Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 trường THCS Nguyễn Khắc Viện, Hà Tĩnh năm học 2016 2017

4 281 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 09:44

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHẮC VIỆN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: SINH HỌC LỚP Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: (2,0 điểm) Phân tích đặc điểm tiến hoá hệ người so với hệ thú? Câu 2: (3,0 điểm) Cho biết tâm thất trái lần co bóp đẩy 70 ml máu ngày đêm đẩy 7560 lít máu Thời gian pha dãn chung 1/2 chu kỳ tim, thời gian pha co tâm nhĩ 1/3 thời gian pha co tâm thất Hỏi: Số lần mạch đập phút? Thời gian hoạt động chu kỳ tim? Thời gian pha: co tâm nhĩ, co tâm thất, dãn chung? Câu 3: (1,0 điểm) Hãy giải thích nghĩa đen mặt sinh học câu thành ngữ “nhai kĩ no lâu” Có ý kiến cho “Thức ăn thực tiêu hoá ruột non” Em nhận xét ý kiến Hãy giải thích nghĩa đen mặt sinh học câu thành ngữ “nhai kĩ no lâu” Câu 4: (2,0 điểm) Bản chất hô hấp hô hấp gì? Giải thích sở sinh lý tiếng khóc chào đời? Câu 5: (2,0 điểm) Chứng minh đồng hoá dị hoá hai trình mâu thuẫn thống thể sống? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC LỚP Câu Nội dung Điểm - Những đặc điểm tiến hoá: Thể qua phân hóa chi tập trung chi + Cơ chi phân hóa thành nhón phụ trách cử động linh 0,5 đ hoạt bàn tay, ngón tay đặc biệt ngón phát triển (2,0đ) + Cơ chi có xu hướng tập trung thành nhóm lớn, khỏe (như 0,5 đ mông, đùi ) => Giúp cho vận động di chuyển (chạy, nhảy ) linh hoạt giữ cho thể có tư thăng dáng đứng thẳng - Ngoài ra, người có vận động lưỡi phát triển giúp cho vận 0,5 đ động ngôn ngữ nói - Cơ nét mặt phân hóa giúp biểu tình cảm qua nét mặt 0,5 đ - Trong phút tâm thất trái co đẩy: 7560 : (24 60) = 5,25 lít (3,0đ) 0,5đ - Số lần tâm thất trái co phút là: (5,25 1000) : 70 = 75 ( lần) Vậy số lần mạch đập phút là: 75 lần 0,5đ - Thời gian hoạt động chu kỳ tim là: (1 phút = 60 giây)  ta có: 60 : 75 = 0,8 giây Đáp số: 0,8 giây Thời gian pha: - Thời gian pha dãn chung là: 0,8 : = 0,4 (giây) - Gọi thời gian pha nhĩ co x giây -> thời gian pha thất co 3x Ta có x + 3x = 0,8 – 0,4 = 0,4  x = 0,1 giây 0,5đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Vậy chu kỳ co dãn tim: Tâm nhĩ co hết: 0,1 giây Tâm thất co hết: 0,1 = 0,3 giây 1,5đ (HS giải cách khác cho điểm tối đa) Thức ăn thực tiêu hoá ruột non vì: - Ở ruột non có đầy đủ loại enzim tiêu hoá loại thức ăn (1,0đ) - Tại loại thức ăn tiêu hoá loại thức ăn: Pr, G, Li, Axit Nucleic đến sản phẩm cuối mà thể hấp thu 0,5đ - Nghĩa đen mặt sinh học câu thành ngữ ta nhai kĩ hiệu suất tiêu hóa cao, thể hấp thụ nhiều dinh dưỡng 0,5đ nên no lâu - Hô hấp ngoài: (2,0đ) + Sự thở hít vào (thông khí phổi) + Trao đổi khí phổi: O2 khuếch tán từ phế nang vào máu 0,25đ CO2 khuếch tán từ máu vào phế nang - Hô hấp 0,25đ + Trao đổi khí tế bào: CO2 khuếch tán từ tế bào vào máu O2 khuếch tán từ máu vào tế bào 0,5 đ Cơ sở sinh lí tiếng khóc chào đời - Đứa trẻ chào đời bị cắt bỏ dây rốn lượng CO2 thừa ngày nhiều máu kết hợp với nước tạo thành H2CO3 => I on H+ tăng => Kích thích trung khu hô hấp hoạt động, tạo động tác hít vào, thở 1đ Không khí tràn qua quản tạo nên tiếng khóc chào đời (2,0đ) - Mâu thuẫn: + Đồng hoá tổng hợp chất hữu cơ, dị hoá phân huỷ chất hữu + Đồng hoá tích luỹ lượng, dị hoá giải phóng lượng 0,5đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Thống nhất: 0,5đ + Đồng hoá cung cấp nguyên liệu cho dị hoá, dị hoá cung cấp lượng cho đồng hóa 0,5đ + Đồng hoá dị hoá tồn thể sống, thiếu hai trình sống không tồn TỔNG 0,5đ 10đ ... luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC LỚP Câu Nội dung Điểm - Những đặc điểm tiến hoá: Thể qua phân hóa chi tập trung chi + Cơ chi phân hóa thành nhón phụ trách cử động... 60 : 75 = 0 ,8 giây Đáp số: 0 ,8 giây Thời gian pha: - Thời gian pha dãn chung là: 0 ,8 : = 0,4 (giây) - Gọi thời gian pha nhĩ co x giây -> thời gian pha thất co 3x Ta có x + 3x = 0 ,8 – 0,4 = 0,4... khuếch tán từ máu vào tế bào 0,5 đ Cơ sở sinh lí tiếng khóc chào đời - Đứa trẻ chào đời bị cắt bỏ dây rốn lượng CO2 thừa ngày nhiều máu kết hợp với nước tạo thành H2CO3 => I on H+ tăng => Kích thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 trường THCS Nguyễn Khắc Viện, Hà Tĩnh năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 trường THCS Nguyễn Khắc Viện, Hà Tĩnh năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 trường THCS Nguyễn Khắc Viện, Hà Tĩnh năm học 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay