thảo luận cơ sở văn hóa việt nam mới

26 38 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 11:13

Phần I: Các giá trị văn hóa đặc trưng thời kì nhà Lý1.1. Khái quát chung về tình hình kinh tế, chính trị thời Lý1.1.1. Tình hình chính trịTriều Lý tồn tại 216 năm (10091226) và trải qua 9 đời vua: Lý Thái Tổ (10101028), Lý Thái Tông (10281054), Lý Thánh Tông (10541072, Lý Thần Tông (11281138), Lý Huệ Tông (12191224), Lý chiêu Hoàng (12241225)….Về tổ chức hành chính và bộ máy quan lại: Quan chế của nhà Lý có quy củ, chặt chẽ hơn các triều đại trước đó. Đứng đầu triều đinh là Hoang Đế, dưới Hoàng Đế có ba chức quan đứng đầu các quan lại trong triều là Thái sư, thái phó và thái bảo. Bộ máy quan lại ở trung ương thời Lý cấu trúc theo 3 cấp: Trung ương , hành chính trung gian, cấp hành chính cơ sở.Thời Lý cũng rất quan tâm chú trọng luật pháp và quân đội với việc ban bố bộ luật “hình thư” bộ luật thành văn đầu tiên của nhà nước quân chủ Việt Nam.1.1.2.Tình hình kinh tế Nhà Lý rất chú trọng thúc đẩy nông nghiệp, phát triển bằng nhiều chính sách, biện pháp khuyến nông như: Xuống chiếu cho những người phiêu tán về quê làm ăn. Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông” trong quân đội. Những năm mất mùa đói kém nhà nước giảm thuế, xá thuế, phát chẩn cho dân nghèo….Thủ công nghiệp dân gian bao gồm nhiều loại hình như các làng, các phường thủ công quanh các thị trấn lớn và các nghề phụ gia đình.1.2. Khái quát chung về văn hóa thời lý1.2.1. Tôn giáo, tín ngưỡng.Đặc trưng cơ bản trong tôn giáo thời Lý là sự dung hòa tam giáo (Phật giáo, nho giáo, đạo giáo), còn gọi là “ Tam giáo đồng nguyên”.Phật giáo được truyền vào từ thời Bắc thuộc, được truyền bá rộng rãi cho nhân dân, các nhà sư được trọng đãi, nhiều nhà sư có học vấn cao đã tích cực tham gia vào hoạt động chính trị và giữ nhiều trọng trách trong triều đình. Chùa chiền mọc lên khắp nơi và trở thành biểu tượng của Phật giáo. Nho giáo được truyền vào từ thời Bắc thuộc. Nho giáo thời Lý nhìn chung chưa có điều kiện phát triển mạnh mẽ như các triều đại sau. Đạo giáo cũng được truyền vào từ thời Bắc thuộc như Phật giáo và Nho giáo, tuy có vai trò ít hơn nhưng vẫn có ảnh hưởng nhất định. Điều đó được thể hiện trong chế độ thi cử, yêu cầu các thí sinh hiểu biết cả 3 tôn giáo này mới có thể đỗ. Đến thời Lý Cao Tông, nhà Lý chính thức tổ chức các kỳ thi Tam giáo. Việc thi cử bằng tam giáo phản ánh tam giáo đồng nguyên vào thời Lý; trong đó Nho giáo là hệ tư tưởng dùng để quản lý xã hội, Phật giáo là quốc giáo, còn Đạo giáo có ảnh hưởng nhất định trong các tầng lớp dân cư.Tín ngưỡng bản địa hình thành từ nhiều đời vẫn rất phổ biến. Những phong tục ngày càng được mở rộng như thờ cúng tổ tiên, thờ cúng các anh hùng dân tộc, người có công với làng, với nước… Mục lục Trang Lời nói đầu……………………………………………………2 Phần I: Các giá trị văn hóa đặc trưng thời kì nhà Lý 1.1 Khái quát chung tình hình kinh tế, trị thời lý 1.1.1 Tình hình trị, xã hội……………………………… 1.1.2.Tình hình kinh tế……………………………………… 1.2 Khái quát chung văn hóa thời Lý 1.2.1 Tôn giáo, tín ngưỡng………………………………… 1.2.2 Nghệ thuật …………………………………………… 1.2.3 Giáo dục……………………………………………… 1.2.4 Văn học …………………………………………………7 1.2.5 Trang phục……………………………………………… 1.2.6 Loại hình sinh hoạt văn hóa……………………………8 Phần II Khai thác giá trị văn hóa đặc trưng thời Lý kinh doanh du lịch 2.1 Tình hình khai thác 2.1.1.Văn hóa vật thể………………………………………… 2.1.2 Văn hóa phi vật thể…………………………………… 10 2.2 Đánh giá tình hình khai thác giá trị văn hóa đặc trưng thời Lý…………………………………………………………16 2.3 Hình thành tour du lịch………………………………… 17 Phần III Một số giải pháp khai thác có hiệu giá trị văn hóa đặc trưng nhà Lý…………………………………….21 Kết luận……………………………………………………….24 Tài liệu tham khảo………………………………………… 25 Lời nói đầu Trong lịch sử hàng ngàn năm dân tộc Việt Nam, thời đại Lý xem mốc son chói lọi, đánh dấu bước ngoặt tư duy, nhận thức người Việt lòng yêu nước tinh thần độc lập, tự cường Cùng với phát triển lớn mạnh trị kinh tế, văn hoá, tư tưởng dân tộc thời kỳ phát triển mạnh mẽ Như Lê Quý Đôn nhận định “ Nước Nam hai triều Ý, Trần tiếng văn minh” Thời kỳ xuất nhiều nhân tài văn chương, nghệ thuật với nhiều tác phẩm bất hủ Từ văn thơ hào hùng Lý Thường Kiệt đến nét chạm khắc tinh tế, uyển chuyển đầy tính sáng tạo bay bổng rồng thời Lý,… tất tạo nên tranh đa sắc đời sống văn hoá phong phú Song, nhìn cách tổng quát, thấy lên ý thức tự hào dân tộc, hào khí Đông Á mà hậu nhắc đến Phần I: Các giá trị văn hóa đặc trưng thời kì nhà Lý 1.1 Khái quát chung tình hình kinh tế, trị thời Lý 1.1.1 Tình hình trị Triều Lý tồn 216 năm (1009-1226) trải qua đời vua: Lý Thái Tổ (1010-1028), Lý Thái Tông (1028-1054), Lý Thánh Tông (1054-1072, Lý Thần Tông (1128-1138), Lý Huệ Tông (1219-1224), Lý chiêu Hoàng (1224-1225)… Về tổ chức hành máy quan lại: Quan chế nhà Lý có quy củ, chặt chẽ triều đại trước Đứng đầu triều đinh Hoang Đế, Hoàng Đế có ba chức quan đứng đầu quan lại triều Thái sư, thái phó thái bảo Bộ máy quan lại trung ương thời Lý cấu trúc theo cấp: Trung ương , hành trung gian, cấp hành sở Thời Lý quan tâm trọng luật pháp quân đội với việc ban bố luật “hình thư”- luật thành văn nhà nước quân chủ Việt Nam 1.1.2.Tình hình kinh tế Nhà Lý trọng thúc đẩy nông nghiệp, phát triển nhiều sách, biện pháp khuyến nông như: Xuống chiếu cho người phiêu tán quê làm ăn Thực sách “ngụ binh nông” quân đội Những năm mùa đói nhà nước giảm thuế, xá thuế, phát chẩn cho dân nghèo… Thủ công nghiệp dân gian bao gồm nhiều loại làng, phường thủ công quanh thị trấn lớn nghề phụ gia đình 1.2 Khái quát chung văn hóa thời lý 1.2.1 Tôn giáo, tín ngưỡng Đặc trưng tôn giáo thời Lý dung hòa tam giáo (Phật giáo, nho giáo, đạo giáo), gọi “ Tam giáo đồng nguyên” Phật giáo truyền vào từ thời Bắc thuộc, truyền bá rộng rãi cho nhân dân, nhà sư trọng đãi, nhiều nhà sư có học vấn cao tích cực tham gia vào hoạt động trị giữ nhiều trọng trách triều đình Chùa chiền mọc lên khắp nơi trở thành biểu tượng Phật giáo Nho giáo truyền vào từ thời Bắc thuộc Nho giáo thời Lý nhìn chung chưa có điều kiện phát triển mạnh mẽ triều đại sau Đạo giáo truyền vào từ thời Bắc thuộc Phật giáo Nho giáo, có vai trò có ảnh hưởng định Điều thể chế độ thi cử, yêu cầu thí sinh hiểu biết tôn giáo đỗ Đến thời Lý Cao Tông, nhà Lý thức tổ chức kỳ thi Tam giáo Việc thi cử tam giáo phản ánh tam giáo đồng nguyên vào thời Lý; Nho giáo hệ tư tưởng dùng để quản lý xã hội, Phật giáo quốc giáo, Đạo giáo có ảnh hưởng định tầng lớp dân cư Tín ngưỡng địa hình thành từ nhiều đời phổ biến Những phong tục ngày mở rộng thờ cúng tổ tiên, thờ cúng anh hùng dân tộc, người có công với làng, với nước… 1.2.2 Nghệ thuật + Kiến trúc quy mô tương đối lớn, kiến trúc độc đáo, sáng tạo, mang màu sắc Phật giáo Kiến trúc đời Lý phát triển mạnh , Những công trình kiến trúc chủ yếu thời kỳ kinh thành, cung điện, dinh thự quan lại, lăng mộ vua chúa đặc biệt chùa chiền, đền miếu Tiêu biểu Thành Thăng Long hệ thống chùa, tháp Kiến trúc chùa thời Lý thường có nhiều tầng giật cấp, bạt sâu vào sườn núi, cao dần lên đỉnh, tầng có chiều dài 120 mét rộng 70 mét, tất kè đá bố cục đối xứng qua trục tâm quy hoạch tổng thể, kết hợp hài hòa chùa tháp Trong chùa đặt tượng thờ, đồ thờ với nhiều chất liệu khác nhau, kết hợp yếu tố thiền, tịnh, mật tông phái Phật giáo Chùa thời Lý đặt quần thể kiến trúc, nơi có cảnh thiên nhiên tươi đẹp có liên hệ cộng đồng dân cư, gần làng sát nước Các chùa thường có tháp lớn tháp Báo Thiên 12 tầng – vài chục mét, tháp Phổ Minh cao 14 tầng – 21 mét, tháp Chiêu Ân tầng, tháp Phật Tích 10 tầng, tháp Sùng Thiện Diên Linh 13 tầng, tháp Vạn Phong Thành Thiện… Các tháp trang trí tượng tròn, phù điêu đá, đất nung đẹp nhiều tranh vẽ Phật tường chạm lộng gỗ với chủ đề động vật, thực vật tươi vui + Nghệ thuật điêu khắc - Đúc tượng Nghệ thuật điêu khắc đá, gốm thể phong cách đặc sắc Nghệ thuật điêu khắc thời Lý gồm công trình điêu khắc tinh tế với phù điêu mô típ hoa văn hoa cúc nhiều cánh, hoa sen, đặc biệt rồng giun trơn nằm gọn đề Nghệ thuật đúc chuông – tô tượng phổ biến Bố cục tượng gọn , đẹp cân xứng không trùng lặp đơn điệu Tưng chi tiết ý chạm trổ, đường cong mềm mại, gợi tả nên thoát, nhẹ nhàng 1.2.3 Giáo dục Nhà Lý triều đại phong kiến Việt Nam xác lập hệ thống giáo dục khoa cử có hệ thống Nhà Lý trọng giáo dục, mở rộng thi cử để đào tạo nhân tài tuyển chọn quan lại có lực cho máy hành Năm 1070, Lý Thánh Tông cho xây dựng nhà Văn Miếu kinh thành Thăng Long, đắp tượng Khổng Tử, Chu Công, tứ phối 72 người hiền đạo Nho Năm 1076 vua Lý Nhân Tông lập Quốc Tử Giám Khoa thi nhà Lý tổ chức vào tháng năm 1075 thời vua Lý Nhân Tông 1.2.4 Văn học Ngay kỷ thời Lý để lại di sản tinh thần dân tộc Việt Nam ba thơ văn cô đọng mà gây ấn tượng khí phách phi thường: tờ “Chiếu dời đô”, “Phạt Tống lộ bố văn” thơ “Nam quốc sơn hà” Phần chủ yếu văn học thời Lý thơ nhà sư với nội dung liên quan đến triết học, giáo lý Thiền tông, có bàn Đạo phật ca ngợi cảnh nhàn tản không màng danh lợi , không vướng lụy trần tục, Ví dụ “ Ngô đạo thi tập” sư Khánh Huy, “ Viên thông tập” sư Viên Thông 1.2.5 Trang phục Triều đại nhà Lý (1009-1225) quy định phục trang đặt cách cụ thể năm 1059, Vua Lý Thánh Tông định triều phục cho quan Vào chầu vua, quan phải tất, hia đội mũ phác đầu Mũ phác đầu có góc, tai, phía sau có tai ngang (tức mũ cánh chuồn), mặc áo bào tía, cầm hốt ngà, thắt đai da Thời Lý có lệnh cấm người dân mặc áo màu vàng (giai đoạn năm 1182) Người Việt thời Lý thường bỏ tóc dài đội khăn quấn Người trung niên có tuổi búi tóc phía sau gọi búi tóc củ hành, sau quấn khăn bao quanh nhiều vòng Người lao động quấn khăn buộc đầu rìu buộc lệch thái dương, cắt tóc ngắn, buông xõa hai vai quấn vòng quanh cổ Lễ phục nữ giới thời Lý thường áo dài màu đen màu nâu sẫm mặc phủ áo cánh lửng 1.2.6 Loại hình sinh hoạt văn hóa Văn hóa dân gian ngày đa dạng, phong phú ( ca hát, nhảy múa,đua thuyền…), nghệ sỹ lúc goi đào kép Nghệ thuật biểu diễn ca múa nhạc thời Lý phát triển phong phú, chịu ảnh hưởng nghệ thuật Nam Á Đông Á, biểu diễn rộng rãi dân gian ưa chuộng sinh hoạt cung đình Tuồng, chèo bắt đầu xuất nhiều người ưa chuộng, tích diễn phổ biến “ Tây vương mẫu hiến bàn đào” Múa rối nước môn nghệ thuật đặc sắc thời lý phát triển Lễ hội diễn sôi nổi, mang đậm tính dân tộc Lễ hội Phật giáo thời Lý tổ chức phong phú đa dạng, từ hình thức tổ chức đến nội dung lễ hội, đặc biệt thời gian không gian tổ chức lễ hội Trong lễ hội, có nhiều trò vui tạp kỹ mang tính dân gian đấu vật, chọi gà, cờ người, bơi chải, đánh đu, leo dây, đá cầu, trò nhại, hất phết, cưỡi ngựa đánh cầu… Các chùa chiền tổ chức nhiều lễ hội đông vui hội Thiên Phật chùa Quỳnh Lâm hội Vô Lượng chùa Phổ Minh Văn hóa Lý chủ động khôi phục lại yếu tố văn hóa Việt cổ đồng thời cải biến tích hợp yếu tố văn hóa ngoại sinh, tạo nên phong cách riêng cho Văn hóa Đại Việt thời Lý, thế, mang tính dân tộc dân gian sâu sắc đồng thời đậm đà màu sắc Phật – Đạo Phần II Khai thác giá trị văn hóa đặc trưng thời Lý kinh doanh du lịch 2.1 Tình hình khai thác 2.1.1 Văn hóa vật thể Sự phát triển chung văn hoá dân tộc có tác động lớn đến phát triển nghệ thuật kiến trúc tạo hình Thời Lý có công trình kiến trúc đặc sắc tồn đến tận ngày + Thành Thăng Long xây dựng từ thời Lý, có quy mô lớn, hai vùng dài khoảng 25 km Trong thành có nhiều cung điện, có lầu tầng, thể nét riêng độc đáo văn hoá Đại Việt Với vị trí trung tâm Thủ đô, địa du lịch thuận tiện cho việc kết nối điểm di tích tiếng khác Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Văn Miếu Quốc Tử Giám, phố cổ Hà nội,…các công ty lữ hành xây dựng chương trình du lịch tham quan hoàng thành phù hợp với yêu cầu du khách Ngay từ mở cửa lần vào năm 2004, Hoàng Thành Thăng Long thu hút lượng khách đáng kể Việc quảng bá giá trị khu di tích triển khai hiệu khiến cho nhiều du khách nước mong muốn tìm đến để tham quan có dịp Tuy nhiên có nhiều du khách đến bày tỏ thất vọng thiếu sống động hoạt động du lịch nơi việc thiếu tài liệu để hiểu giá trị khu di tích Trên thực tế, nhiều du khách cho rằng, đến thăm Trung tâm Hoàng thành Thăng Long giống thăm bảo tàng, mà điều cần có kiến thức sâu rộng, hầu hết khách du lịch đủ thời gian để tham quan hết, đủ kiến thức sâu rộng để “thẩm thấu” hết giá trị “vĩ mô” này, mà thường muốn tiếp cận với vật sống động, bắt mắt + Văn Miếu – Quốc Tử Giám xây dựng từ năm (1070) đời Lý Thánh Tông Năm 1076, Lý Nhân Tông cho lập trường Quốc Tử Giám bên cạnh Văn Miếu coi trường đại học Việt Nam Ban đầu, trường dành riêng cho vua bậc đại quyền quý (nên gọi tên Quốc Tử, người học hoàng tử Lý Càn Đức) Khu di tích trọng bảo tồn khai thác kinh doanh du lịch Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức nhiều hoạt động để khai thác, 10 + Chùa Một Cột ( chùa Diên Hựu) sáng tạo nghệ thuật đặc sắc, vua Lý Thái Tông xây dựng vào năm 1049 Toàn chùa xây cột đá lớn dựng hồ, tựa sen Ngoài ra: chùa Dâu, chùa Phật Tích, chùa Dạm (Bắc Ninh), chùa Long Đọi (Hà Nam)… + Tháp Báo Thiên (Hà Nội) gồm 12 tầng, cao khoảng 60 trượng, tháp Chiêu Ân tầng, tháp Phật Tích 10 tầng, tháp Sùng Thiện Diên Linh 13 tầng, tháp Vạn Phong Thành Thiện… Các tháp trang trí tượng tròn, phù điêu đá, đất nung đẹp nhiều tranh vẽ Phật tường chạm lộng gỗ với chủ đề động vật, thực vật tươi vui Một số tác phẩm thể nghệ thuật kiến trúc đặc sắc thời Lý: + Chuông Quy Điền (chùa Một Cột – Hà Nội) đúc năm 1080 thời Lý Nhân Tông + Tượng Phật Di Lặc chùa Quỳnh Lâm (Đông Triều, Quảng Ninh) nhà sư Dương Không Lộ đúc, cao trượng (khoảng 20 mét) + Tượng Phật A Di Đà chùa Phật Tích - Bắc Ninh Tượng tạc năm 1057, cao 2,77 mét, liền với bệ Nét mặt tượng trầm tư rạng rỡ Các tượng linh điểu (Garuda), Tượng sư tử chùa Hương Lãng dài gần mét, rộng 1,5 mét dũng mãnh, dãy 10 thú 12 nằm cửa tiền đường chùa Phật Tích, tượng rồng nằm dài theo bậc thềm, tượng người, voi, ngựa… 2.1.2.Văn hóa phi vật thể: Nghệ thuật tuồng, chèo, múa rối nước lưu giữ đến tận ngày Nghệ thuất sân khấu chèo di sản văn hóa lớn kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam Những ngày lễ tết,những dịp hội hè, đình đám ngày nay,những gánh chèo, phường hát hết từ làng sang làng kia, xã này, tổng khác, để phục vụ nhân dân lao động vuông chiếu trải sân đình Các lễ hội vùng châu thổ sông Hồng hầu hết phần lễ, phần hội có trò chơi dân tộc có hát chèo số lễ hội mà nghệ thuật hát Chèo trọng tâm linh hồn lễ hội: Lễ hội Trường Yên Ninh Bình với hội thi hát Chèo tiết mục sân khấu hóa Nhà hát Chèo Ninh Bình thực • Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc Hải Dương với hội thi hát Chèo tiết mục nghệ thuật Nhà hát Chèo Hải Dương thực • Lễ hội chùa Keo Nam Định với hội thi hát Chèo tiết mục sân khấu hóa Nhà hát Chèo Nam Định thực 13 • Lễ hội chùa Keo Thái Bình với hội thi hát Chèo tiết mục sân khấu hóa Nhà hát Chèo Thái Bình thực Để gìn giữ phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống nhiều nhà hát chèo , sân khấu tuồng thành lập: nhà hát tuồng Đào Tấn, nhà hát chèo Việt Nam, nhà hát chèo Quân đội… Múa rối nước môn nghệ thuật đặc sắc, phát triển từ đời Lý, trình diễn hội đèn Quảng Chiếu Nội dung tích, trò, diễn mang tính chất mua vui, giải trí, gây cười, hóm hỉnh, hài hước, châm biếm….Ngày nay, múa rối nước thường biểu diễn lễ hội, hội Gióng Phù Đổng, hội chùa Thầy, hội chùa Trăm Gian… Văn học thời Lý lưu giữ qua tác phẩm tồn đến ngày mà tiêu biểu hai tác phẩm: “Chiếu dời đô” “Nam quốc sơn hà” Chiếu dời đô hay Thiên đô chiếu vua Lý Thái Tổ ban hành vào mùa xuân năm 1010 để chuyển kinh đô nước Đại Cồ Việt từ Hoa Lư (Ninh Bình) thành Đại La (Hà Nội) Nam quốc sơn hà thơ, khuyết danh tác giả, sáng tác theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đây thơ tiếng lịch sử Việt Nam, coi tuyên ngôn độc lập Việt Nam Bài thơ cho thơ thần, 14 thần đọc giúp Lê Hoàn chống quân Tống năm 981 Lý Thường Kiệt chống quân Tống năm 1077 Ngoài nhiều tác phẩm nhà sư sáng tác tuyển tập “ Thiền Uyển tập anh” Do ảnh hưởng sâu sắc Phật giáo, thời Lý phần lớn diễn lễ hội phật giáo mà gìn giữ phát triển ngày + Lễ hội Đền Đô: thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, với 13 thôn hai di tích lịch sử văn hóa tiếng đình Đình Bảng, gọi Đình Báng, đình lớn vào loại đẹp đất nước đền Đô, gọi đền Lý Bát Đế, thờ vua Lý Đền Đô xây dựng từ kỷ 11, gồm 20 công trình kiến trúc lớn nhỏ, tất xây dựng công phu, chạm khắc tinh xảo công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Nơi từ nhiều kỷ qua diễn Hội Đền Đô, lễ hội truyền thống lớn vinh danh triều Lý Hội diễn từ 15 đến 18 tháng Ba âm lịch, nhiều trò chơi hấp dẫn đấu vật, chọi gà, múa rồng, hát chèo, diễn tuồng, đánh cờ người… diễn suốt bốn ngày + Lễ hội chùa Viên Quang: chùa Viên Quang, thuộc địa phận hai xã Gia Thắng, Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình Cứ đến ngày mồng 6, mồng 7/3 Âm lịch, hội chùa Viên Quang lại diễn Phần lễ trang trọng với nghi thức dâng hương chư Phật, tế rước Đức Thánh Nguyễn Thiền sư 15 Nguyễn Minh Không Phần hội nhộn nhịp với nhiều trò chơi dân gian đặc sắc Có chi tiết đậm màu huyền lễ hội người dự hội chiêm ngưỡng đèn đá cao mét, tương truyền Thiền sư Nguyễn Minh Không ngồi thiền tịnh, đèn đá tự nhiên mọc lên, ánh đèn sáng tỏ tới tận trời cao, chim thú theo mà kéo chầu tụ xung quanh + Lễ hội chùa Quỳnh Lâm: Thuộc địa phận xã Tràng an, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng ninh, chùa khởi dựng cuối kỷ V đầu kỷ VI thời Tiền Lý Cứ mồng đến mồng 4/2 Âm lịch hàng năm, chùa Quỳnh Lâm lại mở hội tưởng nhớ đến công ơn hộ quốc tý dân, hoằng dương Phật pháp vị sư tổ Khai lễ chùa tế rước, dâng hương chư Phật vị sư tổ Ngoài tín đồ, phật tử du khách, làng xã Tràng An theo truyền thống tới chùa tế bái Tiếp sau phần lễ phần hội chùa với nét văn hóa đặc sắc Một số lễ hội khác: Lễ hội chùa Keo, Cổ Lễ, chùa Ngũ Xá… 2.2 Đánh giá tình hình khai thác giá trị văn hóa đặc trưng thời Lý • Tích cực - Các di tích lịch sử, loại hình văn hóa nghệ thuật (các đền, chùa, công trình kiến trúc nghệ thuật tuồng, chèo…) trùng tu, tôn tạo, phát triển thể rõ đặc trung 16 văn hóa thời nhà Lý hơn, giúp thu hút nhiều du khách đến tìm hiểu lịch sử Việt Nam - Các lễ hội (lễ hội Đền Đô, lễ hội Khán Hoa,…) tổ chức có quy mô, gây tiếng vang giới hấp dẫn du khách Mở rộng đưa gía trị văn hóa thời Lý đến bạn bè quốc tế, gây nhiều thiện cảm, cảm tình du khách - Hình ảnh du lịch văn hóa quảng bá, giới thiệu rầm rộ,bằng nhiều hình thức khác - Phát huy giá trị tâm linh dần gạt bỏ hình ảnh xấu hoạt đông du lịch văn hóa • Hạn chế: - Du lịch Việt Nam chưa khai thác triệt để giá trị văn hóa thời Lý ví dụ nhiều di tích khai thác chưa đạt kết mong đợi không phát huy tiềm vốn có - Dù quản lý chặt chẽ hình ảnh xấu, nạn chặt chém khách lễ hội nỗi ám ảnh du khách đến tham quan, tham gia hoạt động du lịch - Nhiều hoạt động bảo tồn giá trị văn hóa chưa đầu tư mực, có số lượng người tham gia làm gia tăng tỷ lệ hao hụt giá trị - Các hoạt động quảng bà chưa có chiến lược lâu dài mà hoạt động nhỏ lẻ, tự phát, tầm ảnh hưởng chưa xa 17 2.3 Hình thành tour du lịch + Đối tượng : 30 giảng viên trường đại học Sư phạm Thái Nguyên + Thời gian : Chuyến diễn hai ngày thứ thứ + Phương tiện di chuyển : Xe khách Hyundai County 29 chỗ + Hành trình : Hà Nội – Bắc Ninh + Lịch trình Ngày thứ nhất: Hà Nội - 45 phút : Xe đón khách khách sạn - 15 phút : + Đoàn có mặt Văn Miếu Quốc Tử Giám Trường Đại Học nước ta + Đoàn làm lễ dâng hương thờ Khổng Tử Chu Văn An + Đoàn tự chụp ảnh, xin chữ mua quà lưu niệm vòng 30 phút ( Đồ lưu niệm Văn Miếu chủ yếu tranh thêu, mâm đồng, vòng cổ, câu đối mang đậm đà sắc văn hóa đất nước dấu ấn Văn Miếu, Hà Nội ) - 45 phút : Xe ô tô đưa quý khách đến thăm Lăng Bác Viện Bảo Tàng Hồ Chí Minh - nhà sàn Bác Hồ, với chùa Một Cột ( di tích lâu đời, xây dựng vào thời nhà Lý, mang tên chùa Diên Hựu với ý nghĩa phúc lành dài lâu) 18 - 10 15 phút : + Dâng hương Chùa Một Cột + Khách tự mua sắm tham quan 45 phút - 11 10 phút : Đoàn xe khách sạn Dragon Pearl Hotel 17A, Phan Đình Phùng để ăn trưa nghỉ ngơi - 13 30 phút – 14 : + Đoàn tiếp tục lên xe di chuyển tới điểm Hoàng Thành Thăng Long + Đoàn khách tự chụp ảnh, tìm hiểu thêm số khu vực khác - 16 30 phút : Đưa khách xe qua Hồ Gươm để khách ngắm cảnh ( Tùy thuộc thời gian mong muốn đoàn ghé vào Đền Ngọc Sơn ) - 17 30 phút : Đưa khách trở lại Khách sạn , ăn tối nghỉ ngơi ( Trong thời gian tối tùy thuộc vào nhu cầu DK, đưa DK chợ đêm mua sắm , ngắm cảnh Hà Nội DK muốn) Ngày thứ hai: Bắc Ninh - 00 : Xe đón khách Khách Sạn Dragon Pearl - 30 : Đoàn tới Đền Đô Đền Đô hay gọi đền Lý Bát Đế Cổ Pháp Điện nơi thờ vị vua nhà Lý (thuộc xóm Thượng, làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh) Đền xây dựng vào kỷ XI (1030) Quý khách tham quan, làm lễ cầu phúc cầu tài, lộc, bình an cho người thân Nhà Hậu cung- Nơi đặt ngai vị thờ Tám 19 vị vua Nhà Lý (Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Thần Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông Lý Huệ Tông) Đoàn tận mắt ngắm nhìn, nghe HDV gới thiệu tranh ( Cổ Pháp Tường Vân, Hoàng Long Vân Giáng hay gọi Bát Đế Vân Du…) Quý khách tham quan Nhà Chuyền Bồng có kiến trúc chồng diêm tám mái, đầu đao uốn cong mềm mại có nhà để bia, nhà để ngựa, nhà để kiệu tất xây dựng công phu, đắp, chạm khắc tinh xảo Đoàn tự mua sắm, chụp ảnh theo quy định - 12 00: Quý khách nghỉ ngơi, dùng bữa trưa nhà - hàng 13 30: Xe đưa quý khách tiếp tục thăm Chùa Phật tích hoang sơ cổ kính ( Ngôi chùa cổ có lịch sử gần 1.000 năm lịch sử nơi trung tâm văn hoá Đại Việt), Ngôi chùa Bộ Văn hóa công nhận Di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1962 Đến nơi quý khách tham quan quần thể di tích chùa Phật tích , làm lễ Cầu Phúc, Cầu Tài, Cầu Lộc cho người thân gia đình, tham quan Chánh điện, Điện Phật, Ao Rồng, Quan Âm viện, Vườn tháp….Chiêm nghưỡng cổ vật điêu khắc thời Lý Chùa Phật Tích chùa có cặp tượng linh thú đá lớn Việt Nam Đặc biệt quý khách tận mắt chiêm nghưỡng tượng đức phật A DI ĐÀ ngồi thiền định tòa sen cao 1,85m, kể bệ 2,8m Đây kiệt tác điêu khắc 20 đá thời Lý Việt Nam Pho tượng Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục vào ngày 04-5- 2006 + Tại đây, đoàn khách mua quà đặc sản Bắc Ninh bánh phu thê; bánh cốm - 16 00: Quý khách lên xe trở Hà Nội - 18 00: Về tới Hà Nội, kết thúc chương trình Chia tay Quý khách hẹn gặp lại Quý khách chương trình du lịch Chi Phí : + Thuê xe: 3.500.000 (bao gồm tiền xăng dầu, tiền tip lái xe) + Lễ dâng hương chung : 400.000/ đoàn + Chi phí ăn uống ( bữa : 100.000/ bữa ) + Chi phí khách sạn : 150.000/ người/ đêm+ Chi phí mũ, nước, khăn: 70.000/ người + Chi phí bảo hiểm du lịch suốt tuyến tiền cho HDV : 100.000/ người Tổng Chi Phí cho người : 850.000/ người ( không bao gồm chi phí phát sinh) Phần III Một số giải pháp khai thác có hiệu giá trị văn hóa đặc trưng nhà Lý + Đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán văn hóa sở 21 Do gắn bó chặt chẽ với dân, nên họ người kịp thời phát sớm sai phạm hay biến động bất thường diễn địa bàn Họ người tham gia góp ý, phản biện dự án bảo tồn văn hóa địa bàn cách cụ thể sát thực Do cần phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán văn hóa cấp xã, phường đáp ứng yêu cầu công việc bảo tồn di sản văn hóa + Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ý thức tự giác người dân việc bảo tồn phát huy di sản văn hóa truyền thống Việc giáo dục để nâng cao ý thức tự giác người dân, khơi dậy họ lòng tự hào di sản văn hóa cộng đồng công việc có ý nghĩa quan trọng để hướng người dân chủ động tìm tòi, sưu tầm bảo tồn loại hình di sản văn hóa phi vật thể Ngoài việc phổ biến quy định, cần thiết phải giải thích cụ thể hóa, thể chế hóa quy định chung, văn hướng dẫn phải rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu để người dân dễ dàng tiếp thu tự giác chấp hành Ngoài ra, cần phải làm rõ gắn lợi ích người dân tham gia hoạt động bảo tồn Đây cách thức thu hút đông đảo người dân tham gia lưu giữ di sản văn hóa truyền thống Để làm tốt giải pháp trên, vấn đề then chốt phải đổi nâng cao nhận thức, xem sở địa bàn 22 chiến lược nghiệp cách mạng văn hóa, môi trường sống, nơi sinh đồng thời nơi lưu giữ, trao truyền phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Chắc chắn hội tụ đủ sức mạnh tổng hợp định công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đạt nhiều thành tựu mới, góp phần nâng cao đời sống văn hóa đồng bào dân tộc nước Rà soát, tôn vinh danh hiệu cao quý (nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú) ban hành sách đãi ngộ cụ thể người có tài xuất sắc, có công bảo vệ, truyền dạy, phát huy giá trị di sản sách có liên quan nhằm tạo điều kiện để di sản có sức lan tỏa mạnh mẽ cộng đồng, đặc biệt hệ trẻ Tăng cường nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước đôi với nguồn lực xã hội hóa để bảo vệ phát huy di sản Kêu gọi tổ chức, cá nhân nước quốc tế, người tâm huyết với di sản có hành động thiết thực góp phần tôn vinh, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch văn hóa bền vững Tập hợp xây dựng chương trình văn hóa, văn nghệ, truyền thông đa dạng nhằm tập trung tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến, quảng bá nâng cao nhận thức, lực, trách nhiệm cộng đồng toàn xã hội bảo vệ phát huy giá trị di sản, nâng cao nhận thức giáo dục giá trị văn hóa 23 truyền thống cho tầng lớp nhân dân Đối với di sản văn hóa truyền thống, không nên dừng lại việc bảo vệ, giữ gìn mà coi việc phát huy tác dụng thực tế tài sản văn hóa, đặc biệt nhận thức giáo dục công việc quan trọng.Tiếp tục sưu tầm di sản văn hóa Trước đây, việc ghi chép có hạn chế định giúp lưu giữ khối lượng di sản văn hóa truyền thống đáng kể như: văn học dân gian, di sản thơ phú, văn bia, thần tích, thần phả, địa chí, hương ước, nghi lễ, lễ hội, phong tục, tín ngưỡng, tôn giáo, nghệ thuật biểu diễn, trò chơi, ẩm thực, nghề truyền thống… 24 Kết luận Văn hóa Lý giai đoạn phát triển thịnh đạt văn hóa Đại Việt Văn hóa Lý chủ động khôi phục lại yếu tố văn hóa Việt cổ đồng thời cải biến tích hợp yếu tố văn hóa ngoại sinh, tạo nên phong cách riêng cho Văn hóa Đại Việt thời Lý, thế, mang tính dân tộc sâu sắc Cũng dựa cân văn hoá, văn hóa Lý hỗn dung dòng văn hóa dân gian với dòng văn hóa cung đình, yếu tố bình dân với yếu tố bác học, Phật – Đạo Nho Gam màu bật văn hóa thời kỳ ưu trội dòng văn hóa dân gian, đan xen vào sinh hoạt văn hóa cung đình, xu phát triển ngả dần sang văn hóa Đông Á Nho giáo Văn hóa Đại Việt thời Lý mang đậm tính dân gian Văn hóa Đại Việt thời Lý – Trần sức mạnh tinh thần, vừa xung lực vừa kháng thể công xây dựng bảo vệ đất nước Đồng thời tố chất cố kết cộng đồng người Việt, sở tìm cội nguồn lịch sử văn hóa chung, làm chín muồi ý thức quốc gia tinh thần dân tộc Việt 25 Tài Liệu Tham Khảo Một số website - https://www.wikipedia Org - vietnamtourism.com - http://baodulich.net.vn Trần Quốc Vượng, Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam • • 26 ... thống… 24 Kết luận Văn hóa Lý giai đoạn phát triển thịnh đạt văn hóa Đại Việt Văn hóa Lý chủ động khôi phục lại yếu tố văn hóa Việt cổ đồng thời cải biến tích hợp yếu tố văn hóa ngoại sinh, tạo... bật văn hóa thời kỳ ưu trội dòng văn hóa dân gian, đan xen vào sinh hoạt văn hóa cung đình, xu phát triển ngả dần sang văn hóa Đông Á Nho giáo Văn hóa Đại Việt thời Lý mang đậm tính dân gian Văn. .. tạo nên phong cách riêng cho Văn hóa Đại Việt thời Lý, thế, mang tính dân tộc sâu sắc Cũng dựa cân văn hoá, văn hóa Lý hỗn dung dòng văn hóa dân gian với dòng văn hóa cung đình, yếu tố bình dân
- Xem thêm -

Xem thêm: thảo luận cơ sở văn hóa việt nam mới, thảo luận cơ sở văn hóa việt nam mới, thảo luận cơ sở văn hóa việt nam mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay