Bí Quyết Đạt Điểm Cao Môn Hóa Học

10 253 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 05:09

Tài liệu học t p chia s để đạt điểm cao môn Hóa học ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u ĐẠT ĐIỂM CAO MÔN HÓA HỌC TRONG h t t p BÍ: QUYẾT / / wĐỂKỲw w.tailieupro.co THI ĐẠI HỌCCAO ĐẲNG http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Giáo viên: TRẦN HẢI Mỗi mong muốn đạt kết cao học tập sống Để làm điều phải biết ưu điểm, nhược điểm đâu để phát huy mạnh hạn chế yếu đến mức thấp Đối với việc học hóa học Khi em đọc câu Hóa học em cần nắm liệu đề tìm mối liên hệ liệu để đưa cách làm logic, ngắn gọn đặc biệt chọn đáp án Để giúp em phần khó khăn đó, sau thầy giới thiệu cho em số tập điển hình đề thi đại học năm gần hướng em số phương pháp làm ngắn gọn Lưu ý: Tùy thuộc vào mức độ kiến thức em lựa chọn cách giải sau cho phù hợp: Cách 1: Thường dùng cho em học sinh có mức kiến thức trung bình Cách 2: Dùng cho em có kiến thức trở lên Bài (Trích Đề thi TSĐH, khối A – 2011) Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào lít dung dịch gồm NaOH 0,025M Ca(OH)2 0,0125M, thu x gam kết tủa Giá trị x là: A 2,00 B 1,00 C 1,25 D 0,75 Hướng dẫn giải: Khi giải tập em thường vướng yếu tố sau: Thứ nhất: Các em CO2 phản ứng với NaOH trước hay Ca(OH)2 trước Thứ hai: Các em viết đầy đủ phương trình sau: CO2 + NaOH CO2 + Ca(OH)2 NaHCO3 Na CO3 Ca ( HCO3 ) CaCO3 Vậy em gặp phải khó khăn phản ứng nên nhiều thời gian Vì thầy đưa cho em số cách giải sau: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Tài liệu học t p chia s để đạt điểm cao môn Hóa học ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Cách 1: Các em sử dụng phương trình ion rút gọn để giải Khi hấp thụ CO2 vào dung dịch chứa OH- ta có phản ứng theo thứ tự sau: Bước 1: CO2 + OHHCO30,03 0,03 0,03 Bước 2: HCO3 + OH CO32- + H2O 0,02 0,02 0,02 2+ 2Ca + CO3 CaCO3 0,0125 0,02 OH = 0,025 + 0,0125.2 = 0,05 mol nCO2 = 0,03 Vậy nCO32- = 0,02 m = 0,0125 100 = 1,25 gam Chọn đáp án C Cách 2: Dùng phương pháp loại trừ Ta biết: nCa2+ = 0,0125 kết tủa lớn m = mCaCO3 = 0,0125 100 = 1,25 gam Loại đáp án A Sau em dựa vào tỉ lệ phản ứng để đưa đáp số Chọn đáp án C Cách 3: Ta dựa vào tỉ lệ nOH nCO2 0,05 0,03 Vậy nCO32- sinh = 0,05 – 0,03 = 0,02 Do nCO32- > nCa2+ nên m(kết tủa) = m(CaCO3) = 0,0125 m = 0,0125 100 = 1,25 gam Chọn đáp án C Bài 2: (Trích Đề thi TSĐH, khối A – 2011) Hỗn hợp X gồm C2H2 H2 có số mol Lấy lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 H2 Sục Y vào dung dịch brom (dư) khối lượng bình brom tăng 10,8 gam thoát 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là: A 22,4 lít B 26,88 lít C 44,8 lít D 33,6 lít Hướng dẫn giải Cách 1: Thông thường em thường sử dụng cách viết đầy đủ phản ứng sau: C2H2 + H2 a a C2H2 + 2H2 t0 C2H4 a t0 C2H6 (1) (2) Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Tài liệu học t p chia s để đạt điểm cao môn Hóa học ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c b 2b b Sử dụng quy tắc đường chéo để tìm số mol khí H2 C2H6 H2 (2) 14 16 C2H6 14 Vậy nH2 = nC2H6 = 0,1 mol Gọi a, b số mol C2H2 C2H2 (1) (2) Sau em đặt vào hệ để đưa kết Nhưng em giải theo cách nhiều thời gian không đáp ứng yêu cầu đề Cách 2: Chúng ta cần trả lời câu hỏi sau: Thứ nhất: Để tính V(O2) ta phải tính V(C2H2 H2) Thứ hai: Đề cho nhiều phản ứng ta có cần viết phản ứng không? Đối với toán hữu em cần ý đặc biệt đến định luật bảo toàn khối lượng: msp = mpư Vậy ta tóm tắt sau: X (C2H2, H2) Ni Y C2H2, C2H4 C2H6 + H2 Vậy mX = mY Vậy: mX = 10,8 (mC2H2 + C2H4) + m(C2H6 + H2) = 10,8 + 0,2.16 = 14 Vậy gọi x số mol C2H2, x mol H2 26x + 2x = 14 x = 0,5 C2H2 + H2 + O2 2CO2 + H2O O2 Vậy V(O2) = H2O 0,5 0,5 22 ,4 33,6 lít Chọn đáp án D Như cách ngắn gọn cho việc giải toán Bài 3: Cho m gam hỗn hợp gồm FeS2 FeS vào bình kín chứa khí O2 (dư) Nung nóng bình đến phản ứng hoàn toàn thu khí X chất rắn R Khí X hấp thụ hoàn toàn dung dịch Ba(OH)2 dư, xuất 26,04 gam kết tủa Để hòa tan hết chất rắn R cần tối thiểu 120 ml dung dịch HNO3 2M Giá trị m là: A 13,76 gam B 8,32 gam C 4,48 gam D 4,96 gam Hướng dẫn giải FeS2, FeS + O2 SO2 + Ba(OH)2 dư Fe2O3 + 6HNO3 Fe2O3 + SO2 BaSO3 2Fe(NO3)3 + 3H2O Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Tài liệu học t p chia s để đạt điểm cao môn Hóa học ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Số mol chất theo đề là: nBaSO3 = 26,04 = 0,12 mol 217 nHNO3 = 0,12 = 0,24 mol Cách 1: Các em viết đầy đủ phản ứng đặt ẩn số để giải Cách 2: Các em cần ý đến yêu cầu đề ra: Tính m thực chất tách khối lượng Fe + S FeS FeS2 Mà ta biết: nBaSO3 = 0,12 nS = 0,12 mol nHNO3 = 0,24 Ở em cần ý (FeS, FeS2) + O2 Fe2O3 Do Fe2O3 + HNO3 dư phản ứng trao đổi sinh Fe(NO3)3 để viết phản ứng Vậy nHNO3 = nNO3- = 0,24 nFe = nNO3 = 0,08 Do Fe(NO3)3 Fe3+ + 3NO3Vậy m = 0,12.32 + 0,08.56 = 8,32 gam Chọn đáp án B Bài 4: Cân phản ứng sau: FexOy + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2 Fe + HNO3 Fe(NO3)3 + NxOy + H2O Hướng dẫn giải Cách 1: Thông thường em xác định số oxi hóa Fe FexOy Fe2y/x, đến FeS2 số em khó xác định số oxi hóa Fe S Do thầy đưa cho em cách cân đơn giản mà không cần xác định số oxi hóa nguyên tố sau: Phương trình 1: Ta giữ nguyên FexOy xFe+3 + yO-2 điện tích VT = 0, điện tích VP = 3x – 2y Để VT = VP FexOy xFe+3 + yO-2 + (3x-2y)e (Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố để đặt xFe+3 yO-2) Ví dụ: Fe3O4 3Fe+3 + 4O-2 + e Tương tự (Fe38/3 3Fe+3 + e) Phương trình 2: FeS2 Fe+3 + 2S+4 + 11e Sau viết phương trình: N+5 + 3e N+2 (NO) O2 + 4e 2O-2 Phương trình 3: 5x – 2y Fe0 Fe+3 + 3e xN+5 + yO-2 + (5x-2y)e Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt N xO y Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Tài liệu học t p chia s để đạt điểm cao môn Hóa học ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c (5x – 2y)Fe + (18x – 6y)HNO3 (5x – 2y)Fe(NO3)3 + 3NxOy + (9x – 3y)H2O Bài 5: Hòa tan hoàn toàn 9,75 gam Zn dung dịch HNO3 loãng, toàn lượng khí NO (sản phẩm khử sinh oxi hóa hoàn toàn oxi thành NO2 sục vào nước với dòng khí oxi để chuyển hết thành HNO3 Tổng thể tích khí oxi (đktc) phản ứng là: A 3,92 lít B 1,68 lít C 0,56 lít D 1,12 lít Hướng dẫn giải Zn + HNO3 Zn(NO3)2 + NO + H2O NO + O2 + H2O HNO3 Cách 1: Các em viết phản ứng sau cân phản ứng cách đầy đủ xác Sau đặt ẩn số vào phương trình để tìm đáp số Cách 2: Các em ý kĩ ban đầu HNO3 chất oxi hóa chuyển thành NO Sau NO + O2 + H2O HNO3 Do áp dụng phương pháp chọn điểm rơi (thầy dạy cho em) ta thấy HNO3 không thay đổi Vậy chất khử Zn, chất oxi hóa O2 Zn Zn+2 + 2e 0,15 0,3 O2 + 4e 2O-2 0,3 0,3 Vậy VO2 = 0,3 22,4 = 1,68 lít Chọn đáp án B Ưu điểm cách 2: + Không phải viết cân phương trình + Làm nhanh Bài 6: (Trích Đề thi TSĐH, khối B – 2010) Hỗn hợp M gồm axit cacbonxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp lần số mol Y) este Z tạo từ X Y Cho lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, tạo 16,4 gam muối 8,05 gam ancol Công thức X Y là: A HCOOH CH3OH B CH3COOH CH3OH C HCOOH C3H7OH D CH3COOH C2H5OH Hướng dẫn giải Thông thường em sử dụng cách để giải Cụ thể: Cách 1: Gọi X, Y RCOOH R’OH Este Z RCOO – R’ Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Tài liệu học t p chia s để đạt điểm cao môn Hóa học ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Các em viết phản ứng NaOH: RCOOH + NaOH 2x 2x RCOO – R’ + NaOH z z 2x z 0,2 2x Vậy ta có: x( R 67) z ( R 67) 16,4 x( R' 17) (R’ + 17) = 8,05 x z z ( R' 17) 8,05 2x z 8,05 8,05 0,2 0,2 16,4 R 67 0,2 40 ,25 RCOONa + H 2O 2x RCOONa + R’OH z z z 82 R 15 R CH R' 23,25 Chọn đáp án D Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu mặt thời gian ta lựa chọn cách Cách 2: Các em dùng phương pháp suy luận sau để tìm cách giải nhanh Ta biết: axit, este + NaOH muối + ancol + H2O nRCOONa = nNaOH = 0,2 RCOONa = 16 ,4 0,2 82 R = 15 CH3 Loại đáp án A C Mặt khác, n(Y) < n(X) n ancol < n muối = 0,2 8,05 0,2 R’OH 40 ,25 R' 23,25 R' 29 Chọn đáp án D Bài 7: (Trích Đề thi TSĐH, khối A – 2011) Đốt cháy hoàn toàn anđehit X, thu thể tích khí CO2 thể tích nước (trong điều kiện nhiệt độ, áp suất) Khi cho 0,01 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu 0,04 mol Ag X là: A anđehit no, mạch hở, hai chức B anđehit không no, mạch hở, hai chức C anđehit axetic D anđehit fomic Hướng dẫn giải O X CO2 + H2O, với nCO2 = nH2O anđehit có công thức CnH2nOz AgNO ,NH Mặt khác: 0,01X 0,04 mol Ag HCHO anđehit hai chức Ta thấy HCHO CO2 + H2O, có nCO2 = nH2O Chọn đáp án D Vậy ta không chọn đáp án khác? Bởi, anđehit chức công thức CH2nO2 ta phân tích thành: Cn-2H2n-2(CHO)2 CnH2n(CHO)2 no, chức Vì 2n - > 2(n – 2) trái với đề 3 Bài 8: (Trích Đề thi TSĐH, khối A – 2011) Hỗn hợp X gồm axit axetic, axit fomic axit oxalic Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thu 15,68 lít khí CO2 (đktc) Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8,96 lít khí O2 (đktc), thu 35,2 gam CO2 y mol H2O Giá trị y là: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Tài liệu học t p chia s để đạt điểm cao môn Hóa học ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c A 0,2 B 0,3 C 0,6 D 0,8 Hướng dẫn giải Nhận xét: Đối với toán em cần ý đến số chức axit, số nguyên tử C, H O Cụ thể: (HCOOH, CH3COOH) NaHCO CO2 n(HCOOH, CH3COOH) : nCO2 = : COOH NaHCO CO2 n(COOH)2 : nCO2 = : COOH Mặt khác, HCOOH CH3COOH có công thức chung CnH2nO2 O CnH2nO2 nCO2 + nH2O O C2H2O4 2CO2 + H2O Gọi a tổng số mol CnH2nO2, b số mol C2H2O4 (HOOC – COOH) nOpư = nO(CO2) + nO(H 2O) – nO(CnH2nO2) – nO(C2H2O4) 0,8 = 2na + 2b + na + b – 2a – 4b 3na + b – 2a = 0,8 3 2 a 2b 0,7 Ta có: na 2b 0,8 3na b 2a 0,8 a(n 1) 0,1 na b 2a(n 1) 0,8 na b 0,6 Vậy y = na + b = 0,6 Chọn đáp án C Cách 2: Các em biết nCOOH = nCO2 sinh (Ví dụ: RCOOH + NaHCO RCOONa + CO2 + H2O) Vậy: nCOOH = nCO2 = 0,7 mol Suy nO2 có axit = 0,7 mol Khi đốt cháy mO2 (có axit) + mO2 = mO2 (có nước) + mO (có CO2) Suy 0,7 + 0,4 = 0,8 + y (Với y số mol H2O) y = 0,6 mol Bài 9: (Trích Đề thi TSĐH, khối A – 2010) Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 0,12 mol NaCl dòng điện có cường độ 2A Thể tích khí (đktc) thoát anot sau 9650 giây điện phân là: A 1,344 lít B 2,240 lít C 1,792 lít D 2,912 lít Hướng dẫn giải Cách 1: Để giải tập dạng em nên hiểu rõ thứ tự ưu tiên oxi hóa – khử ion điện cực Cụ thể: Ở catot gồm có ion (Cu2+, Na+, H+ H2O) Ở anot gồm có ion (SO42-, Cl-, OH- H2O) Thứ tự ưu tiên: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Tài liệu học t p chia s để đạt điểm cao môn Hóa học ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Catot: Cu2+ + 2e = Cu Sau đó: 2H+ + 2e Anot: 2ClCl2 + 2e Sau đó: 4OHV = V(O2) + V(Cl2) = (0,02 + 0,06) 22,4 = 1,792 lít Chọn đáp án C H2 O2 + 2H2O + 4e Cách 2: Do nCuSO4 = 0,2 > nNaCl nên ta thử tính khối lượng Cu sinh thời gian điện phân là: AIt nF m m A It nF 9650 96500 0,1 mol Vậy, nCuSO4 dư: 0,2 – 0,1 = 0,1 mol Ta có: Cu2+ + 2e Cu 0,2 0,1 2Cl Cl2 + 2e 0,12 0,06 0,12 4OH O2 + 2H2O + 4e Gọi n số mol O2 ta có e cho = e nhận Ta có: 4n + 0,12 = 0,2 n = 0,02 Vậy V = V(O2 + Cl2) = (0,02 + 0,06) 22,4 = 1,792 lít Chọn đáp án C Bài 10: (Trích Đề thi TSĐH, khối B – 2009) Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH3COOH 0,1M CH3COONa 0,1M Biết 250C, ka CH3COOH 1,75.10-5 bỏ qua phân li nước Giá trị pH dung dịch X 250C là: A 1,00 B 4,24 C 2,88 D 4,76 Hướng dẫn giải CH3COONa CH3COO- + Na0,1 0,1 Phương trình phân li: CH3COOH Ka = H H CH 3COO CH 3COOH 1,75 10 x(x 0,1) 0,1 pH log H H+ + CH3COOx x (x số mol H+ sinh ra) 1,75.105 4,76 Chọn đáp án D Bài 11: (Trích Đề thi TSĐH, khối B – 2012) Cho hỗn họp X gồm ancol metylic, etylen glicol glixerol Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu 6,72 lít khí CO2 (đktc) Cũng m gam X cho tác dụng với Na dư thu tối đa V lít khí H2 (đktc) Giá trị V là: A 3,36 B 11,20 C 5,60 D 6,72 Hướng dẫn giải Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Tài liệu học t p chia s để đạt điểm cao môn Hóa học ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Cách 1: CH3OH CO2 0,5H2 C2H4(OH)2 2CO2 H2 C3H5(OH)3 3CO2 1,5H2 Ta thấy số mol H2 thu ½ số mol CO2 = 0,15 mol Chọn đáp án A V = 3,36 lít Cách 2: Các em cần ý đến số nguyên tử cacbon số nhóm OH CH 3OH Các chất có tỉ lệ nhau: C H (OH ) nOH nC nCO2 C H (OH ) Vậy OH- + Na Vậy VH2 = ONa- + H2 VCO2 = 3,36 lít Chọn đáp án A Bài 12: (Trích Đề thi TSCĐ, khối A,B – 2012) Nung lượng butan bình kín (có xúc tác thích hợp) thu hỗn hợp khí Z gồm ankan anken Tỉ khối X so với khí hiđro 21,75 Phần trăm thể tích butan X là: A 33,33% B 50,00% C 66,67% D 25,00% Hướng dẫn giải Cách 1: Đối với toán cracking em cần ý đến tỉ lệ số mol phản ứng số mol sau phản ứng với số mol trước phản ứng Ankan (1) anken + ankan (2) Gọi số mol C4H10 ban đầu mol Ta có: d ( X / H ) 58 1.2 29 Gọi x số mol C4H10 phản ứng số mol C4H10 dư – x Vậy d(Y/H2) = Vậy 58 (2 x x) d(X / H2 ) d (Y / H ) x (1 x) 2 x 58 (1 x) 29 21,75 1 x 100% , %C4H10 = x 50% Chọn đáp án B Cách 2: %phản ứng = – 2.Mx/My = – 2.(21,75 2/58) = 0,5 Vậy % thể tích butan = 50% Chọn đáp án B Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Tài liệu học t p chia s để đạt điểm cao môn Hóa học ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Giáo viên: Trần Hải Nguồn : Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 10 - ... C2H6 (1) (2) Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Tài liệu học t p chia s Bí để đạt điểm cao môn Hóa học ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w... 2Fe(NO3)3 + 3H2O Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Tài liệu học t p chia s Bí để đạt điểm cao môn Hóa học ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w... (5x-2y)e Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt N xO y Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Tài liệu học t p chia s Bí để đạt điểm cao môn Hóa học ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/
- Xem thêm -

Xem thêm: Bí Quyết Đạt Điểm Cao Môn Hóa Học, Bí Quyết Đạt Điểm Cao Môn Hóa Học, Bí Quyết Đạt Điểm Cao Môn Hóa Học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay