Giao an vovinam thpt lớp 10, 11

54 259 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 09:43

Tiết:20 TTTC(VOVINAM)I. Mục tiêu:1. Kiến thức: TTTC(VVN):+ Nắm được một số vấn đề về Vovinam, lối chào và bài tập khởi động,các thế tấn,lối đấm đã học ở lớp 10(ôn tập) + Biết được kĩ thuật phản đòn lối đấm thẳng phải(học mới)2. Kĩ năng: Học sinh nắm và thực hiện được kỹ thuật một số vấn đề về Vovinam, lối chào và bài tập khởi động,các thế tấn,lối đấm (đã học ở lớp 10) ,phản đòn lối đấm thẳng phải.3. Thái độ: Tự giác, tích cực học môn Thể dụcII. Địa Điểm, Phương tiện: Địa điểm: Sân trường. Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị bài giảng, tranh ảnh.. Học sinh trang phục đúng quy định, mang ghế GV, III. Tiến trình lên lớp:LớpNgày dạySĩ số11a111a211a311a411a511a6 NỘI DUNGTHỜI GIANPHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨCA. PHẦN MỞ ĐẦU:1. Nhận lớp. Ổn định tổ chức. Phổ biến mục tiêu bài học. Hỏi thăm sức khoẻ của học sinh:2. Khởi động.. Khởi động chung: Bài TD tay không. Xoay các khớp. Ép dây chằng.. Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi. Chạy đá lăng sau. B. PHẦN CƠ BẢN:2. Hoạt động 1: TTTC(VVN)Ôn:Một số vấn đề về môn VVN,lối chào.Các lối tấn,lối đấmHọc mới:Phản đòn lối đấm thẳng phảiCủng cố: Học sinh thực hiện nội dung phản đòn lối đấm phải C. PHẦN KẾT THÚC:1. Thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét giờ học.3. Giao bài tập về nhà. 6 8’28’32’ 2’ 5’ Đội hình nhận lớp:GV Đội hình khởi động:GV                               Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của Giáo viên.GV giảng và giới thiệu các vấn đề,giải đáp thắc mắc hs hỏi.4 hàng ngang tập luyện Giáo viên làm mẫu, phân tích động tác . Tổ chức cho HS tập luyện, chú ý quan sát sửa sai. GV cho lớp hàng so le tập luyệnGV                               4 hàng ngang ban đầu có thể biến đổi thành hàng dọc và tập với đội hình di chuyển. Gọi 4 HS thực hiện, lớp quan sát, nhận xét. ĐH kết thúc:GV Ngày soạn: …………Tiết: 21Lý thuyết: Nguyên tắc hệ thống trong tập luyện TDTTI. Mục tiêu:1. Kiến thức: Biết những điểm cơ bản của nguyên tắc hệ thống trong tập luyện TDTT. 2. Kĩ năng: biết vận dụng những hiểu biết trên vào tập luyện và thi đấu.3. Thái độ: Tự giác, tích cực học môn Thể dục, bước đầu có kế hoạch tự tập hàng ngày. Biết ứng xử đúng trong hoạt động TDTT. Có lối sống lành mạnh, có ý thức phòng tránh HIV và các tệ nạn xã hội.II. Địa Điểm, Phương tiện: Địa điểm: lớp học. Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị bài giảng. Học sinh chuẩn bị vở ghi. LớpNgày dạySĩ số11a111a211a311a411a511a6III. Tiến trình lên lớp: NỘI DUNGTHỜI GIANPHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. Mở đầu: 1. ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số 2. Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu của bài học. II. Nội dung bài mới: 1. Khái niệm: Nguyên tắc hệ thống là một trong những nguyên tắc sư phạm chỉ rõ giảng dạy và tập luyện TDTT cấn phải dựa trên cơ sở khoa học, phải được tiến hành theo một trật tự, một cấu trúc thống nhất và chặt chẽ. 2. Nội dung: Theo nguyên tắc tập luyện hệ thống, qú trình tập luyện TDTT muốn đạt được hiêu quả cao cần phải đảm bảo tính mục đích và liên tục. Muốn đạt được hiệuquả cao trong tập luyện thì việc lựa chọn xắp sếp cácbài tập, các phương pháp tập luyện cần tuân theo một trình tự nhất định mang tính mục đích, tính khoa học. Tập luyện TDTT thường xuyên sẽ dẫn đến quá trình thích ứng nâng cao, nâng cao trình độ thể lực và mức độ hình hành kỹ năng kỹ xảo vận động cũng như các phẩm chất tam lý. Ngừng tập luyện sẽ làm giảm dần và mất đi các thích ứng đã đạt được. Do vậy muốn nâng cao sức khoẻ, thể lực và hoàn thiện kỹ thuật các động tác TDTT cấn phải tập luyện tường xuyên và liên tục. 3. Yêu cầu: Tập luyện TDTT cần phải tiến hành một cách có chủ định có kế hoạch. Xắp Xếp nội dugn các buổi tập cần chú ý đến tính tuần tự và mối lên hệ lẫn nau giữa chúng. Tập luyện phải đi từ đơn giản đến phức tạp, từ chưa biết đến biết, từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, từ nhẹ đến nặng. Cần tập luyện thường xuyên liên tục, tránh nghỉ tập luyện quá dài. Vì nghỉ tập luyện quà dài sẽ dẫn đến làm giảm sút và mất đi hiệu quả tập luyện. 4. Củng cố: Các ý chính của bài. Trọng tâm của bài III. Kết thúc. GV đánh giá nhận xét tiết học. Ra bài tập về nhà5’35’5’Gv nêu câu hỏi mở để học sinh xây dựng khái niệm:Câu hỏi: Như thế nào thì được gọi là hệ thống nói chung?Câu hỏi: Hệ thống trong tập luyện TDTT có nghĩa là gì?Câu hỏi: tập luyện không tuân theo trật tự nào có gọi là tập luyện có hệ thống không?Câu hỏi: Tập luyện như thế nào để đạt hiệu quả cao?Câu hỏi: Phải tập luyện như thế nào để hình thành quá trình thích ứng?Câu hỏi: Muốn nâng cao thể lực và hoàn thiện kỹ thuật động tác cần phải tập luyện như thế nào?Câu hỏi: Có nhất thiết phải lập kế hoạch cho việc tập luyện không?Câu hỏi: Tuần tự các nội dung trong một buổi tập như thế nào cho khoa học và có hiệu quả?Câu hỏi: Có nên nghỉ quá dài sau mỗi đợt tập luyện không?GV gợi ý cho HS nêu lại các ý chính của bàiNgày soạn: ………Tiết: 22 VOVINAM(TTC)I. Mục tiêu:1. Kiến thức:VVN :+Ôn các lối tấn,đấm đã học,phản đòn lối đấm thẳng phải + Học mới: phản đòn đấm thẳng trái,móc phải.2. Kĩ năng: Học sinh nắm và thực hiện được kỹ thuật các lối tấn,đấm đã học,phản đòn lối đấm thẳng phải(ôn). phản đòn đấm thẳng trái,móc phải(học mới).3. Thái độ: Tự giác, tích cực học môn Thể dụcII. Địa Điểm, Phương tiện: Địa điểm: Sân trường. Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị bài giảng, tranh ảnh.. Học sinh trang phục đúng quy định, mang ghế GV, tín gậy.LớpNgày dạySĩ số11a111a211a311a411a511a6III. Tiến trình lên lớp: NỘI DUNGTHỜI GIANPHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨCA. PHẦN MỞ ĐẦU:1. Nhận lớp. Ổn định tổ chức. Phổ biến mục tiêu bài học. Hỏi thăm sức khoẻ của học sinh:2. Khởi động.. Khởi động chung: Bài TD tay không. Xoay các khớp. Ép dây chằng.. Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi. Chạy đá lăng sau. B. PHẦN CƠ BẢN:2. Hoạt động 1: TTTC(VVN)Ôn:+Các lối tấn,đấm+phản đòn đấm thẳng phảiHọc mới:+Phản đòn lối đấm thẳng trái,đấm móc phải.Củng cố: Học sinh thực hiện nội dung đã học. C. PHẦN KẾT THÚC:1. Thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét giờ học.3. Giao bài tập về nhà. 6 8’28’32’ 2’45’ Đội hình nhận lớp:GV Đội hình khởi động:GV                               GV cho lớp 4 hàng ôn tập sau đó chia nhóm .GV sửa sai chungGV                               4 hàng ngang ban đầu có thể biến đổi thành hàng dọc và tập với đội hình di chuyển.Giáo viên làm mẫu, phân tích động tác . Tổ chức cho HS tập luyện, chú ý quan sát sửa sai. GV                               Gọi 4 HS thực hiện, lớp quan sát, nhận xét. ĐH kết thúc:GV Ngày soạn: ……. Ngày soạn: ……… Tiết:14 NHẢY CAO I Mục tiêu: Kiến thức: - Nhảy cao: Ơn số động tác bổ trợ, kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy nhảy cao Kĩ năng: - Học sinh nắm thực số động tác bổ trợ, KT chạy đà giậm nhảy Thái độ: - Tự giác, tích cực học mơn Thể dục II Địa Điểm, Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị giảng, đệm, cột, xà nhảy cao Học sinh trang phục quy định, mang ghế GV III Tiến trình lên lớp: Lớp Ngày dạy Sĩ số 11a1 11a2 11a3 11a4 11a5 11a6 NỘI DUNG A PHẦN MỞ ĐẦU: Nhận lớp - Ổn định tổ chức - Phổ biến mục tiêu học - Hỏi thăm sức khoẻ học sinh: THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - 8’ - Đội hình nhận lớp: GV     - Đội hình khởi động: Khởi động * Khởi động chung: - Bài TD tay khơng - Xoay khớp - Ép dây chằng * Khởi động chun mơn: - Chạy bước nhỏ GV     - Dàn hàng, cự ly giãn cách sải tay - Chạy nâng cao đùi - Chạy đá lăng sau Thực theo dẫn điều khiển Giáo viên B PHẦN CƠ BẢN: Hoạt động 1: Nhảy cao: * Một số động tác bổ trợ - bước đà đá lăng kết hợp xoay mũi bàn chân Đá lăng nhanh mạnh Xoay cổ chân nhanh, kết hợp với xoay thân hợp lý - Chạy đà bước giậm nhảy đá lăng kết hợp xoay mũi chân - Đá lăng nhanh mạnh, giậm nhảy tích cực - Xoay cổ chân lăng thân nhịp nhàng 28’-32’ - GV làm mẫu, PT - HS thực đồng loạt, phân nhóm, quay vòng Tập đều, kỹ thuật - Giáo viên ý sửa kỹ thuật động tác cho học sinh *.Ơn chạy đà giậm nhảy - Chạy đà: Cách đo đà sau đo đà xong thực chạy thử đà - Giậm nhảy: nhanh, mạnh, tích cực   Củng cố: Học sinh thực 2-3’ KT chạy đà, giậm nhảy C PHẦN KẾT THÚC: 5’ - Gọi HS thực hiện, lớp quan sát, nhận xét - ĐH kết thúc: GV     Thả lỏng tồn thân Nhận xét học Giao tập nhà Ngày soạn: ……… Tiết: 15 NHẢY CAO I Mục tiêu: Kiến thức: - Nhảy cao: Ơn số động tác bổ trợ kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy nhảy cao Học kỹ thuật khơng Kĩ năng: - Học sinh nắm thực số động tác bổ trợ, KT chạy đà, giậm nhảy, khơng Thái độ: - Tự giác, tích cực học mơn Thể dục II Địa Điểm, Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị giảng, đệm, cột, xà nhảy cao Học sinh trang phục quy định, mang ghế GV, tín gậy Lớp Ngày dạy Sĩ số 11a1 11a2 11a3 11a4 11a5 11a6 III Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG A PHẦN MỞ ĐẦU: Nhận lớp - Ổn định tổ chức - Phổ biến mục tiêu học - Hỏi thăm sức khoẻ học sinh: Khởi động * Khởi động chung: - Bài TD tay khơng - Xoay khớp - Ép dây chằng * Khởi động chun mơn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đá lăng sau THỜI GIAN - 8’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Đội hình nhận lớp: GV     - Đội hình khởi động: GV     - Dàn hàng, cự ly giãn cách sải tay Thực theo dẫn điều khiển Giáo viên B PHẦN CƠ BẢN: 28’-32’ - GV làm mẫu, PT Hoạt động 1: Nhảy cao: - HS thực đồng loạt, phân nhóm, * Một số động tác bổ trợ quay vòng - bước đà đá lăng kết hợp xoay mũi bàn chân - Đá lăng nhanh mạnh Xoay cổ chân nhanh, kết hợp với xoay thân hợp lý - Chạy đà bước giậm nhảy đá lăng kết hợp xoay mũi chân - Đá lăng nhanh mạnh, giậm nhảy tích cực - Xoay cổ chân lăng thân nhịp nhàng - Đà bước giậm nhảy đá lăng kết hợp xoay mũi bàn chân * Ơn KT nhảy cao - Chạy đà: Cách đo đà sau đo đà xong thực chạy thử đà - Giậm nhảy: nhanh, mạnh, tích cực - Trên khơng: Lúc thân người nghiêng phía xà,chân đá lăng tay đưa lên cao,chân giậm duỗi thẳng,tồn thân người bay lên cao theo đường vòng cung.Khi gần định cao xoay gót chân dân dần thân người thành nằm nghiêng xà *Củng cố: Học sinh thực KT chạy đà, giậm nhảy 2-3’ - Chú ý cự ly khoảng cách - Tập đều, kỹ thuật - Giáo viên ý sửa kỹ thuật động tác cho học sinh GV củng cố KT, nhận xét - Gọi HS thực hiện, lớp quan sát, nhận xét.GV nhận xét cho điểm - ĐH kết thúc: C PHẦN KẾT THÚC: GV     5’ Thả lỏng tồn thân Nhận xét học Giao tập nhà Ngày soạn: …… Tiết: 16 NHẢY CAO I Mục tiêu: Kiến thức: - Nhảy cao: Ơn kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy, khơng, tiếp đất nhảy cao nằm nghiêng.Một số tập trợ tập phát triển thể lực Kĩ năng: - Học sinh nắm thực KT chạy đà, giậm nhảy, khơng, tiếp đất Thái độ: - Tự giác, tích cực học mơn Thể dục II Địa Điểm, Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị giảng, đệm, cột, xà nhảy cao Học sinh trang phục quy định, mang ghế GV, tín gậy Lớp Ngày dạy Sĩ số 11a1 11a2 11a3 11a4 11a5 11a6 III Tiến trình lên lớp: THỜI NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC GIAN A PHẦN MỞ ĐẦU: Nhận lớp - Ổn định tổ chức - Phổ biến mục tiêu học - Hỏi thăm sức khoẻ học sinh: - 8’ - Đội hình nhận lớp: GV     Khởi động * Khởi động chung: - Bài TD tay khơng - Xoay khớp - Ép dây chằng * Khởi động chun mơn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đá lăng sau - Đội hình khởi động: GV     - Dàn hàng, cự ly giãn cách sải tay Thực theo dẫn điều khiển Giáo viên B PHẦN CƠ BẢN: Hoạt động 1: Nhảy cao: - Chạy đà: Cách đo đà sau đo đà xong thực chạy thử đà Chạy đà tăng dần tốc độ, 28’-32’ - GV làm mẫu, PT - HS thực đồng loạt, phân nhóm, quay vòng bước đà ổn định - Giậm nhảy: nhanh, mạnh, tích cực bàn chân - Trên khơng: tư nằm nghiêng xà - Tiếp đất: hỗn xung để tránh chấn thương - Giáo viên ý sửa kỹ thuật động tác cho học sinh GV củng cố KT, nhận xét *Một số tập trợ phát triển thể lực: -Chạy vng góc với xà-giậm nhảy chân co qua xà -Chạy vng góc với xà-giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà -đứng tập đánh tay-đá lăng *Củng cố: Học sinh thực KT chạy đà, giậm nhảy, 2-3’ khơng, tiếp đất -Đội hình tập tập trợ   GV - Gọi HS thực hiện, lớp quan sát, nhận xét - ĐH kết thúc: GV     C PHẦN KẾT THÚC: 5’ Thả lỏng tồn thân Nhận xét học Giao tập nhà Ngày soạn: Tiết: 17 NHẢY CAO I Mục tiêu: Kiến thức: - Nhảy cao: Ơn kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy, khơng, tiếp đất nhảy cao nằm nghiêng.Một số tập trợ tập phát triển thể lực Kĩ năng: - Học sinh nắm thực KT chạy đà, giậm nhảy, khơng, tiếp đất số tập tập Thái độ: - Tự giác, tích cực học mơn Thể dục II Địa Điểm, Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị giảng, đệm, cột, xà nhảy cao Học sinh trang phục quy định, mang ghế GV Lớp Ngày dạy Sĩ số 11a1 11a2 11a3 11a4 11a5 11a6 III Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG A PHẦN MỞ ĐẦU: Nhận lớp - Ổn định tổ chức - Phổ biến mục tiêu học - Hỏi thăm sức khoẻ học sinh: THỜI GIAN - 8’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Đội hình nhận lớp: GV     - Đội hình khởi động: GV     - Dàn hàng, cự ly giãn cách sải tay Thực theo dẫn điều khiển Giáo viên Khởi động * Khởi động chung: - Bài TD tay khơng - Xoay khớp - Ép dây chằng * Khởi động chun mơn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đá lăng sau B PHẦN CƠ BẢN: Hoạt động 1: Nhảy cao: - Chạy đà: tăng dần tốc độ, bước đà ổn định - Giậm nhảy: nhanh, mạnh, tích cực bàn chân - Trên khơng: tư nằm nghiêng xà - Tiếp đất: hỗn xung để tránh chấn thương 28’-32’ - GV làm mẫu, PT - HS thực đồng loạt, phân nhóm, quay vòng * số ĐT bổ trợ tập phát triển Thể lực -Đà bước đánh tay kết hợp đá lăng -Đi chạy chậm 3-5 bước giậm nhảy đá lăng vào vật chuẩn cao - Bài tập nhảy bục(nam 70 lần,nữ 50 lần) Củng cố: Học sinh thực KT chiến lược số C PHẦN KẾT THÚC: Thả lỏng tồn thân Nhận xét học Giao tập nhà 2-3’ 5’ - Tập đều, kỹ thuật - Giáo viên ý sửa kỹ thuật động tác cho học sinh GV củng cố KT, nhận xét -Đội hình tập trợ   GV - Gọi HS thực hiện, lớp quan sát, nhận xét - ĐH kết thúc: GV     Ngày soạn: …… Tiết: 18 NHẢY CAO I Mục tiêu: Kiến thức: - Nhảy cao: Ơn kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy, khơng, tiếp đất nhảy cao nằm nghiêng.Một số tập trợ tập phát triển thể lực Kĩ năng: - Học sinh nắm thực KT chạy đà, giậm nhảy, khơng, tiếp đất Thái độ: - Tự giác, tích cực học mơn Thể dục II Địa Điểm, Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị giảng, đệm, cột, xà nhảy cao Học sinh trang phục quy định, mang ghế GV, tín gậy Lớp Ngày dạy Sĩ số 11a1 11a2 11a3 11a4 11a5 11a6 III Tiến trình lên lớp: THỜI NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC GIAN A PHẦN MỞ ĐẦU: Nhận lớp - Ổn định tổ chức - Phổ biến mục tiêu học - Hỏi thăm sức khoẻ học sinh: Khởi động * Khởi động chung: - Bài TD tay khơng - Xoay khớp - Ép dây chằng * Khởi động chun mơn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đá lăng sau - 8’ - Đội hình nhận lớp: GV     - Đội hình khởi động: GV     - Dàn hàng, cự ly giãn cách sải tay Thực theo dẫn điều khiển Giáo viên B PHẦN CƠ BẢN: Hoạt động 1: Nhảy cao: - Chạy đà: Cách đo đà sau đo đà xong thực chạy thử 28’-32’ đà Chạy đà tăng dần tốc độ, bước đà ổn định - GV làm mẫu, PT - HS thực đồng loạt, phân nhóm, quay vòng - Giậm nhảy: nhanh, mạnh, tích cực bàn chân - Trên khơng: tư nằm nghiêng xà - Giáo viên ý sửa kỹ thuật động tác cho học sinh GV củng cố KT, nhận xét - Tiếp đất: hỗn xung để tránh chấn thương -Đội hình tập tập trợ *Một số tập trợ phát triển thể lực: -Chạy vng góc với xà-giậm nhảy chân co qua xà -Chạy vng góc với xà-giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà -đứng tập đánh tay-đá lăng *Củng cố: Học sinh thực KT chạy đà, giậm nhảy, khơng, tiếp đất   GV 2-3’ 5’ C PHẦN KẾT THÚC: Thả lỏng tồn thân Nhận xét học Giao tập nhà - Gọi HS thực hiện, lớp quan sát, nhận xét - ĐH kết thúc: GV     Ngày soạn: ………… TIẾT 19 10 phải,trái B PHẦN CƠ BẢN: 28’-32’ 2.Hoạtđộng1: TTTC(VOVINAM) -Ơn: 8-10’ + chiến lược 6,7,8 + phản đòn đấm : Đấm thấp phải, trái Đấm lao phải, trái -Kiểm tra: + chiến lược 6,7,8 20-22’ +Phản đòn đấm thấp phải +Phản đòn đấm thấptrái +Phản đòn đấm lao phải +Phản đòn đấm lao trái *Thang điểm: Giỏi :thực đúng,tư đẹp Khá :Thực đúng,kỹ thuật hạn chế chưa đẹp Tb:Thực sai số kỹ thuật động tác chưa rõ ràng Yếu:Khơng thực kỹ thuật động tác 2-3’ Củng cố: Củng cố lại tồn kỹ thuật học 5’ C PHẦN KẾT THÚC: Thả lỏng tồn thân Nhận xét học Giao tập nhà GIÁO ÁN Ngày soạn: GV nhắc nhở,hướng dẫn số kỹ thuật hay măc sai lầm Cho lớp ơn lại chuẩn bị thi GV     -GV gọi theo danh sách học sinh kiểm tra GV củng cố kỹ thuật, nhận xét - ĐH kết thúc: GV     * Tiết PPCT: 36 40 TÊN BÀI: KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT I/-Mục tiêu : 1.Kiến thức: Kiểm tra kỹ thuật thành tích bật nhảy 2.Kỹ năng: Thực u cầu,nội dung bật nhảy với tiêu chuẩn RLTT 3.Thái độ: - Lớp trật tự nghiêm túc, phát huy hết khả k/tra đạt thành tích cao II Đòa điểm – Phương tiện: + Đòa điểm: Sân trường, vệ sinh sẻ nơi luyện tập + Phương Tiện: GV chuẩn bò còi, sổ điểm cá nhân, thước dây, vôi kẽ vạch Lớp Ngày dạy Sĩ số 12a4 12a5 III Tiến trình Dạy – Học: NỘI DUNG A/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp : * GV nhận lớp, kiểm tra só số, chónh đốn trang phục, kiểm tra sức khoẻ học sinh * GV nêu Mục tiêu – Yêu cầu tiết học Khởi động: Đánh tay cao thấp, tay ngực, lưng bụng; Xoay khớp : cổ tay - cổ chân, khuỷu tay, khớp vai, cánh tay, hông, gối ; ép ngang – ép dọc *- Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông LVĐ 8-10’ PHƯƠNG PHÁP TỒ CHỨC GV     - GV nhận lớp nêu mục tiêu, yêu cầu tiết học - ĐH hàng ngang xen kẽ cán điều khiển khởi động Giáo viên lần quan sát động viên học sinh khởi nhòp động tích cực - Cho quay phải (trái) thành đội hình hàng dọc chổ khởi động chuyên môn B/ PHẦN CƠ BẢN: 8-10’ 1/-Bật nhảy: GV nhắc lại số yếu lónh k/thuật thò phạm củng cố, sau cho HS L/tập - Tại chổ bật xa: + Lớp tự ôn luyện tập chổ bật xa vào hố Chuẩn bò kiểm tra - ĐH hàng ngang nghe GV nhắc lại số yếu lỉnh kỹ thuật; GV nêu y/cầu n/dung sau chia tổ cho HS luyện tập GV quan sát sửa sai 41 *- Tổ chức: 28- Kiểm tra theo HS, HS bật xa 30’ lần, lần đầu đạt múc cao kiểm tra lần 2, - Mỗi HS tham gia kiểm tra lần, trường hợp đặc GV cho kiểm tra lần xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *- Thang Điểm: - -10 điểm: Thực kỹ thuật thành tích đạt mức giỏi theo tiêu chuẩn RLTT - – điểm: Thực kỹ thuật thành tích đạt mức theo tiêu chuẩn RLTT - -6 điểm: Thành tích đạt mức trở lên theo tiêu chuẩn RLTT, kỹ thuật không xác kỹ thuật đạt mức thành tích đạt mức đạt kỹ thuật thực thành tích chưa đạt mức đạt - ĐH GV tổ chức cho lớp luyện tập @- GV phổ biến hình thức điểm kiểm tra cho HS biệt, sau tổ chức kiểm tra - ĐH GV tổ chức cho lớp kiểm tra C/ PHẦN KẾT THÚC: - Nhận xét - đánh giá tiết kiểm tra lớp - Công bố điểm kiểm tra xếp lọai cho lớp biết - Giao tập nhà: HS tập luyện nội dung học vào buổi sáng thời gian thích hợp - Nêu nhiệm vụ giáo án sau - Xuống lớp: GV: “giải tán!”HS: “ khỏe!”./ Đệm Hố nhảy ooooooooo o CB  - ĐH hàng ngang tổ chức kiểm tra TC RLTT xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oooooo CB Đệm Hố nhảy o K/tra  đến phút - Sau kiểm tra xong HS tự thả lỏng  xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - ĐH hàng ngang nge công bố điểm kiểm tra sau làm thủ tục xuống lớp./ 42 Tiết: Ngày soạn: ………… TTTC(VVN) I Mục tiêu: Kiến thức: - Nhảy cao: Ơn kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy, khơng, tiếp đất nhảy cao nằm nghiêng.Một số tập trợ tập phát triển thể lực - VVN :+Biết kỹ thuật chiến lược chiến lược 6-8,phản đòn đấm lao trái (Ơn).Phản đòn đấm thẳng thấp phải Kĩ năng: - Học sinh nắm thực KT chạy đà, giậm nhảy, khơng, tiếp đất - Học sinh nắm thực kỹ thuật chiến lược chiến lược 6-8, phản đòn đấm lao trái(Ơn).Phản đòn đấm thẳng thấp phải Thái độ: - Tự giác, tích cực học mơn Thể dục II Địa Điểm, Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị giảng, đệm, cột, xà nhảy cao Học sinh trang phục quy định, mang ghế GV Lớp Ngày dạy Sĩ số 43 NỘI DUNG A PHẦN MỞ ĐẦU: Nhận lớp - Ổn định tổ chức - Phổ biến mục tiêu học - Hỏi thăm sức khoẻ học sinh: Khởi động * Khởi động chung: - Bài TD tay khơng - Xoay khớp - Ép dây chằng * Khởi động chun mơn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đá lăng sau B PHẦN CƠ BẢN: Hoạt động 1: Nhảy cao: - Chạy đà: tăng dần tốc độ, bước đà ổn định THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - 8’ - Đội hình nhận lớp: GV     - Đội hình khởi động: GV     - Dàn hàng, cự ly giãn cách sải tay Thực theo dẫn 28’-32’ điều khiển Giáo viên 13-15’ - GV làm mẫu, PT - HS thực đồng loạt, phân nhóm, quay vòng - Giậm nhảy: nhanh, mạnh, tích cực bàn chân - Trên khơng: tư nằm nghiêng xà - Tiếp đất: hỗn xung để tránh chấn thương *Bài tập trợ phát triển thể lực:Trò chơi “lò cò tiếp sức” - Tập đều, kỹ thuật - Giáo viên ý sửa kỹ thuật động tác cho học sinh x x x x x x x ->x x x x x x x x ->x -Chia lớp thành nhóm chơi trò chơi 44 -Gọi hs lên thực kĩ thuật, cho hs khác đánh giá -GV nhận xét cho điểm Củng cố: Học sinh thực KT 2-3’ chạy đà, giậm nhảy, khơng, tiếp đất Hoạt động 2: TTTC(VVN) 14-16’ -Ơn:+ chiến lược chiến lược 6-8, phản đòn đấm lao lao trái -GV tổ chức cho hs ơn tập,sửa sai nhắc nhở cho hs GV     - Giáo viên làm mẫu, phân tích động tác Tổ chức cho HS tập luyện, ý quan sát sửa sai -Học mới: +Phản đòn đấm thẳng thấp phải -Từ hàng ngang ban đầu biến đổi thành hành dọc tập luyện đội hình di chuyển Củng cố: Học sinh thực nội dung học C PHẦN KẾT THÚC: Thả lỏng tồn thân Nhận xét học Giao tập nhà 2-3’ - Gọi HS thực hiện, lớp quan sát, nhận xét 5’ - ĐH kết thúc: GV     Ngày soạn: …………… Tiết: 26 45 NHẢY CAO – TTTC(VVN) I Mục tiêu: Kiến thức: - Nhảy cao: Ơn kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy, khơng, tiếp đất nhảy cao nằm nghiêng.Một số tập trợ tập phát triển thể lực - VVN :+Biết kỹ thuật phản đòn đấm học(Ơn).Phản đòn đấm thẳng thấp trái Kĩ năng: - Học sinh nắm thực KT chạy đà, giậm nhảy, khơng, tiếp đất - Học sinh nắm thực kỹ thuật phản đòn đấm học(Ơn).Phản đòn đấm thẳng thấp trái(học mới) Thái độ: - Tự giác, tích cực học mơn Thể dục II Địa Điểm, Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị giảng, đệm, cột, xà nhảy cao Học sinh trang phục quy định, mang ghế GV Lớp Ngày dạy Sĩ số III Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG A PHẦN MỞ ĐẦU: Nhận lớp - Ổn định tổ chức - Phổ biến mục tiêu học - Hỏi thăm sức khoẻ học sinh: Khởi động * Khởi động chung: - Bài TD tay khơng THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - 8’ - Đội hình nhận lớp: GV     - Đội hình khởi động: GV   46   - Xoay khớp - Ép dây chằng * Khởi động chun mơn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đá lăng sau B PHẦN CƠ BẢN: Hoạt động 1: Nhảy cao: - Chạy đà: tăng dần tốc độ, bước đà ổn định - Giậm nhảy: nhanh, mạnh, tích cực bàn chân - Dàn hàng, cự ly giãn cách sải tay Thực theo dẫn điều khiển Giáo viên 28’-32’ -GV tổ chức cho hs ơn tập,sửa sai nhắc nhở cho hs 13-15’ - Trên khơng: tư nằm nghiêng xà   - Tiếp đất: hỗn xung để tránh chấn thương *Bài tập trợ thể lực: - Đà bước giậm nhảy đá lăng kết hợp xoay mũi bàn chân - Chạy vng góc với xà - Đà bước đánh tay kết hợp giậm nhảy, đá lăng - Tập mơ động tác chân lăng qua xà - Giáo viên ý sửa kỹ thuật động tác cho học sinh GV củng cố KT, nhận xét Củng cố: Học sinh thực KT chạy đà, giậm nhảy, khơng, tiếp đất 14-16’ Hoạt động 2: TTTC(VVN) -Ơn:+ :+ kỹ thuật phản đòn đấm học -Học mới: +Phản đòn đấm thẳng thấp trái -GV tổ chức cho hs ơn tập,sửa sai nhắc nhở cho hs GV     - Giáo viên làm mẫu, phân tích 47 động tác Tổ chức cho HS tập luyện, ý quan sát sửa sai Củng cố: Học sinh thực nội dung học C PHẦN KẾT THÚC: Thả lỏng tồn thân Nhận xét học Giao tập nhà 2-3’ 5’ -Từ hàng ngang ban đầu biến đổi thành hành dọc tập luyện đội hình di chuyển - Gọi HS thực hiện, lớp quan sát, nhận xét - ĐH kết thúc: GV     Ngày soạn: ………… Tiết: 21 Lý thuyết: Ngun tắc hệ thống tập luyện TDTT I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết điểm ngun tắc hệ thống tập luyện TDTT Kĩ năng: - biết vận dụng hiểu biết vào tập luyện thi đấu Thái độ: - Tự giác, tích cực học mơn Thể dục, bước đầu có kế hoạch tự tập hàng ngày Biết ứng xử hoạt động TDTT Có lối sống lành mạnh, có ý thức phòng tránh HIV tệ nạn xã hội II Địa Điểm, Phương tiện: - Địa điểm: lớp học - Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị giảng Học sinh chuẩn bị ghi Lớp Ngày dạy III Tiến trình lên lớp: Sĩ số 48 NỘI DUNG I Mở đầu: ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số Giáo viên phổ biến nội dung u cầu học II Nội dung mới: Khái niệm: Ngun tắc hệ thống ngun tắc sư phạm rõ giảng dạy tập luyện TDTT cấn phải dựa sở khoa học, phải tiến hành theo trật tự, cấu trúc thống chặt chẽ Nội dung: Theo ngun tắc tập luyện hệ thống, qú trình tập luyện TDTT muốn đạt hiêu cao cần phải đảm bảo tính mục đích liên tục Muốn đạt hiệuquả cao tập luyện việc lựa chọn xắp sếp cácbài tập, phương pháp tập luyện cần tn theo trình tự định mang tính mục đích, tính khoa học Tập luyện TDTT thường xun dẫn đến q trình thích ứng nâng cao, nâng cao trình độ thể lực mức độ hình hành kỹ kỹ xảo vận động phẩm chất tam lý Ngừng tập luyện làm giảm dần thích ứng đạt Do muốn nâng cao sức khoẻ, thể lực hồn thiện kỹ thuật động tác TDTT cấn phải tập luyện tường xun liên tục u cầu: Tập luyện TDTT cần phải tiến hành cách có chủ định có kế hoạch Xắp Xếp nội dugn buổi tập cần ý đến tính mối lên hệ lẫn nau chúng Tập luyện phải từ đơn giản đến phức tạp, từ chưa biết đến biết, từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, từ nhẹ đến nặng THỜI GIAN 5’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 35’ Gv nêu câu hỏi mở để học sinh xây dựng khái niệm: Câu hỏi: Như gọi hệ thống nói chung? Câu hỏi: Hệ thống tập luyện TDTT có nghĩa gì? Câu hỏi: tập luyện khơng tn theo trật tự có gọi tập luyện có hệ thống khơng? Câu hỏi: Tập luyện để đạt hiệu cao? Câu hỏi: Phải tập luyện để hình thành q trình thích ứng? Câu hỏi: Muốn nâng cao thể lực hồn thiện kỹ thuật động tác cần phải tập luyện nào? Câu hỏi: Có thiết phải lập kế hoạch cho việc tập luyện khơng? Câu hỏi: Tuần tự nội dung buổi tập cho khoa học có hiệu quả? Câu hỏi: Có nên nghỉ q dài sau đợt tập luyện khơng? 49 Cần tập luyện thường xun liên tục, tránh nghỉ tập luyện q dài Vì nghỉ tập luyện q dài dẫn đến làm giảm sút hiệu tập luyện Củng cố: - Các ý - Trọng tâm GV gợi ý cho HS nêu lại ý III Kết thúc GV đánh giá nhận xét tiết học Ra tập nhà 5’ Ngày soạn: …………… Tiết: 23 NHẢY CAO – TTTC(VVN) I Mục tiêu: Kiến thức: - Nhảy cao: Ơn kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy, khơng, tiếp đất nhảy cao nằm nghiêng.Một số tập trợ tập phát triển thể lực - VVN :+Biết kỹ thuật phản đòn đấm học chiến lược số 6-8(Ơn).chiến lược số 9(học mới) Kĩ năng: - Học sinh nắm thực KT chạy đà, giậm nhảy, khơng, tiếp đất - Học sinh nắm thực kỹ thuật kỹ thuật phản đòn đấm học chiến lược số 68(Ơn).chiến lược số 9(học mới) Thái độ: - Tự giác, tích cực học mơn Thể dục II Địa Điểm, Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị giảng, đệm, cột, xà nhảy cao Học sinh trang phục quy định, mang ghế GV Lớp Ngày dạy Sĩ số III Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 50 A PHẦN MỞ ĐẦU: Nhận lớp - Ổn định tổ chức - Phổ biến mục tiêu học - Hỏi thăm sức khoẻ học sinh: - 8’ - Đội hình nhận lớp: GV     - Đội hình khởi động: Khởi động * Khởi động chung: - Bài TD tay khơng - Xoay khớp - Ép dây chằng * Khởi động chun mơn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đá lăng sau GV     - Dàn hàng, cự ly giãn cách sải tay Thực theo dẫn điều khiển Giáo viên 28’-32’ B PHẦN CƠ BẢN: 13-15’ -Tổ chức lớp thành nhóm thuận chân Hoạt động 1: Nhảy cao: phải bên,thuận chân trái bên -Hồn thiện giai đoạn nâng để ơn tập cao thành tích -GV nhắc nhở phân tích số sai -Xác định vị trí đà ổn định lầm thường mắc Củng cố: Học sinh thực 2-3’ hồn thiện giai đoạn 14-16’ Hoạt động 2: TTTC(VVN) -Ơn:+ :+ kỹ thuật phản đòn - Tập đều, kỹ thuật - Giáo viên ý sửa kỹ thuật động tác cho học sinh GV củng cố KT, nhận xét - Giáo viên làm mẫu, phân tích động tác Tổ chức cho HS tập luyện, ý 51 đấm học chiến lược 6-8 quan sát sửa sai -Học mới: GV     +Chiến lược Củng cố: Học sinh thực nội 2-3’ dung học C PHẦN KẾT THÚC: Thả lỏng tồn thân Nhận xét học Giao tập nhà - Gọi HS thực hiện, lớp quan sát, nhận xét - ĐH kết thúc: GV     5’ Ngày soạn: …………… Tiết: 24 NHẢY CAO – TTTC(VVN) I Mục tiêu: Kiến thức: - Nhảy cao:Ơn hồn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích - VVN :+Biết kỹ thuật phản đòn đấm họcvà chiến lược 6-9(Ơn)vàPhản đòn lối đấm học Kĩ năng: - Học sinh nắm thực hồn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích - Học sinh nắm thực kỹ thuật phản đòn đấm họcvà chiến lược 69(Ơn)vàPhản đòn lối đấm học Thái độ: - Tự giác, tích cực học mơn Thể dục II Địa Điểm, Phương tiện: 52 - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị giảng, đệm, cột, xà nhảy cao Học sinh trang phục quy định, mang ghế GV Lớp Ngày dạy Sĩ số III Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG A PHẦN MỞ ĐẦU: Nhận lớp - Ổn định tổ chức - Phổ biến mục tiêu học - Hỏi thăm sức khoẻ học sinh: Khởi động * Khởi động chung: - Bài TD tay khơng - Xoay khớp - Ép dây chằng * Khởi động chun mơn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đá lăng sau THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - 8’ - Đội hình nhận lớp: GV     - Đội hình khởi động: GV     B PHẦN CƠ BẢN: -Tổ chức lớp thành nhóm thuận chân 28’-32’ phải bên,thuận chân trái bên Hoạt động 1: Nhảy cao: -Hồn thiện giai đoạn nâng 13-15’ để ơn tập cao thành tích -Xác định vị trí đà ổn định Củng cố: Học sinh thực hồn thiện kĩ thuật thành tích   53 - Giáo viên ý sửa kỹ thuật động tác cho học sinh GV củng cố KT, nhận xét Hoạt động 2: TTTC(VVN) 14-16’ -Ơn: + kỹ thuật phản đòn đấm học +Chiến lược 6-9 Củng cố: Học sinh thực nội 2-3’ dung học C PHẦN KẾT THÚC: Thả lỏng tồn thân Nhận xét học Giao tập nhà 5’ -GV tổ chức lớp ơn luyện,sửa sai nhắc nhở em tập luyện nghiêm túc GV     -Từ hàng ngang ban đầu biến đổi thành hành dọc tập luyện đội hình di chuyển - Gọi HS thực hiện, lớp quan sát, nhận xét - ĐH kết thúc: GV     54 ... kết hợp xoay mũi bàn chân Đá lăng nhanh mạnh Xoay cổ chân nhanh, kết hợp với xoay thân hợp lý - Chạy đà bước giậm nhảy đá lăng kết hợp xoay mũi chân - Đá lăng nhanh mạnh, giậm nhảy tích cực - Xoay... hợp xoay mũi bàn chân - Đá lăng nhanh mạnh Xoay cổ chân nhanh, kết hợp với xoay thân hợp lý - Chạy đà bước giậm nhảy đá lăng kết hợp xoay mũi chân - Đá lăng nhanh mạnh, giậm nhảy tích cực - Xoay... xà nhảy cao Học sinh trang phục quy định, mang ghế GV, tín gậy Lớp Ngày dạy Sĩ số 11a1 11a2 11a3 11a4 11a5 11a6 III Tiến trình lên lớp: THỜI NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC GIAN A PHẦN MỞ ĐẦU: Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an vovinam thpt lớp 10, 11, Giao an vovinam thpt lớp 10, 11, Giao an vovinam thpt lớp 10, 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay