát triển kinh tế B Gây sức ép lên vấn đề việc làm, y tế, giáo dục C Gây sức ép lên phát triển kinh tế - xã hội, tài nguyên môi trường D Gây sức ép lên môi trường, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên Câu 18: Trong cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo nhóm ngành nước ta, ngành chiếm tỉ trọng lớn ? A Công nghiệp khai thác B Công nghiệp chế biến C Các ngành công nghiệp trọng điểm D Công nghiệp sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước Câu 19: Tuyến đường giao thông có ý nghĩa quan trọng việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh vùng núi Tây Bắc là: A Đường Hồ Chí Minh B Quốc lộ 1A C Quốc lộ D Quốc lộ Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 3- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 01 Câu 20: Các mặt hàng nhập nước ta chủ yếu nguyên liệu, tư liệu sản xuất; mặt hàng xuất hàng công nghiệp nặng, khoáng sản Điều cho biết Việt Nam nước : A nông – công nghiệp B phát triển C công – nông nghiệp D công nghiệp “NIC” Câu 21: Hoạt động kinh tế biển sau có vai trò quan trọng cho việc hình thành phát triển khu công nghiệp Cái Lân ? A Hoạt động du lịch biển B Phát triển công nghiệp khai thác than C Xây dựng nâng cấp cảng Cái Lân /triển // / mạnh giao thông vận tải biển e e e e v v D.rPhát v v i i i i r r r DD DDdân c c c c o o o o Câu 22: Năm 2015 diện tích Đồng Sông Hồng 21.060 km2; số vùng HH hhHH h h c c c c i i i hh sông Hồng năm 2015 h 20.925,5 nghìn người Cho biết mật độ dân số vùng/T Đồng T / m m c.coo A 1225 người/ km2 k k o ooo b b B 994 người/ km2 e e c c ww.f.afa C 1001 – 2000 người/ kmw2w wwww w w w :///w / / / / / D 998 người/ kmpp ss: ss: : p p t t t t t t t t h h h Câu 23: Cho bảnghsố liệu Diện tích sản lượng lúa năm nước ta giai đoạn 2000-2010 Năm 2000 2003 2005 2007 2010 Diện tích (nghìn ha) 7666,3 7452,2 7329,2 7207,4 7513,7 Sản lượng (nghìn tấn) 32529,5 34568,8 35832,9 35942,7 40005,6 Theo bảng trên, cho biết nhận xét sau diện tích sản lượng lúa năm nước ta giai đoạn 2000-2010? A Diện tích sản lượng lúa tăng B Diện tích giảm, sản lượng tăng C Sản lượng giảm, diện tích tăng D Diện tích sản lượng giảm Câu 24: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam đồ công nghiệp trang 19, cho biết tỉnh sau có tỉ lệ diện tích gieo trồng công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng 50% A Nghệ An, Gia Lai, Đắc Lắc, Lâm Đồng B Gia Lai, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Phú Yên C Gia Lai, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Bình Phước D Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh Câu 25: Ở Đồng sông Cửu Long nơi chưa bồi lấp xong Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 4- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 01 A Thượng châu thổ B Tứ giác Long Xuyên C Đồng Tháp Mười D Đồng Tháp Mười Tứ giác Long Xuyên Câu 26: Nguyên nhân làm gia tăng tình trạng hoang mạc hóa đất đai nước ta : A việc phá rừng đầu nguồn B biến đổi khí hậu toàn cầu C tượng cát bay, cát chảy D tác động người Câu 27: Hiện trình độ phát triển kinh tế - xã hội mức sống dân tộc nước ta có chênh lệch, cần phải: A Đầu tư phát triển sở hạ tầng giao thông vận tải / /cao trình độ dân trí người dân // e e e e v v B.rNâng v v i i i i r r D DDr DĐầu c c c c o o o o C tư phát triển kinh tế xã hội hHH hhHH c c i i h hcich D Đại đoàn kết dân tộc h /T/T m m o o Câu 28: Ở khu vực đồng mạnh để phát ctriển c nông nghiệp k k o o o bbo A trồng lâu năm e e c c a ww.f.fagốc cận nhiệt, ôn đới B trồng ăn cóww nguồn wwww w w w w / / / / / / / / : lớn C chăn nuôi cácpgia ss:súc ss: : p p p t t t t t t t t h h h vùng chuyên canh lương thực h D hình thành Câu 29: Để giảm bớt tính bấp bênh nông nghiệp nhiệt đới cần phải: A thay đổi cấu mùa vụ B đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ C phòng chống thiên tai dịch bệnh hại trồng, vật nuôi D đẩy mạnh khâu chế biến xuất sản phẩm nông nghiệp Câu 30: Năng suất lao động ngành thủy sản nước ta thấp A trình độ ngư dân nhiều hạn chế B chưa có sách phát triển hợp lí C phương tiện đánh bắt chậm đổi D thị trường giới có nhiều biến động Câu 31: Lĩnh vực chiểm tỉ trọng cao cấu kinh tế biển vùng Trung du miền núi Bắc Bộ là: A du lịch biển – đảo B giao thông vận tải biển C khai thác nuôi trồng thủy sản D khai thác chế biển than Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 5- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 01 Câu 32: Đồng sông Hồng vựa lúa lớn thứ hai nước đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo an ninh xuất lương thực, bình quân lương thực vùng thấp so với nước do: A đẩy mạnh phát triển chăn nuôi B suất lúa không cao C sức ép dân số lên sản xuất lương thực D thiên tai thường xuyên xảy Câu 33: Thể mạnh sau vùng Trung du miền núi Bắc Bộ? A Khai thác chế biến khoáng sản thủy điện B Chăn nuôi gia súc lớn C Trồng công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt, ôn đới D Trồng công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt đới // e/ / biểu đồ Câu 34: rirviveCho rirvivee ccDD o o H H h hcich ccDD o o H H icichh h h T T // m m o o c c kk o o o o b eeb c c a a f f ww w w w w :/:/// s s p p t t hht t wwww w w / / / / ss: : hhtttptp Biểu đồ thể nội dung sau đây: A Cơ cấu sản lượng khai thác dầu thô than nước ta B Sản lượng khai thác dầu thô than nước ta qua năm C Sự chuyển dịch cấu sản lượng khai thác dầu thô than nước ta D Tốc độ tăng trưởng sản lượng khai thác dầu thô than nước ta Câu 35: Cho biểu đồ Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 6- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 01 / biểu / /cơ cấu giá trị / đồ, cho biết nhận xét sau thay e e e e Căn vào đổi v v v v i i i i r r Dxuất DDr Dr khu vực I kinh tế nước ta năm 2000 2009 c c c c sản o o o o hHH hhHH c c i i h hcich A Tỉ trọng nông nghiệp tỉ trọng lâm nghiệp /giảm h T/T m m o o B Tỉ trọng ngư nghiệp lớn ngày c c.tăng k k o o o o hướng tăng bbxu C Tỉ trọng nông nghiệp nhỏ vàee có c c a f.fa giảm D Tỉ trọng ngư nghiệp lâm ww.nghiệp w wwww w w w w w / / / / / / / / : :liệu sau Câu 36: Dựa vào bảngssốs ss: : p p p p t t t t t t t t h h Diệnhtích sản lượng lúa năm nước ta giai đoạn 2000-2010 h Năm 2000 2003 2005 2007 2010 Diện tích (nghìn ha) 7666,3 7452,2 7329,2 7207,4 7513,7 Sản lượng (nghìn tấn) 32529,5 34568,8 35832,9 35942,7 40005,6 Hãy tính suất lúa (tạ/ha) nước ta năm 2010 A 5,32 tấn/ B 53, tạ/ C 54,0 tạ/ha D 49,8 tạ/ha Câu 37: Ở khu vực trung du miền núi mạnh để phát triển nông nghiệp : A trồng ngắn ngày B đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ C hình thành vùng chuyên canh công nghiệp lâu năm D đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản Câu 38: Nguồn lực sau trội vùng Đồng sông Hồng việc phát triển kinh tế ? A Vị trí địa lí B Tài nguyên khoáng sản C Tài nguyên đất Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 7- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 01 D Dân cư nguồn lao động Câu 39: Hướng phát triển ngành công nghiệp vùng Đồng sông Hồng tương lai là: A xây dựng cấu ngành công nghiệp tương đối linh hoạt B đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động tài nguyên C đầu tư theo chiều sâu đổi trang thiết bị công nghệ D đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp trọng điểm Câu 40: Cho bảng số liệu Lao động phân theo ngành kinh tế nước ta năm 2001 2010 (Đơn vị: nghìn người) Năm Tổng số Chia // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich 2001 / 38562.7 / vụ eeDịch Nông-lâm- ngư Công nghiệp – rirviv ccDD o o nghiệp xây dựng H H icichh h h 24468.4 5551.9 8542.4 T T // oomm c c k ook o o b 2010 47743.6 24788.5 10284.0 12671.1 b e e c c a a f f phân theo ngành kinh tế nước ta năm 2001 2010,www wwđộng Để thể quy mô w cấuww lao w w w w / / / / / / / / : : : : ss thích hợp nhất? dạng biểu đồ sau tttptp tttptpss h h h h A Biểu đồ cột B Biểu đồ đường C Biểu đồ tròn D Biểu đồ miền Học sinh sử dung Atlat địa lí Việt Nam để làm Giáo viên: Thầy Nguyền Mạnh Hà Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 8- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 01 MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Đề thi số 01 Mức độ nhận thức Chủ đề Chủ đề 1: Địa lí tự nhiên Chủ đề 2: Địa lí dân cư Vân dụng cao Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Thấp Câu 1,2 Câu Câu 15 Câu 16 Câu 25 Câu 26 Câu Câu 17 Câu 27 Câu 18, 19, 20 Câu 28, 29, 30 Chủ đề 3: Chuyển dịch Câu 5, 6, / /địa lí ngành cấuivv vàe e i r Dkinh Dr tế c c o o H Câu ivve37e/ / 10 r ri D D c c HHoo hhH h h c c c c i i i h h 31, 32, Câu 10 Chủ đề 4: Địa lí vùng Câu 8, 9, Câu 21, T/ThCâu / m m o o c.c22 10 okk 33 38, 39 kinh tế o o o b e-> eb14 Câu 24 C11 Câu 36 Câu 10 Chủ đề 5: Các kĩ địa fa c c a f wwww wwww Câu 23 Câu 34,35 40 lí w w w w / / / / / / / / :: ss: : 60% 40% tptpss hhtttptp hhtt40 Tổng cộng Số câu 35% 14 25% 10 30% 12 10% 100% 40 GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN NGUYỄN MẠNH HÀ Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 9- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 02 ĐỀ SỐ 02 Giáo viên: NGUYỄN MẠNH HÀ Đây đề thi tự luyện số 02 thuộc khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Ban Khoa học xã hội – Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) website Hocmai.vn Để sử dụng hiệu quả, Bạn nên tự làm trước câu hỏi đề, sau xem giảng để đối chiếu đáp án Chúc Bạn thành công! NHÓM CÂU HỎI NHẬN BIẾT Câu 1: Đồng nơi có đa dạng hóa loại nông sản quan trọng là: / / nghiệp lâu năm (cà phê, cao su ) // e e A.rcây công e e v v v v i i i i r r D DDr Dcây c c c c B công nghiệp hàng năm (mía, lạc ) o o o o hHH hhHH c c i i h hcich C ăn h /T/T m m o o D lương thực đặc biệt lúa gạo c.c k k o o o o thuận lợi để phát triển loại hình giao thông Câu 2: Khu vực đồng nơi có điều bbkiện e e c c a ? ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / A Đường sắt B Đường bộ, đường sông ss: : ss: : p p p p t t t t t t t t h h h C Đường biểnh D Đường sông Câu 3: Dạng địa hình dạng địa hình ven biển nước ta ? A Các vịnh cửa sông C Các đảo ven bờ rạn san hô B Các đầm phá, cồn cát D Các hang động, suối cạn, thung lũng khô Câu 4: Thời kì nước ta có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao nhất? A 1954- 1960 B 1965 - 1970 C 1993 - 1998 D 1970 - 1976 Câu 5: Chuyển dịch cấu lãnh thổ kinh tế công nghiệp, thể ? A Hình thành ngành công nghiệp trọng điểm B Hình thành vùng động lực phát triển kinh tế C Hình thành vùng nông nghiệp hàng hóa D Hình thành khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp Câu 6: Sự chuyển dịch cấu lãnh thổ kinh tế hình thành nên vùng động lực phát triển kinh tế vùng: A Đông Nam Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ B Trung du miền núi Bắc Bộ đồng sông Hồng C Đông Nam Bộ Đồng sông Hồng D Đồng sông Hồng Cửu Long Câu 7: Tuyến đường giao thông có ý nghĩa quan trọng trục hành lang đông – tây nối thành phố Vinh với cửa quốc tế Cầu Treo nước bạn Lào là: A đường Hồ Chí Minh Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 1- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 09 ĐỀ SỐ 09 Giáo viên: NGUYỄN MẠNH HÀ Đây đề thi tự luyện số 09 thuộc khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Ban Khoa học xã hội – Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) website Hocmai.vn Để sử dụng hiệu quả, Bạn nên tự làm trước câu hỏi đề, sau xem giảng để đối chiếu đáp án NHÓM CÂU HỎI NHẬN BIẾT Câu 1: Thảm thực vật rừng Việt Nam đa dạng kiểu hệ sinh thái A phong phú đa dạng nhóm đất B địa hình đồi núi chiếm ưu phân hóa phức tạp C vị trí nằm nơi giao lưu luồng di cư sinh vật /hậu // D v khí hậu / nhiệt đới gió mùa ẩm, phân hóa phức tạp với nhiều kiểu khí e e e e v v v i i i i r r DD DDr Câu 2:rNhận định sau chưa xác khu vực Đông Bắc ?cc c c o o o o A Núi thấp trung bình có hướng vòng cung hHH hhHH c c i i h hcich h T/T sông Đà /trên B Nguồn thuỷ lớn khai thác m m o o clịch .c C Có tiềm lớn khoáng sản vàodu k k o o bbo D Có mạnh cậncnhiệt ôn đới e e c a a f f bắc Bắc xác định: Câu 3: Phạm vi miền Bắc wwĐông w wwww w w w w w / / / / A từ hữu ngạn s sông Hồng dãy Bạch Mã / / / / ss: : s: : Bạch Mã trở vào thttptpdãy B từ phíahNam hhtttptp C từ tả ngạn sông Hồng rìa phía tây tây nam đồng Bắc Bộ D gồm vùng núi phía bắc đồng Bắc Bộ Câu 4: Vùng có số lượng đô thị tỉ lệ dân thành thị lại dẫn đầu nước vùng A Trung du miền núi Bắc Bộ B Đông Nam Bộ C Đồng Bằng sông Hồng D Duyên hải Nam Trung Bộ Câu 5: Vùng có số lượng trang trại nhiều nước A Đồng sông Hồng B Đồng sông Cửu Long C Đông Nam Bộ D Duyên hải Nam Trung Bộ Câu 6: Nguồn nguyên liệu chỗ phong phú, thị trường tiêu thụ rộng lớn mạnh để phát triển ngành: A công nghịêp dệt B tiểu thủ công nghiệp C công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm D công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng Câu 7: Tuyến đường sắt ví cửa ngõ biển vùng Đồng Bằng sông Hồng ? A.Hà Nội – Đà Nẵng C Hà Nội – Hải Phòng B.Hà Nội – Lạng Sơn D Hà Nội – Thái Nguyên Câu 8: Nhà máy thủy điện Bản Vẽ nằm tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ? Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 1- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 09 B Thanh Hóa B Nghệ An C Hà Tĩnh D Quảng Bình Câu 9: Công trình thủy lợi Hồ Dầu Tiếng – công trình thủy lợi lớn nước ta, nằm tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ? A Đồng Nai B Bình Dương C Bình Phước D Tây Ninh Câu 10: Cho biết đảo có diện tích lớn nước ta? A Phú Quốc B Cái Bầu C Côn Đảo D Bạch Long Vĩ Câu 11: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết vùng nuôi trâu lớn nước ta là: A Đồng sông Hồng B Trung du miền núi Bắc Bộ C Đồng sông Cửu Long D Đông Nam Bộ Câu 12: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 cho biết vùng có diện tích đất feralit / / nước // đá ba dan lớn e e e e v v v v i i i i r r r Đông Nam Bộ r Bắc Bộ DDA DDnúi C Trung du vàomiền c c c c o o o H Trung Bộ hHH hhHNam Tây Nguyên D Duyên hải c c i i h hcich Câu 13:B.Căn h T nhà máy lọc dầu Dung Quất nằm /T/biết vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28 m cho m o o c.c tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? k k o o o bbo A Đà Nẵng B Quảng Ngãi e e c c a a f f C Quảng Nam D Khánh Hòa ww w wwww w w w w w / / / / / / Câu 14: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết địa bàn cư trú dân tộc Kinh? / / ss: : ss: : A Vùng Trung B Vùng đồi núi hhtttptpdu hhtttptp C Vùng đồi chuyển tiếp D Vùng đồng ven biển NHÓM CÂU HỎI THÔNG HIỂU Câu 15: Nguyên nhân chủ yếu làm cho môi trường vùng nông thôn bị ô nhiễm? A Hoạt động việc khai thác khoáng sản B Hoạt động sở tiểu thủ công nghiệp C Hoạt động phương tiện giao thông D Chất thải từ khu công nghiệp,khu dân cư Câu 16: Giải pháp sau không chiến lược khai thác tổng hợp kinh tế biển nước ta ? A Sử dụng hợp lí nguồn lợi thiên nhiên từ biển B Phòng chống ô nhiễm môi trường biển C Thực thi biện pháp theo công ước quốc tế D Tập trung khai thác tài nguyên khoáng sản biển Câu 17: Hướng giải việc làm tốt đô thị nước ta : A thành lập vùng kinh tế để đưa lao động đến B phát triển hoạt động công nghiệp dịch vụ quy mô nhỏ C thành lập trung tâm dạy nghề giới thiệu việc làm D xây dựng thêm nhà máy để thu hút nhiều lao động Câu 18: Nhận định sau không nông nghiệp hàng hóa? A Sử dụng nhiều máy móc dịch vụ nông nghiệp B Năng suất lao động cao Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 2- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 09 C Phân bố rộng khắp vùng lãnh thổ D Là nông nghiệp thâm canh cao, hướng xuất Câu 19: Hướng chuyên môn hóa sản xuất sau không đáng kể vùng Tây Nguyên ? A Chăn nuôi trâu, bò B Trồng cà phê chè búp C Trồng đậu tương D Chăn nuôi lợn Câu 20: Thị trường xuất lớn nước ta là: A nước ASEAN B nước Tây Âu C nước Đông Âu D Hoa Kì, Nhật Bản, Trung Quốc Câu 21: Việc phát triển thuỷ điện miền núi trung du phía Bắc tạo động lực để vùng phát // // triển : vee e e v v v i i i i r r r nghiệp D DDr A.Dnông c c c c o o o o hHH B công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản hicichhHH hcich C du lịch T/Th / m m c.coo D giao thông vận tải thông tin liên lạc.okk o ngập mặn Đồng sông Cửu Long là: oorừng b b Câu 22: Giải pháp hàng đầu để bảo vệccác khu e e f.afac A cải tạo thành đất canh tác.ww wthái wwww w w w w w / / / / B bảo vệ môi trường sinh / / / / :: ss: : tptpssthác rừng bảo vệ môi trường C kết hợp hhttkhai hhtttptp D khuyến khích người dân trồng đước,sú, vẹt… Câu 23: Cho bảng số liệu: Các tiêu sản xuất công nghiệp Hà Nội T P Hồ Chí Minh so với nước năm 2012 Cả nước Hà Nội TP Hồ Chí Minh Sản lượng công nghiệp (%) 100 8,3 23,6 Tổng số lao động doanh nghiệp (%) 100 13,4 24,0 Số doanh nghiệp (%) 100 16,1 27,8 Nhận xét sau không khác giá trị sản xuất gữa trung tâm công nghiệp Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 A Đều trung tâm công nghiệp lớn nước B Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô lớn C Các tiêu sản xuất công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cao D Sản lượng công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh gấp 2,8 lần Hà Nội Câu 24 : Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Hoàng Liên Sơn có lượng mưa lớn bậc nước 2800mm/năm do: A hướng địa hình song song với hướng gió B chịu ảnh hưởng gió mùa đông bắc C núi cao, hút ảnh hưởng gió từ biển vào D có vị trí giáp biển ảnh hưởng bão NHÓM CÂU HỎI VẬN DỤNG THẤP Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 3- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 09 Câu 25: Các cao nguyên Hà Giang, Đồng Văn, Cao Bằng miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ có nguồn gốc từ: A đá vôi B đá ba dan C đá granit D.đá gơnai Câu 26: Đặc điểm sau với khí hậu miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ ? A Chịu ảnh hưởng sâu sắc gió mùa đông bắc B Có hai mùa rõ rệt: mùa mưa mùa khô C Khi hậu mang tích chất cận xích đạo D Gió mùa đông bắc suy yếu dần phía nam tây Câu 27: Giải pháp hợp lí để tạo cân đối dân cư A giảm tỉ lệ sinh vùng đông dân B di dân từ đồng lên miền núi C tiến hành đô thị hoá nông thôn D phân bố lại dân cư vùng, miền ngành / /tác dụng lớn việc điều hòa nước sông, chống lũ, chống / xói / mòn là: Câu 28:ve Có e e e v v v i i i i r r r r A.Drừng đầu nguồn theo lưu vực sông lớn ccD ccDD o o o o H H H H h B rừng chắn cát bay ven biển icichh h hcich C rừng chắn sóng ven biển h T T // m m o o c c D rừng tre, nứa lấy nguyên liệu sản xuất o giấy kk o o o b Câu 29: Đặc điểm sau khôngcc eđúng eb với vùng công nghiệp? a a f f A Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp cao ww w wwww w w w w w / / / / / / B Bao gồm tất s hình thức tổ chức lãnh thổ từ thấp đến cao / / : ss: : tps:nhiều tỉnh thành phố, thay đổi C Có không gian hhtttpgồm hhtttptp D Có ngành chuyên môn hóa tạo mặt vùng công nghiệp Câu 30: Từ sau đất nước bước vào công Đổi mới, ngành nội thương có phát triển vượt bậc nhờ: A giao lưu hàng hóa vùng thuận lợi B nhu cầu hàng hóa người dân ngày tăng đa dạng C thành tựu công đổi kinh tế - xã hội D hàng hóa có khối lượng lớn, phong phú Câu 31: Khí hậu Đồng sông Hồng với mùa đông lạnh có mưa phùn điều kiện thuận lợi để: A đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất B nuôi nhiều gia súc xứ lạnh C trồng loại trồng có nguồn gốc cận nhiệt ôn đới D trồng loại công nghiệp dài ngày Câu 32: Các đảo quần đảo nước ta vai trò sau ? A Là hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền B Là sở để nước ta tiến biển đại dương C Là sở để khai thác hiệu nguồn tài nguyên vùng biển, hải đảo thềm lục địa D Là sở để xây dựng vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên Câu 33: Biện pháp sau không với phương hướng phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc ? A Đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp tập trung Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 4- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 09 B Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp trọng điểm C Phát triển ngành công nghiệp đòi hỏi hàm lượng khoa học kĩ thuật cao D Chuyển dịch cấu ngành theo hướng tăng tỉ trọng ngành khai thác Câu 34: Cho bảng số liệu sau đây: GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (Đơn vị: Tỉ đồng) Năm Tổng số 2006 485 844 Kinh tế 147 994 Nhà nước 188 959 Chia Kinh tế Nhà 151 515 nước Khu vực có vốn đầu tư 186 335 nước /ngoài / 494 334 // 2010 811 182 287 729 e ee e v v v v i i i i r r r r D ccDD Để vẽ biểu đồ thích hợp thể quy mô cấuHgiá ccD o o o o trị sản xuất công nghiệp H H H hh h h c c c c i i i h phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2006 T/năm Thh 2010.Biểu đồ sau thích / m m hợp nhất? c.coo k k o ooB.oBiểu đồ cột nhóm A Biểu đồ cột chồng b b e e c C Biểu đồ miền f.afac D Biểu đồ tròn w w ww wwww Câu 35: Cho biểu đồ //w w w w / / / / / / ss: : ss: : Biểu đồ cấu hhtttptpsử dụng lao động theo ngành nước ta năm 2005 2014(%) hhtttptp Căn vào biểu đồ cho biết nhận xét về chuyển dịch cấu lao động theo ngành kinh tế nước ta giai đoạn 2005 - 2014 A Tổng số lao động nước ta không thay đổi giai đoạn B Cơ cấu lao động theo ngành thay đổi C Cơ cấu lao động nước ta chuyển dịch phù hợp với trình công nghiệp hóa đất nước D Tỉ lệ lao động khu vực nông-lâm ngư nghiệp thấp Câu 36 : Cho bảng số liệu sau đây: SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ VÀ KHỐI LƯỢNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990-2012 Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 5- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 09 (Đơn vị : nghìn tấn) Năm 1990 1995 2000 2002 2005 2012 Sản lượng 92,0 218,0 698,2 699,5 752,1 961,0 Khối lượng cà phê xuất 89,6 248,1 733,9 722,0 855,0 1229,0 Căn vào bảng số liệu, cho biết nhận xét sau không tình hình sản xuất xuất cà phê nước ta giai đoạn 1990 - 2012 A Sản lượng cà phê nước ta tăng nhanh 10,4 lần B Khối lượng cà phê xuất tăng nhanh sản lượng cà phê C Các năm 1995, 2000, 2002, 2005 sản lượng cà phê sản xuất nước nhiều sản lượng cà phê xuất D Khối lượng cà phê xuất tăng nhanh 13,7 lần NHÓM CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO Câu 37: Đối với nước ta, giải pháp hàng đầu để nâng cao chất lượng nông sản sau thu hoạch là: / / hoá khâu sản xuất // e e e e A.rcơ giới v v v v i i i i r r D DDr c c c c B.Dsử dụng hoá phẩm bảo vệ nông phẩm o o o o hHH hhHH c c i i h hcich C nâng cao lực cho sở chế biến nông sản h /T/T D đầu tư cho công nghệ sau thu hoạch m m o o c.ccao suất lúa Đồng sông k k Câu 38: Năng suất lúa Đồng sôngoHồng o o bbo e e Cửu Long do: c c a f.fanăm lớn so với Đồng sông Cửu Long ww A hàm lượng phù sa bồi đắp hàng w wwww w w w w w / / / / / / / / : mạnh thâm canh, tăng vụ để tăng suất trồng tptpss: : B dân số đông phải ss:đẩy p p t t t t h hht t C có điều kiệnhtự nhiên thuận lợi D cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm Câu 39: Đặc điểm sau điểm tương đồng mạnh phát triển kinh tế Tây Nguyên Trung du miền núi Bắc Bộ ? A Đều vùng chuyên canh công nghiệp lâu năm B Đều vùng trồng chè lớn nước C Đều phát triển mạnh công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản D Đều phát triển mạnh thủy điện Câu 40: Cho biểu đồ: Diện tích rừng độ che phủ rừng qua năm nước ta 1993 - 2014 Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 6- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 09 Căn vào biểu đồ cho biết nhận xét không diện tích rừng độ che phủ rừng nước ta 1990 - 2014 A Diện tích rừng tự nhiên nước ta tăng 3,3 triệu ha, tăng không liên tục B Độ che phủ rừng nước ta tăng 18,4% tăng liên tục C Độ che phủ rừng nước ta tăng liên tục D Diện tích rừng tự nhiên tăng nhanh tổng diện tích rừng MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Đề thi số 09 // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr Mức độ nhận thứcocc o hhHH c c i i h h /T/T Vận dụng Vân Tổng m m Chủ đề o o cThông c k k o o Nhậnbbiết dụng o o hiểu b e e c Thấp f.afac cao w w w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : Câu 1,2 Câu 15 Câu 25 7tp Chủ đề 1: Địa hhtlíttpttựp nhiên hhtttp Chủ đề 2: Địa lí dân cư Chủ đề 3: Chuyển dịch Câu Câu 16 Câu 26 Câu Câu 17 Câu 27 Câu 5, 6,7 Câu 18, Câu 28, 29, Câu Câu 19 30 37 cấu địa lí ngành kinh tế Chủ đề 4: Địa lí vùng kinh tế Chủ đề 5: Các kĩ địa 10 Câu 20 Câu 8, 9, Câu 21 Câu 31, 32, Câu 10 22 33 38, 39 C11 -> 14 Câu 23 Câu 34, 35, Câu 36 40 lí Câu 24 60% Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 40% 10 10 40 - Trang | 7- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Tổng cộng Số câu // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich Hocmai.vn Đề số 09 35% 25% 30% 10% 100% 14 10 12 40 // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 8- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 10 ĐỀ SỐ 10 Giáo viên: NGUYỄN MẠNH HÀ Đây đề thi tự luyện số 10 thuộc khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Ban Khoa học xã hội – Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) website Hocmai.vn Để sử dụng hiệu quả, Bạn nên tự làm trước câu hỏi đề, sau xem giảng để đối chiếu đáp án NHÓM NHẬN BIẾT Câu 1: Bộ phận sau phận hợp thành vùng biển nước ta? A Nội thủy B Lãnh hải C Đường sở D Vùng đặc quyền kinh tế Câu 2: Vùng nước ta có tượng động đất diễn mạnh ? A e Đông B Tây Bắc C Bắc Trung Bộ D / / Bắc / /Nam Bộ e e e v v v v i i i i r r Câu 3:rPhạm vi miền Nam Trung Bộ Nam Bộ xác định:cc DD DDr c c o o o o hHH A từ hữu ngạn sông Hồng dãy Bạch Mã hicichhHH hcich T/Th B từ phía Nam dãy Bạch Mã trở vào / m m oovà tây nam đồng Bắc Bộ c.tây c C từ hữu ngạn sông Hồng rìa phía k k o oooBắc Bộ b D gồm vùng núi phía bắc đồng b e e c c mạnh nguồn lao động nước ta? f.afaphải Câu 4: Đặc điểm sau không w w wwhọc hỏi wwww w w w w / / A Cần cù, sáng tạo, ham / / / / / / : ss: : pss: động B Chất lượng ngày nâng cao hhtttptlao hhtttptp C Có nhiều kinh nghiệm sản xuất phong phú, đa dạng D Lao động có tác phong công nghiệp tính kỉ luật cao Câu 5: Dải đất phù sa ven sông Tiền sông Hậu điều kiện thuận lợi để : A trồng hoa màu B đẩy mạnh thâm canh tăng vụ C trồng lúa ăn D trồng công nghiệp hàng năm Câu 6: Cơ sở nhiên liệu chủ yếu cho nhà máy nhiệt điện miền Nam nước ta A than bùn B than đá C dầu mỏ D dầu mỏ khí tự nhiên Câu 7: Hệ thống vận tải đường sông nước ta tập trung nhiều hệ thống A sông Cả B sông Mê Kông C sông Hồng – Thái Bình D sông Đà Câu 8: Bãi biển Thiên Cầm nằm tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ? A Thanh Hóa B Nghệ An C Hà Tĩnh D Quảng Bình Câu 9: Biện pháp giúp vùng Đông Nam Bộ khai thác nông nghiệp theo chiều sâu : A sớm tăng cường lực lượng lao động B tập trung vào phát triển mạng lưới giao thông vận tải C ý khai thác mạnh kết hợp thuỷ lợi thuỷ điện D trồng bảo rừng đầu nguồn Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 1- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 10 Câu 10: Huyện đảo Cồn Cỏ nằm tỉnh nước ta? A Quảng Trị B Quảng Ngãi C Quảng Nam D Quảng Bình Câu 11: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết trung tâm kinh tế sau Duyên hải Nam Trung Bộ có quy mô từ 15 đến 100 nghìn tỉ đồng? A Nha Trang B Đà Nẵng C Quy Nhơn D Phan Thiết Câu 12: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 cho biết tỉnh/thành phố có GDP bình quân theo đầu người lớn nước : A Thành phố Hồ Chí Minh B Hải Phòng C Đà Nẵng D Cần Thơ Câu 13: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết lưu lượng nước trung bình sông Cửu Long (trạm Mỹ Thuận) lớn vào tháng năm? A Tháng VI B Tháng VII C Tháng VIII D Tháng X Câu 14: e Căn cóe / / vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết Việt Nam / giá / trị nhập e e v v v v i i i i r r r hóa tỉ đô la Mĩ với quốc gia sau đây? DDhàng DDr c c c c o o o o B TrungcQuốc hHH A Hoa Kì hhHH c i i h hcich h T/T bang Nga /Liên C Ôxtrâylia D.m m o o NHÓM THÔNG ookk.c.c HIỂU oo b b e e c c xảy vào thời gian: Câu 15: Ở Miền Bắc nước ta, lũ quét f.afathường w w wwIX A từ tháng V đến/tháng w w / / / : : B từ tháng tVI pss tháng X ttptđến h h C từ tháng V đến tháng X wwww w w / / / / ss: : hhtttptp D từ tháng XI đến tháng IV năm sau Câu 16: Đặc điểm sau với cấu trúc địa hình vùng núi Tây bắc nước ta? A Thấp dần từ tây bắc xuống đông nam B Nâng cao hai đầu, trũng C Có bất đối xứng hai sườn đông – tây D Thấp dần từ tây bắc xuống đông nam chia làm dải rõ rệt Câu 17: Từ năm 1954 – 1975 trình đô thị hóa miền Nam nước ta diễn ra: A nhằm phục vụ chiến tranh B chậm chạp, đô thị không thay đổi nhiều C nhanh chóng, gắn liền với phát triển công nghiệp D.gắn liền với trình công nghiệp hóa Câu 18: Thách thức lớn phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trước xu hướng toàn cầu hoá kinh tế giới là: A phân hoá giàu nghèo tầng lớp nhân dân B tự hoá thương mại ngày mở rộng C ô nhiễm môi trường gia tăng D tình trạng độc quyền, bá quyền nước lớn Câu 19: Đặc điểm sau không với trung tâm công nghiệp? A Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp mức độ cao B Gắn liền với đô thị vừa lớn C Có không gian gồm nhiều tỉnh thành phố, thay đổi Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 2- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 10 D Có ngành chuyên môn hóa tạo mặt vùng công nghiệp Câu 20: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, em cho biết mặt hàng nhập nước ta, mặt hàng chiếm tỉ trọng lớn ? A Công nghiệp nặng khoáng sản B Máy móc, thiết bị phụ tùng C Nguyên, nhiên vật liệu D Hàng tiêu dùng Câu 21: Khoáng sản có trữ lượng lớn vùng Tây Bắc : A apatit B đồng – niken C chì kẽm D thiếc Câu 22: Đặc điểm gây khó khăn cho phát triển kinh tế vùng Bắc Trung Bộ ? A Thiếu đội ngũ nhân công lành nghề B Trữ lượng khoáng sản C Thiên tai thường xuyên xảy ra, sở hạ tầng thấp / /nguồn vốn đầu tư // D Thiếu e e e e v v v v i i i i r r r Cho bảng số liệu: DD DDr Câu 23: c c c c o o o o hHH hĐOẠN SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI hHH 2005 - 2014 c c i i h hcich h (Đơn vị: nghìn tấn) mm/T/T c.coo 2010 2014 k k o o o o b ee2 b280,5 c c Khai thác 987,9 fafa 414,4 920,4 w w ww wwww Nuôi trồng 1//w 478,9 589,8 728,3 412,8 w w w / / / / / / pss: :đúng sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 2005 - 2014?hhtttptpss: : Nhận xét nàohsau thttptđây Năm 2005 2009 A Khai thác tăng, nuôi trồng giảm B Nuôi trồng tăng, khai thác giảm C Nuôi trồng tăng nhanh khai thác D Khai thác tăng nhanh nuôi trồng Câu 24 : Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang em cho biết nguyên nhân mang mưa đến cho Nha Trang vào thời kì thu đông là: A gió mùa đông bắc suy yếu vào phía nam B Do ảnh hưởng gió mùa mùa hạ C Do ảnh hưởng bão D Do ảnh hưởng bão gió mùa đông bắc từ biển thổi vào NHÓM VẬN DỤNG THẤP Câu 25: Nhận định sau chưa xác khu vực Tây Bắc ? A Núi cao trung bình chiếm ưu B Nguồn thuỷ lớn khai thác sông Đà C Có dãy Hoàng Liên Sơn cao đồ sộ D Chịu ảnh hưởng sâu sắc gió mùa đông bắc Câu 26: Đặc điểm sau với khí hậu miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ ? A Chịu ảnh hưởng sâu sắc gió mùa đông bắc B Có hai mùa rõ rệt: mùa mưa mùa khô C Khi hậu mang tích chất cận xích đạo D Gió mùa đông bắc suy yếu dần phía nam tây Câu 27: Ý sau cấu dân số phân theo thành thị nông thôn nước ta Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 3- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 10 nay? A Tỉ lệ dân nông thôn tăng nhanh B Tỉ lệ dân nông thôn thành thị chênh lệch C Tỉ lệ dân thành thị lớn nông thôn D Tỉ lệ dân thành thị tăng thấp Câu 28: Sự tương đồng mạnh sản xuất lương thực thực phẩm hai vùng Đồng sông Cửu Long Duyên hải Nam Trung Bộ là: A sản xuất lương thực B phát triển hoa màu C phát triển chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản D phát triển trồng ăn Câu 29: Điểm khác hướng chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp Đồng sông Hồng Đồng sông Cửu Long là: / // / lương thực đặc biệt lúa A trồng e e e e v v v v i i i i r r r loại rau cao cấp có nguồn gốc cận nhiệt, ôn đới ccDDr D B.Dtrồng c c o o HHoo hhHH C chăn nuôi lợn gia cầm h h c c c c i i i h T/Thh / D nuôi trồng thủy sản m m c.coothường phân bố đô thị lớn Câu 30: Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng k k o ooo b b nhằm tận dụng lợi : e e c achạ tầng đại .f.afsở A nguồn lao động dồi w w ww wwww w w w w / / / / B nguồn lao động sdồi thị trường tiêu thụ rộng lớn / / / / ss: : s: :dào có trình độ chuyên môn cao thttptpdồi C nguồn lao h động hhtttptp D tiện lợi giao thông vận chuyển nguyên liệu hàng hoá Câu 31: Nhận định sau không với đặc điểm ngành trồng trọt vùng Trung du miền núi Bắc Bộ nay? A Là vùng trồng lúa lớn nước B Trồng trồng có nguồn gốc cận nhiệt, ôn đới C Là vùng chuyên canh chè lớn bậc nước D Là vùng trồng ăn lớn nước Câu 32: Phương hướng không để biến Đồng sông Cửu Long trở thành vùng trọng điểm lương thực - thực phẩm ? A Đẩy mạnh thâm canh tăng vụ lúa B Sử dụng nhiều giống có suất cao C Đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông sản, thuỷ hải sản D Đẩy mạnh phát triển thuỷ lợi Câu 33: Biện pháp sau không với phương hướng phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam? A Đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp tập trung B Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp trọng điểm C Đẩy mạnh phát triển ngành thương mại, du lịch, ngân hàng D Chuyển dịch cấu ngành theo hướng tăng tỉ trọng ngành khai thác Câu 34: Cho bảng số liệu sau đây: BIẾN ĐỔI DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐỘ CHE PHỦ RỪNG Ở NƯỚC TA, Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 4- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Năm 1990 2000 2005 2013 Đề số 10 GIAI ĐOẠN 1990-2013 Trong Tổng diện tích rừng Rừng tự nhiên Rừng trồng (triệu ha) 9,2 8,4 0,8 10,9 9,4 1,5 12,4 9,5 2,9 13,9 10,4 3,5 Tỉ lệ che phủ rừng (%) 27,8 33,1 37,7 41,0 Để vẽ biểu đồ thích hợp thể biến đổi diện tích rừng độ che phủ rừng nước ta giai đoạn 1990 -2013.Biểu đồ sau thích hợp nhất? A Biểu đồ kết hợp B Biểu đồ cột nhóm C Biểu đồ miền D Biểu đồ tròn Câu 35: Cho biểu đồ // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp QUY MÔ LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC VÀ CƠ CẤU CỦA NÓ PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Ở NƯỚC TA NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 Căn vào biểu đồ cho biết nhận xét không quy mô lao động làm việc thay đổi cấu phân theo ngành kinh tế năm 2000, 2013 A Quy mô lao động làm việc nước ta tăng B Giảm tỉ trọng lao động nông - lâm - thủy sản C Tăng tỉ trọng lao động công nghiệp - xây dựng dịch vụ D Tỉ trọng lao động công nghiệp – xây dựng tăng nhiều Câu 36 : Cho bảng số liệu sau đây: SỐ LƯỢT HÀNH KHÁCH VẬN CHUYỂN PHÂN THEO NGÀNH VẬN TẢI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2014 (Đơn vị: triệu lượt người) Năm Đường sắt Đường Đường thủy Đường hàng không 2005 12,8 173,4 156,9 6,5 2010 11,2 132,3 157,5 14,2 2014 12,0 863,5 156,9 24,4 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, 2015, Nhà xuất Thống kê, 2016) Nhận xét sau thay đổi số lượt hành khách vận chuyển phân theo ngành vận tải nước ta giai đoạn 2005 - 2014? A Đường sắt tăng liên tục B Đường có xu hướng giảm C Đường thủy giảm liên tục D Đường hàng không tăng liên tục Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 5- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 10 NHÓM VẬN DỤNG CAO Câu 37: Nguyên nhân làm cho giá trị nhập siêu nước ta ngày tăng : A đường lối mở cửa hội nhập với kinh tế giới B chuyển từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường C phát triển kinh tế, nhu cầu tiêu dùng ngày tăng D xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế Câu 38: Để phát triển tốt ngành chăn nuôi Đồng sông Hồng, vấn đề quan trọng là: A lai tạo nhiều giống B áp dụng quy trình chăn nuôi C giải tốt sở thức ăn mở rộng quy mô D đầu tư vốn, áp dụng khoa học kĩ thuật cho ngành chăn nuôi Câu 39: Việc sử dụng hợp lí đất nông nghiệp Bắc Trung Bộ cần phải ý : A trồng rừng chắn gió cát /mạnh // / thâm canh tăng vụ B đẩy e e e e v v v v i i i i r r r hoạch sử dụng hợp lí đất chuyền dùng DC.Dquy DDr c c c c o o o o hHH D phát triển thuỷ lợi để nâng cao hệ số sử dụng đất hicichhHH hcich Câu 40: Cho biểu đồ: h mm/T/T c.coo k k o ooo b b e e c f.afac w w ww w w / / / / : : ss hhtttptp wwww w w / / / / ss: : hhtttptp Căn vào biểu đồ cho biết nhận xét không giá trị sản xuất nông nghiệp đồng sông Hồng đồng sông Cứu Long giai đoạn 2005 - 2010 A Giá trị sản xuất nông nghiệp hai đồng tăng B Giá trị sản xuất nông nghiệp Đồng sông Hồng tăng nhanh Đồng sông Cửu Long C Giá trị sản xuất nông nghiệp Đồng sông Cửu Long lớn nhiều so với Đồng sông Hồng D Giá trị sản xuất nông nghiệp Đồng sông Cửu Long nhỏ nhiều so với Đồng sông Hồng Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 6- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN-I: Khoa học xã hội Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 10 MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Đề thi số 10 Mức độ nhận thức Chủ đề Chủ đề 1: Địa lí tự nhiên Chủ đề 2: Địa lí dân cư Chủ đề/ /3: Chuyển dịch evàe địa lí ngành v v i i r cấu r D ccDkinh o o tế H H hh hcic Nhận biết Câu 1,2 Thông hiểu Câu 15 Vận dụng Thấp Vân dụng cao Tổng Câu 25 Câu Câu 16 Câu 26 Câu Câu 17 Câu 27 Câu 5, 6,7 Câu 18, Câu 19 Câu 28, 29, Câu // v 30 DD ririve37e 10 Câu 38, 39 10 oocc H H h h hhicic T T / / m Câu 31, 32, oom21 Câu Chủ đề 4: Địa lí vùng Câu 8, 9, c c k ook 22 o 10bb 33 kinh tế o e e c c a ww.f.fa w w //w/w / : : s s Chủ đề 5: Các tttpkĩtpnăng địa C11 -> 14 Câu 20 Câu 34, 35, h h 36 lí Câu 23 Câu 40 wwww w w / / / / :: tptpss hhtt10 Câu 24 60% Tổng cộng Số câu Hocmai.vn 40% 40 35% 25% 30% 10% 100% 14 10 12 40 Tổng đài tư vấn: 1900 69.33 - Trang | 7- Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive ... Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN- I: Khoa học xã h i Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 01 MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Đề thi số 01 Mức độ nhận thức Chủ đề Chủ đề 1: Địa. .. Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN- I: Khoa học xã h i Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 02 MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Đề thi số 02 Mức độ nhận thức Chủ đề Chủ đề 1: Địa. .. https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Khóa học Luyện thi Quốc gia PEN- I: Khoa học xã h i Môn Địa lí (Thầy Nguyễn Mạnh Hà) Đề số 02 ĐỀ SỐ 02 Giáo viên: NGUYỄN MẠNH HÀ Đây đề thi tự luyện số
- Xem thêm -

Xem thêm: HDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn địa lý 2017 hocmai, HDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn địa lý 2017 hocmai, HDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn địa lý 2017 hocmai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay