Bộ 12 đề thi môn Sinh học lớp 8 năm 2015 2016

33 267 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 10:13

BỘ 12 ĐỀ THI MÔN SINH HỌC LỚP ĐỀ SỐ Câu1: (1,5 điểm) Phản xạ gì? Cho ví dụ Nêu yếu tố cung phản xạ Câu 2: (3 điểm) Trồng nhiều xanh có ích lợi việc làm bầu không khí quanh ta? Câu 3: (2,5 điểm) Trình bày cấu tạo chức xương dài? Câu 4: (1 điểm) Nguyên nhân làm hoạt động tiêu hóa hấp thụ hiệu quả? Câu 5: (2 điểm) a) Miễn dịch gì? b) Phân biệt miễn dịch tự nhiên miễn dịch nhân tạo? Đáp án Câu 1: Phản xạ phản ứng thể trả lời kích thích môi trường thông qua hệ thần kinh (0,5đ)  Ví dụ: Thức ăn chạm vào lưỡi tiết nước bọt (0,5đ)  Một cung phản xạ gồm yếu tố: Cơ quan thụ cảm, noron hướng tâm, noron trung gian, noron li tâm, quan phản ứng (0,5đ)  Câu 2: Trồng nhiều xanh có lợi ích: Điều hòa thành phần không khí (chủ yếu lượng CO2 O2) theo hướng có lợi cho hô hấp (1,0đ)  Lá cản bụi góp phần bảo vệ hệ hô hấp người (1,0đ)  Điều hòa khí hậu (0,5đ)  Làm giảm ô nhiễm môi trường (0,5đ)  Câu 3: Xương dài gồm: Đầu xương:  Sụn bọc đầu xương: Giảm ma sát (0,5đ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Mô xương xốp gồm nang xương: Phân tán lực + tạo ô chứa tủy đỏ (0,5đ)  Thân xương: Màng xương: Giúp xương to bề ngang (0,5đ) Mô xương cứng: Chịu lực (0,5đ) Khoang xương: Chứa tủy đỏ trẻ em tủy vàng người lớn (0,5đ)    Câu 4: Nguyên nhân hấp thụ tiêu hóa kém: (1,0đ) Ăn uống vội vàng, nhai không kĩ; không ăn giờ, bữa; thức ăn không hợp vị hay phần ăn không hợp lý  Tinh thần lúc ăn không vui vẻ, thoải mái mà căng thẳng  Sau ăn không nghỉ ngơi mà phải làm việc  Câu 5: a) Miễn dịch khả thể không mắc bệnh (0,5đ) b) Miễn dịch tự nhiên tượng thể không mắc số bệnh không mắc lại bệnh nhiễm (0,5đ) Miễn dịch nhân tạo người tiêm vacxin phòng bệnh không mắc bệnh (0,5đ) ĐỀ SỐ A TRẮC NGHIỆM Câu (3đ): Hãy trả lời câu hỏi cách khoanh tròn chữ đầu câu mà em cho nhất: 1/ Trong dịch vị có enzim? a Amylaza b Trepsin c Pepsin d Cả loại 2/ Loại tuyến tiêu hóa sau tiết ruột non: a Tuyến gan b Tuyến vị c Tuyến tụy d Tuyến ruột 3/ Trong tuyến nước bọt có enzim? a Amylaza b.Trepsin c Pepsin d Lipaza VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 4/ Loại tuyến hóa sau tiết dày: a Tuyến gan b Tuyến vị c Tuyến tụy d Tuyến ruột /Đặc điểm hồng cầu: a Màu hồng b Không nhân c Lõm mặt d Có khả phân chia 6/ Người có nhóm máu AB cho máu nhóm sau đây: a Máu A đ Cả nhóm b Máu AB c Máu B d Máu O 7/ Khi tâm thất trái co, nơi máu bơm tới: a Động mạch phổi b Vòng tuần hoàn nhỏ c Vòng tuần hoàn lớn d Tâm nhĩ trái 8/ Thành phần máu gồm: a Hồng cầu tiểu cầu b Bạch cầu hồng cầu c Huyết tương tế bào máu d Hồng cầu, bạch cầu tiểu cầu 9/ Mỗi chu kì co dãn tim gồm: a 0,3 giây b 0,8 giây c 0,1 giây d 0,4 giây 10/ Người có nhóm máu nhận máu nhóm sau đây: a Máu A đ Cả nhóm b Máu AB c Máu B d Máu O 11/ Chức sau dày: a Chứa thức ăn b Co bóp, nghiền nát, đảo trộn thức ăn c Tiêu hóa tất chất thức ăn d Tiết dịch tiêu hóa thức ăn prôtêin 12/ Hoạt động không xảy dày? a Biến đổi lí học b Biến đổi hóa học VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí c Tiết dịch tiêu hóa d Hấp thụ chất dinh dưỡng Câu (1đ): Nối cột B với cột A: A Thành phần máu B Chức C lời Huyết tương a Làm máu đông, bịt kín vết thương 1+ Hồng cầu b Bảo vệ thể 2+ Bạch cầu c Vận chuyển chất dinh dưỡng, chất cần thiết khác chất thải 3+ Tiểu cầu d Vận chuyển O2 CO2 4+ Câu (1đ): Em tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống câu sau đây: Ruột non dài, phần ống tiêu hóa, tổng bên ruột non đạt tới khoảng 500 m2 Ở ruột non có đầy đủ loại để tiêu hóa hoàn toàn thức ăn thành chất dinh dưỡng hấp thụ vào mao mạch máu mao mạch để nuôi thể B TỰ LUẬN Câu (1,5đ) Quá trình hô hấp gồm giai đoạn nào? Câu (1,5đ) a/ Vì huyết áp tĩnh mạch nhỏ mà máu vận chuyển qua tĩnh mạch? b/ Hai người có số huyết áp 80/120mmHg 150/180 mmHg Em hiểu điều nào? Câu (2đ): Với phần ăn đầy đủ chất, sau tiêu hóa dày, chất thức ăn cần tiêu hóa tiếp? Vì sao? Đáp án A TRẮC NGHIỆM Câu (3đ) ý 0,25đ: 1-c, 2-d, 3-a, 4-b, 5-d, 6-b, 7-c, 8-c, 9-b, 10-d, 11-c, 12-d VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí trả Câu (1đ): ý ghép 0,25đ: -1c, 2-d, 3-b, 4-a Câu (1đ) Mỗi chỗ trống 0,25đ: Dài nhất, diện tích, en zim, bạch huyết B TỰ LUẬN Câu (1,5đ) Các giai đoạn trình hô hấp: Sự thở (sự thông khí phổi): lấy ôxi thải khí cacbônic Thông qua hoạt động hít vào thở nhịp nhàng giúp cho phổi thông khí (0,5đ)  Sự trao đổi khí phổi: gồm khuếch tán ôxi từ không khí phế nang vào máu cacbonic từ máu vào không khí phế nang (0,5đ)  Sự trao đổi khí tế bào: gồm khuếch tán ôxi từ máu vào tế bào cacbonic từ tế bào vào máu (0,5đ)  Câu (1,5đ): a/ Ở tĩnh mạch, huyết áp tim nhỏ, vận chuyển máu qua tĩnh mạch hổ trợ chủ yếu nhờ sức đẩy: co bóp bắp bao quanh thành mạch, sức hút lồng ngực hít vào, sức hút tâm nhĩ dãn ra, van chiều (1đ) b/ Chỉ số 80/120mmHg: huyết áp bình thường (80: huyết áp tối thiểu, 120: huyết áp tối đa) (0,25đ) Chỉ số 150/180 mm Hg: huyết áp cao bệnh (0,25đ) Câu (2đ) *Với phần ăn đầy đủ chất, sau tiêu hóa dày chất như: Gluxxit, li pit, prôtêin cần tiêu hóa tiếp (0,5đ) Vì: Ở khoang miệng dày chủ yếu biến đổi lí học  Ở khoang miệng tiêu hóa phần thức ăn tinh bột chín thành đường mantôzơ nhờ en zim amylaza có tuyến nước bọt (0,75đ)  Ở dày: Loại thức ăn prôtêin phân cắt phần thành chuỗi ngắn 3-10 axit amin nhờ enzim pépsin có dịch vị Còn loại thức ăn khác không tiêu hóa Vì sau tiêu hóa dày chất như: Gluxxit, li pit, prôtêin cần tiêu hóa tiếp ruột non (0,75đ)  ĐỀ SỐ I/ Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm) Hãy chọn phương án câu sau: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 1: Xương có tính đàn hồi rắn vì: A Xương có cấu trúc hình ống B Trong xương có tủy xương C Xương có chất hữu muối khoáng D Xương có mô xương cứng, mô xương xốp Câu 2: Xương dài nhờ phân chia tế bào ở: A Thân xương B Màng xương C Mô xương xốp D Sụn tăng trưởng Câu 3: Trong thể người, quan ngăn cách khoang ngực với khoang bụng là: A Phổi B Cơ hoành C Các liên xường D Gan Câu 4: Cấu tạo tế bào gồm: A Màng sinh chất, Ribôxôm, ti thể B Màng sinh chất, chất tế bào, nhân C Màng sinh chất, chất tế bào, gôngi D Màng sinh chất, ti thể, nhân Câu 5: Thành phần máu làm nhiệm vụ vận chuyển chất dinh dưỡng? A Hồng cầu B Bạch cầu C Tiểu cầu D Huyết tương Câu 6: Nơron thần kinh có chức sau đây: A Bảo vệ, hấp thụ chất B Cảm ứng dẫn truyền xung thần kinh C Nâng đỡ, liên kết quan D Co dãn, tạo nên vận động thể VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 7: Sản phẩm tiêu hóa cuối lipit là: A Axit amin B Muối khoáng C Peptit D Axit béo glyxerin Câu 8: Dịch ruột tiết khi: A Thức ăn chạm lên niêm mạc ruột B Thức ăn chạm vào lưỡi C Thức ăn xuống tá tràng D Thức ăn chạm vào niêm mạc dày II/ Phần tự luận: (6,0 điểm) Câu 9: Trình bày biến đổi thức ăn khoang miệng? Giải thích nhai cơm lâu miệng thấy có có cảm giác ngọt? (1,5 điểm) Câu 10: Nêu hoạt động chủ yếu bạch cầu để bảo vệ thể? (1,5 điểm) Câu 11: Nêu quan hệ hô hấp người chức chúng? Biện pháp bảo vệ hệ hô hấp khỏi tác nhân gây hại (2,0 điểm) Câu 12: Chứng minh rằng: Bộ xương người có cấu tạo thích nghi với tư đứng thẳng (1,0 điểm) Đáp án I/ Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm) Câu Đáp án C D B B D B D A II/ Phần tự luận: (6,0 điểm) Câu 9: Sự biến đổi thức ăn khoang miệng: Biến đổi lí học: gồm họat động: tiết nước bọt, nhai, đảo trộn thức ăn, tạo viên thức ăn có tác dụng làm ướt, mềm, nhuyễn thức ăn tạo viên thức ăn để dễ nuốt (0,5đ)  VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Biến đổi hóa học: nước bọt có enzim amilaza biến đổi phần tinh bột (chín) thành đường mantôzơ (0,5đ)  Khi nhai cơm lâu miệng thấy có có cảm giác vì: Tinh bột cơm chịu tác dụng enzim amilaza nước bọt biến đổi phần thành đường mantôzơ tác động lên gai vị giác lưỡi cho ta cảm giác (0,5đ) Câu 10: Hoạt động bảo vệ thể bạch cầu Sự thực bào: Tế bào trung tính tế bào mônô hình thành chân giả để bắt, nuốt vi khuẩn vào tế bào, tiêu hoá chúng (0,5đ)  Vô hiệu hoá kháng nguyên: Tế bào Limpho B tiết kháng thể, gây kết dính kháng nguyên vi khuẩn, virus, để vô hiệu hoá chúng (0,5đ)  Phá huỷ tế bào nhiễm: Tế bào Limpho T nhận diện, tiếp xúc với tế bào bị nhiễm vi khuẩn, virus, tiết protein đặc hiệu làm tan màng tế bào nhiễm (0,5đ)  Câu 11: Hệ hô hấp gồm phần: Đường dẫn khí gồm quan: Mũi, họng, quản, khí quản, phế quản Có chức năng: Dẫn khí vào ra, làm ẩm, làm ấm không khí vào tham gia bảo vệ phổi (0,5đ)  Hai phổi: Là nơi trao đổi khí thể môi trường (0,5đ)   Biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh tác nhân gây hại:     Xây dựng môi trường sạch, không khạc nhổ bừa bãi, không xả rác (0,25đ) Không hút thuốc (0,25đ) Đeo trang làm việc nơi nhiều bụi (0,25đ) Trồng nhiều xanh (0,25đ) Câu 12:     Cột sống cong chổ (0,25đ) Xương đùi to khỏe để nâng đở thể (0,25đ) Xương bàn chân hình vòm (0,25đ) Gót phát triển phía sau (0,25đ) ĐỀ SỐ I TRẮC NGHIỆM (2đ) Đọc kỹ câu hỏi khoanh tròn vào đáp án chữ đầu câu A, B, C, D trả lời em cho (VD: 1A, 2B ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 1: Thân to bề ngang nhờ: A tế bào màng xương dày lên B tế bào màng xương to C tế bào màng xương phân chia tạo tế bào D tế bào lớp sụn tăng trưởng phân chia tạo tế bào Câu 2: Xương dài nhờ: A tế bào lớp sụn tăng trưởng dày lên B tế bào lớp sụn tăng trưởng to C tế bào màng xương phân chia tạo tế bào D tế bào lớp sụn tăng trưởng phân chia tạo tế bào Câu 3: Các chất chất sau không biến đổi mặt hóa học qua trình tiêu hóa? A Prôtêin B Gluxit C Vitamin D Lipit Câu 4: Các chất chất sau biến đổi mặt hóa học qua trình tiêu hóa? A Vitamin B Lipit C Muối khoáng D Nước Câu 5: Hãy ghép ý cột B với cột A cho phù hợp với chức phận tế bào, ghi vào cột trả lời VD: 1→ A, Các phận Chức Trả lời Màng sinh chất A) Điều khiển hoạt động sống tế bào 1→ Chất tế bào B) Giúp tế bào thực trao đổi chất 2→ Nhân C) Thực hoạt động sống 3→ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí tế bào Riboxom D) Tổng hợp vận chuyển chất 4→ E) Nơi tổng hợp protein II TỰ LUẬN: (8 điểm) Câu 1: (1 điểm) Tại nói tế bào đơn vị cấu tạo thể? Câu 2: (1 điểm) Chúng ta cần làm để hệ cơ, xương phát triển cân đối? Câu 3: (2.5 điểm) a) Trình bày chu kì hoạt động tim? b) Hãy giải thích tim hoạt động suốt đời không mệt mỏi? Câu 4: (1 điểm) Hô hấp có vai trò thể? Câu 5: (2.5 điểm) a) Các chất thức ăn phân thành nhóm nào? b) Tại nhai cơm lâu miệng thấy có cảm giác ngọt? c) So sánh tiêu hóa thức ăn khoang miệng dày? Đáp án I TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Mỗi đáp án 0,25 điểm Câu Đáp án C D C B 1: B; 2: C; 3: A; 4: E II TỰ LUẬN: (8 điểm) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí *Phân biệt trao đổi chất cấp độ thể trao đổi chất cấp độ tế bào Trao đổi chất cấp độ thể trao đổi vật chất hệ tiêu hóa, hô hấp,bài tiết với môi trường Cơ thể lấy thức ăn, nước, muối khoáng ôxi, từ môi trường, thải khí cacbonic chất thải (1,0đ)  Trao đổi chất cấp độ tế bào trao đổi vật chất tế bào môi trường Máu cung cấp cho tế bào chất dinh dưỡng oxi, tế bào thải vào máu khí cacbonic sản phẩm tiết (1,0đ)  *Nêu mối quan hệ trao đổi chất hai cấp độ Trao đổi chất thể cung cấp chất dinh dưỡng oxi cho tế bào nhận từ tế bào sản phẩm tiết, khí cacbonic để thải môi trường Trao đổi chất tế bào giải phóng lượng cung cấp cho quan thể thực hoạt động trao đổi chất Như vậy, hoạt động trao đổi chất hai cấp độ gắn mật thiết với tách rời (1,0đ) ĐỀ SỐ Câu (2.0 điểm): Chứng minh tế bào đơn vị cấu trúc thể người? Câu (2.75 điểm): Em vẽ sơ đồ truyền máu, nêu nguyên tắc đảm bảo an toàn truyền máu cho bệnh nhân? Anh Nam anh Ba tiếp máu cho bệnh nhân Sau xét nghiệm thấy huyết tương bệnh nhân làm ngưng kết hồng cầu anh Ba mà không làm ngưng kết hồng cầu anh Nam Bệnh nhân có nhóm máu gì? Giải thích? (Biết anh Nam có nhóm máu A, anh Ba có nhóm máu B) Câu (3.0 điểm): Giải thích đặc điểm cấu tạo tim phù hợp với chức mà đảm nhiệm? Câu (2.5 điểm): Quá trình trao đổi khí phổi tế bào diễn nào? Tại dân tộc vùng núi cao nguyên hàm lượng hêmôglôbin máu họ thường cao so với người sống vùng đồng bằng? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu (2.5 điểm): Trình bày đặc điểm cấu tạo ruột non phù hợp với chức hấp thụ chất dinh dưỡng? Vì mắc bệnh gan làm giảm khả tiêu hóa? Câu (3.0 điểm): Phản xạ gì? Phân biệt tính chất phản xạ không điều kiện phản xạ có điều kiện? Hiện tượng cụp trinh nữ ta động vào có phải phản xạ không? Hiện tượng có điểm giống khác tượng "khi chạm tay vào lửa ta rụt tay lại"? Câu (1.25 điểm): Trình bày chức tuyến tụy? Tại nói tuyến tụy tuyến pha? Câu (3.0 điểm): Cho biết tâm thất trái lần co bóp đẩy 70 ml máu ngày đêm đẩy 7560 lít máu Thời gian pha dãn chung ½ chu kì tim, thời gian pha co tâm nhĩ 1/3 pha co tâm thất Hỏi: a Số lần mạch đập phút? b Thời gian hoạt động chu kì tim? c Thời gian pha: co tâm nhĩ, co tâm thất, dãn chung? Đáp án Câu 1: Chứng minh tế bào đơn vị cấu trúc thể người Mọi quan, hệ quan thể người dù có hình dạng , kích thước, chức khác cấu tạo tế bào: (0,5đ)   Hệ cấu tạo tế bào Hệ xương cấu tạo tế bào xương Các tế bào khác hình dạng, kích thước có cấu tạo thống Mỗi tế bào hồm thành phần: màng tế bào, chất tế bào, nhân (0,5đ) Thành phần hoá học tế bào không khác gồm: (0,5đ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Các hợp chất hữu cơ: P, L, G, axít Nuclêic  Các chất vô cơ: N, C, O, P, Fe, Cu hợp chất vô nước, muối khoáng  Các tế bào chất gian bào thực chức gọi mô, nhiều mô hợp thành quan, quan hợp thành hệ quan, hệ quan họp thành thể (0,5đ) Câu 2: Vẽ sơ đồ truyền máu Các biện pháp đảm bảo an toàn truyền máu Phải đảm bảo nguyên tắc truyền máu xem hồng cầu người cho có bị huyết tương người nhận gây ngưng kết hay không (0,5đ)  Phải xét nghiệm máu người nhận người cho trước truyền máu để xác định nhóm máu từ lựa chọn nhóm máu thích hợp tránh tượng ngưng máu gây tử vong (0,5đ)  Phải xét nghiệm máu để kiểm tra máu người cho xem có nhiễm HIV/AIDS có chứa mầm bệnh nguy hiểm không (0,5đ)  Huyết tương bệnh nhân làm ngưng kết hồng cầu anh Ba (nhóm máu B)→ Huyết tương bệnh nhân có kháng thể ß (1) (0,25đ) Huyết tương bệnh nhân không làm ngưng kết hồng cầu anh Nam (nhóm máu A)→ Huyết tương bệnh nhân kháng thể α (2) (0,25đ) Từ (1) (2)=> Bệnh nhân có nhóm máu A (0,25đ) Câu 3: Giải thích đặc điểm cấu tạo tim phù hợp với chức mà đảm nhiệm? Chức tim co bóp đẩy máu tuần hoàn mạch đảm nhiệm việc vận chuyển ôxi, cácbonic vận chuyển chất đáp ứng cho hoạt động trao đổi chất tế bào thể (0,5đ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tim hoạt động liên tục, không theo ý muốn người Để thực chức trên, cấu tạo tim có đặc điểm sau: Cơ cấu tạo tim: loại dày, chắn tạo lực co bóp mạnh đáp ứng với việc đẩy máu từ tim tới động mạch Bên cạnh lực giãn tim lớn tạo sức hút để đưa máu từ tĩnh mạch tim (0,5đ)  Bao xung quanh tim màng liên kết mỏng: Mặt màng liên kết có chất dịch nhày giúp tim co bóp tránh ma sát phận khác gần (0,5đ)  Tim có yếu tố thần kinh tự động: Ngoài việc chịu chi phối thần kinh trung ương phận khác thể; thành tim yếu tố thần kinh tự động hạch thần kinh Nhờ yếu tố giúp cho tim co bóp liên tục, kể thể ngủ (0,5đ)  Độ dày xoang tim: phần xoang tim khác nhau, độ dày không thích ứng với sức chứa nhiệm vụ đẩy máu phần xoang Thành tâm thất dày thành tâm nhĩ để đảm bảo cho lực co bóp lớn đưa máu vào động mạnh Thành tâm thất trái dày thành tâm thất phải giúp tống máu gây lưu thông máu vòng tuần hoàn lớn (0,5đ)  Các van tim: tim có hai loại van: van ngăn tâm nhĩ tâm thất bên van ngăn xoang tim với mạch máu lớn xuất phát từ tim (0,5đ)  Van nhĩ - thất: ngăn tâm nhĩ tâm thất theo chiều từ tâm nhĩ xuống tâm thất Các van có dây chằng nối chúng vào tâm thất Cấu tạo giúp máu tim lưu thông chiều từ tâm thất xuống tâm nhĩ  Van bán nguyệt: ngăn chỗ lỗ vào động mạnh với tâm thất Cấu tạo loại van giúp máu lưu thông chiều từ tâm thất vào động mạch chủ động mạnh phổi  Câu 4: Quá trình trao đổi khí phổi tế bào diễn theo chế khuếch tán khí từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp Trao đổi khí phổi: Nồng độ khí oxi phổi cao mao mạch phổi nên oxi khuếch tán từ phổi vào mao mạch phổi (0,5đ)  Nồng độ khí cacbonic mao mạch phổi cao phổi nên cacbonic khuếch tán từ mao mạch phổi vào phổi (0,5đ)  Trao đổi khí tế bào: Nồng độ khí oxi mao mạch máu cao tế bào nên oxi khuếch tán từ mao mạch máu vào tế bào (0,5đ)  VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nồng độ khí cacbonic tế bào cao mao mạch máu nên cacbonic khuếch tán từ tế bào vào mao mạch máu (0,5đ)  Hàm lượng Hb máu người vùng núi cao nguyên cao người sống đồng lên cao không khí loãng, nồng độ ô xi không khí thấp, nên để có đủ ôxi cho thể hồng cầu phải tăng dẫn đến hàm lượng Hb phải tăng (0,5đ) Câu 5: Đặc điểm cấu tạo ruột non phù hợp chức hấp thụ chất dinh dưỡng: Lớp niêm mạc ruột non có nếp gấp với lông ruột lông cực nhỏ làm cho diện tích bề mặt bên tăng gấp khoảng 600 lần so với diện tích mặt (0,5đ)  Ruột non dài (2.8 – 3m người trưởng thành), phần dài ống tiêu hóa (0,5đ)  Ruột non có mạng lưới mao mạch máu mao mạch bạch huyết dày đặc, phân bố tới lông ruột (0,5đ)  Khi mắc bệnh gan làm giảm khả tiêu hóa vì: Dịch mật gan tiết tạo môi trường kiềm giúp đóng mở vòng môn vị điều khiển thức ăn từ dày xuống ruột tạo môi trường kiềm cho enzim tiêu hoá hoạt động Góp phần tiêu hoá hấp thụ mỡ (0,5đ)  Khi bị bệnh gan làm giảm khả tiết mật, dẫn đến giảm khả tiêu hoá (0,5đ)  Câu 6: Phản xạ phản ứng thể trả lời kích thích từ môi trường thể thông qua hệ thần kinh Phân biệt tính chất PXKĐK PXCĐK: Tính chất PXKĐK Tính chất PXCĐK Điểm Trả lời kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện Trả lời kích thích hay kích thích có điều kiện(đã kết hợp với kích thích không điều kiện số lần 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bẩm sinh Hình thành đời sống cá thể 0,25 Bền vững, tồn suốt đời Dễ không củng cố 0,25 Có tính chất di truyền, mang tính chất chủng loại Không di truyền, mang tính cá thể 0,25 Số lượng hạn định Số lượng không hạn định 0,25 Cung phản xạ đơn giản Hình thành đường liên hệ tạm thời 0,25 Trung ương nằm trụ não tủy sống Trung ương nằm vỏ đại não 0,25 Hiện tượng cụp trinh nữ tượng cảm ứng thực vật, không coi phản xạ, phản xạ có tham gia tổ chức thần kinh thực nhờ cung phản xạ (0,25đ) Điểm giống nhau: tượng nhằm trả lời kích thích môi trường (0,25đ) Điểm khác nhau: tượng cụp tham gia tổ chức thần kinh; tượng rụt tay có tham gia tổ chức thần kinh (0,25đ) Câu 7: Trình bày chức tuyến tụy? Tại nói tuyết tụy tuyến pha? Chức tuyến tụy: Chức ngoại tiết: Các sản phẩm tiết theo ống dẫn đổ vào tá tràng, giúp cho biến đổi thức ăn ruột non (0,5đ)  Chức nội tiết: Tiết hoocmon giúp điều hòa lượng đường máu (0,5đ)  Tuyết tụy tuyến pha tuyến tụy vừa thực chức ngoại tiết, vừa thực chức nội tiết (0,25đ) Câu 8: a Trong phút co đẩy lượng máu là: 7560 : (24.60) = 5,25 (lít) Số lần tâm thất trái co phút là: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (5,25 1000) : 70 = 75 (lần) (0,5đ) Vậy số lần mạch đập 1phút là: 75 lần b Thời gian hoạt động chu kì tim là: 60: 75 = 0,8 (giây) (0,5đ) c Thời gian pha: Thời gian pha giãn chung: 0,8 : = 0,4 (giây) (0,5đ) Gọi thời gian pha nhĩ co x giây -> Thời gian pha thất co 3x Ta có: x + 3x = 0,8 – 0,4 = 0,4 => x = 0,1 (giây) (0,5đ) Vậy thời gian tâm nhĩ co: 0,1 giây Thời gian tâm thất co: 0,1 = 0,3 giây (0,5đ) ĐỀ SỐ Câu hỏi: 1/ Phản xạ gì? Lấy ví dụ phản xạ phân tích đường xung thần kinh phản xạ (2.5 điểm) 2/ Khớp động gì? Cho ví dụ (1.5 điểm) 3/ Trình bày đặc điểm tiến hoá hệ người so với hệ thú (2,0 điểm) 4/ Nêu chức huyết tương, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu (2,0 điểm) 5/ Tại tim hoạt động đời mà mệt (2.0 điểm) Đáp án 1/ Phản xạ phản ứng thể trả lời kích thích từ môi trường điều khiển hệ thần kinh (1.0 điểm) Cho ví dụ (0.5 điểm) Phân tích (1.0 điểm) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 2/ Khớp động khớp cử động dễ dàng nhờ đầu xương có sụn đầu khớp nằm bao chứa dịch khớp (1.0 điểm) Ví dụ: khớp đầu gối, khớp cổ tay (0.5 điểm) 3/ Đặc điểm tiến hoá hệ người so với hệ thú     Cơ nét mặt phát triển(0.5 điểm) Cơ vận động lưỡi phát triển (0.5 điểm) Cơ tay phân hoá, đặc biệt ngón (0.5 điểm) Cơ chân lớn khoẻ (0.5 điểm) 4/ Chức huyết tương, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu Huyết tương trì máu trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng hệ mạch, vận chuyển chất dinh dưỡng, chất cần thiết khác chất thải (0.5 điểm)  Hồng cầu vận chuyển O2 CO2 (0.5 điểm)  Bạch cầu tham gia bảo vệ thể chế thực bào, tạo kháng thể để vô hiệu hoá kháng nguyên, phá huỷ tế bào tế bào bị nhiễm bệnh (0.5 điểm)  Tiểu cầu tham gia bảo vệ cở thể chống máu (0.5 điểm)  5/ Tim hoạt động đời mà mệt thực chất tim có trình nghỉ ngơi chu kì co dãn tim sau: (2.0 điểm) Tim pha dãn chung, nghỉ 0.4 giây Tâm nhĩ co: tâm thất nghỉ 0.1 giây Tâm thất co: tâm nhĩ nghỉ 0.3 giây Vậy: Tâm thất nghỉ 0.1 + 0.4 = 0.5 giây.Tâm nhĩ nghỉ: 0.3 + 0.4 = 0.7 giây => Thời gian nghỉ đủ cho tim phục hồi chức ĐỀ SỐ 10 Câu 1: Bộ xương người gồm phần? Nêu thành phần hóa học tính chất xương (2,0 điểm) Câu 2: Hô hấp có vai trò quan trọng với thể sống? Hãy đề biện pháp bảo vệ luyện tập để có hệ hô hấp khỏe mạnh (3,0 điểm) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3: Máu gồm thành phần cấu tạo nào? Nêu chức huyết tương hồng cầu (2,0 điểm) Câu 4: Trình bày hoạt động biến đổi thức ăn dày? (3,0 điểm) Đáp án Câu 1: Bộ xương người gồm phần: Xương đầu, xương thân xương tay chân (0,5đ) Thành phần hóa học xương gồm thành phần cốt giao (chất hữu cơ) chất khoáng chủ yếu canxi (0,5đ) Tính chất xương:   Chất khoáng làm cho xương bền (0,5đ) Cốt giao đảm bảo cho xương mềm dẻo (0,5đ) Câu 2: Vai trò: Hô hấp cung cấp O2 cho tế bào thể thải loại CO2 tế bào thải khỏi thể (1,0đ) Các biện pháp: Cần tích cực trồng xanh, không xả rác bừa bãi, không hút thuốc lá; đeo trang chống bụi làm vệ sinh hay hoạt động môi trường nhiều bụi (1,0đ)  Cần tích cực tập thể dục thể thao phối hợp tập thở sâu giảm nhịp thở thường xuyên, từ bé (1,0đ)  Câu 3: Thành phần máu: Máu gồm huyết tương (55%) tế bào máu Các tế bào máu gồm hồng cầu, bạch cầu tiểu cầu (1,0đ) Chức huyết tương hồng cầu: Huyết tương trì máu trạnh thái lỏng để lưu thông dễ dàng mạch; vận chuyển chất dinh dưỡng, chất cần thiết khác chất thải (0,5đ)  Hồng cầu vận chuyển O2 CO2 (0,5đ)  Câu 4: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ở dày có diễn hoạt động tiêu hóa: Biến đổi lí học: Tiết dịch vị giúp hòa loãng thức ăn (0,5đ) Sự phối hợp co dày giúp làm nhuyễn đảo trộn thức ăn cho thấm dịch vị (0,5đ)   Biến đổi hóa học: Một phần nhỏ tinh bột phân giải nhờ enzim amilaza thành đường mantôzơ (1,0đ)  Một phần prôtêin chuỗi dài enzim pepsin dịch vị phân cắt thành prôtêin chuỗi ngắn (3-10 axit amin) (1,0đ)  ĐỀ SỐ 11 Câu 1: (2.0 điểm) Phản xạ gì? Lấy hai ví dụ phản xạ? Câu 2: (3.0 điểm) Nêu cấu tạo chức hệ tuần hoàn máu? Câu 3: (2.0 điểm) Nêu thành phần hóa học tế bào? Câu 4: (3,0 điểm) Những đặc điểm cấu tạo ruột non giúp đảm nhiệm tốt vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng? Đáp án Câu 1: (2.0 điểm) Phản xạ phản ứng thể trả lời kích thích môi trường thông qua hệ thần kinh (1,0đ)  Cho hai ví dụ, ví dụ 0,5đ  VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 2: (3.0 điểm) Hệ tuần hoàn máu gồm tim hệ mạch tạo thành vòng tuần hoàn nhỏ vòng tuần hoàn lớn (1đ)  Chức năng: (2đ) Vòng tuần hoàn nhỏ: dẫn máu qua phổi, giúp máu trao đổi O2 CO2 Vòng tuần hoàn lớn: dẫn máu qua tất tế bào thể thực trao đổi chất  Câu 3: (2,0 điểm) Thành phần hóa học tế bào:  Chất hữu có: (1,5đ) Prôtêin gồm C, O, H, N, S, P Gluxit gồm C, H, O Lipit gồm C, H, O Axit nucleic gồm loại: ADN, ARN  Chất vô bao gồm loại muối khoáng Ca, K, Na, Fe, Cu (0,5đ) Câu 4: (3,0 điểm) Dài 2,8 – m  Lớp niêm mạc có nhiều nếp gấp lông cực nhỏ  Có mạng mao mạch máu mao mạch bạch huyết dày đặc phân bố tới lông ruột  → Tổng diện tích bề mặt hấp thụ 400 – 500 m2 ĐỀ SỐ 12 Câu 1: Xương có tính chất thành phần hóa học Nêu thí nghiệm để chứng minh thành phần hóa học có xương? Câu 2: Phân tích sở nguyên tắc truyền máu Giải thích nhóm máu O máu chuyên cho, nhóm máu AB máu chuyên nhận Câu 3: Vẽ sơ đồ mô tả đường máu vòng tuần hoàn nhỏ vòng tuần hoàn lớn? Vai trò chủ yếu tim hệ mạch vòng tuần hoàn máu gì? Câu 4: Giải thích câu: "Trời nóng chóng khát, trời mát chóng đói" Trình bày khái niệm đồng hóa dị hóa Nêu mối quan hệ đồng hóa dị hóa? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 5: Nêu rõ đặc điểm cấu tạo đại não người Chứng tỏ tiến hóa đại não người so với động vật khác thuộc lớp thú? Câu 6: Nêu bước hình thành phản xạ vỗ tay cá lên cho ăn Vận dụng kiến thức hình thành phản xạ có điều kiện, để nhớ lâu em phải học nào? Câu 7: Bài toán: Một người hô hấp thường 18 nhịp/phút, nhịp hít vào với lượng khí 420 ml Khi người tập luyện hô hấp sâu 12 nhịp/phút, nhịp hít vào 620 ml không khí a Tính lưu lượng khí lưu thông, khí vô ích khoảng chết, khí hữu ích phế nang người hô hấp thường hô hấp sâu thực phút b So sánh lượng khí hữu ích hô hấp thường hô hấp sâu phút (Biết lượng khí vô ích khoảng chất nhịp hô hấp 150 ml) Đáp án Câu (3đ)  Tính chất xương có đặc tính bản: đàn hồi rắn (1đ) Nhờ tính đàn hồi nên xương chống lại tất lực học tác động vào thể Nhờ tính rắn nên xương chống đỡ sức nặng thể Xương trẻ em có tính dàn hồi cao Xương người già dòn  Thành phần hóa học bao gồm chất hữu gọi cốt giao chất khoáng, chủ yếu muối canxi Chất khoáng làm cho xương rắn chắc, cốt giao đảm bảo tính đàn hồi (0.5đ)  Thí nghiệm: Lấy xương đùi ếch trưởng thành ngâm dung dịch axit chlohydric 10% sau 10 đến 15 phút, lấy phần lại mềm uốn cong dễ dàng, chất hữu (0,75đ) Lấy xương đùi ếch trưởng thành đốt lửa đền cồn xương không cháy nữa, không khí bay lên, bóp nhẹ phần xương đốt vụn tro, chất khoáng (0,75đ) Câu (3đ) Cơ sở nguyên tắc truyền máu: Trong máu người phát có yếu tố: Có loại kháng nguyên hồng cầu A B (0,25đ) Có loại kháng thể huyết tương: α (gây kết dính A) β (gây kết dính B) (0,5đ) Hiện tượng kết dính hồng cầu máu cho xảy vào thể nhận gặp kháng thể huyết tương máu nhận gây kết dính (0,5đ)  VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Vì vậy, truyền máu cần làm xét nghiệm trước để lựa chọn nhóm máu truyền cho phù hợp, tránh tai biến Hồng cầu người cho bị kết dính huyết tương người nhận gây tắc mạch tránh việc nhận máu bị nhiễm tác nhân gây bệnh (0,75đ)  Giải thích nhóm máu O máu chuyên cho, nhóm máu AB máu chuyên nhận: Nhóm máu O không chứa kháng nguyên hồng cầu, truyền cho nhóm máu khác không bị kháng thể huyết tương máu nhận gây kết dính hồng cầu nên gọi nhóm máu chuyên cho (0,5đ) Nhóm máu AB chứa loại kháng nguyên A B hồng cầu, huyết tương không chứa kháng thể Do Nhóm máu AB khả gây kết dính hồng cầu nên nhóm máu AB nhận nhóm máu truyền cho nó, gọi máu chuyên nhận (0,5đ) Câu (2đ) Vòng tuần hoàn nhỏ: Tâm thất phải → động mạch phổi → mao mạch phổi → tĩnh mạch phổi → tâm nhĩ trái (0,5đ) Vòng tuần hoàn lớn: Tâm thất trái →động mạch chủ → mao mạch thể → tĩnh mạch chủ (trên dưới) → tâm nhĩ phải (0,5đ) Vai trò chủ yếu tim hệ mạch vòng tuần hoàn máu: Tim co bóp tạo áp lực đẩy máu qua hệ mạch (0,5đ)  Hệ mạch: Dẫn máu từ tim (tâm thất) tới tế bào thể, từ tế bào trở tim (tâm nhĩ) (0,5đ)  Câu (3đ) "Trời nóng chóng khát" trời nóng, thể toát nhiều mồ hôi để điều hòa thân nhiệt, làm nhiều nước nên dẫn đến chóng khát (0,5đ)  "Trời mát chóng đói" trời mát, đặc biệt mùa lạnh, thể cần nhiều lượng để giữ nhiệt độ thể ổn định 37 độ C, nên tiêu tốn nhiều thức ăn chóng đói (0,5đ)  Khái niệm đồng hóa: Đồng hóa trình tổng hợp từ nguyên liệu đơn giản sẵn có tế bào thành chất đặc trưng tế bào tích lũy lượng liên kết hóa học (0,5đ)  Khái niệm dị hóa: Dị hóa trình phân giải chất tích lũy trình đồng hóa thành chất đơn giản, bẻ gãy liên kết hóa học để gải phóng lượng (0,5đ)  Mối quan hệ đồng hóa dị hóa: Đồng hóa dị hóa mặt trình mâu thuẫn, đối lập lẫn gắn chặt chẽ tiến hành song song (0,5đ) Đồng hóa cung cấp nguyên liệu cho trình dị hóa (0,25đ) Dị hóa cung cấp lượng cho trình đồng hóa (tổng hợp chất mới) (0,25đ)  VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu (3đ)  Các đặc điểm cấu tạo đại não người: Đại não phát triển, che lấp não trung gain não (0,25đ) Bề mặt đại não phủ lớp chất xám làm thãnh võ não, có nhiều nếp gấp tạo thành khe, rãnh, làm tăng diện tích bề mặt võ não (0,25đ) Trên võ não chia thành nhiều vùng khác đảm nhiệm chức khác Đặc biệt não người xuất vùng mới: Vùng vận động ngôn ngữ, vùng hiểu biết tiếng nói chữ viết (0,5đ) Chất trắng đường thần kinh nối vùng võ não nối nửa đại não với Các đường dẫn truyền nối võ não với phần não tủy sống Các đường bắt chéo hành tủy tủy sống (0,75đ)  Sự tiến hóa đại não người so với động vật khác thuộc lớp thú: So với đại não thú, đại não người lớn nhiều, có phân hóa cấu tạo chức Đặc biệt có xuất vùng mới: vùng tiếng nói, chữ viết; vùng hiểu tiếng nói, chữ viết Đó hệ thống tín hiệu thứ 2, hoàn toàn động vật thuộc lớp thú (1đ) Câu (2đ) Các bước hình thành phản xạ vỗ tay cá lên cho ăn: Bước 1: Chọn hình thức kết hợp phù hợp như: Kích thích có điều kiện vỗ tay Kích thích không điều kiện cho cá ăn (0,5đ) Bước 2: Kết hợp kích thích vỗ tay cho cá ăn (0,25đ) Bước 3: Củng cố làm nhiều lần liên tục dần hình thành đường liên hệ thần kinh tạm thời trung khu thính giác trung khu ăn uống Khi hình thành đường liên hệ thần kinh tạm thời cần vỗ tay cá lên (0,5đ)  Để nhớ lâu, em cần có cách học đọc nhiều, viết lại nhiều lần liên tục Vì đọc viết lại nhiều lần hình thành đường liên hệ thần kinh tạm thời vùng thị giác, vùng hiểu tiếng nói chữ viết, vùng thính giác, lúc ta nhớ lâu (0,75đ)  Câu (4đ) a Lưu lượng khí: Lưu lượng khí người hô hấp thường lưu thông phút: 18 x 420 = 7560 (ml) (0,5đ) Lưu lượng khí vô ích khoảng chết người hô hấp thường phút: 18 x 150 = 2700 (ml) (0,5đ) Lượng khí hữu ích phút người hô hấp thường là: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 7560 - 2700 = 4860 (ml) (0,5đ) Lưu lượng khí lưu thông phút người hô hấp sâu là: 12 x 620 = 7440 (ml) (0,5đ) Lưu lượng khí vô ích khoảng chết phút người hô hấp sâu: 12 x 150 = 1800 (ml) (0,5đ) Lượng khí hữu ích phút người hô hấp sâu là: 7440 - 1800 = 5640 (ml) (0,5đ) b Trong phút, lượng khí hữu ích hô hấp sâu hô hấp thường là: 5640 - 4860 = 780 (ml) (1đ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... hút tâm nhĩ dãn ra, van chiều (1đ) b/ Chỉ số 80 /120 mmHg: huyết áp bình thường (80 : huyết áp tối thi u, 120 : huyết áp tối đa) (0,25đ) Chỉ số 150/ 180 mm Hg: huyết áp cao bệnh (0,25đ) Câu (2đ) *Với... Câu 3: Thành động mạch cấu tạo A lớp tế bào B lớp tế bào C lớp tế bào D lớp tế bào Câu 4: Dùng vắcxin tiêm vào thể người khỏe gây miển dịch Đó miễn dịch A bẩm sinh B tập nhiễm C tự nhiên D nhân... huyết áp 120 mmHg /80 mmHg liên quan đến khái niệm huyết áp, huyết áp tối đa, huyết áp tối thi u Mỗi khái niệm (0,5 đ)    Huyết áp: Là áp lực máu lên thành mạch Huyết áp tối thi u (80 mmHg):
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 12 đề thi môn Sinh học lớp 8 năm 2015 2016, Bộ 12 đề thi môn Sinh học lớp 8 năm 2015 2016, Bộ 12 đề thi môn Sinh học lớp 8 năm 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay