Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Review 2 (Unit 456)

5 150 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 13:06

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập Tiếng Anh lớp Chương trình Review (Unit 4-5-6) Review 2: Language (phần → trang 70-71 SGK Tiếng Anh - thí điểm) Read the mini-talks and circle the words in red which you think are stressed Then listen and check (Đọc đoạn hội thoại ngắn khoanh vào từ in đỏ mà bạn nghĩ đặt trọng âm Sau nghe kiểm tra lại.) Which hotel are you staying at? - The Grand Hotel It's by the sea - Isn't it the one you stayed in last year! - Yes, it is -I can't find my key Do you happen to see it anywhere? - It's on the coffee table - There's nothing on the coffee table - Really? I did see it there when I was tidying up the room this morning - You have to help me with this assignment - I won't - Please! - Are you going to rely on others all your life? - Have you seen The Tomb Raider? - No, I haven't But I've seen The Smiths - Is that the film you often talk about? - Yes, it is Look This is the trailer for it Choose the phrases in the box to complete the sentences (Chọn cụm từ bảng để hoàn thành câu.) 1.d 2.a 3.g 4.f VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 5.c 6.h 7.e 8.b Trẻ thời thường tự giải trí cách chơi với thứ chúng tìm thiên nhiên Từ "recognize" sử dụng để diễn tả chấp nhận thứ tồn tại, thật giá trị The Grand Canyon Mỹ cho bảo tàng địa lý khổng lồ Các lễ hội hàng năm tổ chức để giúp lưu giữ truyền thống Đây ảnh trường 40 năm trước Đó phòng nhỏ băng đất bao quanh cánh đồng Tháp Luân Đôn chứng bảo vệ kỳ quan lịch sử lợi ích tài lịch sử Tiêu chuẩn sông miền quê cải thiệu đáng kể năm qua Hầu hết quốc gia châu Á gìn giữ giá trị tuyệt vời tôn trọng người lớn tuổi 3, Change the word form of the words provided to complete the sentences (Thay đổi dạng từ cho để hoàn thành câu.) extended obey solution preserve religious recognised contribution illiterate Choose the correct answer A, B, C, or D to complete the sentences (Chọn đáp án hoàn thành câu.) 1.B 2.D 3.B 4.C 5.D 6.C Complete the wishes for the situations (Hoàn thành lời ước cho tình sau.) I wish I was now participating in an international summer camp in Brazil I wish we still had traditional markets I wish I could visit NhaTrang I wish I had time to learn ceramic painting VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí I wish I was not at home writing an essay./ I wish I was playing with my friends Complete the conversation with A-D (Hoàn thành đoạn hội thoại A-D) 1.C 2.A 3.D 4.B Hướng dẫn dịch Veronica: Bạn đâu vào kỳ nghỉ hè Lan? Lan: Chúng đến Hội An Veronica: À, phố cổ nhỏ Quảng Nam Mình đến lần Lan: Vậy hả? Mình thích Veronica: Mình Mình quý cách người địa phương lưu giữ truyền thống: lồng đèn Trung Quốc sặc sỡ, người bán hàng rong, chợ mở Lan: Vâng chuyến thư giãn thuyền vào buổi tối với đèn dầu phía trước Veronica: Yeah bạn dùng thử cao lầu bánh vạc chưa? Lan: Chắc chắn phải thử Chúng xem điều đặc biệt Hội An mà Veronica: Khi đó, thuê xe đạp đạp đến địa điểm yêu thích Mình gặp nói chuyện nhiều với người địa phương, chụp ảnh làng quê biển Lan: Ồ, việc thuê xe đạp Mình ước trở năm trước Review 2: Skills (phần → trang 72-73 SGK Tiếng Anh - thí điểm) Read the text and choose the correct answer A, B, C, or D for the questions (Đọc đoạn văn chọn đáp án đúng.) Vào thời điểm 50 năm trước chí xưa nữa, thiếu vắng Internet đủ loại đồ chơi công nghệ cao, giới giải trí khác biệt so với ngày Chạy lông nhông đồng cỏ tắm sông, trẻ ngày xem thiên nhiên sân chơi chúng tò mò khám phá hưởng thụ thiên nhiên theo cách sáng tạo chúng Chúng tìm đồ vật nhỏ xung quanh chúng để làm đồ chơi Bọn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí trai dùng cành làm gươm để chơi đánh trận giả tụi gái cành làm đũa để chơi đồ hàng Bằng cách này, trẻ thư giãn thân chúng đường đến trường, suốt thời gian chơi chí chúng chăn trâu Lúc đó, kéo quân, trốn tìm, nhảy dầy trò chơi phổ biến Một số chúng chí tồn đến hôm Sự thật trò chơi phổ biến có ý nghĩa chơi theo nhóm làm cho bọn trẻ kết bạn nhanh dễ dàng Hơn nữa, người ta rời khỏi nơi họ sông, môi ràng buộc thơ ấu chí mạnh mẽ thể trẻ lớn lên chơi suốt đời chúng 1.A 2.D 3.D 4.B 5.C These are some ideas taken from Reading Do you agree or disagree with them? Support your answers with ideas from the passage or of your own (Những ý sau lấy từ đọc Bạn đồng ý hay không đồng ý? Đưa để bao vệ ý tưởng mình.) Children back then saw nature as their playground Playing games in groups made it easier and faster for children to make friends Childhood bonds were stronger as they grew up playing together Listen to Nguyen's presentation about a natural wonder in Viet Nam and decide if the sentences are true (T) or false (F) (Nghe thuyết trình Nguyên kì quan tự nhiên Việt Nam định xem câu đúng(T) câu sai (F)) 1.F 2.T 3.F 4.T 5.T 6.F Hướng dẫn dịch Người ta đến thăm Mộc Châu vào mùa xuân Vẻ đẹp Mộc Châu không giống nơi khác Việt Nam Khách du lịch ăn thức ăn địa phương họ thích cách thưởng thức thức ăn Du khách đến làng nhỏ đãi rượu bắp nhà làm Sự hiếu khách người địa phương điểm thu hút khách du lịch Thật khó khăn để đến Mộc Châu bới vùng cao xa Based on the notes below, write a short paragraph about a traditional home in the countryside of Viet Nam in the past In your writing, you can include all or some of the ideas below (Dựa vào VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ý sau để viết đoạn văn ngắn nhà truyền thống vùng quê Việt Nam Bạn sử dụng gợi ý sau.) A traditional home in Viet Nam has two - wing and three - room The house are usually made of wood, bricks and tiles if owner is well - off And the poorer build their house with bamboo, earth and straw Most of them live in extended family where man is head of the household Food and drinks are mainly home - grown and home - made so they are all very healthy Their marriges are usually arranged by parents ... chụp ảnh làng quê biển Lan: Ồ, việc thuê xe đạp Mình ước trở năm trước Review 2: Skills (phần → trang 72- 73 SGK Tiếng Anh - thí điểm) Read the text and choose the correct answer A, B, C, or... theo nhóm làm cho bọn trẻ kết bạn nhanh dễ dàng Hơn nữa, người ta rời khỏi nơi họ sông, môi ràng buộc thơ ấu chí mạnh mẽ thể trẻ lớn lên chơi suốt đời chúng 1.A 2. D 3.D 4.B 5.C These are some ideas... decide if the sentences are true (T) or false (F) (Nghe thuyết trình Nguyên kì quan tự nhiên Việt Nam định xem câu đúng(T) câu sai (F)) 1.F 2. T 3.F 4.T 5.T 6.F Hướng dẫn dịch Người ta đến thăm Mộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Review 2 (Unit 456) , Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Review 2 (Unit 456) , Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Review 2 (Unit 456)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay