Phát triển du lịch đồng bằng sông cửu long trong hội nhập quốc tế (tt)

24 134 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 11:33

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngành du lịch Việt Nam dần khẳng định vị trí kinh tế quốc dân, năm qua ngành du lịch có đóng góp quan trọng vào trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước Trong giai đoạn hội nhập quốc tế khu vực giới, du lịch Việt Nam trở thành nghành kinh tế mũi nhọn, góp phần vào chuyển dịch cấu kinh tế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, thúc đẩy trình công nghiệp hóa đại hóa kinh tế sớm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Nằm hệ thống du lịch nước, với nhiều tiềm phát triển du lịch Vùng ĐBSCL tận dụng lợi để phát triển du lịch hội nhập quốc tế Tầm quan trọng chiến lược phát triển du lịch ĐBSCL xác định “Đề án phát triển du lịch vùng Đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2020” Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch (VHTT&DL) phê duyệt Quyết định số 803/QĐ-BVHTTDL ngày 9/3/2010 Trong thời gian qua du lịch Vùng đạt kết đáng ghi nhận: giai đoạn 2006-2015 lượng khách du lịch đến vùng ĐBSCL tăng trung bình 11%/năm, khách du lịch quốc tế tăng gần 8,5%/năm, khách du lịch nội địa tăng gần 12%/năm Tổng thu từ khách du lịch tăng trung bình 23,6%/năm Năm 2015 vùng ĐBSCL đón 12 triệu lượt khách, có 1,8 triệu lượt khách du lịch quốc tế chiếm 8,27% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, đứng thứ sau vùng Đông Nam bộ, Đồng Sông Hồng, Duyên hải Nam Trung Bộ 10,63 triệu lượt khách nội địa (Nguồn Tổng cục Du lịch Việt Nam, năm 2015) Tuy nhiên, du lịch vùng ĐBSCL nhiều bất cập nên chưa phát huy hết tiềm vốn có Vùng Vì vậy, để khai thác phát huy tiềm mạnh du lịch vùng ĐBSCL bối cảnh hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, đòi hỏi phải có nghiên cứu chuyên sâu, có sở lý luận thực tiễn, có tính khoa học để trả lời câu hỏi: đâu tiềm mạnh du lịch Vùng, địa phương Vùng? Làm để tránh việc trùng lắp xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch địa phương Vùng? Các giải pháp để quảng bá du lịch, thu hút vốn đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh, quốc phòng, nâng cao hiệu quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế phát triển du lịch vùng ĐBSCL Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Xây dựng khung phân tích cho phát triển du lịch ĐBSCL làm sở cho việc phân tích đưa giải pháp phát triển du lịch ĐBSCL thời kỳ hội nhập - Phân tích thực trạng nhân tố tác động đến phát triển du lịch ĐBSCL hội nhập quốc tế Từ rút kết đạt được, hạn chế, tồn nguyên nhân phát triển du lịch vùng ĐBSCL, làm sở cho việc đề sách giải pháp nhằm phát triển du lịch Vùng hội nhập quốc tế - Đề xuất sách giải pháp có sở khoa học, có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn đem lại hiệu nhằm phát triển du lịch vùng ĐBSCL 2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: đánh giá nhu cầu du lịch du khách nước phân tích đối tượng tác động đến việc cung cấp dịch vụ du lịch cho vùng ĐBSCL - Phạm vi nghiên cứu : Nghiên cứu hoạt động du lịch vùng ĐBSCL gồm 12 tỉnh 01 thành phố trực thuộc Trung ương dựa vào hệ thống lý luận chủ nghĩ Mác – Lênin gắn với thực tiễn để phân tích đánh giá thực trạng phát triển du lịch vùng ĐBSCL Đóng góp luận án - Một là: Phân tích có hệ thống vấn đề lý luận du lịch, quan điểm phát triển du lịch nhà kinh tế, chủ nghĩa Mác – Lênin Đảng Cộng sản Việt Nam, từ xây dựng mô hình nhân tố tác động đến phát triển du lịch ĐBSCL thời kỳ hội nhập - Hai là: Luận án phân tích rõ thực trạng phát triển sản phẩm du lịch vùng ĐBSCL, hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, thực trạng sở hạ tầng cho phát triển du lịch Vùng, hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch Vùng, việc thu hút đầu tư để phát triển du lịch Vùng, vai trò quản lý nhà nước phát triển du lịch Vùng Từ đánh giá kết đạt được, hạn chế tiềm cho phát triển du lịch vùng ĐBSCL hội nhập quốc tế - Ba là: Luận án phân tích rõ tác động hội nhập quốc tế phát triển du lịch vùng ĐBSCL, mối quan hệ tài nguyên du lịch với việc phát triển sản phẩm du lịch sở lợi Vùng để phát triển du lịch hội nhập quốc tế - Bốn là: Luận án đề xuất sách giải pháp có khoa học, có tính khả thi có tính hiệu để phát triển du lịch vùng ĐBSCL trình hội nhập quốc tế Việt Nam Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm chương: Chương 1: Tổng quan công trình nghiên cứu liên quan đến luận án Chương 2: Cơ sở lý luận du lịch phát triển du lịch hội nhập quốc tế Chương 3: Phương pháp nghiên cứu khung phân tích luận án Chương 4: Thực trạng phát triển du lịch vùng Đồng sông Cửu Long hội nhập quốc tế Chương 5: Định hướng, sách giải pháp phát triển du lịch vùng ĐBSCL hội nhập quốc tế CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Tổng quan công trình nghiên cứu nước liên quan đến luận án Du lịch hoạt động kinh doanh thiếu quốc gia, kinh tế phát triển, mức sống thu nhập người dân nâng cao du lịch trở thành nhu cầu thiết yếu Những năm gần Việt Nam ngành du lịch thu hút nhiều học giả, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà hoạt động thực tiễn nước nghiên cứu tiêu biểu là: Công trình nghiên cứu Hà Văn Siêu Hoàng Đạo Cầm (2010) “Một số định hướng giải pháp chung phát triển du lịch ĐBSCL đến năm 2020”, Phú Văn Hẳn (2011) nghiên cứu về: “Phát triển du lịch văn hóa dân tộc ĐBSCL”, Công trình nghiên cứu Nguyễn Quốc Nghi Huỳnh Thị Thúy Loan, (2012) “phát triển du lịch lễ hội ĐBSCL”, Nguyễn Quốc Nghi Phan Văn Phùng (2010) nghiên cứu “Giải pháp phát triển tuyến du lịch biển liên kết Việt Nam – Campuchia – Thái Lan”, Nguyễn Phước Quý Quang (2013) nghiên cứu “Du lịch làng nghề ĐBSCL – lợi văn hóa để phát triển du lịch”,….các viết có giá trị định tài liệu tham khảo hữu ích, cho nghiên cứu phát triển du lịch vùng ĐBSCL hội nhập quốc tế Bên cạnh đó, có số công trình nghiên cứu nước tiêu biểu khác mà tác giả tiếp cận như: Kinh tế du lịch du lịch học (Đồng Ngọc Minh Vương Minh Lôi, 2000); Nâng cao lực cạnh tranh khách sạn Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế giới (Hà Thanh Hải, 2010); Đề tài Phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo Lào Cai (Phan Ngọc Thắng, 2008); Phát triển kinh doanh lưu trú du lịch vùng du lịch Bắc Việt Nam (Hoàng Thị Lam Hương, 2011); Phát triển du lịch bền vững Phong Nha - Kẻ Bàng (Trần Tiến Dũng, 2007); Phát triển du lịch tỉnh An Giang đến năm 2020 (Mai Thị Ánh Tuyết, 2007); Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 (Nguyễn Cao Trí, 2011); Đề tài nghiên cứu Kinh tế du lịch tỉnh Bắc Trung Bộ hội nhập kinh tế quốc tế (Nguyễn Thị Hồng Lâm, 2013) Ngoài nghiên cứu trên, tác giả tham khảo tài liệu từ hội thảo khoa học du lịch tổ chức Việt Nam như: “Hội nghị Quốc tế du lịch bền vững Việt Nam”; Hội thảo “Du lịch sinh thái với phát triển du lịch bền vững Việt Nam” diễn Hà Nội, tháng 4/1998; Hội thảo “Xây dựng chiến lược Quốc gia phát triển du lịch sinh thái Việt Nam” tổ chức vào tháng 9/1999, Hà Nội, Tổng cục Du lịch phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á Thái Bình Dương (ESCAP); Diễn đàn Du lịch Á Âu (ASEM 2008) lần thứ với chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác Á Âu phát triển du lịch bền vững” tổ chức Việt Nam tháng 9/2008; Hội thảo “Hoàn thiện nội dung sổ tay hướng dẫn du lịch sinh thái Việt Nam” tháng 5/2012; Hội thảo “Du lịch xanh nhằm hướng tới phát triển du lịch Việt Nam bền vững” tổ chức tháng 4/2013 với phối hợp dự án MEET-BIS Tổng cục Du lịch,… Xuất phát từ việc tìm hiểu công trình nghiên cứu có, tác giả xác định khoảng trống nghiên cứu liên quan đến đề tài để đưa hướng nghiên cứu riêng Ngoài ra, việc nghiên cứu phát triển du lịch vùng ĐBSCL tách rời mối liên kết với địa phương Vùng, đồng thời cần đặt trong xu hội nhập quốc tế Việt Nam 1.2 Tổng quan công trình nghiên cứu nước Các công trình nghiên cứu tiêu biểu nước liên quan đến luận án tác giả tiếp cận nghiên cứu như: Commonweath of Autralia (1991) nói du lịch động lực to lớn phát triển kinh tế có tác động không tốt đến môi trường, văn hóa,… cần quản lí chặt chẽ; Nghiên cứu Clemmer (1991) viết nhân tố thu hút khách du lịch hiếu khách người làm du lịch người dân xứ; Nghiên cứu Smith (1994); Theo Diabo (2003) Du lịch có quan hệ chặt chẽ với “giá trị thương mại”; Nghiên cứu Altman Finlayson (2003) nhiều nghiên cứu liên quan đến phát triển du lịch văn hóa cội nguồn; Nghiên cứu Altman Finlayson (2003) cho phát triển du lịch đòi hỏi kỹ năng, trình độ người dân xứ như: Trình độ ngoại ngữ, kỷ luật, kỹ giao tiếp với khách,… Đặc biệt có số công trình nghiên cứu nước liên quan trực tiếp đến du lịch vùng ĐBSCL như: WorldFish Center (2003) với “Wetlands Management in Vietnam Issues and Perspectives” có nghiên cứu chi tiết vấn đề liên quan đến vùng đất ngập nước ĐBSCL hệ sinh thái Vùng nhằm khai thác tiềm Vùng cho phát triển du lịch; nghiên cứu Working paper số 10 Ecotourism and Community based Ecotourism in the Mekong region phân tích du lịch sinh thái du lịch cộng đồng vùng Mekong, đánh giá tiềm mạnh du lịch sinh thái Vùng đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái Vùng; nghiên cứu IUCN (2008) xuất The Ecosystem Approach – Learning from experience nghiên cứu trực tiếp đến hệ thống sinh thái Vườn quốc gia Tràm Chim vùng Đồng Tháp Mười, từ đưa sách bảo tồn phát triển Tràm Chim Đồng Tháp Mười 1.3 Đánh giá công trình nghiên cứu nước liên quan đến luận án 1.3.1 Những nghiên cứu liên quan tác giả kế thừa phát triển luận án Các công trình nghiên cứu nước sử dụng để tham khảo cung cấp thông tin hữu ích cho tác giả Các công trình nghiên cứu, kỷ yếu hội thảo, sách, tài liệu… mang đến nhìn tổng quan hoạt động du lịch vùng ĐBSCL Các công trình nghiên cứu liên quan đến du lịch Vùng ĐBSCL rõ tiềm lớn du lịch vùng, đặc biệt tự nhiên, điều thuận lợi cho việc phát triển sản phẩm du lịch sinh thái đa dạng hóa sản phẩm du lịch để đưa du lịch vùng phát triển cần có quy hoạch đầu tư sở hạ tầng, đẩy mạnh hoạt động quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực…Bên cạnh việc phát triển du lịch cần bảo tồn phát triển giá trị văn hóa cội nguồn, xây dựng văn hóa du lịch, nghiên cứu có giá trị khoa học thực tiễn tác giả kế thừa trình nghiên cứu thực luận án 5 1.3.2 Những khoảng trống công trình nghiên cứu du lịch liên quan đến luận án Trong trình nghiên cứu, tác giả không kế thừa giá trị mà tìm khoảng trống công trình nghiên cứu trước để bổ sung thêm từ tạo nên điểm nghiên cứu mình, cụ thể: với công trình nghiên cứu có chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu phát triển du lịch vùng ĐBSCL hội nhập quốc tế, công trình nghiên cứu dừng lại mức độ tổng quát, hàn lâm chưa có nhiều khảo sát chi tiết nhằm phục vụ cho phát triển du lịch vùng ĐBSCL, số lượng công trình nghiên cứu Việc nghiên cứu phát triển du lịch Vùng tập trung địa phương riêng lẻ, chưa nhấn mạnh tầm quan trọng vấn đề liên kết địa phương vùng với vùng khác vấn đề hội nhập quốc tế phát triển du lịch Ngoài ra, công trình nghiên cứu liên quan chưa phải liên kết phát triển du lịch vùng ĐBSCL với tỉnh, thành phố phía Nam, với vùng duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, vùng phía Bắc, khu vực giới, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, vùng, đảm bảo thống với chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam Từ vấn đề bị bỏ ngỏ, tác giả tiến hành nghiên cứu nhằm đóng góp thêm mặt lý luận thực tiễn hệ thống công trình nghiên cứu phát triển du lịch ĐBSCL hội nhập quốc tế CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 2.1 Dịch vụ du lịch thị trường du lịch 2.1.1 Dịch vụ du lịch Du lịch lĩnh vực ngành dịch vụ, mang đặc trưng chung ngành dịch vụ, đồng thời có đặc điểm riêng mang tính đặc thù Du lịch bao gồm tất hoạt động người khách du hành, lưu trú, tạm trú với mục đích thăm quan, khám phá tìm hiểu, trải nghiệm với mục đích nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn mục đích hành nghề mục đích khác nữa, hoạt động diễn thời gian liên tục không năm bên môi trường sống định cư Tiếp cận từ góc độ kinh tế du lịch có khái niệm: Du lịch ngành kinh doanh tổng hợp, có phối hợp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhằm thỏa mãn nhu cầu ăn uống, lưu trú, tham quan,…của du khách từ tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp, giá trị tinh thần cho khách du lịch đảm bảo phát triển bền vững (WTO, 1992) Bên cạnh khái niệm du lịch, chức du lịch, sản phẩm du lịch, khách du lịch loại hình du lịch nghiên cứu cách chi tiết luận án 2.1.2 Thị trường du lịch Thị trường du lịch, theo cách hiểu đơn giản nơi diễn hoạt động mua bán sản phẩm du lịch Thị trường du lịch phạm trù kinh tế hàng hóa, tổng thể hành vi quan hệ kinh tế người phát sinh trình sản xuất trao đổi hàng hoá Sự hình thành thị trường du lịch gắn liền với phát triển sản xuất hàng hoá phân công lao động xã hội, hoạt động du lịch xã hội hóa kinh tế - xã hội phát triển đến trình độ định Thị trường du lịch phân loại theo địa lý, theo thị trường du lịch thực tế tiềm năng, phân loại theo dịch vụ du lịch theo đặc điểm kinh doanh lữ hành 2.2 Cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin quan điểm Đảng Nhà nước phát triển du lịch hội nhập quốc tế 2.2.1 Cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin đời ngành dịch vụ du lịch Kinh tế học Mác - xít không nghiên cứu trực tiếp du lịch, nghiên cứu phát triển phân công lao động xã hội điều kiện, tiền đề cho sản xuất hàng hoá đời phát triển, đồng thời làm sở cho việc phân chia hình thành ngành kinh tế nói chung ngành du lịch nói riêng Trong giai đoạn đầu lịch sử phân công lao động xã hội mang tính chất tự nhiên, với phát triển kinh tế thị trường, phân công lao động xã hội ngày phát triển, dẫn đến hình thành ngành chuyên môn hoá, từ hình thành ngành - nông nghiệp, dịch vụ phân công lao động ngành phát triển, du lịch đời phát triển với phát triển phân công lao động ngành dịch vụ Như vậy, kinh tế học Mácxít cho phát triển phân công lao động xã hội dẫn đến đời phát triển ngành du lịch Cũng giống hàng hóa hữu hình, hàng hóa dịch vụ du lịch thị trường có hai thuộc tính giá trị giá trị sử dụng Giá sản phẩm du lịch biểu thông qua trao đổi, mua bán thị trường tuân theo yêu cầu qui luật giá trị, qui luật cung cầu, qui luật cạnh tranh quy luật kinh tế khác kinh tế thị trường 2.2.2 Quan điểm Đảng Nhà nước phát triển du lịch hội nhập quốc tế Từ năm 1994, Việt Nam bắt đầu trình hội nhập kinh tế quốc tế, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 46-CT/TW “Phát triển du lịch tình hình mới” nhằm đưa quan điểm đạo cho phát triển du lịch trình hội nhập kinh tế quốc tế Năm 1998, hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam diễn mạnh mẽ, Bộ Chính trị họp bàn chuyên đề phát triển du lịch ban hành “Thông báo Kết luận số 179-TB/BCT” nêu rõ ý kiến đạo: cần tập trung, đẩy mạnh phát triển du lịch tương xứng với tiềm đất nước Trong năm gần nhà nước ban hành nhiều văn thể chủ trương, sách nhà nước phát triển du lịch: Nghị số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 “xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị số 92/NQ-CP ngày 8/12/2014 “Về số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ mới”; Pháp lệnh Du lịch, 2/1999 xác định: Du lịch ngành kinh tế tổng hợp quan trọng mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng xã hội hóa cao; phát triển du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng nhân dân khách du lịch quốc tế, góp phần nâng cao dân trí, tạo việc làm phát triển kinh tế - xã hội đất nước; “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định số 2743/QĐ-TTg ngày 29-12-2011; “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn 2030” Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22-01-2013; Đề án “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng ĐBSCL” Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch phê duyệt Quyết định số 194/QĐ-BVHTTDL ngày 23-012015 2.3 Vai trò ngành du lịch phát triển kinh tế - xã hội 2.3.1 Vai trò ngành du lịch phát triển kinh tế Du lịch ngành kinh tế có tốc độ phát triển ngày cao quốc gia phát triển phát triển, đặc biệt quốc gia có tiềm du lịch Du lịch đóng góp phần đáng kể tăng trưởng kinh tế tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Du lịch ngành tổng hợp chịu tác động yếu tố trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Sự phát triển ngành du lịch gắn liền với trình chuyển dịch cấu kinh tế nước Qua thực tiễn phát triển ngành du lịch quốc gia cho thấy, du lịch ngành kinh doanh thường đạt hiệu cao, vốn đầu tư khả thu hồi vốn nhanh, đồng thời góp phần giữ gìn, tôn tạo, phát triển nét văn hoá truyền thống đặc sắc quốc gia Trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, ngành du lịch thực việc “xuất chỗ” đạt nguồn thu ngoại tệ lớn với hiệu cao Phát triển ngành du lịch góp phần tích cực tạo việc làm cho lực lượng lao động xã hội cải thiện đời sống cho nhân dân nói chung Du lịch có vai trò định sản xuất xuất khẩu, đầu tư sử dụng nhân công, giao thông vận tải, viễn thông tin học vấn đề đô thị hóa 2.3.2 Vai trò ngành du lịch lĩnh vực văn hóa – xã hội Du lịch ngày trở thành nguồn lực cho tăng trưởng, tạo việc làm tăng thu nhập nhiều quốc gia có Việt Nam, phát triển du lịch góp phần vào công xóa đói giảm nghèo Du lịch phát triển tạo môi trường, thúc đẩy giao lưu văn hóa cộng đồng dân cư nước, du lịch phát triển góp phần xây dựng ý thức bảo vệ môi trường phát triển kĩ mềm, việc phát triển du lịch góp phần nâng cao chất lượng sống người dân 2.4 Phát triển du lịch hội nhập quốc tế 2.4.1 Thuận lợi Hội nhập quốc tế việc gắn kết thị trường nước với thị trường khu vực giới thông qua việc thực mở cửa thúc đẩy tự hóa kinh tế, với việc gia nhập góp phần xây dựng thể chế kinh tế khu vực toàn cầu Trong hội nhập quốc tế sâu rộng góp phần phát triển du lịch vấn đề tất yếu mang tính khách quan Du lịch cầu nối giao lưu văn hóa nước, tạo thân thiện, hợp tác nước, củng cố, mở rộng mối quan hệ kinh tế quốc tế Du lịch “hộ chiếu đến hòa bình”, làm tăng uy tín vị quốc gia thị trường giới, đồng thời tham gia sâu rộng vào thị trường quốc tế (Tuyên bố Manila Du lịch) Hội nhập quốc tế đòi hỏi du lịch phải bước đại hóa, hệ thống hóa nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Đến lượt nó, du lịch phát triển làm cho hội nhập quốc tế quốc gia vào chiều sâu, hiệu thu hẹp khoảng cách phát triển nước 2.4.2 Khó khăn thách thức Tuy nhiên việc hội nhập bên cạnh mặt thuận lợi có nhiều khó khăn, thách thức Trước hết thách thức lực cạnh tranh đặc biệt nước phát triển Vấn đề lớn hội nhập việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc, lẽ hội nhập nơi giao thoa văn hóa khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi để nước trao đổi làm giàu thêm giá trị văn hóa quốc gia, nhiên tảng vững làm phai nhạt sắc văn hóa dân tộc Trong thời gian qua, Việt Nam đường hội nhập quốc tế thông qua việc nỗ lực chủ động gắn kết kinh tế thị trường với kinh tế khu vực giới hiệp định song phương đa phương tất lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng,…Việc hội nhập thực bên bên thông qua ký kết tuân thủ định chế, để đảm bảo luật chơi chung với thành viên tổ chức kinh tế quốc tế, đồng thời bước thay đổi để phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế thông qua việc cải cách, điều chỉnh sách, qui định kinh tế, thể chế kinh tế - xã hội Sự phát triển du lịch tiến trình hội nhập quốc tế Việt Nam góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nước CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KHUNG PHÂN TÍCH CỦA LUẬN ÁN 3.1 Phương pháp tiếp cận nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án thuộc chuyên ngành Kinh tế trị, tác giả sử dụng phương pháp tiếp cận nghiên cứu như: phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử, phép trừu tượng hóa khoa học, phương pháp nghiên cứu liên ngành 3.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể Bên cạnh phương pháp tiếp cận nghiên cứu, tác giả sử dụng số phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Phương pháp nghiên cứu bàn: thông qua việc tập hợp tất thông tin liệu, số liệu… liên quan đến đề tài luận án, từ phân tích, đánh giá, chọn lọc liệu liên quan đến phát triển du lịch ĐBSCL hội nhập quốc tế; Phương pháp nghiên cứu thống kê, mô tả: dùng để thu thập thông tin công trình nghiên cứu liên quan đến luận án, thu thập số liệu thứ cấp đáng tin cậy từ lựa chọn thông tin tài liệu phù hợp làm sở cho việc nghiên cứu luận án; Phương pháp phân tích – tổng hợp; So sánh đối chiếu; Phương pháp mô hình hóa; Đặc biệt phương pháp khảo sát, điều tra trường: để thực phương pháp này, tác giả tiến hành điều tra bảng câu hỏi, thu thập thông tin phận khách du lịch đến ĐBSCL nhằm tăng tính khách quan đề tài nghiên cứu Sau thu thập số liệu, tiến hành phân tích tác giả xác định mô hình nghiên cứu hài lòng du khách đến ĐBSCL 3.3 Khung phân tích phát triển du lịch ĐBSCL hội nhập quốc tế Từ việc phân tích tổng quan nghiên cứu, sở lý luận phương pháp nghiên cứu, tác giả xác định để xây dựng mô hình nghiên cứu nhân tố tác động đến phát triển du lịch ĐBSCL hội nhập quốc tế, bao gồm yếu tố: Phát triển sản phẩm du lịch; Phát triển thị trường, xúc tiến quảng bá thương hiệu du lịch; Đầu tư cho phát triển du lịch, Phát triển nguồn nhân lực du lịch; Hợp tác quốc tế du lịch; Đảm bảo môi trường sinh thái; Đảm bảo an ninh, an toàn phát triển du lịch; Quản lí nhà nước du lịch Mô hình nhân tố tác động đến phát triển du lịch Đồng sông Cửu Long hội nhập quốc tế Phát triển sản phẩm du lịch Phát triển thị trường, xúc tiến quảng bá thương hiệu du lịch Đầu tư cho phát triển du lịch Phát triển nguồn nhân lực du lịch Hợp tác quốc tế du lịch Phát triển du lịch ĐBSCL hội nhập quốc tế Đảm bảo môi trường sinh thái Đảm bảo an ninh, an toàn phát triển du lịch Quản lý nhà nước du lịch CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 4.1 Tổng quan du lịch vùng ĐBSCL hội nhập quốc tế 4.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá - xã hội ảnh hưởng đến phát triển du lịch vùng Đồng sông Cửu Long ĐBSCL xác định bảy vùng kinh tế quan trọng nằm cực Nam lãnh thổ Việt Nam với vị trí địa lí thuận lợi, ĐBSCL cầu nối giao thương nước khu vực ĐBSCL nơi thiên nhiên ưu đãi với khí hậu ôn hòa, hệ thống sông ngòi chằng chịt, hệ sinh thái đa dạng,… Sự phát triển không ngừng ĐBSCL năm qua hàm chứa giá trị văn hóa tinh thần lớn lao, kết tinh từ bao công sức người khai hoang, mở mang vùng đất hệ góp sức dựng nên Theo thời gian giá trị văn hóa mảnh đất ngày khẳng định phát triển cách mạnh mẽ, bền vững Những ưu giúp ĐBSCL có khả đa dạng hóa loại hình du lịch, từ tham quan, nghỉ mát điều dưỡng, tắm biển, thể thao, leo núi đến nghiên cứu khoa học,…có thể trở thành điểm đến lí tưởng cho du khách 10 nước muốn khám phá đời sống vùng sông nước Trong thời gian qua hệ thống sở vật chất vùng ĐBSCL không ngừng nâng cấp hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Vùng 4.1.2 Các tiêu chủ yếu phát triển du lịch vùng ĐBSCL giai đoạn 2000-2015 Lượng khách du lịch quốc nội quốc tế đến Vùng tăng qua năm, thu nhập từ du lịch có tăng trưởng góp phần cải thiện sống người dân Vùng Bảng 4.1: Thu nhập từ hoạt động du lịch tỉnh vùng ĐBSCL Giai đoạn 2000 – 2015 Đơn vị tính: Tỷ đồng Địa phương Kiên Giang Tiền Giang Vĩnh Long Trà Vinh Long An Cần Thơ Bến Tre Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau Đồng Tháp An Giang Hậu Giang Tổng % so với nước Cả nước 2000 42,900 49,790 26,870 6,700 4,410 79,740 32,030 14,010 33,900 42,000 15,560 30,550 000 378,460 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 168,700 78,680 40,000 25,720 24,100 231,260 83,270 37,120 83,850 73,500 28,930 84,650 9,780 248,245 64,922 66,629 45,748 53,494 304,929 134,400 60,746 109,070 192,000 170,330 163,213 47,410 334,908 93,989 80,368 48,301 73,530 435,970 151,600 114,574 132,765 203,500 147,721 188,594 67,860 410,832 109,390 101,947 68,024 105,035 467,428 172,700 155,492 159,98 215,000 169,582 310,666 56,250 490,427 108,765 116,550 64,833 111,083 539,685 202,000 262,953 192,776 230,000 154,443 255,101 67,790 491,346 108,897 117,658 65,125 112,231 537,579 201,879 263,869 232,295 243,342 115,356 308,776 64,080 515,913 114,342 123,541 68,381 117,823 564,458 211,973 277,062 243,910 255,510 121,124 324,215 67,284 1.661,136 2,073,680 2,342,603 2,796,406 2,862,433 3,005,536 969,560 3.30 3.23 1,73 1.60 1,46 1.39 1,24 0.89 11.479,3 30.000 96.000 130.000 160.000 200.000 230.000 337.830 Nguồn: Tổng cục thống kê, Tổng cục du lịch, Hiệp hội du lịch ĐBSCL, 2016 Hệ thống sở vật chất trọng đầu tư địa phương, sở lưu trú ngày tăng số lượng chất lượng Kèm theo điểm vui chơi giải trí, sở ăn uống phát triển đáp ứng nhu cầu du khách Hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không nâng cấp để đáp ứng phát triển du lịch Vùng Vì vậy, số lượng khách du lịch đến Đồng sông Cửu Long nhờ tăng trưởng (2015) đạt gần 20 triệu lượt khách/ năm, có gần 1,5 triệu khách quốc tế, điều tạo tiền đề để du lịch Đồng sông Cửu Long phát triển mạnh tương lai hội nhập quốc tế ngày sâu rộng 11 Bảng 4.2: Lượng khách du lịch quốc tế đến địa phương vùng ĐBSCL Giai đoạn 2000-2015 Đơn vị tính: nghìn lượt người Tỉnh thành 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kiên Giang 20,000 60,000 83,000 151,000 163,000 153,000 153,000 161,000 Tiền Giang 144,000 319,000 402,000 414,000 479,000 458,000 459,000 482,000 Vĩnh Long 34,000 85,000 66,000 62,000 61,000 57,000 81,000 86,000 Trà Vinh 0,950 2,480 5,276 3,314 5,970 6,077 6,260 6,573 Long An 0,740 1,120 4,592 5,010 5,556 6,705 7,020 7,371 Cần Thơ 60,580 104,840 163,835 189,150 190,116 210,000 220,021 231,022 Bến Tre 57,060 126,050 86,070 103,602 116,034 130,130 131,500 138,075 Sóc Trăng 2,470 4,380 5,945 7,015 10,890 17,559 17,470 18,344 Bạc Liêu 3,370 6,000 10,714 12,093 15,290 16,231 17,340 18,207 Cà Mau 4,000 9,360 14,600 16,000 17,060 18,150 18,910 19,907 Đồng Tháp 21,730 10,360 3,129 5,814 6,908 6,675 14,729 15,465 An Giang 14,000 30,000 47,400 44,500 51,534 56,885 60,195 63,205 Hậu Giang 0 0,352 0,530 0,700 0,960 1,320 Tổng % so với nước Cả nước 362,900 758,590 892,561 1.013,850 1.122,888 1.137,112 1.187,405 1.248,489 16.95 21.81 17.67 16.86 16.40 15.01 15.08 15.72 2.140,100 3.477,500 5.049,855 6.014,032 6.847,678 7.572,352 7.874,312 7.943,651 Nguồn: Tổng cục thống kê, Tổng cục du lịch, Hiệp hội du lịch ĐBSCL 2016 4.2 Đánh giá thực trạng nhân tố tác động đến phát triển du lịch ĐBSCL hội nhập quốc tế 4.2.1 Thực trạng khai thác sản phẩm du lịch Vùng Nghiên cứu cho thấy ĐBSCL phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng như: Du lịch sinh thái; Du lịch khai thác giá trị văn hóa sông nước miệt vườn; Du lịch khám phá; Du lịch nghỉ dưỡng; Du lịch sinh thái biển đảo; Du lịch MICE Trong thời gian qua, tuyến điểm du lịch doanh nghiệp du lịch vùng ĐBSCL tổ chức khai thác tương đối có hiệu quả, phù hợp với tiềm du lịch tỉnh Vùng, từ tạo nên số sản phẩm du lịch độc đáo 12 Bảng 4.3: Một số điểm du lịch thu hút du khách vùng ĐBSCL TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Điểm du lịch LONG AN Bảo tàng Long An Trại rắn Mộc Hoá Khu BTTN Láng Sen TIỀN GIANG Chùa Vĩnh Tràng Cù lao Thới Sơn Trại rắn Đồng Tâm Chợ Cái Bè, cù lao Tân Phong VĨNH LONG Cù lao Bình Hoà Phước Khu du lịch Trường An BẾN TRE Di tích Đồng Khởi Sân chim Ba Tri Làng cảnh Cái Mơn Cồn Phụng, Cồn Quy, Cồn Ốc ĐỒNG THÁP Mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc Vườn cò Tháp Mười Vườn sếu Tam Nông Vườn cảnh Sa Đéc CẦN THƠ Bến Ninh Kiều Chợ Cái Răng, Phong Điền Viện lúa ĐBSCL Đại học Cần Thơ AN GIANG Khu di tích đồi Tức Dục Nhà lưu niệm Bác Tôn Đình Châu Phú Làng Chăm KIÊN GIANG Hòn phụ tử - Chùa Hang Đình Nguyễn Trung Trực Chùa Sắc Tứ Tam Bảo Thạch Động Mũi Nai Hòn Đất Phú Quốc Địa Nội dung Tân An Huyện Mộc Hoá Huyện Tân Hưng Thăm quan, nghiên cứu lịch sử Thăm quan, nghiên cứu Thăm quan, thắng cảnh TP Mỹ Tho Huyện Gò Công H Đồng Tâm Huyện Cái Bè Thăm quan, tâm linh Thăm quan sinh thái, miệt vườn Thăm quan, nghiên cứu Thăm quan sinh thái, miệt vườn TP Vĩnh Long Thăm quan miệt vườn Thăm quan, vui chơi giải trí Huyện Mỏ Cày Huyện Ba Tri Huyện Chợ Lách Thăm quan, nghiên cứu Thăm quan, khám phá Thăm quan miệt Thăm quan sinh thái, miệt vườn Thị xã Sa Đéc H Tháp Mười Tam Nông Thị xã Sa Đéc Thăm quan, nghiên cứu Tham quan, nghiên cứu, khám phá Thăm quan, nghiên cứu, khám phá Thăm quan miệt vườn Tp Cần Thơ Tp Cần Thơ Tp Cần Thơ Thăm quan lịch sử Thăm quan sinh thái, miệt vườn Thăm quan, nghiên cứu Thăm quan Huyện Tri Tôn TP Long Xuyên Thị xã Châu Đốc Thị xã Châu Đốc Thăm quan lịch sử Thăm quan di tích lịch sử Thăm quan di tích Thăm quan, nghiên cứu Huyện Hà Tiên Rạch Giá Rạch Giá Thị xã Hà Tiên Thị xã Hà Tiên Huyện Hòn Đất Huyện Phú quốc Thăm quan, lễ hội Thăm quan lịch sử Thăm quan, tâm linh Thăm quan, nghiên cứu Nghỉ dưỡng tắm biển Thăm quan, khám phá Nghỉ dưỡng, khám phá, giải trí Nguồn: Hiệp hội Du lịch vùng ĐBSCL nghiên cứu, khảo sát tác giả 2015 13 Những năm vừa qua du lịch vùng ĐBSCL thu hút lượng lớn khách du lịch nước, lượng khách du lịch Vùng đạt mức tăng ổn định, tín hiệu lạc quan du lịch Vùng Đồng sông Cửu Long ngành du lịch Việt Nam nói chung Tuy nhiên, điều kiện tự nhiên lịch sử tương đối đồng nhất, nên tài nguyên sản phẩm du lịch vùng ĐBSCL có nhiều đặc tính chung, từ sản phẩm du lịch Vùng dễ bị trùng lắp, gây khó khăn việc thu hút khách giữ khách, đồng thời dễ nảy sinh tượng cạnh tranh nội Vùng, làm giảm hiệu kinh doanh du lịch ảnh hướng tới hình ảnh, chất lượng sản phẩm du lịch toàn vùng ĐBSCL 4.2.2 Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Vùng nhận quan tâm đặc biệt Hiệp hội du lịch vùng ĐBSCL, sở, ban ngành Vùng Thông qua chương trình tham quan du lịch, tour du lịch với địa phương nước, chương trình du lịch outbound đến Campuchia, Hồng Kông, Trung Quốc,…công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch Vùng đạt kết định Nhìn chung hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch vùng ĐBSCL có hiệu định, chưa tạo sức lan tỏa hiệu ứng lớn đến phát triển du lịch Vùng, nguyên nhân cách thức xúc tiến, quảng bá du lịch lạc hậu, chưa có đột phá – đổi từ chưa gây ấn tượng mạnh du khách, chưa có liên kết với tổ chức du lịch nước để mở rộng hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch 4.2.3 Hoạt động đầu tư phát triển du lịch Vùng ĐBSCL Để tạo điều kiện cho du lịch phát triển vùng ĐBSCL, dự án quan trọng lĩnh vực kết cấu hạ tầng, nhiều hạng mục cho phát triển du lịch vùng ĐBSCL đầu tư phát triển, nguồn vốn đầu tư góp phần quan trọng vào phát triển du lịch vùng ĐBSCL Kinh phí đầu tư cho phát triển du lịch vùng ĐBSCL huy động nước Tuy nhiên, so với nước số vùng khác nguồn vốn đầu tư cho phát triển du lịch vùng ĐBSCL chiếm tỷ lệ thấp 4.2.4 Thực trạng nguồn nhân lực cho phát triển lịch vùng ĐBSCL Con người đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh tế, du lịch nói riêng Hiểu điều nên thời gian qua ĐBSCL trọng đến việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội du lịch Chính vậy, nguồn nhân lực Vùng nguồn nhân lực cho ngành du lịch cải thiện đáng kể số lượng, chất lượng cấu, góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội du lịch vùng ĐBSCL Trong năm gần đây, nguồn nhân lực cho phát triển du lịch Vùng có bước phát triển định nhiều bất cập thiếu số lượng, cấu ngành nghề chưa hợp lí, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển ngành du lịch bối cảnh hội nhập quốc tế ngày sâu rộng Nguồn nhân lực cho phát triển du lịch vùng ĐBSCL chưa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cách có hệ thống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngoại ngữ chưa đáp ứng nhu cầu cho phát triển du lịch Vùng hội nhập quốc tế 4.2.5 Tác động hội nhập quốc tế với phát triển du lịch vùng ĐBSCL Sự phát triển du lịch không nằm quy luật khách quan trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, nữa, với đặc điểm ngành kinh tế “liên 14 ngành, liên vùng xã hội hóa cao”, phát triển du lịch bó hẹp lãnh thổ “khép kín” mà vươn khỏi phạm vi hành địa phương, quốc gia, khu vực Quá trình hội nhập quốc tế tạo liên kết điểm du lịch, nhà cung cấp, tạo hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm quốc gia, chuyển giao công nghệ quản lí, quảng bá thương hiệu mở rộng thị trường du lịch nước Hội nhập quốc tế hội để thu hút đầu tư từ nước ngoài, thúc đẩy quảng bá du lịch vùng ĐBSCL nước ngoài, góp phần gia tăng thị phần du lịch vùng ĐBSCL, mở rộng thị trường, khai thác lợi du lịch Vùng phát triển loại hình du lịch Bên cạnh lợi ích trên, trình hội nhập có nhiều thách thức cho doanh nghiệp cho quốc gia tổ chức du lịch, đặc biệt lực cạnh tranh đặt lên hàng đầu định cho việc tồn phát triển du lịch, bỏ qua yếu tố khó tồn hệ thống du lịch toàn cầu điểm đến có nhiều tiềm 4.2.6 Thực trạng đảm bảo môi trường cho du lịch vùng ĐBSCL Hiện nay, ĐBSCL phải đối mặt với vấn đề môi trường đất, nước dần suy thoái mà nguyên nhân hoạt động sản xuất người, chất thải sinh hoạt, nước thải từ khu công nghiệp, làng nghề, từ hoạt động trồng trọt, chế biến thủy hải sản,… Một vấn đề có tác động lớn, không vùng ĐBSCL mà nước giới phải đối mặt tượng hiệu ứng nhà kính mực nước biển dâng Môi trường ô nhiễm ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái từ trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động du lịch Vùng Chính vậy, để phát triển du lịch ĐBSCL cách bền vững hiệu cần hướng tới việc bảo vệ môi trường bền vững, phát triển du lịch phải gắn với bảo vệ môi trường, vấn đề quan trọng cấp bách đặt cho toàn Vùng 4.2.7 Thực trạng an ninh, an toàn phát triển du lịch vùng ĐBSCL ĐBSCL có vị trí quan trọng an ninh, quốc phòng (QP – AN) vùng Tây Nam nước Trong năm qua, địa phương ĐBSCL nhận thức đắn quan điểm phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo QP - AN Đảng Nhà nước nói chung lĩnh vực phát triển du lịch nói riêng Tuy nhiên, trình phát triển du lịch gắn với bảo đảm QP - AN ĐBSCL thời gian qua nhiều vấn đề bất cập cần tiếp tục giải quyết, như: việc đầu tư cho phát triển du lịch gắn với bảo đảm QP - AN chưa thật bền vững, chưa xứng với tiềm nguồn lực Vùng, số đối tượng nước lợi dụng danh nghĩa du lịch để thực hoạt động thu thập tình báo, móc nối gây sở, hoạt động tôn giáo trái pháp luật; tình trạng người nước du lịch hoạt động sai mục đích nhập cảnh, vi phạm quy chế quản lý tạm trú vi phạm pháp luật khác diễn phổ biến… số tượng tiêu cực khác như: ăn xin, bán hàng rong không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, nạn trộm cắp, hoạt động số băng, nhóm tội phạm Vùng, làm ảnh hưởng đến an toàn, an ninh phát triển du lịch Vùng ĐBSCL 4.2.8 Thực trạng quản lý nhà nước cho phát triển lịch vùng ĐBSCL Công tác quản lý nhà nước phát triển du lịch Vùng chậm đổi Luật Du lịch luật liên quan, hệ thống văn pháp quy hướng dẫn thi hành luật thiếu đồng bộ, chưa huy động nguồn lực cho phát triển du lịch Vùng Nhiều sách chồng chéo trói chân lẫn Việc quản lý nhà 15 nước du lịch hạn chế, bất cập cụ thể lĩnh vực: vệ sinh môi trường, đảm bảo chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ hoạt động du lịch, đảm bảo vệ sinh thực phẩm tuyên truyền quảng bá sản phẩm du lịch Bộ máy quản lý nhà nước du lịch cồng kềnh chưa đại hóa so với tốc độ phát triển ngày nhanh ngành du lịch vùng ĐBSCL Phương thức tổ chức quản lý ngành du lịch vùng ĐBSCL nhiều bất hợp lý, chế phối hợp ban ngành liên quan đến du lịch chưa rõ ràng, có chồng chéo Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành chưa hình thành, hợp chuẩn khu vực quốc tế Bộ máy ngành du lịch vùng ĐBSCL có đổi chưa thực phát huy hiệu lực, hiệu Một hạn chế quan trọng quản lí có ảnh hưởng lớn đến phát triển du lịch ĐBSCL việc chưa tạo liên kết du lịch địa phương Vùng, sản phẩm du lịch đặc thù địa phương chưa xác định rõ nên xảy tượng trùng lắp tạo nên cạnh tranh nội Vùng 4.3 Đánh giá thực trạng phát triển du lịch vùng ĐBSCL hội nhập quốc tế 4.3.1 Những thành tựu đạt nguyên nhân Sự phát triển du lịch vùng ĐBSCL năm vừa qua đạt nhiều thành tựu định: góp phần cho phát triển kinh tế, ổn định trị, xã hội, an ninh quốc phòng đảm bảo, góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo tạo việc làm cho người lao động Vùng; công tác tuyên truyền, quảng bá cho du lịch vùng ĐBSCL mang lại hiệu định; sở vật chất kĩ thuật vùng ĐBSCL ngày phát triển, bước đáp ứng tạo điều kiện cho phát triển du lịch Vùng; công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho phát triển du lịch Vùng trọng đầu tư phát triển; chương trình hành động quốc gia du lịch với kiện quảng bá, xúc tiến du lịch thực tương đối tốt, mang lại hiệu định; tình hình an ninh, trị, trật tự xã hội vùng tương đối ổn định, tạo an toàn thân thiện du khách; công tác quản lí nhà nước phát triển du lịch địa bàn bước nâng cao 4.3.2 Những hạn chế, yếu du lịch ĐBSCL nguyên nhân Bên cạnh thành tựu đạt du lịch Vùng tồn hạn chế định như: Việc liên kết, hợp tác phát triển địa phương vùng yếu; công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Vùng chưa thực bản, chuyên nghiệp; hệ thống sở hạ tầng sở vật chất kĩ thuật yếu kém; số lượng, chất lượng cấu nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch vùng ĐBSCL cải thiện năm gần chưa đáp ứng yêu cầu thực tế cho phát triển du lịch; thu nhập, mức sống người dân chưa nâng cao; vai trò quản lý nhà nước phát triển du lịch vùng ĐBSCL hạn chế 16 CHƯƠNG 5: ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐBSCL TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 5.1 Xu hướng phát triển du lịch giới, khu vực Việt Nam tác động đến phát triển du lịch vùng ĐBSCL hội nhập quốc tế 5.1.1 Xu hướng phát triển du lịch giới khu vực Ngành du lịch giới thật bắt đầu phát triển mạnh từ kỷ thứ XX Mặc dù đời muộn ngành khác du lịch lại phát triển với tốc độ nhanh coi ngành kinh tế mũi nhọn nhiều nước, không tạo GDP thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà tạo điều kiện cho ngành kinh tế khác phát triển Theo dự báo Tổ chức Du lịch giới đến năm 2020, ngành du lịch toàn cầu phát triển mạnh mẽ, số lượng khách du lịch quốc tế tăng nhanh đạt khoảng 1,602 tỷ lượt người vào năm 2020 Doanh thu từ hoạt động du lịch toàn cầu đạt khoảng 2.000 tỷ USD Thế kỷ XXI hình thành trào lưu du lịch như: du lịch tìm hiểu văn hóa giới, du lịch khám phá, mạo hiểm du lịch xanh xu nhiều du khách lựa chọn 5.1.2 Xu hướng phát triển du lịch Việt Nam hội nhập quốc tế Du lịch Việt Nam hòa vào dòng chảy du lịch giới, quốc gia nằm khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có lợi vị trí địa lí, kinh tế, trị tài nguyên du lịch Trong giai đoạn 2008-2009 giới chịu tác động khủng hoảng kinh tế ngành du lịch Việt Nam thu hút mạnh mẽ du khách quốc tế Xu hướng phát triển du lịch Việt Nam kỷ XXI là: Du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch kết hợp du lịch hội nghị (MICE), du lịch khám phá, du lịch lễ hội; du lịch kết hợp nghỉ ngơi với tham quan, thăm thân nhân, bạn bè kết hợp với hành hương có chiều hướng tăng; hình thức du lịch nghỉ ngơi giải trí cuối tuần tăng; du lịch tham quan kết hợp với giáo dục phổ biến, hình thức du lịch tham quan kết hợp với cổ động thể thao tranh cúp quốc tế du lịch kết hợp với công tác nước tăng; du lịch kết hợp mua sắm, chữa bệnh, du lịch xanh, miền sông nước Là thành viên khối ASEAN, Việt Nam hội nhập vào xu phát triển du lịch khu vực 5.2 Định hướng mục tiêu phát triển du lịch ĐBSCL hội nhập quốc tế 5.2.1 Định hướng phát triển du lịch ĐBSCL hội nhập quốc tế Tình hình kinh tế - xã hội Vùng ĐBSCL thời gian qua có chuyển biến tích cực, cấu kinh tế vùng chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Dự báo đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng ĐBSCL đạt trung bình 8%/năm ĐBSCL hình thành trung tâm kinh tế, giao thương lớn vùng nước gắn với phát triển mạnh công nghiệp dịch vụ Trong thời gian tới du lịch ĐBSCL tập trung phát triển theo hướng sau: Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vùng ĐBSCL, có đóng góp to lớn phát triển kinh tế Vùng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; Phát triển du lịch đảm bảo chất lượng, hiệu bền vững; Phát triển đồng thời du lịch nội địa du lịch quốc tế đến vùng ĐBSCL đặc biệt trọng đến khách du lịch quốc tế, đồng thời tăng cường quản lý du lịch Vùng nước ngoài; phát triển du lịch ĐBSCL theo hướng bền vững, gắn chặt với việc bảo 17 tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng ĐBSCL; huy động tối đa nguồn lực nước đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển du lịch; tập trung thu hút khách du lịch thị trường Đông Nam Á thị trường khác; quy hoạch đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc thù Vùng; định hướng tổ chức không gian du lịch vùng cách hợp lí đắn 5.2.2 Mục tiêu phát triển du lịch ĐBSCL hội nhập kinh tế quốc tế Mục tiêu cụ thể du lịch vùng ĐBSCL hội nhập quốc tế đến năm 2020 tầm nhìn 2030: - Về khách du lịch: đạt triệu (năm 2020) triệu (năm 2030) lượt khách quốc tế; 17 triệu (năm 2020) 27 triệu (năm 2030) lượt khách nội địa - Về sở lưu trú du lịch: Năm 2020 có khoảng 52.000 buồng khách sạn Năm 2030 có khoảng 102.000 buồng khách sạn - Về nguồn nhân lực cho du lịch: Năm 2020 cần có 240.000 lao động lĩnh vực du lịch, có 85.000 lao động trực tiếp Năm 2030 có khoảng 500.000 lao động lĩnh vực du lịch, có khoảng 200.000 lao động trực tiếp - Về thu nhập du lịch, giá trị GDP du lịch nhu cầu đầu tư: Năm 2020 thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt khoảng 1.400 triệu USD, giá trị GRDP du lịch Vùng đạt khoảng 860 triệu USD Năm 2030 thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt khoảng 3.000 triệu USD, giá trị GRDP du lịch vùng đạt khoảng 1.200 triệu USD - Đầu tư cho du lịch giai đoạn 2016-2020 khoảng 970 triệu USD Giai đoạn 2021 – 2030 khoảng 2.300 triệu USD Du lịch Vùng phân chia thành cụm sau: - Cụm thứ bao gồm: Thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang, Kiên Giang Hậu Giang, chủ yếu khai thác sản phẩm du lịch với mục đích thương mại, du lịch lễ hội đặc biệt sản phẩm du lịch tham quan sông nước - Cụm thứ hai bán đảo Cà Mau gồm: Tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu Sóc Trăng, với sản phẩm du lịch quan trọng du lịch sinh thái khu rừng ngập mặn du lịch văn hóa, du lịch lễ hội gắn với lễ hội văn hóa dân tộc Khmer Sóc Trăng - Cụm thứ ba duyên hải phía Đông gồm: Tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long Trà Vinh, khai thác du lịch khám phá di tích lịch sử cách mạng, du lịch sông nước, du lịch miệt vườn du lịch thăm quan làng nghề - Cụm thứ tư Đồng Tháp Mười gồm: tỉnh Long An Đồng Tháp với sản phẩm chủ đạo du lịch sinh thái khám phá Tràm Chim sản phẩm tham quan khu rừng đặc dụng ngập nước - Đặc biệt Phú Quốc phát triển thành đặc khu kinh tế mở nước kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, kết hợp với hoạt động giải trí casino, loại hình văn hoá nghệ thuật đặc trưng Vùng Về tuyến du lịch Vùng chia thành: tuyến du lịch đường (thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ – Cà Mau), tuyến du lịch đường hàng không (với sân bay Cần Thơ, Phú Quốc, Rạch Giá Cà Mau), tuyến du lịch đường sông (Các tuyến dọc sông Hậu sông Tiền với tuyến đường sông nối với thành phố Hồ Chí Minh) tuyến du lịch đường biển (Cảng An Thới Phú Quốc) 18 Tập trung đầu tư sở vật chất kĩ thuật, đặc biệt sở lưu trú, phát triển khu du lịch tổng hợp, sở vui chơi giải trí chất lượng cao để thu hút du khách Hình thành điểm du lịch với sản phẩm đặc thù vào tiềm mạnh địa phương vùng ĐBSCL, để thu hút khách du lịch nước 5.3 Chính sách giải pháp phát triển du lịch vùng ĐBSCL hội nhập quốc tế 5.3.1 Chính sách giải pháp phát triển sản phẩm du lịch Vùng - Chính sách phát triển sản phẩm du lịch vùng: Phát huy mạnh điều kiện tự nhiên, văn hóa đặc trưng địa phương vùng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch phù hợp với mạnh địa phương Vùng, trọng phát triển sản phẩm du lịch “xanh”; đa dạng hoá nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch vùng ĐBSCL, đáp ứng nhu cầu du khách nước; phát triển số sản phẩm du lịch đặc trưng Vùng như: du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch văn hóa cội nguồn, du lịch tham quan miệt vườn, sông nước, du lịch tham quan di tích, du lịch lễ hội, tín ngưỡng, du lịch nghỉ dưỡng biển đảo - Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch vùng: Du lịch vùng ĐBSCL cần phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, có sức thu hút cao, ấn tượng, đa dạng, phong phú địa phương Vùng, không trùng lắp Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch Vùng Các địa phương Vùng tổ chức triển khai điều tra, khảo sát, thống kê, đánh giá, phân tích, tổng hợp tiềm du lịch tỉnh, khu vực gắn với nét đặc trưng văn hóa, lịch sử, người, để phát triển sản phẩm du lịch đặc thù; tập trung phát triển dòng sản phẩm du lịch như: du lịch sinh thái, du lịch văn hóa cội nguồn, du lịch tham quan miệt vườn, sông nước, du lịch tham quan di tích, sản phẩm du lịch lễ hội, tín ngưỡng, du lịch thương mại, công vụ (MICE) du lịch nghỉ dưỡng biển đảo 5.3.2 Chính sách giải pháp phát triển thị trường, xúc tiến quảng bá thương hiệu cho phát triển du lịch ĐBSCL - Chính sách: Mở rộng thị trường khách quốc tế tập trung vào khu vực Đông Nam á, Đông Bắc Á, thị trường Tây Âu; Phối hợp với quốc gia vùng quảng bá “Du lịch Mekong” có ĐBSCL điểm đến hấp dẫn đồ du lịch khu vực giới; Đa dạng hóa loại sách, báo, ấn phẩm tuyên truyền du lịch Vùng với nhiều hình thức nội dung phong phú; Tận dụng lợi công nghệ thông tin để đẩy mạnh e-marketing cho du lịch ĐBSCL; Xây dựng số tour du lịch đặc sắc vùng ĐBSCL - Giải pháp thực hiện: Trước hết cần xác định thị trường mục tiêu phát triển du lịch Vùng, xác định đối tượng khách du lịch lên kế hoạch tiến hành xúc tiến cách cụ thể, rõ ràng qua giai đoạn thị trường định; Chuyên nghiệp hóa hình thức xúc tiến, quảng bá du lịch, trọng tâm chiến lược quảng bá tập trung vào thị trường mục tiêu sản phẩm du lịch tiêu biểu gắn liền với thương hiệu du lịch vùng kết hợp với quảng bá hình ảnh du lịch quốc gia; Đẩy mạnh quảng bá “Du lịch Mekong” có ĐBSCL điểm đến hấp dẫn đồ du lịch khu vực giới; xây dựng hình ảnh du lịch ĐBSCL thống nhất, hấp dẫn để giới thiệu đến du khách nước; Các địa phương Vùng cần tăng cường phối hợp để xây dựng phát triển thương hiệu du lịch du lịch 19 Vùng; Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức du lịch cho người dân Vùng; đa dạng hóa loại sách, báo, ấn phẩm tuyên truyền du lịch Vùng với nhiều hình thức nội dung phong phú 5.3.3 Chính sách giải pháp đầu tư thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch vùng ĐBSCL - Chính sách: Quy hoạch phát triển đồng sở hạ tầng cho phát triển du lịch địa phương Vùng, phát triển hệ thống giao thông kết nối với TP HCM Vùng khác nước; Phát triển đồng hệ thống giao thông đường bộ, đường thuỷ đường hàng không phục vụ cho phát triển du lịch vùng ĐBSCL; Có chế ưu đãi cho nhà đầu tư vào du lịch vùng ĐBSCL để thu hút nguồn vốn đầu tư nước; Thu hút sử dụng có hiệu vốn Nhà nước, vốn FDI, vốn ODA đầu tư vào du lịch vùng ĐBSCL, chống lãng phí thất thoát vốn - Giải pháp thực hiện: Các địa phương cần có kế hoạch cụ thể đầu tư phát triển sở hạ tầng du lịch địa bàn mình; Đẩy nhanh đầu tư mạng lưới giao thông đường bộ; Nâng cao chất lượng hệ thống bưu viễn thông, toàn Vùng; Đầu tư vào hệ thống hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục; Đầu tư phát triển khu du lịch quốc gia, đô thị du lịch ĐBSCL; Ưu tiên đầu tư phát triển loại hình du lịch sinh thái, loại hình du lịch gắn với thiên nhiên có lợi cho môi trường; Không đầu tư dàn trải mà tập trung đầu tư vào tuyến điểm quan trọng vùng; Lập chương trình cụ thể vận động xã hội hóa đầu tư từ nguồn vốn nước, vốn ODA FDI đầu tư vào dự án phát triển sở hạ tầng du lịch cho vùng ĐBSCL; Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư sở hạ tầng du lịch; Có chế, sách ưu đãi đầu tư phát triển khu du lịch; Đầu tư vào hoạt động du lịch gắn với sinh thái bảo vệ môi trường; Tập trung thực dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp sở hạ tầng 5.3.4 Chính sách giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho du lịch vùng ĐBSCL - Chính sách: Đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch Vùng phải đảm bảo số lượng, chất lượng cấu; Phối hợp, đặt hàng với sở đào tạo du lịch Vùng sở TP HCM để đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch Vùng ĐBSCL; Thường xuyên mở lớp tập huấn, mời chuyên gia nước tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nguồn nhân lực phục vụ du lịch Vùng - Giải pháp thực hiện: Trước hết, cần phát triển mạnh sở đào tạo du lịch vùng từ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị giảng dạy đến chất lượng giảng viên, giáo trình khung đào tạo du lịch gắn liền với điều kiện cụ thể vùng ĐBSCL Chú trọng phát triển nhân lực du lịch phù hợp với nhu cầu phát triển du lịch thời kỳ, địa phương vùng ĐBSCL Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trang bị đầy đủ kiến thức, kĩ cần thiết thái độ phục vụ đáp ứng nghiệp vụ cụ thể lĩnh vực du lịch Vùng thông qua giải pháp sau: Đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo; Mời chuyên gia nước tập huấn nghiệp vụ cho người hoạt động lĩnh vực du lịch ĐBSCL; Xây dựng hoàn thiện chế, sách phát bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực du lịch Vùng; Chú trọng trì phát triển hệ thống sở đào tạo, dạy nghề sở nghiên cứu du lịch vùng ĐBSCL; Huy động nguồn vốn cho phát triển nhân lực ngành Du lịch vùng ĐBSCL 20 5.3.5 Chính sách giải pháp phát triển du lịch vùng ĐBSCL hội nhập quốc tế - Chính sách: Liên kết mở tour du lịch đến ĐBSCL với quốc gia khu vực Bắc Mỹ, Tây Âu, Đông Bắc Á; Liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng ĐBSCL với nước ASEAN Trung Quốc; Xúc tiến, ký kết hợp tác phối hợp phát triển du lịch ĐBSCL với tổ chức du lịch quốc tế, nước khu vực với quốc gia riêng lẻ - Giải pháp thực hiện: Quá trình liên kết, hợp tác quốc tế du lịch vùng ĐBSCL thời gian tới, cần tập trung theo hướng: Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng ĐBSCL với tổ chức du lịch quốc tế quốc gia phát triển; Liên kết, hợp tác với quốc gia khu vực; Thúc đẩy việc liên kết hợp tác tiểu vùng sông Mekong du lịch ĐBSCL; Liên kết phát triển du lịch chung vùng Nam Trung Bộ Đông Nam Bộ du lịch nước 5.3.6 Chính sách giải pháp bảo vệ môi trường, sinh thái phát triển du lịch vùng ĐBSCL - Chính sách: Ban hành sách bảo tồn phát triển hệ sinh thái tự nhiên Vùng, có chế đặc thù để bảo vệ số vùng có hệ sinh thái đặc sắc Tràm Chim, hệ sinh thái sông nước, hệ sinh thái biển Phú Quốc; Xử phạt nghiêm tổ chức cá nhân xâm hại, làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái Vùng; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức huy động người dân vùng ĐBSCL tham bảo vệ môi trường sinh thái Tuyên truyền, nâng cao ý thức du khách việc bảo vệ môi trường, sinh thái Vùng - Giải pháp thực hiện: Nâng cao ý thức người dân địa phương Vùng giữ gìn vệ sinh địa điểm du lịch; Chính quyền địa phương vùng ĐBSCL, doanh nghiệp du lịch cư dân địa phương Vùng phải có trách nhiệm tuyên truyền, vận động du khách thực tốt yêu cầu du lịch xanh: không xả rác, không gây ô nhiễm nguồn nước, bảo vệ loài động thực vật điểm đến du lịch; Xây dựng hệ thống công trình chống lũ chống xâm nhập mặn; Đề xuất giải pháp phòng chống sạt lở đất khu vực có nguy sạt cao giải pháp phòng chống thiên tai; Tăng cường hoạt động thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức hệ thống trị, người dân, cộng đồng vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng việc phát triển loại hình du lịch xanh, sản phẩm du lịch xanh mang tính đặc thù vùng ĐBSCL 5.3.7 Chính sách giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn phát triển du lịch vùng ĐBSCL - Chính sách: Các địa phương vùng cần xây dựng lực lượng chuyên trách nhằm bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối cho du khách đến du lịch vùng ĐBSCL; Tuyên truyền, vận động, nâng cao trình độ văn hoá cho người dân Vùng để bước loại bỏ tệ nạn xã hội, nhằm lành mạnh hoá môi trường du lịch Vùng; Phát triển du lịch Vùng phải gắn với việc đảm bảo an ninh - quốc phòng, giữ vững biên giới lãnh thổ quốc gia, ngăn chặn hoạt động chống phá quyền chế độ - Giải pháp thực hiện: Xây dựng hệ thống an ninh vững mạnh, hiệu kịp thời giải bất ổn xảy địa bàn; Chủ động phòng ngừa không để xảy cố đáng tiếc cho du khách, giải tốt tệ nạn xã hội, tình 21 trạng trộm cắp, cướp giật, ăn xin, nạn chèo kéo khách, tạo môi trường an ninh cho du khách đến vùng ĐBSCL; Phối hợp với ngành chức tăng cường phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách bảo vệ môi trường du lịch vùng ĐBSCL; Tuyên truyền, vận động người dân Vùng tham gia tích cực vào việc đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng quốc phòng toàn dân, vừa góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng Vùng ĐBSCL vừa thúc đẩy phát triển du lịch Vùng; Đầu tư phát triển hệ thống giao thông tuyến biên giới, xây dựng, nâng cấp đồn, trạm biên phòng Vùng, kết hợp với xây dựng quốc phòng toàn dân Vùng, phát triển khu dân cư hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ biên giới, hải đảo vùng ĐBSCL; Kết hợp phát triển kinh tế du lịch gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng; Nâng cao hiểu biết, nhận thức trách nhiệm người dân chủ trương, đường lối Đảng Nhà nước, trừ tệ nạn xã hội mê tín dị đoan, tảo hôn,… 5.3.8 Chính sách giải pháp nâng cao hiệu quản lý để phát triển du lịch vùng ĐBSCL hội nhập quốc tế - Chính sách: Cần có chế phối hợp Chính phủ, ngành liên quan với quyền địa phương vùng ĐBSCL để phát triển du lịch Phát huy vai trò Hiệp hội du lịch Vùng ĐBSCL, kết nối địa phương, doanh nghiệp hoạt động du lịch Vùng; Mỗi địa phương Vùng cần cử phó chủ tịch tỉnh chuyên trách theo dõi, quản lý, phối hợp hoạt động du lịch Vùng Kịp thời tháo gỡ khó khăn hoạt động du lịch; Thường xuyên tập huấn cho cán quản lý hoạt động du lịch Vùng để nâng cao trình độ hiệu quản lý - Giải pháp thực hiện: Có phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch với bộ, ngành Trung ương địa phương vùng để nghiên cứu, đánh giá toàn diện, đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống thực trạng tiềm phát triển du lịch vùng ĐBSCL; Tăng cường liên kết vùng phát triển du lịch; Hình thành Ban Điều phối phát triển du lịch vùng ĐBSCL để thực vai trò nhạc trưởng cho hoạt động liên kết phát triển du lịch vùng; Nghiên cứu sửa đổi bổ sung sách, thể chế, chế vể du lịch vùng ĐBSCL, hoàn thiện Luật du lịch để tạo môi trường pháp lí thuận lợi cho phát triển du lịch nước nói chung cho ĐBSCL nói riêng; Nâng cao trình độ lực quản lí nhà nước địa phương, phải có chế phối hợp liên ngành, lĩnh vực Vùng để phát triển du lịch ĐBSCL; Xây dựng chiến lược phát triển du lịch Vùng địa phương Vùng ĐBSCL đảm bảo hiệu quả, chất lượng tính khả thi cao; Áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ngành du lịch, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm trì chất lượng sản phẩm dịch vụ, thiết lập hệ thống đánh giá quản lý chất lượng du lịch qua tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho tất đơn vị tham gia tổ chức du lịch ĐBSCL; Trong quản lý có phân cấp, đảm bảo vai trò quản lý vĩ mô khuyến khích tham gia tích cực cộng đồng dân cư vùng tạo chủ động cho doanh nghiệp tham gia hoạt động du lịch; Thực cổ phần hóa doanh nghiệp du lịch nhà nước ĐBSCL; Nhà nước quyền địa phương Vùng cần hỗ trợ việc đưa công nghệ quản lý tiên tiến vào việc kinh doanh du lịch; Các tỉnh, thành vùng ĐBSCL cần thắt chặt mối liên kết, hợp tác để xây dựng chương trình, dự án phát triển sản phẩm du lịch đặc thù địa phương, vùng; Phát 22 huy vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực du lịch tất đối tượng, thuộc thành phần kinh tế hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ du lịch địa bàn; Chú trọng nâng cao nhận thức cấp, ngành người dân Vùng vị trí, vai trò du lịch phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL 5.4 Kiến nghị với Chính phủ, bộ, ngành liên quan quyền địa phương Vùng sách phát triển du lịch ĐBSCL 5.4.1 Kiến nghị với Chính phủ, bộ, ngành liên quan Đối với Thủ tướng Chính phủ: Đề nghị tăng nguồn vốn hỗ trợ cho đầu tư, phát triển sở hạ tầng vùng ĐBSCL theo hướng tập trung hỗ trợ đầu tư sở hạ tầng công trình chuyển tiếp, công trình hạ tầng du lịch thuộc khu du lịch quốc gia địa bàn vùng ĐBSCL, hỗ trợ đầu tư cho điểm du lịch trọng yếu Vùng để thu hút du khách nước; Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thực tốt chế "một cửa"; Hoàn thiện quy định pháp luật nhằm thúc đẩy phát triển du lịch Kiến nghị Chính phủ Bộ ngoại giao: Nghiên cứu miễn thị thực Visa nhập cảnh cho số quốc gia thân hữu, đối tác Việt Nam với thời gian dài hơn, hợp lý chi phí thấp để thu hút khách quốc tế Tạo thuận lợi rút ngắn thời gian cấp visa, thị thực cho khách du lịch quốc tế Kiến nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư: Thúc đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư Nhà nước Bộ trực tiếp quản lý vào vùng ĐBSCL nhằm hỗ trợ cho phát triển du lịch Kiến nghị với Bộ Tài nguyên Môi trường: Cần bổ sung quy định phân loại tỷ lệ sử dụng đất dự án khu du lịch vùng ĐBSCL, để làm sở tính toán tiền thuê đất hợp lý phù hợp với chế thị trường, đảm bảo lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư người dân 5.4.2 Kiến nghị địa phương vùng ĐBSCL Đối với địa phương Vùng cần nâng cao hiệu quản lý sở văn hóa, thể thao du lịch, phối hợp tốt sở văn hoá – thể thao du lịch địa phương vùng ĐBSCL với Hiệp hội du lịch ĐBSCL Xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển du lịch địa phương phải gắn với chiến lược phát triển du lịch toàn Vùng, có quy định diện tích tối thiểu dự án khu du lịch vùng ĐBSCL, phù hợp với loại hình khu du lịch địa bàn theo định hướng phát triển du lịch địa phương Nâng cao nhận thức quyền địa phương Vùng tầm quan trọng phát triển du lịch Chú trọng xây dựng hệ thống thông tin quản lí du lịch địa phương Vùng Nâng cao hiệu hoạt động Hiệp hội du lịch vùng ĐBSCL việc phối hợp, liên kết phát triển hoạt động du lịch Vùng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 23 KẾT LUẬN ĐBSCL khu vực có tiềm du lịch độc đáo, không giống với vùng miền nước Với lợi điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội với quan tâm Nhà nước, du lịch ĐBSCL đã, ngày phát triển, khẳng định vị trí, vai trò hệ thống ngành du lịch nước nhà Để du lịch ĐBSCL phát triển tương xứng với tiềm Vùng thật trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, luận án nghiên cứu nhằm đánh giá tình hình phát triển thời gian qua từ đưa giải pháp phù hợp với định hướng phát triển hệ thống du lịch nước Vùng Luận án tập trung làm rõ sở lí luận chung dịch vụ du lịch Đưa khái niệm liên quan đến du lịch, loại hình du lịch (phân theo địa lí mục đích chuyến đi), thị trường du lịch, chức thị trường phân loại thị trường du lịch theo tiêu chí thông dụng Các khái niêm khái quát cách phù hợp, mang tính tổng quát hoạt động du lịch Bên cạnh đó, luận án vận dụng lý luận Mác Lênin làm sở lý luận giải thích cho trình phân công lao động, phân phối hàng hóa dịch vụ du lịch thị trường dịch vụ du lịch Luận án khẳng định vai trò du lịch trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt xóa đói giảm nghèo, giải vấn đề việc làm cho người dân, thúc đẩy giao lưu văn hóa địa phương vùng với vùng khác Các mối quan hệ phát triển du lịch Vùng luận án tập trung làm rõ bao gồm: mối quan hệ tài nguyên thiên nhiên giúp hình thành nên sản phẩm du lịch đặc trưng góp phần tạo nên thị trường du lịch hấp dẫn Vùng; tác động hội nhập kinh tế quốc tế du lịch; vấn đề phát triển du lịch gắn liền với yếu tố đảm bảo phát triển bền vững Sự tác động qua lại phát triển du lịch với hệ thống trị thể việc hình thành chế sách phát triển du lịch tác động trở lại du lịch hệ thống trị (mà theo kinh tế trị giải thích mối quan hệ qua lại sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng) Hiểu rõ tầm quan trọng Nhà nước việc sách phát triển thị trường, nguồn nhân lực, sở hạ tầng, văn hóa, xã hội,…cho ngành du lịch Nghiên cứu phát triển du lịch Vùng không phục vụ cho hoạt động du lịch Vùng mà để phát triển mô hình liên kết với Vùng du lịch lân cận nhằm đáp ứng yêu cầu trình hội nhập kinh tế quốc tế Luận án đánh giá cách khoa học tiềm du lịch Vùng điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội, kinh tế để ĐBSCL phát triển du lịch Đây sở khoa học cho việc xây dựng chiến lược phát triển du lịch có tính bền vững phù hợp với điều kiện Vùng Phân tích cụ thể từ đưa đánh giá toàn diện thực trạng phát triển du lịch vùng ĐBSCL giai đoạn 2000-2015 Phân tích đóng góp tích cực ngành du lịch tăng trưởng kinh tế, trình chuyển dịch cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo giải vấn đề việc làm cho người dân Bên cạnh đánh giá tác động du lịch hội nhập kinh tế số mặt Từ phân tích giúp đánh giá mặt mạnh, mặt yếu nguyên nhân, nêu lên hội thách thức trình phát triển du lịch ĐBSCL từ 24 có nhìn khách quan tổng quát nhằm đưa giải pháp phù hợp sát với thực tế tình hình phát triển du lịch Vùng Luận án xác định định hướng, mục tiêu giải pháp cho phát triển du lịch vùng ĐBSCL đến năm 2025 tầm nhìn 2030, dựa sở nghiên cứu dự báo tình hình xu hướng phát triển du lịch giới, du lịch vùng Châu Á – Thái Bình Dương Việt Nam Dự báo đóng góp ngành du lịch vào tốc độ tăng trường GDP, tỷ trọng GDP du lịch, đóng góp vào nguồn thu ngân sách, phát triển sở vật chất, thu hút nguồn lao động vùng ĐBSCL Từ thực trạng phân tích, luận án đề xuất giải pháp phát triển cách toàn diện, sở mô hình: khối liên kết ngành, liên kết doanh nghiệp, liên kết quan quản lí nhà nước du lịch điều phối tổ chức thực Bên cạnh sách giải pháp để phát triển du lịch vùng ĐBSCL hội nhập quốc tế, luận án đưa kiến nghị Chính phủ, Bộ, ngành có liên quan nhằm hoàn thiện chế, sách góp phần cho việc phát triển du lịch Vùng ĐBSCL trở nên xứng đáng với tiềm có hội nhập quốc tế ... PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐBSCL TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 5.1 Xu hướng phát triển du lịch giới, khu vực Việt Nam tác động đến phát triển du lịch vùng ĐBSCL hội nhập quốc tế 5.1.1 Xu hướng phát triển du. .. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 4.1 Tổng quan du lịch vùng ĐBSCL hội nhập quốc tế 4.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá - xã hội ảnh hưởng đến phát triển du lịch vùng Đồng. .. cho phát triển du lịch Vùng hội nhập quốc tế 4.2.5 Tác động hội nhập quốc tế với phát triển du lịch vùng ĐBSCL Sự phát triển du lịch không nằm quy luật khách quan trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển du lịch đồng bằng sông cửu long trong hội nhập quốc tế (tt) , Phát triển du lịch đồng bằng sông cửu long trong hội nhập quốc tế (tt) , Phát triển du lịch đồng bằng sông cửu long trong hội nhập quốc tế (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay