Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện môn Vật lý lớp 8 trường THCS Sơn Tây, Hà Tĩnh năm học 2016 2017 vòng 1

3 227 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 09:13

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG T.H.C.S SƠN TÂY ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 20162017 MÔN: VẬTLỚP (Vòng 01) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: Một người từ A đến B sau: nửa quãng đường với vận tốc 40km/h, quãng đường lại với vận tốc 50 km/h Tìm vận tốc trung bình người toàn quãng đường? Câu 2: Để đo vận tốc âm gang, người dùng ống rỗng gang dài L = 1053m Người áp tai vào đầu ống nhờ người dùng búa gõ nhát mạnh vào đầu Người nghe thấy hai âm thanh, âm cách âm 2,921s Biết vận tốc âm không khí v1 = 340m/s, tính vận tốc âm gang? Câu 3: Treo vật rắn vào lực kế, lực kế giá trị P1 = 5N Nhúng vật rắn chìm hoàn toàn nước (khối lượng riêng D = 1000kg/m3) lực kế giá trị P2 = 3N Tính khối lượng riêng vật rắn Câu 4: Hai gương phẳng G1, G2 quay mặt phản xạ vào tạo với góc 600 Một điểm S nằm khoảng hai gương a) Hãy nêu cách vẽ đường tia sáng phát từ S phản xạ qua G1, G2 quay trở lại S b) Tính góc tạo tia tới xuất phát từ S tia phản xạ qua S Câu 5: Có hai bóng đèn Đ1 Đ2; ba công tắc K1, K2, K3; nguồn điện Hãy mắc mạch điện thỏa mãn đủ yêu cầu sau: - Khi muốn đèn Đ1 sáng, bật công tắc K1 - Khi muốn đèn Đ2 sáng, bật công tắc K2 - Khi Muốn đèn Đ1 đèn Đ2 sáng, bật công tắc K3 điện VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Vật lớp Câu Đáp án Câu 1, Gọi quãng đường từ A đến B S (S > km) S S Ta có thời gian nửa đầu quãng đường là:  (h) 40 80 S S ( h) thời gian quãng đường lại là:  50 100 Vậy thời gian quãng đường là: S S 9S   ( h) 80 100 400 Vậy vận tốc trung bình người là: vTB  Câu S S 400    44,4(km / h) 9S t 400 Thời gian để âm truyền qua cột không khí ống gang: t1 = L/v1 =1053/340 = 3,097(s) Thời gian để âm truyền qua gang là: t2 = 3,097 - 2,921 = 0,176(s) Vận tốc truyền âm qua gang: v2 = L/t2 = 1053/0,176 = 5983m/s Câu Khối lượng vật m = P1/10(kg) Gọi V thể tích vật => P2 = P1 – 10D.V => V = (P1 – P2)/10D (m3) Khối lượng riêng vật là: D V = m/V = Thay số tính Dv = 2500kg/m3 Câu P1 D (kg/m3) P1  P2 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a/ + Lấy S1 đối xứng với S qua G1 + Lấy S2 đối xứng với S qua G2 + Nối S1 S2 cắt G1 I cắt G2 J + Nối S, I, J, S đánh hướng ta tia sáng cần vẽ b/ Ta phải tính góc ISR Kẻ pháp tuyến I J cắt K Trong tứ giác IKJO có góc vuông I J có góc O = 600 Do góc lại IKJ = 1200 Suy ra: Trong  JKI có: I1 + J1 = 600 Mà cặp góc tới góc phản xạ I1 = I2 ; J1 = J2 Từ đó: => I1 + I2 + J1 + J2 = 1200 Xét  SJI có tổng góc: I + J = 1200 => IS J = 600 Do vậy: góc ISR = 1200 (Do kề bù với ISJ) Câu + Đ1 K1 K3 K2 Đ2 ... biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp Câu Đáp án Câu 1, Gọi quãng đường từ A đến B S (S > km) S S Ta có thời gian nửa đầu quãng đường là:  (h) 40 80 S S ( h) thời gian quãng... gang: t1 = L/v1 =10 53/340 = 3,097(s) Thời gian để âm truyền qua gang là: t2 = 3,097 - 2,9 21 = 0 ,17 6(s) Vận tốc truyền âm qua gang: v2 = L/t2 = 10 53/0 ,17 6 = 5 983 m/s Câu Khối lượng vật m = P1 /10 (kg)... 600 Do góc lại IKJ = 12 00 Suy ra: Trong  JKI có: I1 + J1 = 600 Mà cặp góc tới góc phản xạ I1 = I2 ; J1 = J2 Từ đó: => I1 + I2 + J1 + J2 = 12 00 Xét  SJI có tổng góc: I + J = 12 00 => IS J = 600
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện môn Vật lý lớp 8 trường THCS Sơn Tây, Hà Tĩnh năm học 2016 2017 vòng 1 , Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện môn Vật lý lớp 8 trường THCS Sơn Tây, Hà Tĩnh năm học 2016 2017 vòng 1 , Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện môn Vật lý lớp 8 trường THCS Sơn Tây, Hà Tĩnh năm học 2016 2017 vòng 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay