Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện môn Vật lý lớp 8 trường THCS Sơn Tây, Hà Tĩnh năm học 2016 2017 vòng 2

4 253 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 09:13

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG T.H.C.S SƠN TÂY ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 20162017 MÔN: VẬTLỚP (Vòng 02) Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: a) Một người dự định thăm quê, may nhờ bạn đèo xe đỡ quãng nên sau 05 phút đến nơi Biết vận tốc lúc km/h, lúc nhờ xe 25 km/h, đoạn đường dài đoạn đườ ng xe 2,5km Hãy tính độ dài đoạn đường thăm quê b) Ba người xe đạp từ A đến B với vận tốc không đổi Người thứ người thứ hai xuất phát lúc với vận tốc tương ứng v1 = 10 km/h v2 = 12 km/h Người thứ ba xuất phát sau hai người nói 30 phút Khoảng thời gian hai lần gặp người thứ ba với hai người trước Tìm vận tốc người thứ ba? Câu 2: Một khối gỗ hình hộp chữ nhật tiết diện S = 40 cm2, cao h = 10cm có khối lượng m = 160g Thả khối gỗ vào nước Tìm chiều cao phần gỗ mặt nước.Cho khối lượng riêng nước D0 = 1000kg/m3 Câu 3: Chiếu tia sáng nghiêng góc 45o chiều từ trái sang phải xuống gương phẳng đặt nằm ngang Ta phải quay gương phẳng góc so với vị trí gương ban đầu để tia phản xạ có phương 45o nằm ngang Câu 4: Mắt anh cao mắt em 37cm Nếu anh đứng sát sau em nhìn vào ảnh mặt Trời qua lớp nước mỏng sân gạch thấy ảnh mặt Trời hai chỗ khác cách khoảng theo phương ngang Tính khoảng cách đó, lúc tia sáng mặt trời nghiêng với mặt sân góc 450 Câu 5: Một xe ô tô có khối lượng 1,5 Xe có bánh, bánh có diện tích tiếp xúc với mặt đường 100cm2 Tính áp suất xe lên mặt đường xe đứng yên Coi mặt đường phẳng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Vật lớp Câu Câu Đáp án vắn tắt a) Điểm 1,0đ - Viết biểu thức tính t1,t2 từ công thức tính vận tốc - Từ có t1 + t2 = 125/60 s => t1 = 125/60 - t2 (1) - Theo đàu có: S1 = S2 + 2,5 (2) 1,0đ - Giải (1) (2) tìm t1 = 105/60; t2 = 20/60 Từ tìm S1 = 10,5km; S2 = 8km - Độ dài đoạn đường thăm quê S = S1 + S2 = 18,5km 1,0đ b) - Tính quãng đường người thứ người thứ hai sau 30 phút S1 = 5km; S2 = 6km - Người thứ ba xuất phát sau hai người 30 phút Gọi t1, t2 thời 1,0đ gian người thứ ba xuất phát gặp hai người trên.Khi người thứ ba quãng đường tương ứng là: S3 = v3.t1; S3’ = v3 t2 - Sau t1, t2 người thứ người thứ hai quãng đường: 0,5đ S1’ = + v1.t1; S2’ = + v2.t2 - Người thứ ba gặp người thứ khi: S3 = S1’=> v3.t1 = + v1.t1 => t1 = 5/(v3 – 10) - Người thứ ba gặp người thứ khi: S3’ = S2’=> v3.t2 = + v2.t2 => t2 = 6/(v3 – 12) Theo đầu bài: t2 – t1 = => v32 - 23 v3 + 120 = Giải pt ta có v3 = 15 v3 = Xuất phát từ đầu cho v3 = 15 km/h phù hợp 0,5đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu Vậy vận tốc người thứ ba 15 km/h 1,0đ - Vẽ hình, đặt x phần mặt nước lập luận khối gỗ 1,0 đ trọng lực cân với lựcđẩy Ác – si – mét: P = FA 1,0đ - Viết biểu thức tương ứng: 10.m = d0.S.(h - x) 1,0đ - Thay kiện tính x = (cm) Câu TH1: tia phản xạ hướng từ trái qua phải: Vẽ tia sáng SI tới gương 2,0 đ cho tia phản xạ ID theo phương ngang (như hình vẽ)  = 1800 - SIA  = 1800 - 450 = 1350 Ta có SID IN pháp tuyến gương đường phân giác góc SID  mà i + i, = 1800 – 450 = 1350 Góc quay gương là: DIG Ta có: i’ = i = 135  67,5o  = 900 IN vuông góc với AB  NIG  = NIG  - i’ = 900- 67,5 = 22,50 DIG Vậy ta phải xoay gương phẳng góc α = 22,5 N S A D I B 2,0đ TH2: Tia phản xạ hướng từ phải qua trái Tương tự ta có α = 67,5o Câu Có thể coi lớp nước mỏng sân gạch gương phẳng Mặt Trời xa Trái Đất nên tia sáng từ mặt trời tới coi tia sáng song song Trên hình vẽ hai tia sáng mặt Trời S1I1 S2I2 phản xạ lớp nước 1,0đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí vào mắt M1 anh M2 em Hai anh em thấy ảnh 1,0đ mặt trời hai chỗ khác S’1 S’2 S2 S1 M1 N 1,0đ M2 450 I2 I1 S’1 S’2 1,0 đ Dựa vào hình vẽ ta có: S/1S/2 = I1I2; I2N = M1M2 Mà I1I2 = I2N ( I1 I N vuông cân)  M1M2 = S/1S/2 = 37cm Câu Đổi m = 1,5 t = 1500 kg 0,5 đ S1 = 100 cm2 = 0,01 m2 P=? Trọng lượng ô tô là: p1 = 10 m = 1500.10 = 15 000 (N) 1,0 đ Diện tích tiếp xúc bánh xe lên mặt đất là: S = S1 = 4.0,01 = 0,04 (m2) 0,5 đ Áp suất ô tô tác dụng lên mặt đường là: P= p1 15000   37 5000 (N/m2) S 0, 04 1,0 đ ... phí Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp Câu Câu Đáp án vắn tắt a) Điểm 1,0đ - Viết biểu thức tính t1,t2 từ công thức tính vận tốc - Từ có t1 + t2 = 125 /60 s => t1 = 125 /60 - t2 (1) - Theo... I2 I1 S’1 S 2 1,0 đ Dựa vào hình vẽ ta có: S/1S /2 = I1I2; I2N = M1M2 Mà I1I2 = I2N ( I1 I N vuông cân)  M1M2 = S/1S /2 = 37cm Câu Đổi m = 1,5 t = 1500 kg 0,5 đ S1 = 100 cm2 = 0,01 m2 P=? Trọng... = 5/(v3 – 10) - Người thứ ba gặp người thứ khi: S3’ = S2’=> v3.t2 = + v2.t2 => t2 = 6/(v3 – 12) Theo đầu bài: t2 – t1 = => v 32 - 23 v3 + 120 = Giải pt ta có v3 = 15 v3 = Xuất phát từ đầu cho v3
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện môn Vật lý lớp 8 trường THCS Sơn Tây, Hà Tĩnh năm học 2016 2017 vòng 2 , Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện môn Vật lý lớp 8 trường THCS Sơn Tây, Hà Tĩnh năm học 2016 2017 vòng 2 , Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện môn Vật lý lớp 8 trường THCS Sơn Tây, Hà Tĩnh năm học 2016 2017 vòng 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay