Phát triển du lịch đồng bằng sông cửu long trong hội nhập quốc tế

215 134 0
  • Loading ...
1/215 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 11:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế trị Mã số: 62310101 Người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: PGS.TS Trương Thị Hiền Hướng dẫn phụ: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu xuất phát từ thực tiễn, trung thực chưa công bố công trình khác Nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Phương DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT BTTN Bảo tồn thiên nhiên CHK Cảng hàng không CHKQT Cảng hàng không quốc tế XHCN Xã hội chủ nghĩa CSHT Cơ sở hạ tầng CSLT Cơ sở lưu trú ĐBSCL Đồng sông Cửu Long CNTB Chủ nghĩa t QP – AN Quốc phòng – An Ninh IUOTO Hội Tổ chức Du lịch Chính thể (International Union of Official Travel Organizations) ASEAN WTO LHQ Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) Tổ chức thương mai th ế giới (World Trade Organization) Liên hiệp quốc FDI Đầu tư nước (Froreign Direct Investment) GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) GMS Tiểu vùng Mêkông mở rộng (Greater Mekong Subregion) HDI Chỉ số phát triển người (Human Development Index) ICAO Tổ chức Hàng Không dân dụng quốc tế (International Civil Aviation Organization) IUCN Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên tài nguyên thiên nhiên quốc tế (International Union for Conservation Nature) MICE Du lịch kết hợp hội nghị (Meeting Incentive Conference Event) UNWTO Tổ chức du lịch giới (World Tourism Organization) WCED Ủy ban môi trường phát triển giới (World Commission on Environment and Development) APEC Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (AsiaPacific Economic Cooperation) ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) NAFTA Hiệp định mậu dịch Tự Bắc Mỹ (North American Free Trade Agreement) TPP Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (Trans- PATA Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) Hiệp hội du lịch Ch âu Á Thái Bình Dương (Pacific Asia EDCF Travel Association) ODA Quỹ hợp tác Phát triển Kinh tế Hàn Quốc (Korea Development Cooperation Fund) Viện trợ phát triển thức (Official Development Assistance) LDCs Các nước phát triển (Least Developed Countries) DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 3.1: Kết phân tích nhân tố 28 báo đánh giá hài lòng khách du lịch ĐBSCL 63 Bảng 3.2: So sánh nhóm yếu tố dùng đánh giá hài lòng khách du lịch ĐBSCL 64 Bảng 3.3: Các báo nhóm nhân tố 66 Bảng 3.4: Các báo nhóm nhân tố 66 Bảng 3.5: Các báo nhóm nhân tố 4, 5, 67 Bảng 4.1: Diện tích dân số tỉnh ĐBSCL 77 Bảng 4.2: Một số lễ hội quan trọng vùng ĐBSCL (theo âm lịch) 81 Bảng 4.3: Lượng khách du lịch quốc tế đến địa phương vùng ĐBSCL giai đoạn 2000-2015 87 Bảng 4.4: Phân bổ lượng khách du lịch nội địa tỉnh thuộc ĐBSCL giai đoạn 2000-2015 89 Bảng 4.5: Thu nhập từ hoạt động du lịch tỉnh vùng ĐBSCL giai đoạn 2000 – 2015 90 Bảng 4.6 Một số điểm du lịch thu hút du khách vùng ĐBSCL 95 Bảng 4.7: Một số dự án đầu tư trọng điểm vào phát triển du lịch vùng ĐBSCL giai đoạn 2005 – 2015 100 Bảng 4.8: Các sở đào tạo chuyên ngành du lịch khu vực phía Nam 104 Bảng 4.9 Đầu tư trực tiếp nước vào du lịch địa phương vùng ĐBSCL giai đoạn 2005 – 2014 111 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH Hình 2.1 Mối quan hệ du lịch với người nghèo, thu nhập thấp 49 Hình 3.1 Mô hình nghiên cứu hài lòng du khách đến ĐBSCL 67 Hình 3.2: Mô hình yếu tố (Rust & Oliver, 1994) 69 Hình 3.3: Mô hình chất lượng dịch vụ – SERVQUAL 70 Hình 3.4: Mô hình chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 70 Hình 3.5: Mô hình mối quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng (Nguồn: Zeithaml and Bitner, 2000) 72 Hình 3.6: Khung phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch ĐBSCL hội nhập quốc tế 74 Hình 5.1: Biểu đồ dự báo cấu kinh tế vùng ĐBSCL giai đoạn 2016 – 2021 129 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Đóng góp luận án 5 Kết cấu luận án CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1.1 Tổng quan công trình nghiên cứu nước liên quan đến luận án 1.2 Tổng quan công trình nghiên cứu nước 19 1.3 Đánh giá công trình nghiên cứu nước liên quan đến luận án 20 1.3.1 Những nghiên cứu liên quan tác giả kế thừa phát triển luận án20 1.3.2 Những khoảng trống công trình nghiên cứu du lịch liên quan đến luận án 21 Tóm tắt chương 23 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 25 2.1 Dịch vụ du lịch thị trường du lịch 25 2.1.1 Dịch vụ du lịch 25 2.1.1.1 Khái niệm đặc trưng dịch vụ du lịch 25 2.1.1.2 Chức du lịch 29 2.1.1.3 Sản phẩm du lịch, điểm du lịch 30 2.1.1.4 Khách du lịch loại hình du lịch 32 2.1.2 Thị trường du lịch 36 2.1.2.1 Khái niệm thị trường du lịch 36 2.1.2.2 Phân loại thị trường du lịch 37 2.2 Cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin quan điểm Đảng Nhà nước phát triển du lịch hội nhập quốc tế 38 2.2.1 Cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin đời ngành dịch vụ du lịch 38 2.2.2 Quan điểm Đảng, Nhà nước phát triển du lịch hội nhập quốc tế 42 2.3 Vai trò ngành du lịch phát triển kinh tế - xã hội 46 2.3.1 Vai trò ngành du lịch phát triển kinh tế 46 2.3.2 Vai trò ngành du lịch lĩnh vực văn hóa – xã hội 49 2.4 Phát triển du lịch hội nhập quốc tế 52 2.4.1 Thuận lợi 52 2.4.2 Khó khăn thách thức 55 Tóm tắt chương 56 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KHUNG PHÂN TÍCH CỦA LUẬN ÁN 58 3.1 Phương pháp tiếp cận nghiên cứu 58 3.1.1 Phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử 58 3.1.2 Phương pháp trừu tượng hóa khoa học 59 3.1.3 Phương pháp nghiên cứu liên ngành 60 3.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 60 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu bàn 60 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu thống kê, mô tả 61 3.2.3 Phương pháp phân tích – tổng hợp 61 3.2.4 Phương pháp so sánh đối chiếu 61 3.2.5 Phương pháp khảo sát, điều tra trường 61 3.2.6 Phương pháp mô hình hóa 68 3.3 Khung phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch ĐBSCL hội nhập quốc tế 72 Tóm tắt chương 75 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 76 4.1 Tổng quan du lịch vùng ĐBSCL hội nhập quốc tế 76 4.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá - xã hội ảnh hưởng đến phát triển du lịch vùng ĐBSCL 4.1.1.1 Điều kiện tự nhiên, khí hậu hệ sinh thái vùng ĐBSCL 76 4.1.1.2 Điều kiện văn hoá - xã hội vùng ĐBSCL 79 4.1.1.3 Cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật vùng ĐBSCL 82 4.1.2 Các tiêu chủ yếu phát triển du lịch vùng Đồng sông Cửu Long giai đoạn 2000-2015 86 4.1.2.1 Về lượng khách du lịch 86 4.1.2.2 Thu nhập từ du lịch 89 4.1.2.3 Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ du lịch 91 4.2 Đánh giá thực trạng nhân tố tác động đến phát triển du lịch ĐBSCL hội nhập quốc tế 93 4.2.1 Thực trạng khai thác sản phẩm du lịch Vùng 93 4.2.2 Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Vùng 97 4.2.3 Hoạt động đầu tư cho phát triển du lịch vùng ĐBSCL 98 76 Bảng 1: Cronbach Alpha thành phần Tài nguyên du lịch tự nhiên Biến quan sát Trung bình Phương sai thang đo thang đo Tương quan Alpha loại biến loại biến biến tổng loại biến Tài nguyên du lịch tự nhiên: alpha=0.778 Muc hai long voi yeu to 10,4116 2,958 ,514 ,759 hau Muc hai long voi thang 10,4551 2,731 ,619 ,704 canh tu nhien Muc hai long voi tai 10,6203 2,794 ,587 ,721 nguyen thien nhien Muc hai long voi vi tri dia 10,3478 2,826 ,609 ,711 ly Theo Bảng ta có Cronbach Alpha thành phần Tài nguyên du lịch tự nhiên 0.778 lớn 0.60 thang đo đạt tiêu chuẩn Hơn biến có hệ số tương quan biến tổng cao, lớn 0.4 Item-Total Statistics Biến quan sát Trung bình Phương sai thang đo thang đo loại biến loại biến Tương Alpha quan biến loại tổng biến Tài nguyên nhân văn: alpha=0.79 Muc hai long voi di san van hoa Muc hai long voi phong tuc tap quan cua dia phuong Muc hai long voi su than thien cua dan dia phuong Muc hai long voi cong trinh kien truc Muc hai long voi le hoi truyen thong Muc hai long voi dac san 17,3129 5,582 ,602 ,742 16,9678 6,066 ,507 ,766 16,6199 6,348 ,389 ,793 17,2339 5,922 ,571 ,751 17,2485 5,501 ,667 ,726 17,2339 5,816 ,518 ,764 Theo Bảng ta có Cronbach Alpha thành phần Tài nguyên nhân văn 0.762 lớn 0.60 thang đo đạt tiêu chuẩn Hơn nữa, biến có hệ số tương qua biến tổng cao, phần lớn hệ số lớn 0.4 trừ biến thân thiện dân địa phương 0.389 nhiên hệ số tương quan biến tổng biến lớn 0.30 nên biến phù hợp đạt độ tin cậy Cronbach Alpha thành phần Cơ sở vật chất Trung bình Phương sai Tương quan Alpha Biến quan sát thang đo thang đo biến tổng loại biến loại biến loại biến Cơ sở vật chất alpha = 0.711 Muc hai long voi co so 10,0714 2,514 ,467 ,666 luu tru Muc hai long voi su da dang cua dich vu vui choi, 10,3657 2,198 ,547 ,616 giai tri Muc hai long voi he 10,0743 2,390 ,464 ,670 thong giao thong Muc hai long voi ket cau 10,2629 2,573 ,522 ,638 tang Kết Cronbach Alpha sở vật chất 0.711 lớn 0.6 thang đo đạt tiêu chuẩn Hơn nữa, biến có hệ số tương quan biến tổng cao, lớn 0.4 nên biến phù hợp đạt độ tin cậy Cronbach Alpha thành phần Môi trường, xã hội Item-Total Statistics Trung bình Phương sai Tương quan Alpha Biến quan sát thang đo thang đo biến tổng loại biến loại biến loại biến Môi trường xã hội alpha = 0.787 Muc hai long voi y thuc 17,0237 8,232 ,448 ,776 bao ve moi truong Muc hai long voi am thuc 16,6053 7,680 ,476 ,773 Muc hai long voi thai 16,6291 7,954 ,564 ,750 phuc vu cua nhan vien Muc hai long voi tinh 16,8457 8,012 ,597 ,744 chuyen nghiep cua nhan vien Muc hai long voi gia ca 16,6528 7,442 ,563 ,749 Item-Total Statistics Trung bình Phương sai Tương quan Alpha Biến quan sát thang đo thang đo biến tổng loại biến loại biến loại biến Môi trường xã hội alpha = 0.787 Muc hai long voi y thuc 17,0237 8,232 ,448 ,776 bao ve moi truong Muc hai long voi am thuc 16,6053 7,680 ,476 ,773 Muc hai long voi thai 16,6291 7,954 ,564 ,750 phuc vu cua nhan vien Muc hai long voi tinh 16,8457 8,012 ,597 ,744 chuyen nghiep cua nhan vien Muc hai long voi gia ca 16,6528 7,442 ,563 ,749 Muc hai long voi muc 16,6736 7,488 ,603 ,738 an toan Hệ số Cronbach Alpha thành phần Môi trường, xã hội 0.787 lớn 0.6 nên thang đo đạt tiêu chuẩn Hơn nữa, biến có hệ số tương quan biến tổng cao, phần lớn hệ số lớn 0.4 nên biến phù hợp đạt độ tin cậy Cronbach alpha thành phần Loại hình du lịch Item-Total Statistics Biến quan sát Trung bình Phương sai Tương quan Alpha thang đo thang đo biến tổng loại biến loại biến loại biến Loại hình du lịch = 0.798 Muc hai long voi loai hinh 7,3146 1,777 ,576 ,792 du lich tham quan Muc hai long voi loai hinh 7,2388 1,602 ,688 ,677 du lich sinh thai Muc hai long voi loai hinh 7,0365 1,500 ,669 ,698 du lich miet vuon Hệ số Cronbach Alpha thành phần du lịch địa điểm 0.798 lớn 0.6 nên thang đo đạt tiêu chuẩn Hơn biến có hệ số tương quan biến tổng cao, lớn 0.4 nên biến phù hợp đạt độ tin cậy Như vậy, hệ số Cronbach Alpha thành phần thang đo chất lượng dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn (>0.6), đồng thời tương quan biến tổng biến đạt yêu cầu độ tin cậy (>0.3) Cho nên biến đo lường thành phần sử dụng phân tích EFA PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ - MÔ HÌNH HỒI QUY Phân tích nhân tố KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square ,780 5037,962 Df 190 Sig ,000 Communalities Khí hậu Thắng cảnh tự nhiên Tài nguyên thiên nhiên Vị trí địa lý Phong tục tập quán địa phương Initial 1,000 1,000 1,000 1,000 Extraction ,728 ,703 ,719 ,635 1,000 ,827 1,000 ,730 1,000 ,735 1,000 ,594 Sự đa dạng dịch vụ vui chơi giải trí 1,000 ,768 Ý thức bảo vệ môi trường Nghệ thuật ẩm thực Tính chuyên nghiệp nhân viên 1,000 1,000 ,713 ,832 1,000 ,664 Giá Mức độ an toàn 1,000 1,000 ,831 ,810 Sự thân thiện dân địa phương Lễ hội truyền thống Sự đa dạng hệ thống khách sạn -nhà hàng Hàng lưu niệm/ sản vật địa phương 1,000 ,733 Loại hình du lịch tham quan 1,000 Loại hình du lịch nghỉ dưỡng 1,000 Loại hình du lịch sinh thái 1,000 Loại hình du lịch miệt vườn 1,000 Loại hình du lịch mua sắm 1,000 Extraction Method: Principal Component Analysis ,667 ,623 ,745 ,697 ,630 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total 10 % of Variance 5,610 2,385 1,759 1,488 1,353 ,932 ,857 ,742 ,640 ,618 Cumulative % 28,051 11,926 8,793 7,442 6,767 4,658 4,287 3,710 3,201 3,092 28,051 39,977 48,771 56,213 62,980 67,638 71,925 75,635 78,837 81,929 Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Cumulative % Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 5,610 2,385 1,759 1,488 1,353 ,932 ,857 3,994 2,559 2,340 1,794 1,350 1,264 1,084 28,051 11,926 8,793 7,442 6,767 4,658 4,287 28,051 39,977 48,771 56,213 62,980 67,638 71,925 Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 19,968 12,797 11,701 8,968 6,749 6,321 5,422 19,968 32,765 44,466 53,433 60,182 66,503 71,925 Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 12 ,544 2,719 87,459 13 ,438 2,192 89,651 14 ,415 2,073 91,724 15 ,367 1,837 93,562 16 ,343 1,717 95,278 17 ,285 1,424 96,702 18 ,243 1,215 97,917 19 ,235 1,175 99,092 20 ,182 ,908 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix(a) Lễ hội truyền thống ,542 Component Sự đa dạng hệ thống khách sạn -nhà hàng ,712 Sự đa dạng dịch vụ vui chơi giải trí ,766 Ý thức bảo vệ môi trường ,732 Tính chuyên nghiệp nhân viên ,676 Hàng lưu niệm/ sản vật địa phương ,764 Loại hình du lịch mua sắm ,568 Loại hình du lịch tham quan ,574 ,523 Loại hình du lịch nghỉ dưỡng ,636 Loại hình du lịch sinh thái ,810 Loại hình du lịch miệt vườn ,769 Khí hậu ,758 Thắng cảnh tự nhiên ,722 Tài nguyên thiên nhiên ,687 Vị trí địa lý ,772 Giá ,850 Mức độ an toàn ,849 Phong tục tập quán địa phương ,867 Sự thân thiện dân địa phương ,751 Nghệ thuật ẩm thực ,837 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Quartimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component ,744 ,484 ,323 ,220 ,183 ,109 ,120 -,499 ,420 ,637 -,290 ,192 ,115 -,184 -,106 -,278 ,559 ,590 -,380 -,320 ,063 -,421 ,324 -,292 ,632 ,242 ,284 ,305 ,084 -,608 ,243 ,112 ,435 ,588 -,131 -,016 -,043 ,144 -,286 -,456 ,447 ,698 -,039 -,190 ,108 -,161 ,573 -,496 ,592 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Quartimax with Kaiser Normalization HỒI QUY Variables Entered/Removed(b) Model Variables Entered Variables Removed Method X7 Nghệ thuận ẩm thực, X5 Sự thân thiện người dân địa phương, X3 Tài nguyên du lịch tự nhiên, X4 Phong tục tập quán người dân địa phương, X6 Giá an toàn, X2 Loại hình du lịch, X1 Môi trường du lịch(a) Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: Sự hài lòng khách du lịch đến ĐBSCL Model Summary(b) Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate ,746(a) ,556 ,550 ,42961 a Predictors: (Constant), X7 Nghệ thuận ẩm thực, X5 Sự thân thiện người dân địa phương, X3 Tài nguyên du lịch tự nhiên, X4 Phong tục tập quán người dân địa phương, X6 Giá an toàn, X2 Loại hình du lịch, X1 Môi trường du lịch b Dependent Variable: Sự hài lòng khách du lịch đến ĐBSCL ANOVA(b) Sum of Mean df F Sig Squares Square Regression 135,777 19,397 105,093 ,000(a) Residual 108,525 588 ,185 Total 244,302 595 a Predictors: (Constant), X7 Nghệ thuận ẩm thực, X5 Sự thân thiện người dân địa phương, X3 Tài nguyên du lịch tự nhiên, X4 Phong tục tập quán người dân địa phương, X6 Giá an toàn, X2 Loại hình du lịch, X1 Môi trường du lịch Model b Dependent Variable: Sự hài lòng khách du lịch đến ĐBSCL Coefficients(a) Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std B (Constant) X1 Môi trường du lịch X2 Loại hình du lịch X3 Tài nguyên du lịch tự nhiên Error t Sig Beta 3,380 ,018 192,091 ,000 ,325 ,018 ,507 18,453 ,000 ,158 ,018 ,247 8,975 ,000 ,120 ,018 ,188 6,838 ,000 ,195 ,018 ,305 11,097 ,000 ,135 ,018 ,211 7,670 ,000 ,129 ,018 ,201 7,312 ,000 ,100 ,018 ,156 5,690 ,000 X4 Phong tục tập quán người dân địa phương X5 Sự thân thiện người dân địa phương X6 Giá an toàn X7 Nghệ thuận ẩm thực a Dependent Variable: Sự hài lòng khách du lịch đến ĐBSCL Casewise Diagnostics(a) Case Number Sự hài lòng khách du lịch đến ĐBSCL Std Residual 279 -3,165 325 -3,111 640 -3,165 686 -3,111 a Dependent Variable: Sự hài lòng khách du lịch đến ĐBSCL 2,00 2,00 2,00 2,00 Residuals Statistics(a) Std Minimum Maximum Mean Deviation Predicted Value 1,8747 5,2493 3,3792 ,47770 Residual -1,3596 ,9579 ,0000 ,42708 Std Predicted Value -3,149 3,915 ,000 1,000 Std Residual -3,165 2,230 ,000 ,994 a Dependent Variable: Sự hài lòng khách du lịch đến ĐBSCL N 596 596 596 596 PHỤ LỤC 5: THỐNG KÊ MÔ TẢ N Minimum Maximum Mean Std Deviation Muc hai long voi yeu to hau 353 1.00 5.00 3.5496 70183 Muc hai long voi thang canh tu nhien 356 1.00 5.00 3.4944 71796 Muc hai long voi tai nguyen thien nhien 356 1.00 5.00 3.3202 70710 Muc hai long voi vi tri dia ly 351 1.00 5.00 3.5983 67688 Muc hai long voi di san van hoa 358 1.00 5.00 3.2346 71848 Muc hai long voi phong tuc tap quan cua dia Phuong 354 2.00 5.00 3.5678 65376 Muc hai long voi su than thien cua dan dia Phuong 354 2.00 5.00 3.9124 66538 Muc hai long voi cong trinh kien truc 355 2.00 5.00 3.2958 64647 N Minimum Maximum Mean Std Deviation Muc hai long voi le hoi truyen thong 354 2.00 5.00 3.2740 67832 Muc hai long voi co so luu tru 356 2.00 5.00 3.5112 65640 Muc hai long voi su da dang cua dich vu vui choi, giai tri 353 1.00 5.00 3.2323 73266 Muc hai long voi he thong giao thong 353 1.00 5.00 3.5297 72288 Muc hai long voi ket cau tang 356 2.00 5.00 3.3399 60949 Muc hai long voi y thuc bao ve moi truong 361 1.00 5.00 3.0609 75766 Muc hai long voi am thuc 359 1.00 5.00 3.5014 89028 Muc hai long voi thai phuc vu cua nhan vien 350 1.00 5.00 3.4743 72465 Muc hai long voi tinh chuyen nghiep cua nhan vien 355 1.00 5.00 3.2282 69810 Muc hai long voi gia ca 358 1.00 5.00 3.4274 84617 Muc hai long voi muc an toan 353 1.00 5.00 3.4051 78890 Muc hai long voi dac san Muc hai long voi loai hinh du lich tham quan Muc hai long voi loai hinh du lich nghi duong Muc hai long voi loai hinh du lich sinh thai Muc hai long voi loai hinh du lich hoi thao, hoi nghi Muc hai long voi loai hinh du lich tim hieu lich su van hoa Muc hai long voi loai hinh du lich miet vuon Muc hai long voi loai hinh du lich mua sam Muc dong y doi voi CLDV du lich 356 1.00 5.00 3.2949 71607 356 2.00 5.00 3.4803 69376 353 2.00 5.00 3.2266 67813 356 2.00 5.00 3.5562 70387 346 2.00 5.00 3.2225 65467 350 1.00 5.00 3.3400 75043 356 2.00 5.00 3.7584 76033 345 1.00 5.00 3.2116 81332 358 1.00 5.00 3.3547 68179 Valid N (listwise) 287 Đánh giá mức độ hài lòng khách du lịch đến ĐBSCL Hoàn toàn không hài lòng Yếu tố tham quan Không Bình hài lòng thường 10.2% 53.8% 31.7% 2.5% 0.8% 9.8% 51.1% 35.4% 2.8% 0% 4.2% 45.2% 45.8% 4.8% 0% 7.6% 40.7% 47.8% 3.9% 1.275% 3.3% 45.95% 44% 5.45% Vị trí địa lý 0.9% 1.4% 41.6% 49.3% 6.8% Tài nguyên thiên nhiên 1.7% 5.3% 55.9% 33.4% 3.7% Khí hậu 1.7% 1.4% 42.8% 48.4% 5.7% Thắng cảnh 0.8% 5.1% 43.5% 44.9% 5.6% 0.34% 6.08% 47.52% 39.68% 6.38% 0% 4% 40.4% 50.6% 5.1% 0% 0.6% 25.1% 56.8% 17.5% 0% 9% 58.5% 28.5% 4% Vùng Cơ sở lưu trú Loại hình du lịch tham quan Tài nguyên du lịch tự nhiên Yếu tố truyền thống địa phương Phong tục tập quán địa phương Sự thân thiện người dân Lễ hội truyền thống 1.7% hài lòng 3.5% Món ăn đặc sản 0.318% Hoàn toàn 47.7% 40.175% Dịch vụ vui chơi giải trí 0.625% Hài lòng Di sản văn hóa 1.7% 9.5% 54.7% 31.8% 2.2% Công trình kiến trúc 0% 7.3% 58.9% 30.7% 3.1% Loại hình du lịch 0% 5.9% 32.6% 51.4% 10.1% Sinh thái 0% 6.5% 37.4% 50.3% 5.9% Miệt vườn 0% 5.3% 27.8% 52.5% 14.3% 1.03% 9.47% 49.97% 36.53% 3% 0.6% 5.9% 39.4% 48.2% 5.9% 0% 5.3% 57.3% 35.4% 2% 2.5% 17.2% 53.2% 26% 1.1% 2.65% 7.55% 40.85% 43.3% 5.6% Giá 2.8% 8.9% 37.2% 45% 6.1% An toàn 2.5% 6.2% 44.5% 41.6% 5.1% 3.65% 3.8% 38.3% 48.65% 5.6% Ẩm thực 4.7% 4.7% 34.3% 48.2% 8.1% Thái độ phục vụ 2.6% 2.9% 42.3% 49.1% 3.1% Cơ sở hạ tầng Hệ thống giao thông Kết cấu hạ tầng Ý thức bảo vệ môi trường Mức độ an toàn Ăn uống – Dịch vụ Nguồn: Kết khảo sát tác giả Kết nghiên cứu, khảo sát cho thấy yếu tố du lịch thăm quan, khám phá sinh thái có tác động mạnh đến hài lòng với hệ số ảnh hưởng 0.331, tiếp đến yếu tố loại hình du lịch 0.177 yếu tố an toàn 0.158 Điều cho thấy du lịch vùng ĐBSCL, cần ý coi trọng đa dạng dịch vụ du lịch, đầu tư phát triển loại hình du lịch sinh thái, khám phá, đồng thời quan tâm vấn đề bảo đảm an toàn cho du khách để gia tăng mức độ hài lòng đến vùng ĐBSCL Mặc dù yếu tố loại hình du lịch vùng ĐBSCL có tỷ lệ hài lòng cao cần đổi cải tiến thường xuyên, điều đặt câu hỏi cho nhà quản lý làm để đưa chiến lược phát triển du lịch cho toàn Vùng nhằm khai thác có hiệu tiềm mạnh địa phương Vùng, để đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội toàn Vùng, đồng thời nâng cao hài lòng du khách đến ĐBSCL Vùng ĐBSCL tiếng vùng sông nước có tài nguyên thiên nhiên, sinh thái vùng nhiệt đới đa dạng phong phú lợi du lịch - thương hiệu cần giữ gìn phát huy Tuy nhiên, hoạt động quảng bá cho du lịch ĐBSCL còn hạn chế, chưa có chiến lược quảng bá quy mô, chưa giới thiệu nét đặc sắc vùng ĐBSCL cho du khách, đặc biệt du khách quốc tế, mức độ đảm bảo an toàn cho du khách nhiều hạn, chèo kéo người bán hàng rong, tình trạng móc túi, hay giao thông hỗn loạn an toàn, không làm hài lòng du khách đến vùng ĐBSCL Ẩm thực vùng ĐBSCL có nhiều nét đặc sắc chưa quảng bá, khai thác chưa tạo dấu ấn cho du khách, bên cạnh vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đảm bảo dẫn đến hạn chế ẩm thực cho du khách PHỤ LỤC 6: SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH DU LỊCH VÙNG ĐBSCL SO VỚI CÁC VÙNG KINH TẾ KHÁC, GIAI ĐOẠN 2000 - 2015 Đơn vị: người Vùng Vùng ĐBSCL - Vùng KTTĐ ĐBSCL Vùng KTTĐ Bắc Bộ Vùng KTTĐ Trung Bộ Vùng KTTĐ Nam Bộ Cả nước* 2000 2004 2010 2012 5.956 10.951 12.822 15.651 2.230 4.342 5.067 6.736 39.173 58.858 70.341 82.167 6.735 11.304 13.837 16.885 22.108 121.908 135.315 213.950 150.000 231.000 234.096 250.000 Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể Thao Du Lịch 2015 Tăng TB 17.379 14,32% 7.336 16,05% 87.012 10,49% 18.217 13,24% 230.411 34,04% 285.000 8,36% PHỤ LỤC 7: LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH DU LỊCH CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2000 - 2015 Đơn vị: Lao động Tỉnh An Giang Bạc Liêu Bến Tre Cà Mau Cần Thơ Đồng Tháp Hậu Giang Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Tổng số 2000 2004 2008 2010 2011 2012 2013 690 779 894 758 800 1.000 1.100 320 850 855 900 950 1.010 1.150 1.300 1.862 1.960 1.968 2.187 2.624 2.887 500 570 600 609 613 830 1.200 950 1.208 1.520 1.732 1.900 1.973 2.010 216 255 241 278 271 358 363 0 0 174 185 90 111 284 289 1.029 1.264 1.600 170 250 297 363 406 496 557 240 243 278 325 380 465 473 900 1.134 1.217 1.360 1.443 1.572 1.600 200 215 225 234 275 318 342 380 466 533 647 697 738 830 5.956 7.943 8.904 9.463 10.951 12.822 14.297 Nguồn: Hiệp hội du lịch vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long 2014 2015 1.200 1.300 1.205 1.255 2.972 3.574 1.350 1.400 2.025 2.336 377 424 190 205 2.161 2.300 614 695 494 500 1.700 1.800 413 490 950 1.100 15.651 17.379 ... Nam hội nhập quốc tế 126 5.2 Định hướng mục tiêu phát triển du lịch ĐBSCL hội nhập quốc tế 128 5.2.1 Định hướng phát triển du lịch ĐBSCL hội nhập quốc tế 128 5.2.2 Mục tiêu phát triển du lịch. .. thức phân loại thị trường du lịch, vai trò du lịch phát triển kinh tế - xã hội hội nhập quốc tế, phát triển du lịch hội nhập quốc tế, dự báo xu hướng phát triển du lịch giới, khu vực Việt Nam... hưởng đến phát triển du lịch ĐBSCL hội nhập quốc tế 72 Tóm tắt chương 75 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển du lịch đồng bằng sông cửu long trong hội nhập quốc tế, Phát triển du lịch đồng bằng sông cửu long trong hội nhập quốc tế, Phát triển du lịch đồng bằng sông cửu long trong hội nhập quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay