Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 trường THCS Bằng Phúc, Hà Tĩnh năm học 2016 2017

6 272 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 09:44

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THCS BẰNG PHÚC ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Sinh học Thời gian làm 120 phút Câu (2,0 điểm) Miễn dịch gì? Cơ thể có loại miễn dịch chủ yếu nào? Có người cho rằng: “Tiêm vacxin giống tiêm thuốc kháng sinh giúp cho thể nhanh khỏi bệnh” Điều có không? Vì sao? Câu (1,5 điểm) Chức thành phần hóa học xương? Vì người già xương dễ bị gãy gãy chậm phục hồi? Câu (1,5 điểm) Máu thuộc loại mô gì? Giải thích? Mô tả đường máu vòng tuần hoàn nhỏ vòng tuần hoàn lớn thể người Câu (2,0 điểm): Lấy máu người: Anh, Bắc, Công, Dũng Mỗi người nhóm máu khác nhau, tách thành phần riêng biệt (Huyết tương hồng cầu riêng), sau cho hồng cầu trộn lẫn với huyết tương, thu kết thí nghiệm theo bảng sau: Huyết tương Anh Bắc Công Dũng Anh - - - - Bắc + - + + Công + - - + Dũng + - + - Hồng cầu Dấu (+) phản ứng dương tính, hồng cầu bị ngưng kết Dấu (-) phản ứng âm tính, hồng cầu không bị ngưng kết Hãy xác định nhóm máu người trên? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu (1,5 điểm) Sự tạo thành nước tiểu gồm trình nào? Mỗi trình diễn đâu? Thành phần nước tiểu đầu khác với máu điểm nào? Nước tiểu thức khác với nước tiểu đầu điểm nào? Câu (1,5 điểm) Chỉ khác cung phản xạ vòng phản xạ? Bằng kiến thức sinh lí người học, giải thích câu “trời nóng chóng khát, trời mát chóng đói” VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THCS BẰNG PHÚC HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT HSG LỚP NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Sinh học Câu (2,0 điểm) - Miễn dịch khả thể không bị mắc số bệnh 0,25đ - Cơ thể có loại miễn dịch chính: + Miễn dịch tự nhiên: Cơ thể người không bị mắc số bệnh 0,5đ động vật khác (MD bẩm sinh) lần bị bệnh không mắc lại bệnh (MD tập nhiễm) + Miễn dịch nhân tạo: Cơ thể tiêm phòng văcxin bệnh 0,5đ miễn dịch với bệnh - Ý kiến sai: 0,5đ - Tiêm vacxin tiêm loại vi khuẩn, virut gây bệnh làm yếu để kích 0,25đ thích thể tạo kháng thể để chống lại bệnh (chủ động) - Tiêm kháng sinh tiêm trực tiếp kháng thể kháng bệnh vào thể giúp 0,25đ thể khỏi bệnh (bị động) Câu (1,5 điểm) Chức thành phần hóa học xương: - Chất hữu (cốt giao): tạo tính bền dẻo cho xương - Muối khoáng (chất vô cơ): tạo nên tính bền cho xương 0,25đ 0,25đ Người già dễ bị gãy xương chậm phục hồi do: - Tỉ lệ chất hữu chất vô xương thay đổi theo lứa tuổi - Ở người già, tỉ lệ chất hữu giảm → xương giảm tính dẻo đàn hồi, trở nên 0,5đ xốp, giòn nên dễ bị gãy có va chạm mạnh - Ở người già, phân hủy cao trình tạo xương chậm (ở màng xương sụn tăng trưởng) nên xương bị gãy, chậm phục hồi không chắn Câu 3(1,5 điểm) 0,5đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 0,5đ - Máu thuộc loại mô liên kết dinh dưỡng, vì: - Máu cấu tạo gồm thành phần tế bào máu chiếm 45% (thứ yếu)về thể tích huyết tương chiếm 55% (chủ yếu) - Các tế bào máu nằm rải rác chất huyết tương - Máu thực chức dinh dưỡng liên kết quan thể, thành phần tạo nên môi trường thể - Vòng tuần hoàn nhỏ (vòng tuần hoàn phổi): Dẫn máu qua phổi, giúp máu trao 0,25đ đổi O2 CO2 với phổi: Máu giàu CO2 (đỏ thẫm) từ tâm thất phải qua động mạch phổi → mao mạch 0,25đ phổi trao đổi khí (thải khí CO2 nhận khí O2) với phế nang → Máu giàu O2 (đỏ tươi) qua tĩnh mạch phổi tâm nhĩ trái - Vòng tuần hoàn lớn (vòng tuần hoàn thể): Dẫn máu qua tất tế bào 0,25đ thể để thực trao đổi chất với tế bào: Máu giàu O2 (đỏ tươi) từ tâm thất trái qua động mạch chủ → mao mạch phần 0,25đ thể mao mạch phần thể trao đổi chất với tế bào (nhường khí O2 cho tế bào, nhận khí CO2 từ tế bào) → Máu giàu CO2 (đỏ thẫm) từ mao mạch phần thể qua tĩnh mạch chủ tâm nhĩ phải, từ mao mạch phần thể qua tĩnh mạch chủ trở tâm nhĩ phải Câu (2,0 điểm): Nhóm máu người sau: Anh Nhóm máu: O 0,5đ Bắc Nhóm máu: AB 0,5đ Công Nhóm máu: A (hoặc B) 0,5đ Dũng Nhóm máu B (hoặc A) 0,5đ Câu (1,5 điểm) - Quá trình lọc máu để tạo nước tiểu đầu diễn cầu thận 0,6đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Quá trình hấp thụ lại chất dinh dưỡng, H2O, ion cần thiết diễn ống thận - Quá trình tiết tiếp chất cặn bã, chất thuốc, ion thừa diễn ống thận 0,3đ - Thành phần nước tiểu đầu tế bào máu protein thành phần máu có tế bào máu protein Nước tiểu đầu Nước tiểu thức Chứa nhiều chất dinh dưỡng Gần không chất dinh dưỡng Nồng độ chất hòa tan loãng Nồng độ chất hòa tan đậm đặc Chứa chất cặn bã, chất độc 0,6đ Chứa nhiều chất cặn bã, chất độc Câu (1,5 điểm) Khác nhau: 0,5đ Cung phản xạ Vòng phản xạ - Không có luồng thông báo ngược - Có luông thông báo ngược - Xảy nhanh Thời gian ngắn - Xảy chậm Thời gian kéo dài - Mang tính chất đơn giản hơn, - Mang tính chất phức tạp Do thường hình thành kết hợp nhiều cung phản xa Nên số nơron: hướng tâm, trung gian, li nơron hướng tâm, trung gian li tâm tâm tham gia nhiều - Kết thường thiếu xác - Kết thường xác - Dây thần kinh tủy gồm bó sợi cảm giác (hướng tâm) bó sợi vận 0,25đ động (li tâm) liên hệ với tủy sống qua rễ sau rễ trước - Rễ sau rễ cảm giác, rễ trước rễ vận động 0,25đ - Khi trời nóng, thể thực chế tiết nhiều mồ hôi để tăng cường thoát nhiệt dẫn đến thể thiếu nước → cần bổ sung nước Điều giải thích 0,25đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí trời nóng chóng khát - Khi trời rét, thể tăng cường trình chuyển hóa để tăng sinh nhiệt cho thể → cần nhiều chất hữu Điều giải thích trời mát chóng đói 0,25đ ... pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THCS BẰNG PHÚC HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT HSG LỚP NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Sinh học Câu (2,0 điểm) - Miễn dịch khả thể không bị mắc số bệnh 0,25đ - Cơ thể có loại... xạ vòng phản xạ? Bằng kiến thức sinh lí người học, giải thích câu “trời nóng chóng khát, trời mát chóng đói” VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THCS BẰNG PHÚC HƯỚNG... chống lại bệnh (chủ động) - Tiêm kháng sinh tiêm trực tiếp kháng thể kháng bệnh vào thể giúp 0,25đ thể khỏi bệnh (bị động) Câu (1,5 điểm) Chức thành phần hóa học xương: - Chất hữu (cốt giao): tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 trường THCS Bằng Phúc, Hà Tĩnh năm học 2016 2017, Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 trường THCS Bằng Phúc, Hà Tĩnh năm học 2016 2017, Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 trường THCS Bằng Phúc, Hà Tĩnh năm học 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay