Đô thị hóa, công nghiệp hóa, suy giảm chất lượng nước

10 46 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 11:13

Ảnh hưởng của đô thị hóa, công nghiệp hóa đến chất lượng nước.Đô thị hoá công nghiệp hoá (ĐTH – CNH) là xu hướng tất yếu của một nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, quá trình ĐTH CNH luôn đồng nghĩa với quá trình làm biến đổi môi trường tự nhiên, ở cả hai khuynh hướng tích cực và tiêu cực; do vậy việc kiểm soát quá trình ĐTH – CNH luôn là vấn đề thách thức của các nước phát triển nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Việt Nam là quốc gia có tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự phát triển ồ ạt các đô thị và khu công nghiệp hiện nay đã dẫn đến các vấn đề bức xúc môi trường như: tài nguyên đất bị khai thác triệt để để xây dựng đô thị, khu công nghiệp, làm giảm diện tích cây xanh và nước mặt, gây úng ngập, cùng với nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất ngày càng tăng làm suy thoái nguồn tài nguyên nước.Vì vậy, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đang làm ảnh hưởng tới chất lượng môi trường nước. Đô Thị Hóa, Công Nghiệp Hóa, Suy Giảm Chất Lượng Nước QUẢN LÝ LƯU VỰC Đề tài: Đô thị hóa, công nghiệp hóa, suy giảm chất lượng nước DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 09 TT Họ tên Phạm Thị Hòa Bùi Thị Thu Thủy Vũ Thu Hường Nguyễn Thị Hà Thu Số điện thoại 0976.436.169 0963.252.629 0972.300.039 0167.454.7751 Tóm tắt Đô thị hoá - công nghiệp hoá (ĐTH – CNH) xu hướng tất yếu kinh tế phát triển Tuy nhiên, trình ĐTH - CNH đồng nghĩa với trình làm biến đổi môi trường tự nhiên, hai khuynh hướng tích cực tiêu cực; việc kiểm soát trình ĐTH – CNH vấn đề thách thức nước phát triển nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam quốc gia có tốc độ đô thị hóa công nghiệp hóa mạnh mẽ Tuy nhiên, phát triển ạt đô thị khu công nghiệp dẫn đến vấn đề xúc môi trường như: tài nguyên đất bị khai thác triệt để để xây dựng đô thị, khu công nghiệp, làm giảm diện tích xanh nước mặt, gây úng ngập, với nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất ngày tăng làm suy thoái nguồn tài nguyên nước.Vì vậy, trình công nghiệp hóa đô thị hóa làm ảnh hưởng tới chất lượng môi trường nước Từ khóa: Đô thị hóa, Công nghiệp hóa, chất lượng nước Nhóm Page Đô Thị Hóa, Công Nghiệp Hóa, Suy Giảm Chất Lượng Nước I Đặt vấn đề Nước có ý nghĩa sống sống người Nguồn nước định nhiều đến phát triển quốc gia, dân tộc Trong phát triển nông nghiệp, nước đóng vai trò quan trọng nhất, định đến suất trồng vật nuôi Đặc biệt quốc gia nghèo, nơi sản xuất nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân nước lại có ý nghĩa sống Trong năm qua, với trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, gia tăng dân số, trình đô thị hóa, công nghiệp hóa đòi hỏi nhu cầu nước cho sản xuất dân sinh ngày tăng số lượng chất lượng, phát triển ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng, trữ lượng nguồn nước Nhu cầu nước ngày tăng dẫn đến việc khai thác sử dụng tài nguyên nước ngày nhiều Nhu cầu dùng nước nước ta tăng dân số, đô thị hóa, công nghiệp hóa… lên đến khoảng 130-150 tỷ m 3/năm, chiếm tới gần 50% lượng nước sản sinh lãnh thổ nước ta, gần 90% nguồn nước mùa khô (khoảng 170 tỷ m3) Bên cạnh đó, thành phố lớn, nơi tập trung nhiều khu dân cư tạo lượng lớn chất thải sinh hoạt làm ô nhiễm môi trường nước Môi trường nước nhiều đô thị, khu công nghiệp làng nghề ngày bị ô nhiễm nước thải, khí thải chất thải rắn; hàng trăm sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nước công trình thiết bị xử lý chất thải Với tình trạng ô nhiễm môi trường nước nguồn nước phục vụ sinh hoạt ngày khan Cạnh tranh sử dụng nước cho thủy điện nhu cầu tiêu thụ nước khác, đặc biệt cho sản xuất nông nghiệp hạ du số lưu vực sông lớn xảy năm gần đây, mùa khô Chất lượng môi trường nước dần ảnh hưởng lớn đến cộng đồng, đặc biệt cộng đồng nghèo sống phụ thuộc nhiều vào môi trường tự nhiên Vì vậy, tiến hành nguyên cứu đề tài “Đô thị hóa, công nghiệp hóa, suy giảm chất lượng nước” II Nội dung 2.1 Hiện trạng trình công nghiệp hóa, đô thị hóa Việt Nam 2.1.1 Quá trình công nghiệp hóa nước ta Trong trình CNH–HĐH đất nước, khu công nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng việc thúc đẩy cho việc phát triển công nghiệp, chuyển dịch cấu kinh tế địa phương, tạo công ăn việc làm cho người lao động Vì mà Nhà nước ta có sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư nước vào phát triển khu công nghiệp Đến nay, hầu hết tỉnh thành nước thành lập khu, cụm công nghiệp Tính đến hết tháng 7/2014, nước có 295 KCN với tổng diện tích đất tự nhiên 83.626 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê đạt 55.691 ha, chiếm khoảng 66% tổng diện tích đất tự nhiên Đến nay, 207 KCN vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 61.601 88 KCN giai đoạn đền bù giải phóng mặt xây dựng với tổng diện tích đất tự nhiên 22.025 Các KCN quy hoạch phân bố sở phát huy tối đa lợi địa kinh tế, tiềm địa phương, vùng kinh tế, tập trung chủ yếu vùng kinh tế trọng điểm, gồm Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với 149 KCN, chiếm gần 50,5%, Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có 64 KCN, chiếm 22%; Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có 42 KCN, chiếm 14,2% 2.1.2 Quá trình đô thị hóa * Đô thị hóa với tốc độ nhanh Đánh giá chung phát triển đô thị hóa Việt Nam giai đoạn vừa qua có nhiều chuyển biến số lượng Năm 1999 nước có 629 đô thị đến có 772 đô thị, có Nhóm Page Đô Thị Hóa, Công Nghiệp Hóa, Suy Giảm Chất Lượng Nước đô thị đặc biệt, 15 đô thị loại I, 14 đô thị loại II, 47 đô thị loại III, 64 đô thị loại IV 630 đô thị loại V Theo đánh giá Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam nước có tốc độ đô thị hóa cao Đông - Nam Á Nếu vào năm 1986 tỷ lệ dân cư sống đô thị Việt Nam chiếm khoảng 19%, đến năm 2013 tỷ lệ đô thị hóa trung bình nước đạt khoảng 34%, tăng trung bình 1% năm Đô thị hóa tập trung cao vùng Đông Nam Bộ (64,15%), thấp vùng Trung Du miền núi phía Bắc (21,72%) Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có tỷ lệ dân số thành thị cao, cao nước TP HCM 83%, Bình Dương 71,6%, Quảng Ninh 68,86%,… Các tỉnh có tỷ lệ dân số thành thị thấp nước gồm: Thái Bình 10,7%, Tuyên Quang 12,41%, Sơn La 13,7%, Bắc Giang: 13,05% Dự kiến đến 2020, tỷ lệ đô thị hóa Việt Nam đạt 45% Khi ấy, dân số TP Hà Nội khoảng triệu người; TP Hồ Chí Minh khoảng 10 triệu người, thuộc diện thành phố lớn khu vực Mức độ dân cư sống đô thị ngày tăng đồng nghĩa tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ tăng lên, hỗ trợ cho trình đô thị hóa nhanh chóng Tất hoạt động phát triển nêu gây áp lực lớn môi trường đô thị Môi trường nước đô thị nước ta bị ô nhiễm trầm trọng Bảng 1: Tỷ lệ đô thị hóa số thành phố Việt Nam Năm Thành phố TP Hà Nội TP Hồ Chí Minh TP Hải Phòng TP Đà Nẵng TP Cần Thơ 2005 2013 42,5 82,5 46,6 87,3 66,6 (Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Năm 2013) * Phát triển hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội đô thị chậm so với gia tăng dân số mở rộng không gian đô thị Hệ thống đô thị Việt Nam phát triển nhanh số lượng chất lượng đô thị đạt thấp Đặc biệt, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội chưa đồng bộ; trình độ lực quản lý phát triển đô thị thấp so với yêu cầu; Tốc độ xây dựng sở hạ tầng phần lớn đô thị Việt Nam chậm so với phát triển kinh tế xã hội Hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng hệ thống chắp vá khu cũ khu mới, lạc hậu đại Tỷ lệ dân đô thị cấp nước thấp khoảng 50-80% Nước thải sinh hoạt 100% đô thị xử lý sơ đổ thẳng vào sông, hồ gây ô nhiễm nghiêm trọng Hệ thống thoát nước lạc hậu, tình trạng ngập úng cục mùa mưa, ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông diễn nhiều đô thị Xử lý nước thải chưa trọng hầu hết đô thị, thiếu đồng xây dựng khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến đường đô thị Hệ thống xanh công viên nhiều đô thị chưa quan tâm, thiếu quy hoạch Hệ thống xanh, mặt nước (sông, hồ) nhiều đô thị bị suy giảm * Đô thị hóa làng xã thành phường mang nặng tính chủ quan Đô thị hoá chủ yếu biến đổi nông thôn thành đô thị Khi định đô thị hoá từ làng, xã thành phường, thường chưa xem xét đầy đủ đến tác động môi trường quy hoạch sử dụng đất, tổ chức không gian đô thị thiết kế - xây dựng hạ Nhóm 65,3 82,6 40,8 83,8 49,9 Page Đô Thị Hóa, Công Nghiệp Hóa, Suy Giảm Chất Lượng Nước tầng kĩ thuật đô thị… Việc định chuyển đổi làng, xã thành phường mục đích tăng số dân đô thị để đô thị nâng cấp với mục đích lấy đất làng xã để phát triển công trình đô thị Đúng trước tiên phải thúc đẩy phát triển kinh tế làng, xã chuyển dần từ kinh tế nông nghiệp thành kinh tế đô thị, người dân phải chuyển dần từ lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp, đô thị hoá làng xã thực phát triển bền vững * Một số quy hoạch phát triển công nghiệp vùng đô thị không phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường đô thị Đô thị hoá mở rộng đô thị tạo nhiều nhà máy khu công nghiệp trước nằm ngoại ô thành phố, lọt vào khu dân cư đông đúc Các nguồn thải ô nhiễm sản xuất công nghiệp tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng Quy hoạch bố trí khu công nghiệp mới, nhà máy xí nghiệp nhiều đô thị chưa xem xét đầy đủ đến yêu cầu bảo vệ môi trường đô thị 2.2 Ảnh hưởng trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đến chất lượng nước Việt Nam 2.2.1 Ảnh hưởng công nghiệp hóa đến chất lượng nước Tốc độ công nghiệp hoá diễn nhanh nước ta gây áp lực tài nguyên nước lãnh thổ Môi trường nước nhiều đô thị, khu công nghiệp làng nghề ngày bị ô nhiễm nước thải, khí thải chất thải rắn Các khu công nghiệp nhà máy nước ta nhìn chung lạc hậu, việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải chưa đảm bảo mang tính chất đối phó Chính vậy, tình trạng đổ trực tiếp nước thải sông, hồ khu vực dân cư xung quanh phổ biến, gây ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến sức khoẻ người lao động cộng đồng dân cư Ô nhiễm môi trường nước nước thải từ KCN năm gần lớn, tốc độ gia tăng cao nhiều so với tổng nước thải từ lĩnh vực khác Tính đến hết tháng 7/2014, có 165 KCN KCN xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo đánh giá chung Cục cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường PC49, công trình dù vào hoạt động hiệu không cao, dẫn đến tình trạng 75% nước thải KCN thải với lượng ô nhiễm cao Điển hình Khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam gồm Tp Hồ Chí Minh (TPHCM), Đồng Nai Bình Dương xem khu vực tập trung nhiều KCN, tỷ lệ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung khu vực cao, tình trạng vi phạm qui định môi trường thường xuyên xảy Bởi vậy, lạ nhiều kênh rạch TPHCM Tham Lương, Ba Bò, Thầy Cai, An Hạ… coi dòng kênh chết với màu đen ngòm mùi hôi nồng nặc dòng chảy chở theo lượng nước thải khổng lồ rác thải đủ loại từ hoạt động sản xuất công nghiệp sinh hoạt Đa số doanh nghiệp dùng thủ đoạn tương tự nhau, xây dựng hệ thống ngầm kiên cố xả thẳng sông, hồ, chẳng hạn công ty Hào Dương, Phạm Thu, Tường Trung, Tân Nhật Dũng TPHCM, lợi dụng thủy triều lên xuống để pha loãng nước thải chưa qua xử lý đưa môi trường mà gần kiện công ty cổ phần Sonadezi Long Thành - Đồng Nai Ô nhiễm nước sản xuất công nghiệp thường gây hậu nghiêm trọng Hiện nay, môi trường nước mặt mức báo động ô nhiễm nguồn nước mặt nơi tiếp nhận nước thải chưa xử lý xử lý chưa đạt tiêu chuẩn cho phép (TCCP) Các khu công nghiệp đổ thải sông kéo theo chất ô nhiễm độc hại làm thay đổi tính chất nước sông, gây tác động trực tiếp tới hệ sinh thái nước sông, gây tổn hại đáng kể hoạt động sản xuất nông nghiệp thủy sản Tổng nước thải công nghiệp ước tính khoảng 153.000 triệu m3/năm Hàm lượng chất ô nhiễm cao gấp nhiều lần so với Nhóm Page Đô Thị Hóa, Công Nghiệp Hóa, Suy Giảm Chất Lượng Nước quy chuẩn cho phép Hàm lượng coliform số nơi cao từ 14.000 MPN/100 ml đến 15.800 MPN/100 ml (vượt 2,8-3,16 lầ), hàm lượng chất hữu BOD từ 28 đến 56,3 mg/l (vượt 1,16 – 2,28 lần TCCP), TSS từ 90 đến 117 mg/l (vượt 1,04 – 1,48 lần),chất rắn lơ lửng từ 33 đến 118 mg/l (vượt 1,04 – 1,47 lần), coliform … Nhiều sông trước thuộc loại A, bị ô nhiễm trở thành nước loại B Sau số biểu đồ biểu thị hàm lượng BOD5 sông Sài Gòn N-NH4+ phân lưu sông Thị Vải, Lòng Tàu, Đồng Tranh năm 2007 – 2011 Biểu đồ 1: Diễn biến giá trị BOD5 sông Sài Gòn 2007 – 2011 (Nguồn: Trạm quan trắc môi trường quốc gia (DL3), 2007-2012 Trung tâm quan trắc môi trường - Tổng Cục Môi Trường, 2012) Biểu đồ 2: Diễn biến hàm lượng N-NH4+ phân lưu sông Thị Vải, Lòng Tàu, Đồng Tranh năm 2007 – 2011 (Nguồn: Trung tâm quan trắc môi trường - Tổng Cục Môi Trường, 2012 Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, 2012) Nhóm Page Đô Thị Hóa, Công Nghiệp Hóa, Suy Giảm Chất Lượng Nước Bên cạnh đó, môi trường nước ngầm số nơi thấy xuất hóa chất độc hại cao DDT, Linda, Monitor, Wofatox Vanidacin… Tài nguyên nước ngầm bị cạn kiệt lượng quản lý yếu Môi trường nước ngầm khu công nghiệp khu bãi rác bị nhiễm nhiều kim loại nặng hóa chất độc hại Theo số liệu quan trắc khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên nguồn nước ngầm có hàm lượng Fe lớn TCCP từ 2,3 – 4,5 lần; độ cứng từ 147 mg/l đến 447 mg/l; chất rắn lơ lửng từ 20 mg/l đến 34 mg/l; pH từ 5,6 – 6,25 2.2.2 Ảnh hưởng đô thị hóa tới suy giảm chất lượng nước Tốc độ đô thị hóa nước ta thời gian qua nhanh, dân số đô thị ngày lớn, không gian đô thị ngày mở rộng, hoạt động đô thị diễn khắp nơi, số lượng phương tiện giao thông giới đô thị tăng lên nhanh Tất hoạt động phát triển nêu gây áp lực lớn môi trường đô thị Môi trường nước đô thị nước ta bị ô nhiễm trầm trọng * Nước thải sinh hoạt đô thị chưa xử lý triệt để: Nước thải sinh hoạt đô thị chưa xử lý triệt để nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước mặt đô thị Hầu hết tất đô thị hệ thống trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung Nước thải đổ trực tiếp vào hệ thống thoát nước chung đổ ao hồ sông ngòi thành phố (ở Hà nội, sông Tô Lịch sông Kim Ngưu hai sông coi bẩn với hàm lượng chất ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép) Lượng chất ô nhiễm hữu (BOD, Amoni…) giới hạn tối đa cho phép hàng chục lần Nước sông, hồ biến thành màu đen, bốc mùi hôi thối khó chịu Nhiều dòng sông chảy qua đô thị trước thuộc loại A, bị ô nhiễm trở thành nước loại B Sau số biểu đồ thể chất lượng nước mặt số sông, hồ bị ô nhiễm chủ yếu ô nhiễm chất hữu Việt Nam Biểu đồ 3: Diễn biến hàm lượng COD số hồ Hà Nội năm 2006-2010 (Nguồn: Sở TN&MT Hà Nội; Trung tâm Khoa học Kỹ thuật môi trường; TCMT, 2012) Nhóm Page Đô Thị Hóa, Công Nghiệp Hóa, Suy Giảm Chất Lượng Nước Biểu đồ 4: Diễn biến hàm lượng BOD5 số sông nội thành thuộc lưu vực sông Nhuệ Đáy năm 2007 -2011 (Nguồn: Tổng Cục Môi Trường, 2012) * Tình trạng ngập úng mùa mưa nặng Hệ thống thoát nước mưa hầu hết khu đô thị Khi xảy trận mưa lớn (lượng mưa lớn 50mm), nhiều đô thị nước ta bị ngập úng, có nơi trầm trọng, ngập sâu tới 1m thời gian ngập úng kéo dài từ 1,2 -10 ngày Ở Hà nội cần trận mưa khoảng 50mm/h làm cho khoảng 42 điểm nội thành bị ngập nước, đặc biệt khu vực đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học… Bốn nguyên nhân gây ngập úng: - Phát triển đô thị thời gian qua chuyển đổi nhiều đất thành đất làm cân tích chứa nước đô thị - Bê tông hóa gần hết diện tích đất đô thị làm giảm khả thấm tiêu nước mưa - Hệ thống thoát nước đô thị hệ thống mạng lưới lẫn tiết diện thoát nước dòng chảy - Quy hoạch mặt đứng đô thị không hợp lý * Nguồn nước cấp cho đô thị ngày khan hiếm, chất lượng nước cấp chưa đảm bảo: Cùng với gia tăng đô thị toàn quốc gia tăng dân số đô thị Theo đó, nhu cầu sử dụng nước không ngừng tăng Thống kê sơ cho thấy, lượng nước khai thác sử dụng cho đô thị từ vài trăm đến hàng triệu m 3/năm, khoảng 50% nguồn nước cung cấp cho đô thị khai thác từ nguồn nước ngầm Các nguồn nước ngầm khai thác nằm đô thị ven đô thị Thế nên, theo thời gian, nhiều nguồn nước cạn kiệt bị ô nhiễm xâm lấn nhanh đô thị Chỉ tính riêng Hà Nội, ngày khai thác khoảng 800.000 m (khoảng 300 triệu m3/năm); TP.HCM khai thác khoảng 500.000 m3 (khoảng 200 triệu m3/năm) Các đô thị khu vực đồng Nam khai thác khoảng 300.000 m3/ngày (110 triệu m3/năm) Các kết quan trắc cho thấy, số đô thị lớn Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Hòn Gai, Vinh, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu… nguồn nước ngầm có dấu hiệu cạn kiệt, ô nhiễm, nhiễm mặn Mực nước tầng chứa nước khai thác bị hạ thấp liên tục theo thời gian Điển Hà Nội, mực nước tầng chứa Pleistoxen hạ thấp với tốc độ 0,4m/năm; TP.HCM 0,6m/năm; Cà Mau 1m/năm… Sự nhiễm bẩn nguồn nước ngầm quan sát thành phố Hà Nội, Lạng Sơn, Đồng Hới, TP.HCM… ; lún sụt đất Hà Nội, TP.HCM, vùng Hoài Đức (HN), Cam Lộ (Quảng Trị)… Nhóm Page Đô Thị Hóa, Công Nghiệp Hóa, Suy Giảm Chất Lượng Nước Tại khu vực miền núi phía Bắc, đô thị khai thác nước từ tầng thành tạo cacbonat Nguồn nước có quan hệ chặt chẽ với nguồn nước mặt yếu tố khí tượng Nhưng hoạt động công nghiệp ảnh hưởng nặng nề đến nguồn nước Tại thành phố Lạng Sơn, Thái Nguyên, hệ thống giếng khoan khu vực sông Kỳ Cùng, sông cầu bị ô nhiễm nặng Tại Quảng Ninh, Hải Phòng, hàng loạt giếng khoan bị nhiễm mặn nặng nề tốc độ khai thác nhanh địa tầng Ở nội thành Hải Phòng, nhiều giếng khoan bị nhiễm mặn mực nước tụt sâu 1-2 m Ngay Hà Nội, tốc độ đô thị hóa nhanh, nguồn cung cấp nước mặt chưa khai thác được, nhiều giếng khoan cũ bị suy giảm lưu lượng Công ty kinh doanh nước hàng năm phải khoan thêm nhiều giếng khác thay Kết quan trắc 15 năm qua cho thấy, diện tích vùng có cốt cao, mực nước 0m tăng lên 1,5 lần, vùng cốt cao mực nước -8m tăng lần, vùng cốt cao mực nước -14m tăng lên lần Mực nước lỗ khoan vùng nội đô giảm liên tục với tốc độ bình quân 0,4m/năm Hiện tượng suy giảm chất lượng nước rõ, đặc biệt ô nhiễm Asen vật chất hữu cơ, hợp chất nitơ Các kết nghiên cứu rằng, nâng cao nồng độ Asen nguồn nước ngầm không Hà Nội mà có nơi khác Hà Nam, TP.HCM… Các thành phần hóa học khác NH4 , NO2 có biến động rõ rệt 2.3 Một số giải pháp việc khắc phục suy giảm chất lượng nước Với thực trạng nguồn nước nêu kiến nghị số quan điểm giải pháp chiến lược để bảo vệ phát triển bền vững tài nguyên nước là: Quy hoạch đô thị kết hợp bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước Quy họach di dời sở sản xuất gây ô nhiễm khỏi khu dân cư Quy hoạch tách riêng hệ thống thoát nước mưa khỏi nước thải công nghiệp nước thải sinh hoạt Quy hoạch vị trí xây dựng trạm xử lý nước thải đô thị xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Phát triển mạng lưới quan trắc giám sát môi trường đất, nước không khí Phát triển công tác giáo dục nâng cao nhận thức môi trường hình thức thích hợp Xây dựng sách quản lý khuyến khích sở công nghiệp tham gia công tác quản lý môi trường Bên cạnh việc thực hiệu kiên việc thu phí nước thải, cần nên có biện pháp khuyến khích doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 hệ thống quản lý, sách thưởng sở thực tốt biện pháp sản xuất , có áp dụng biện pháp tái chế tái sử dụng chất thải Huy động tham gia cộng đồng công tác bảo vệ môi trường Sự tham gia cộng đồng giữ vai trò quan trọng công tác bảo vệ môi trường đô thị công nghiệp Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng thành tựu lĩnh vực công nghệ môi trường, nhanh chóng làm chủ công nghệ tiên tiến, phát huy tối đa công nghệ truyền thống tiến tới sáng tạo công nghệ III Kết luận Nước có ý nghĩa sống sống người Bảo đảm an ninh nguồn nước vấn đề quan trọng quốc gia Suy giảm tài nguyên nước an ninh nguồn nước nguy xem thường, tiết kiệm nước cần thiết nơi có nguồn nước dồi Mỗi người cần nhận thức có hành động tiết kiệm nước, dù nhỏ, góp phần lớn việc bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá tránh nguy hại lớn cho môi trường, ảnh hưởng lâu dài đến sống Hiện nay, trình công nghiệp hóa đô thị hóa nước ta Nhóm Page Đô Thị Hóa, Công Nghiệp Hóa, Suy Giảm Chất Lượng Nước diễn nhanh thiếu quy hoạch Chính gây áp lực không nhỏ lên nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt tài nguyên nước Chất lượng nước bị ảnh hưởng tác động xấu đến nhiều mặt đời sống xã hội sức khỏe người Các ngành kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, thuỷ sản, du lịch cần số liệu chất lượng nước để có định cho sản xuất phát triển tương lai Những quan nghiên cứu cần số liệu toàn diện nước để dự báo diễn biến ô nhiễm nước Các nhà quản lý tài nguyên nước cần tài liệu tổng hợp nước để hoạch định sách, chiến lược, xây dựng hệ thống văn pháp chế khai thác, bảo vệ phát triển bền vững tài nguyên nước Chính mà cần phải bảo vệ tài nguyên nước IV Tài liệu tham khảo Bộ Tài Nguyên - Môi trường (2009), Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2009 Môi trường khu công nghiệp Việt Nam Phạm Hùng Cường, (2007), Đô thị hóa bối cảnh toàn cầu hóa văn minh công nghệ cao, Tạp chí quy hoạch xây dựng, số 26, Tháng 2/2007, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dung, 2010 Định hướng phát triển cấp, thoát nước đô thị khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 Tạp chí khoa học kiến trúc- xây dựng Số 1, trang 73 TS Nguyễn Thu Hiền cs, 2012, Giáo trình phát triển quản lý tài nguyên nước ngầm, Nhà xuất giáo dục Bộ Tài Nguyên - Môi trường (2012), Báo Cáo Môi Trường Quốc Gia, Môi Trường Nước Mặt năm 2012 PGS TS Lê Bắc Huỳnh, (2013) Suy giảm tài nguyên nước nguy an ninh nguồn nước Việt Nam http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Tai-nguyen-nuoc/Suygiam-tai-nguyen-nuoc-va-nguy-co-mat-an-ninh-nguon-nuoc-o-Viet-Nam-2757 Đăng ngày 23/04/2013 Truy cập ngày: 26/04/2016 Trần Lan Hương (2012) Đô Thị Hóa - Thực Trạng Và Giải Pháp http://cus.vnu.edu.vn/content/tin-tuc-su-kien/do-thi-hoa-thuc-trang-va-giai-phap Đăng ngày 28/10/2012 Truy cập ngày 26/04/2016 Viện khoa học thống kê, 2012 Một số vấn đề môi trường đô thị Việt Nam http://vienthongke.vn/thong-tin-khoa-hoc/chuyen-san/188-nam-2001-cs-45-namthanh-lap-khoa-thong-ke-dh-ktqd/1175-mot-so-van-de-ve-moi-truong-do-thi-o-viet-nam Đăng ngày 19/01/2012 Truy cập ngày 26/04/2016 Bộ xây dựng, 2015 Thực trạng đô thị hóa, phát triển đô thị & yêu cầu cần đổi Việt Nam http://www.xaydung.gov.vn/vi/web/guest/thong-tin-tu-lieu/-/tin-chitiet/ek4I/86/251139/thuc-trang-do-thi-hoa-phat-trien-do-thi-%26-nhung-yeu-cau-can-doimoi-tai-viet-nam.html Ngày đăng: 13/01/2015 Truy cập ngày 26/04/2016 10 Ngọc Ánh (2014), tháng đầu năm 2014: Thu hút đầu tư vào KCN, KKT đạt kết tích cực http://khucongnghiep.com.vn/tinhoatdong/tabid/63/articleType/ArticleView/articleId/ 1113/Default.aspx Đăng ngày 08/09/2014 Truy cập ngày 26/04/2016 11 PGS.TS Ngô Doãn Vịnh, TS Ngô Thúy Quỳnh, (2015) Suy ngẫm chiến lược đô thị hóa Việt Nam http://svec.org.vn/index.php/nghien-cuu/Nghien-cuu-Trao-doi/Suy-ngam-ve-chienluoc-do-thi-hoa-cua-Viet-Nam-46/ Đăng ngày 16/03/2015 Truy cập ngày 26/04/2016 Nhóm Page Đô Thị Hóa, Công Nghiệp Hóa, Suy Giảm Chất Lượng Nước 12 Hà Khoa, (2015) Di cư đô thị hóa http://www.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_ndct/_mobile_thoisuchinhtri/_mobile_d iendanndct/item/26848902.html Đăng ngày 10/07/2015 Truy cập ngày 26/04/2016 13 Hiện Trạng Ô Nhiễm Môi Trường Nước Tại Việt Nam http://www.moitruongdeal.com/hien-trang-o-nhiem-moi-truong-nuoc-tai-vietnam.html Ngày đăng: 04/09/2015 Truy cập ngày 26/04/2016 14 Nguyễn Hồng Điệp (2015) Việt Nam đô thị hóa nhanh chóng http://baotintuc.vn/xa-hoi/viet-nam-dang-do-thi-hoa-nhanh-chong20150126125941544.htm Đăng ngày 26/01/2015 Truy cập ngày 26/04/2016 15 Hà Phương (2015) Phát huy vai trò động lực KCN, KKT http://khucongnghiep.com.vn/dinhhuong/tabid/65/articleType/ArticleView/articleId/1 017/Pht-huy-vai-tr-ng-lc-ca-cc-KCN-KKT.aspx Đăng ngày 12/05/2015 Truy cập ngày 26/04/2016 Nhóm Page 10 ... đô thị, có Nhóm Page Đô Thị Hóa, Công Nghiệp Hóa, Suy Giảm Chất Lượng Nước đô thị đặc biệt, 15 đô thị loại I, 14 đô thị loại II, 47 đô thị loại III, 64 đô thị loại IV 630 đô thị loại V Theo đánh... công nghiệp hóa, suy giảm chất lượng nước II Nội dung 2.1 Hiện trạng trình công nghiệp hóa, đô thị hóa Việt Nam 2.1.1 Quá trình công nghiệp hóa nước ta Trong trình CNH–HĐH đất nư c, khu công nghiệp... dụng đất, tổ chức không gian đô thị thiết kế - xây dựng hạ Nhóm 65,3 82,6 40,8 83,8 49,9 Page Đô Thị Hóa, Công Nghiệp Hóa, Suy Giảm Chất Lượng Nước tầng kĩ thuật đô thị Việc định chuyển đổi làng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đô thị hóa, công nghiệp hóa, suy giảm chất lượng nước, Đô thị hóa, công nghiệp hóa, suy giảm chất lượng nước, Đô thị hóa, công nghiệp hóa, suy giảm chất lượng nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay