Kiem thu phan mem+phan tich thiet ke he thong website bán laptop

57 255 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 11:07

Báo cáo đồ án website bán laptop trực tuyến và kiểm thử phần mềmBáo cáo đồ án website bán laptop trực tuyến và kiểm thử phần mềmBáo cáo đồ án website bán laptop trực tuyến và kiểm thử phần mềmBáo cáo đồ án website bán laptop trực tuyến và kiểm thử phần mềmBáo cáo đồ án website bán laptop trực tuyến và kiểm thử phần mềmBáo cáo đồ án website bán laptop trực tuyến và kiểm thử phần mềmBáo cáo đồ án website bán laptop trực tuyến và kiểm thử phần mềm Mục lục 1 Giới thiệu chung 1.1 Mục tiêu Tài liệu xây dựng nhằm mục đích tập hợp quy trình nghiệp vụ quản lý yêu cầu xây dựng website thương mại điện tử chuyên laptop Tài liệu yêu cầu chức phi chức năng, ràng buộc thiết kế cần lưu tâm trình xây dựng hệ thống Các yêu cầu trình bày tài liệu hoàn thiện sau trình tiếp xúc, thảo luận với khách thực tế nghiệp vụ Sản phẩm cuối cung cấp cho phía khách hàng đáp ứng đầy đủ yêu cầu Bất thay đổi, yêu cầu khác phía khách hàng (nếu có) bổ sung vào tài liệu phiên Tài liệu dùng làm đầu vào cho trình phân tích, thiết kế, lập trình, system Test việc xây dựng chương trình Tài liệu xây dựng dựa trên: Tài liệu chuẩn đặc tả yêu cầu người sử dụng 1.2 Đối tượng đọc tài liệu - Khách hàng (Người sử dụng) Khách hàng (người sử dụng) cần đọc tài liệu để chắn yêu cầu mô tả tài liệu đáp ứng nghiệp vụ hệ thống thực tiễn mà họ thực - Người quản lý dự án Nhà quản lý dự án sử dụng tài liệu để lên kế hoạch thực hiện, phân công công việc, ước tính chi phí dự án, nguồn lực thời gian kiểm tra tiến độ thực dự án - Người phân tích, team leader, lập trình viên Sử dụng tài liệu để phân tích đưa thuật toán, lược đồ cần thiết, nhận diện đối tượng, lớp, từ đưa mô hình thực hệ thống - Người kiểm thử phần mềm Căn vào tài liệu để kiểm tra lại việc thực yêu cầu nghiệp vụ phần mềm hệ thống Kiểm tra việc thực yêu cầu chức phi chức hệ thống - Người bảo trì hệ thống Tài liệu giúp cho kỹ sư bảo trì hiểu rõ chức năng, hoạt động hệ thống, từ nắm rõ thiết kế mã nguồn phần mềm Yêu cầu hệ thống 2.1 Tổng quan hệ thống 2.1.1 Giới thiệu hệ thống Hiện hệ thống công nghệ thông tin Việt Nam giai đoạn phát triển nhanh,chóng thu nhập cá nhân ngày tăng Điều đồng nghĩ với nhu cầu sử dụng máy tính cá nhân ngày tăng cao Chính điều mà xây dựng nên ý tưởng website thương mại điện tử chuyên Laptop Website nơi giới thiệu cung cấp tới người tiêu dung sản phẩm uy tín, chất lượng đảm bảo với giá thành phù hợp với hầu hết người tiêu dùng 2.1.2 Hệ thống Hiện mô hình bán hang chuyền thống cần mặt để kinh doanh, điều dẫn tới giá thành sản phẩm bị đội lên giá thuê mặt Không vậy, hình thức kinh doanh đòi hỏi khách hàng phải đến tận nơi để xem hàng dẫn tới dất tốn mặt thời gian chi phí lại Các website thương mại điện tử tương tự xuất nhiều đa số có những website quy mô nhỏ, hạn chế chủng loại mặt hàng, chất lượng không đảm bảo Còn hệ thông website lớn siêu thị tập chung mặt hàng Laptop nên nhiều hạn chế 2.1.3 Hệ thống đề xuất Với hệ thống website chúng tối tập chung mặt hang laptop linh-phụ kiện kèm, đảm bảo đem tới sản phẩm bật tới với khách hang Hệ thông bao gồm chức năng: • Hiển thị sản phẩm: Hiển thị thông tin sản phẩm thị trường • Phân loại sản phẩm: Sản phẩm đưa vào danh mục riêng theo thương hiệu sản phẩm Phân loại sản phẩm thuộc loại sản phẩm nào: Laptop – Linh kiện – Phụ kiện • Tìm kiếm: Khách hàng tìm kiếm sản phẩm theo tên, tìm kiếm sản phẩm theo nhiều tiêu chí phần tìm kiếm nâng cao • Đăng ký thành viên: Khách hàng phải đăng ký tài khoản để mua hàng website • Đăng nhập: Khách hàng có tài khoản đăng nhập website để thực giao dịch mua hàng • Đặt mua hàng: Những thành viên hệ thông phép đặt mua sản phẩm có hệ thông website • Đánh giá: Trong sản phẩm thành viên để lại đánh giá mính sản phẩm • Giỏ hàng: Nơi hiển thị câp cấp chức cập nhật thành viên mua hàng website • Quản lý sản phẩm: Quản trị viên quản lý sản phẩm hệ thống (Thêm-Sửa-Xóa sản phẩm) • Quản lý khách hàng: Quản trị viên xác nhập thông tin khách hàng thực việc giao hàng 2.1.4 Giới hạn hệ thống Hệ thống chưa thể cung cấp hình thức toán chực tuyến mặt hạn chế lên giao dịch toán giao hàng đến nơi Do số lượng Laptop nhỏ lên website giới thiệu cung cấp mặt hàng phổ biến 2.1.5 Yêu cầu phần cứng phần mềm  Yêu cầu tối thiểu Máy chủ Phần cứng Phần mềm  Máy khách * Ram 4GB * CPU Pentium 800/533 2.0MHZ * Connect Internet or LAN * Windows * MySQL * Apache Server 2008 * Ram 1GB * CPU core i3 1.90 GHZ * Connect Internet or LAN * Windown xp * IE 8.0 hoăc firefox 10.0 Chrome 20 Yêu cầu đề xuất Máy chủ Phần cứng * Ram 4GB * Intel Xeon E3 2.5GHz * Đường truyền cáp quang, ADSL or LAN * Windows Phần mềm Server 2008 Enterprise or Linux * MySQL * Apache Máy khách * Ram 1GB * CPU intel GHz * Connect LAN * Từ core i3 2.3 Internet or Windown trở lên * IE 10.0 Firefox 25.0 Chrome 26.0 2.2 Biểu đồ di chuyển giao diện 2.3 Các tác nhân ca sử dụng 2.3.1 Biểu đồ ca sử dụng Dang ky Xem san pham Tim kiem san pham khach vang lai Tim kiem chi tiet Dang nhap Thoat tai khoan Quan tri vien vien Doi mat khau Sua thong tin ca nhan Dat hang Xem lich su giao dich Them san pham Sua thong t in san pham Xoa san pham Xoa vien Quan ly nha cung cap Quan ly don hang 2.3.2 Mô tả tác nhân STT Tên tác nhân Khách vãng lai Thành viên Quản trị viên Mô tả Những người tới xem sản phẩm, so sánh với hệ thống khác Những người đăng ký tài khoản với hệ thống có ý định mua sản phẩm hệ thống Người có quyền cao hệ thông Có thể cập nhật sản phẩm truy xuất quản trị thành viên 2.3.3 Mô tả ca sử dụng ST T Ca sử dụng Tìm kiếm phẩm Tìm kiếm chi tiết Đăng nhập Thoát tài khoản Đổi mật Sửa thông tin cá nhân Đặt hàng Xem lịch sử giao dịch 10 Mô tả Đăng ký Xem sản phẩm Khách đăng ký làm thành viên Xem thông tin chi tiết sản phẩm cấu hình, giá thành… sản Khách hàng tìm kiếm sản phẩm theo tên mặt hàng Tìm kiếm thông tin sản phẩm theo nhiều tiêu chí Thành viên dùng tài khoản để đăng nhập Thành viên thoát khỏi đăng nhập Cho phép thay đổi mật Thành viên thay đổi thông tin cá nhân Cho phép thành viên thêm sản phẩm cần mua Cho phép thành viên xem hóa đơn mua hàng 11 12 Thêm sản phẩm Sửa thông tin sản phẩm Xóa sản phẩm Quản lý nhà cung cấp Xóa thành viên Quản lý đơn hàng 13 14 15 16 Giúp Admin thêm sản phẩm Giúp Admin thay đổi thông tin sản phẩm có CSDL Giúp Admin xoá sản phẩm Cho phép quản trị viên cập nhật nhà cung cấp sản phẩm Giúp Admin xóa Member khỏi CSDL Cho phép quản trị viên quản lý đơn đặt hàng Yêu cầu chức 3.1 Đặc tả UC 3.1.1 UC “Đăng ký”  Mô tả chung Tên UC Đăng ký Mô tả UC cho phép khách đăng ký làm thành viên Tác nhân Khách vãng lai Trigger Khi người dùng nhấn nút “Đăng ký” hình Tiền điều kiện Hậu điều kiện  Chuyển trang đăng nhập Biểu đồ hoạt động  Các quy tắc nghiệp vụ { Các luồng kiện chính, kiện rẽ nhánh UC Nên làm dạng bảng}  Giao diện đặc tả giao diện Tạo bảng với trường 1.STT Field Name Control Type: ( button, label, menu…) Data Type: ( text, number, date…) Default value: hiển thị hình, có mục có giá trị mặc định Mandatory: trường bắt buộc phải điền liệu Editable: sửa chữa liệu trường hay ko Max length: độ dài tối đa chuỗi nhập vào Range of value: vùng liệu nhập vào ( có, ko có để N/A) 10 Value: Có giá trị nào, thường hay dùng cho menu, drop down list box, combo box, radio button 11.Description: mô tả chung VD: 10 Đăng nhập i   h)  Khi khách hàng có tài khoản khách hàng nhập địa Email Mật để đăng nhập vào hệ thống để mua hàng Nếu khách hàng chưa có tài khoản khách hàng phải đăng kí tài khoản để làm thành viên mua hàng Lịch sử đặt hàng khách hang Lịch sử đặt hàng cho biết thông tin :Mã đơn hàng,Ngày đặt mua,tên khách hàng địa nơi nhận hàng 43 Quản trị viên a Trang đăng nhập    b Khi quản trị viên nhập đầy đủ thông tin gồm:Tên đăng nhập Password đăng nhập vào trang quản trị Nếu đăng nhập sai phải đăng nhập lại Nếu chưa có tài khoản nhập vào “Đăng kí” Trang admin 44   Khi quản trị viên đăng nhập vào trang quản trị nhìn thấy biểu đồ thống đơn đặt hàng ngày Trong trang quản trị admin có chức quản lý sản phẩm,quản lý danh sách nhà cung cấp Quản lý danh sách sản phẩm  Khi admin click vào menu “Quản lý sản phẩm” thí hình quản lý sản phẩm 45   Trong hình thống loại sản phẩm gồm:Tên sản phẩm,hình ảnh sản phẩm,số lượng có,đơn giá sản phẩm,trạng thái,cho biết thông tin sản phẩm(mới hay cũ,bán chạy hay không) Admin xem thông tin sản phẩm,Cập nhật(sửa sản phẩm),Xóa sản phẩm khỏi danh sách sản phẩm Thêm sản phẩm  Khi admin nhấn vào button “Thêm sản phẩm” thí hình hiển thị thông tin để thêm sản phẩm 46  Admin điền đủ thông tin sản phẩm vào hình,khi nhấn button “Insert” sản phẩm thêm vào sở liệu.Sửa thông tin sản phẩm   Khi admin click vào button cập nhật sản phẩm hình cập nhật sản phẩm Tại admin sửa thông tin sản phẩm sau click vào button “Update” thông tin sản phẩm cập nhật thành công vào sở liệu 47 Sản phẩm chưa có đơn đặt hàng c   Thống sản phẩm chưa có khách hàng mua,không có dơn đặt hàng Bao gồm thông tin:Tên sản phẩm,Hình ảnh,số lượng có,đơn giá sản phẩm,trạng thái… Sản phẩm có đơn hàng d  Thống sản phẩm có đơn đặt hàng(đã mua) bao gồm thông tin: -Tên sản phẩm 48 -Hình minh họa -Số lượng mua -đơn giá -Trạng thái… e Sản phẩm chưa có xem   Thống sản phẩm chưa có lượt xem Bao gồm thông tin: -Tên sản phẩm -Hình minh họa -Số lượng mua -đơn giá -Trạng thái… f Sản phẩm bán hết 49 Thống sản phẩm bán hết có kho g Quản lý nhà cung cấp   Quản lý nhà cung cấp ,đã cung cấp mặt hàng Bao gồm: -Tên nhà cung cấp -Logo nhà cung cấp -Địa nhà cung cấp -Điện thoại  Admin có quyền cập nhật nhật(sửa thông tin nhà cung cấp),Xóa nhà cung cấp khỏi hệ thống 50 h Quản lý dòng sản phẩm   Admin có chức quản lý dòng sản phẩm có CSDL,có chức thêm,sửa,xóa cập nhật dòng sản phẩm Trong hình quản lý dòng sản phẩm bao gồm cách trường chứa thông tin dòng sản phẩm có hệ thống: -Tên dòng sản phẩm -Tên nhà cung cấp -Mô tả ngắn gọn dòng sản phẩm đó… 51 i Nhà cung cấp chưa có sản phẩm   j Cho biết nhà cung cấp chưa có sản phẩm hệ thống hành Bao gồm thông tin: Tên nhà cung cấp,Logo(hình ảnh đại diện cảu nhà cung cấp),địa nhà cung cấp,số điện thoại liên hệ nhà cung cấp Nhà cung cấp có sản phẩm  Thống danh sách nhà cung cấp có sản phẩm hệ thống bán hàng 52  Bao gồng thông tin: Tên nhà cung cấp,Logo(hình ảnh đại diện cảu nhà cung cấp),địa nhà cung cấp,số điện thoại liên hệ nhà cung cấp n) Thống danh sách đơn đặt hàng   l) Thống danh sách đơn hàng mua Cung cấp thông tin chi tiết khách hàng như:Họ tên khách hàng,số điện thoại liên hệ, địa khách hàng,tổng cộng số tiền mà khách hàng mua sản phẩm,ngày đặt hàng,trạng thái đơn hàng cập nhật hay chưa Xem thông tin chi tiết đơn hàng 53  Quản trị viên xem thông tin chi tiết đơn đặt hàng khách hàng đặt bao gồm thông tin: -Thông tin chi tiết đơn hàng gồm: tên sản phẩm,số lượng ,đơn giá tổng tiền đơn hàng -Thông tin chi tiết khách hàng mua sản phẩm gồm:Họ tên,số điện thoại,Email,địa nơi nhận hàng,ngày đặt hàng,tình trạng dơn hàng đượ xử lý hay chưa 54 o) Thống đơn đặt hàng ngày  p) Thống đơn hàng chưa xử lý   q) Thống đơn đặt hàng khách hàng đặt mua trang ngày.Bao gồm thông tin khách hàng đặt hàng ngày hôm (Họ tên khách hàng,số điện thoại,địa chỉ, tổng tiền mua,ngày đặt hàng trạng thái xử lý chưa.) Thống danh sách đơn hàng chờ xử lý Trong thống khách hàng đặt hàng thông tin ngắn gọn đơn đặt hàng đó(Họ tên khách hàng,số điện thoại,địa chỉ, tổng tiền mua,ngày đặt hàng trạng thái xử lý chưa.) Thống đơn hàng hoàn thành 55  r) Thống đơn đặt hàng chấp nhận(hoàn thành) chuyển giao đến cho khách hàng đặt hàng Thống danh sách thành viên  Màn hình thống danh sách thành viên đăng kí tài khoản vào hệ thống để toán đặt hàng.Bao gồm thông tin ngắn gọn thành viên đó(Họ tên thành viên,số điện thoại,địa chỉ, Email) 56 s) Thông tin phản hồi  Màn hình thông tin phản hồi cho phép khách hàng phản hồi ý kiến hệ thống website,bày tỏ quan điểm chức hệ thống chất lượng sản phẩm có hệ thống… 57
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem thu phan mem+phan tich thiet ke he thong website bán laptop, Kiem thu phan mem+phan tich thiet ke he thong website bán laptop, Kiem thu phan mem+phan tich thiet ke he thong website bán laptop, 3 Các tác nhân và ca sử dụng, 1 Hiệu năng của hệ thống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay