đang ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2 323 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 12:24

PHÒNG GD&ĐT THUẬN NAM TRƯỜNG TH VĂN LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC: 2013-2014 Thực công văn số 183/CV/TG ngày21/01/2013 Ban Tuyên giáo Huyện Thuận Nam việc hướng dẫn thực nội dung đăng ký việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Thực số 03- CT/TW , ngày 14/5/2011 Bộ trị việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực Nghị Trung ương IV ( khóa XI) Thực đạo cùa Phòng Giáo dục & Đào tạo Thuận Nam theo công văn số 13/PGDĐT ngày 08/01/2014 Và kế hoạch xây dựng việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh đơn vị Trường Tiểu học Văn Lâm Nay xin đăng ký nội dung sau : Kính gửi : - Phòng Giáo dục & Đào tạo Thuận Nam - Ban giám hiệu Trường Tiểu học Văn Lâm Họ tên : Bá Duy Minh Chức vụ : Giáo viên Đơn vị công tác : Trường TH văn Lâm Nội dung đăng ký: STT NỘI DUNG ĐĂNG KÝ Ký tên “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Biện pháp thực hiện: ( Nêu biện pháp cụ thể để thực đạt nội dung đăng ký) 2.1 Học tập việc suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: - Cần cù công việc, thực hiện hiệu công việc giao - Biết tiết kiệm công “Tiết kiệm điện, nước, giấy mực, tiết kiệm thời gian, tiền bạc …” đơn vị gia đình Tuyệt đối không xa hoa lãng phí Hạn chế tối đa việc chi tiêu công thấy chưa cần thiết Sử dụng có hiệu tài sản đơn vị biểu - Liêm khiết công tác Tuyệt đối trung thành, không nhũng nhiễu, tiêu cực - Lối sống trực, biết bảo vệ lẽ phải, tuyệt đối không chấp nhận tư tưởng bảo thủ, lạc hậu, ngược lại với đường lối Đảng, biểu suy thoái đạo đức, tư tưởng; chấp hành pháp luật nhà nước Không đặt lợi ích cá nhân lên lợi ích tập thể 2.2 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thời gian: lên lớp giờ, chấp hành quy chế chuyên môn, không ngừng rèn luyện để nâng cao tay nghề dạy học; Chấp hành tốt chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước quy định ngành đề - Trong trình dạy học công tác, cần trọng đến giáo dục đạo đức học sinh; coi học sinh của mình để dạy dỗ - Coi trọng đến chất lượng, hiệu công tác - Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp sống công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đáng người học, đồng nghiệp cộng đồng - Công giảng dạy giáo dục, đánh giá thực chất lực người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí - Thực phê bình tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp giáo dục Văn lâm ngày 20 tháng 01 năm 2014 Người đăng ký Bá Duy Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: đang ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đang ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đang ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay