Cách dùng số trong tiếng anh

9 189 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 10:35

Cách dùng số trong tiếng anh, số đếm (số lượng, tuổi, điện thoại, năm sinh), số thứ tự (xếp hạng, số tầng nhà, sinh nhật), phần trăm, tỷ số, phân số, số thập phân, phép toán (cộng, trừ, nhân, chia), ngày tháng, số 0 5/8/2015 Cách dùng số tiếng Anh | Học Tiếng Anh NGỮ PHÁP TỪ VỰNG PHÁT ÂM GIAO TIẾP DOWNLOAD SITEMAP May 20, 2013 Cách dùng số tiếng Anh Biết cách dùng số tiếng Anh không giúp bạn viết Sponsored links mà xướng âm nói Với số đếm số thứ tự Quảng cáo Google công việc có vẽ đơn giản, bạn cần nhớ từ cần đọc Tuy ► Tu hoc tieng anh nhiên với dạng phân số thập phân cách đọc sao? Bài viết Học Tiếng Anh giúp bạn tìm hiểu cách dùng chúng Có hai dạng số tiếng Anh: Số đếm (cardinal numbers) - (one), (two) Sử dụng cho mục đích đếm số lượng ► Tiếng anh 123 ► De thi tieng anh Quảng cáo Google ► De thi tieng anhTieng anh co ban ► Tieng anh lop Số thứ tự (ordinal numbers) - 1st (first), 2nd (second) Sử dụng để xếp hạng, Số đếm Số đếm thường dùng khi: Đếm số lượng: Ví dụ: I have two sisters Tôi có hai chị em CHUYÊN MỤC Kiến thức chung: Tiếng Anh cho người học There are thirty-one days in May Có ba mươi mốt ngày tháng năm Cho biết tuổi: Tiếng Anh Ngữ pháp ếng Anh Phát âm ếng Anh Nghe ếng Anh Ví dụ: Từ vựng ếng Anh Tiếng Anh chuyên: I am twenty-three years old Tôi 23 tuổi My sister is twenty-one years old Em gái 21 tuổi Tiếng Anh giao ếp Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh du lịch Tham khảo: Effortless English Cho biết số điện thoại: Hello! Tiếng Anh Bài hát ếng Anh Ví dụ: http://www.hoc-tieng-anh.com/2013/05/cach-dung-so-trong-tieng-anh.html Danh ngôn ếng Anh 1/9 5/8/2015 Cách dùng số tiếng Anh | Học Tiếng Anh My phone number is two-six-three, three-eight-four-seven (263-3847) Truyện ngắn ếng Anh Số điện thoại 263-3847 Truyện cười ếng Anh Cho biết năm sinh: Ví dụ: She was born in nineteen eighty-nine Nội dung bổ ich Tiếng Anh cho trẻ em Tiếng Anh phổ thông Luyện thi IELTS Phần mềm ếng Anh Ứng dụng điện thoại Phương pháp học Tin tức kiện Download tài liệu Cô sinh năm 1989 America was discovered in fourteen ninety-two Châu Mỹ phát năm 1492 Lưu ý: Chúng ta chia năm cặp, ví dụ năm 1975 đọc nineteen seventy-five Quy XEM NHIỀU 99 ếng Anh giao ếp Bảng chữ ếng Anh tắc áp dụng năm 1999 Từ năm 2000 phải nói two thousand (2000), two thousand and one (2001), Tiếng Anh cho người học vỡ lòng: 12 học có hướng dẫn ếng Việt * Danh sách: - one - two - three - four - five - six 200 truyện ngắn ếng Anh cho người học Bảng động từ ếng Anh bất quy tắc đầy đủ Stt cmt Facebook ? Tiếng Anh giao ếp VTV2 - Bài 11, 12, 13, 14, 15 20 học ếng Anh thương mại - seven - eight 80 học ếng Anh qua video English For - nine You 10 - ten Grammar 2.9: Phần mềm học ngữ pháp 11 - eleven ếng Anh miễn phí 12 - twelve 13 - thirteen ĐỀ XUẤT TỪ FACEBOOK 14 - fourteen 15 - fifteen 16 - sixteen 17 - seventeen 18 - eighteen 19 - nineteen 20 - twenty 21 - twenty-one 22 - twenty-two 23 - twenty-three 30 - thirty 40 - forty 50 - fifty 60 - sixty 70 - seventy 80 - eighty 90 - ninety http://www.hoc-tieng-anh.com/2013/05/cach-dung-so-trong-tieng-anh.html VIDEO TIẾNG ANH 2/9 5/8/2015 Cách dùng số tiếng Anh | Học Tiếng Anh 100 - one hundred 101 - one hundred and one Học ếng Anh qua phim ảnh: You've go a be kidding me - 10/8/2014 200 - two hundred 300 - three hundred Học ếng Anh qua phim ảnh: Baker's 1000 - one thousand Dozen - 10/7/2014 1,000,000 - one million 10,000,000 - ten million Lưu ý: Học ếng Anh qua phim ảnh: Show Up - 10/6/2014 Thay nói One Hundred, bạn nói A hundred Ví dụ số 123 đọc Học ếng Anh qua phim ảnh: Save one hundred and twenty-three a hundred and twenty-three Face - 10/5/2014 Quy tắc tương tự áp dụng cho nghìn (a thousand) triệu (a million) Nhưng không nói two thousand a hundred and fifty (2,150) mà phải nói Học ếng Anh qua phim ảnh: Hit the nail on the two thousand one hundred and fifty head - 10/4/2014 Bạn cần sử dụng dấu gạch ngang (hyphen -) viết số từ 21 đến 99 Đối với số lớn, người Mỹ thường sử dụng dấy phẩy (comma ,) để chia nhóm ba số Ví dụ: 2000000 (2 million) thường viết 2,000,000 GOOGLE+ FOLLOWERS Số thứ tự Số thứ tự hình thành từ số đếm cách thêm TH vào cuối số đếm Ngoài trừ ba số thứ tự (first, second, third) Những cách dùng chủ yếu số thứ tự: Xếp hạng: Ví dụ: Manchester City came first in the football league last year Manchester City giải đấu bóng đá năm Cho biết tầng tòa nhà: Ví dụ: His office is on the tenth floor Văn phòng nằm tầng 10 Cho biết sinh nhật: Ví dụ: She had a huge party for her eighteenth birthday Cô có buổi tiệc linh đình cho ngày sinh nhật thứ 18 http://www.hoc-tieng-anh.com/2013/05/cach-dung-so-trong-tieng-anh.html 3/9 5/8/2015 Cách dùng số tiếng Anh | Học Tiếng Anh * Danh sách: 1st - first 2nd - second 3rd - third 4th - fourth 5th - fifth 6th - sixth 7th - seventh 8th - eighth 9th - ninth 10th - tenth 11th - eleventh 12th - twelfth 13th - thirteenth 14th - fourteenth 15th - fifteenth 16th - sixteenth 17th - seventeenth 18th - eighteenth 19th - nineteenth 20th - twentieth 21st - twenty-first 22nd - twenty-second 23rd - twenty-third 30th - thirtieth 40th - fortieth 50th - fiftieth 60th - sixtieth 70th - seventieth 80th - eightieth 90th - ninetieth 100th - hundredth 101th - hundred and first 200th - two hundredth 300th - three hundredth 1,000th - thousandth 1,000,000th - ten millionth Phần trăm % = PERCENT E.g 58% = fifty-eight percent Tỷ số http://www.hoc-tieng-anh.com/2013/05/cach-dung-so-trong-tieng-anh.html 4/9 5/8/2015 Cách dùng số tiếng Anh | Học Tiếng Anh 2:1 = two to one Phân số Chúng ta thường sử dụng số thứ tự để nói phân số (fractions): 1/2 - a half 1/3 - a third 2/3 - two thirds 1/4 - a quarter (a fourth) 3/4 - three quarters (three fourths) 1/5 - a fifth 2/5 - two fifths 1/6 - a sixth 5/6 - five sixths 1/7 - a seventh 1/8 - an eighth 1/10 - a tenth 7/10 - seven tenths 1/20 - a twentieth 47/100 - forty-seven hundredths 1/100 - a hundredth 1/1,000 - a thousandth Lưu ý: Phân số viết dạng hỗn số (mixed numbers), phải sử dụng AND để nối hai phần với Ví dụ: 1¾ = one and three quarters one and three fourths Bạn nhớ hỗn số không? Ta có 1¾ = (1*4 + 3)/4 = 7/4 Số thập phân Sử dụng POINT để phân biệt phần sau dấu thập phân số thập phân (decimals) Ví dụ: 3.2 = three point two Số thập phân có nhiều chữ số sau dấu thập phân, đọc số Ví dụ: 3,456.789 = three thousand, four hundred and fifty-six point seven eight nine Quy tắc ngoại lệ nói dollars cents (hoặc pound pence) Ví dụ: $32.97 = thirty-two dollars, ninety-seven (cents) Phép toán + (plus) - (minus / take away) * (multiplied by / times) / (divided by) Ví dụ cách đọc phép toán: + = (one plus three equals four) - = (four minus one equals three / four take away one equals three) * = (three multiplied by two equals six / three times two equals six) http://www.hoc-tieng-anh.com/2013/05/cach-dung-so-trong-tieng-anh.html 5/9 5/8/2015 Cách dùng số tiếng Anh | Học Tiếng Anh / = (eight divided by four equals two) Ngày tháng Để đọc ngày tháng tiếng Anh người ta dùng số thứ tự Hoặc nói tháng trước ngày sau ngược lại Giả sử bạn sinh nhật ngày 01/01 đọc the first of January / January the first Số Số không phát âm theo nhiều cách khác tùy vào tình Đọc "zero" đứng 2-0 (bóng đá) = Two nil 30 – (tennis) = Thirty love 604 7721 (số điện thoại) = six oh four… 0.4 (số thập phân) = nought point four / zero point four 0C (nhiệt độ) = zero degrees Nếu bạn thấy viết có ích, chia sẻ cho bạn bè tham khảo TAGS NGỮ PHÁP TIẾNG ANH TỪ VỰNG TIẾNG ANH Tweet Nếu bạn thấy hay bổ ích +1 Chia sẻ cho bạn bè Thích Chia sẻ cho bạn bè Sponsored links TIếng Anh Giao Tiếp Let Talk With Native Teacher Đỗ Dung Class (Since 2009) Recommended For You Bảng động từ ếng Động từ ếng Anh 20 điểm cần biết cho http://www.hoc-tieng-anh.com/2013/05/cach-dung-so-trong-tieng-anh.html Bài 37 Vui học ếng 6/9 5/8/2015 Cách dùng số tiếng Anh | Học Tiếng Anh Anh bất quy tắc đầy bất quy tắc người chưa biết đủ ếng Anh Anh với Misterduncan Bài 36 Vui học ếng Purdue OWL: Nguồn So sánh cách dùng Học ngữ pháp ếng Anh với tài liệu luyện viết ếng Anh với cô Jennifer Misterduncan ếng Anh Comments Anh Disqus Fb Comments comments: Anonymous 5/21/13, 8:30 AM Ví dụ: 1¾ = one and two thirds My phone number is two-six-three, three-eight-four-seven (481-2240) Số điện thoại 481-2240 ??? Reply Replies Nhan Dao 5/21/13, 11:07 AM Cám ơn bạn phát lỗi viết dài, điều cho thấy bạn đọc kỹ viết 1.a Reply Dinh Van Anh 5/21/13, 10:25 AM Known English but sometime the basics are essential Thanks for share ! Reply Replies Nhan Dao 5/23/13, 1:05 AM You're welcome! Hoping you enjoy it:) 2.a Reply Nguyễn Văn Bon 5/21/13, 7:39 PM Thanks Reply Replies Nhan Dao 5/22/13, 9:46 PM You're welcome! 3.a Reply http://www.hoc-tieng-anh.com/2013/05/cach-dung-so-trong-tieng-anh.html 7/9 5/8/2015 Cách dùng số tiếng Anh | Học Tiếng Anh Hung Nguyen Minh 6/14/13, 11:53 PM Co day phat am truc tuyen kg anh? E dang can hoc noi tieng Anh chuan! Reply Replies Nhan Dao 6/21/13, 7:55 AM Bạn vào Luyện phát âm ếng Anh chuẩn để xem học cách luyện phát âm nhé! 4.a Reply Đông Nguyễn Tất 8/5/14, 1:51 PM how to pronounce english the negative number ??? could you mide show me,please ! Thank you Reply Enter your comment Comment as: Publish Google Account Preview Chúng hoan nghênh tất thảo luận, thắc mắc, chia sẻ góp ý phù hợp với nội dung viết đồng thời giữ quyền từ chối quảng cáo link Nếu chưa có tài khoản dịch vụ liệt kê trên, xin chọn đăng với tư cách Ẩn danh (Anonymous) Xem thêm hướng dẫn gửi nhận xét  Newer Post  Home  CÓ GÌ HAY? TOP TUẦN NÀY BÌNH LUẬN MỚI MÂY THẺ website luyện nghe ếng Anh 99 ếng Anh giao ếp vi minh khong mo duoc file Bài hát ếng Anh Danh ngôn ếng hay Bảng động từ ếng Anh bất quy tắc sau giai nen quy tắc học ếng Anh hiệu từ đầy đủ va - 5/3/2015 - Anonymous Effortless English 200 truyện ngắn ếng Anh cho very good - 4/25/2015 - dung 20 điểm cần biết cho người chưa người học pham tien biết ếng Anh Stt cmt Facebook ? Tuyệt vời thế.!! Day kem ếng anh 26 học ếng Anh thương mại 80 học ếng Anh qua video TPHCM không 200 truyện ngắn ếng Anh cho English For You b - 4/11/2015 - gia sư http://www.hoc-tieng-anh.com/2013/05/cach-dung-so-trong-tieng-anh.html Older Post  Anh Download tài liệu Dịch Anh - Việt Khám phá Luyện thi IELTS Luyện vi ết Nghe ếng Anh Ngữ pháp ếng Anh Nổi bật Phát âm ếng Anh Phương pháp học Phần mềm ếng Anh Tin tức kiện Tiếng Anh cho người học Tiếng Anh cho trẻ em Tiếng Anh Tiếng Anh du 8/9 5/8/2015 Cách dùng số tiếng Anh | Học Tiếng Anh Tiếng Anh giao ếp người học 70 từ đẹp ếng Anh la trái tim -> có nghĩa lịch 115 học ếng Anh giao ếp Cách dùng số ếng Anh tình yêu, Tiếng Anh phổ thông Tiếng Anh điện thoại di động Top 10 nhật báo ếng Anh trái - 4/3/2015 - Anonymous thương mại Truyện ngắn 10 podcasts luyện nghe ếng Anh Tiếng Anh cho người bắt đầu với cô Cậu lạc bộn bạn ơi, hay Jennifer có mặt Tiếng Anh cho người bắt đầu với cô - 4/2/2015 - Anonymous ếng Anh Từ vựng ếng Anh Từ điển ếng Anh Web hay Ứng dụng điện thoại Jennifer @ 2007 - 2014 Học Tiếng Anh All rights reserved The content is strictly copyrighted to us and may not be reproduced without permission http://www.hoc-tieng-anh.com/2013/05/cach-dung-so-trong-tieng-anh.html Giới thiệu | Thỏa thuận | Quảng cáo | Liên hệ           Find us on social networks:  9/9 ... Phương pháp học Phần mềm ếng Anh Tin tức kiện Tiếng Anh cho người học Tiếng Anh cho trẻ em Tiếng Anh Tiếng Anh du 8/9 5/8/2015 Cách dùng số tiếng Anh | Học Tiếng Anh Tiếng Anh giao ếp người học 70... http://www.hoc-tieng -anh. com/2013/05/cach-dung-so -trong- tieng -anh. html VIDEO TIẾNG ANH 2/9 5/8/2015 Cách dùng số tiếng Anh | Học Tiếng Anh 100 - one hundred 101 - one hundred and one Học ếng Anh qua phim... http://www.hoc-tieng -anh. com/2013/05/cach-dung-so -trong- tieng -anh. html 5/9 5/8/2015 Cách dùng số tiếng Anh | Học Tiếng Anh / = (eight divided by four equals two) Ngày tháng Để đọc ngày tháng tiếng Anh người ta dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách dùng số trong tiếng anh, Cách dùng số trong tiếng anh, Cách dùng số trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay