Đề và đáp án chi tiết thi thử THPT quốc gia môn vật lí năm 2017

11 297 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 04:34

Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm hay có đáp án và lời giải chi tiết. Thi thử toàn Tỉnh Bắc giang năm học 2017, học sinh nên làm để nâng cao trình độ trước kì thi THPT Quốc gia. Giáo viên có tài liệu ôn thi và dạy thêm SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 BẮC GIANG BÀI THI MÔN: VẬT LÝ Ngày thi: 01/4/2017 (Đề thi gồm: trang) Thời gian làm 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề: 302 Họ tên thí sinh:…………………………………………………………… Số báo danh:……………………………………………………………… Câu 1: Điện áp hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha π so với cường độ dòng điện Phát biểu sau với đoạn mạch này? A Mạch có tính dung kháng B Mạch xảy cộng hưởng C Mạch có tính cảm kháng D Dòng điện qua mạch cực đại Câu 2: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa A tượng quang điện B từ trường quay C tượng tự cảm D tượng cảm ứng điện từ Câu 3: Dưới ánh nắng mặt trời rọi vào, màng dầu mặt nước thường có màu sắc sặc sỡ tượng A giao thoa B nhiễu xạ C tán sắc D khúc xạ Câu 4: Trong dao động điều hoà vật, tập hợp đại lượng không thay đổi theo thời gian A biên độ; tần số góc; gia tốc B động năng; tần số; lực C lực; vận tốc; lượng toàn phần D biên độ; tần số góc; lượng toàn phần Câu 5: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, điểm M có vân sáng bậc hiệu đường từ hai khe đến M A λ B 2λ C 1,5λ D 2, 5λ Câu 6: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Các phôtôn chuyển động dọc theo tia sáng với tốc độ không đổi B Năng lượng phôtôn giảm dần phôtôn xa dần nguồn sáng C Phôtôn tồn trạng thái đứng yên trạng thái chuyển động D Với ánh sáng đơn sắc, lượng phôtôn Câu 7: Con lắc lò xo gồm vật khối lượng m, lò xo có độ cứng k dao động điều hoà Gia tốc vật vậtli độ x A a = k x m B a = kx C a = − kx D a = − k x m Câu 8: Một mạch dao động gồm cuộn dây cảm tụ điện U hiệu điện cực đại hai tụ, I0 cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm Hệ thức Trang 1/11 - Mã đề thi 302 A U = I0 π L C L πC B U = I0 C U = I L C D U = I0 C L LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HAY KHÓ CUỐI ĐỀ Câu 9: Vật dao động điều hòa đổi A lực tác dụng không cực đại C lực tác dụng đổi chiều cực tiểu Câu 10: Khi nói sóng cơ, phát A Sóng không truyền B Sóng lan truyền dao C Sóng trình lan môi trường D Quá trình truyền sóng Câu 11: Trên sợi dây đàn hồi từ nút đến bụng kề A phần tư bước sóng C ba phần tư bước sóng Câu 12: Khi vật hấp thụ ánh nhiệt độ vật A thấp nhiệt độ nguồn C cao nhiệt độ nguồn C 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 ĐÁP ÁNĐỀ 302 Đ.A C D A D B D D C B C A A D chiều B lực tác dụng có độ lớn D C C C A C C A D D A B A B C B B B D A D lực tác dụng có độ lớn biểu sau sai? chân không động môi trường truyền phần tử vật chất trình truyền lượng có sóng dừng Khoảng cách B nửa bước sóng D bước sóng sáng phát từ nguồn, A A B B B D C B nhiệt độ nguồn D có giá trị Trang 2/11 - Mã đề thi 302 Câu 13: Trên áo chị lao công đường thường có đường kẻ to nằm ngang màu vàng màu xanh lục để đảm bảo an toàn cho họ làm việc ban đêm Những đường kẻ làm A chất tự phát sáng B vật liệu laze C vật liệu bán dẫn D chất phát quang Câu 14: Giá trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều có biểu thức i = cos200 π t(A) A 2A B A C A D A Câu 15: Trong đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp A điện áp hai đầu tụ điện pha với điện áp hai đầu điện trở B điện áp hai đầu tụ điện pha với điện áp hai đầu cuộn cảm C điện áp hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp hai đầu cuộn cảm D điện áp hai điện trở pha với điện áp hai đầu cuộn cảm Câu 16: Trong dụng cụ tiêu thụ điện quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta phải nâng cao hệ số công suất nhằm A tăng công suất toả nhiệt B giảm công suất tiêu thụ C giảm cường độ dòng điện D tăng cường độ dòng điện Câu 17: Chọn phát biểu sai A Biến điệu sóng làm cho biên độ sóng cao tần biến thiên tuần hoàn theo âm tần B Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến hoạt động dựa vào tượng cộng hưởng điện từ C Trong tín hiệu vô tuyến phát đi, sóng cao tần sóng điện từ, âm tần sóng D Một hạt mang điện dao động điều hòa xạ sóng điện từ tần số với dao động Câu 18: Công thoát êlectron khỏi kim loại 6,625.10 −19 J Biết h = 6,625.10−34 J.s, c = 3.108 m/s Giới hạn quang điện kim loại A 300 nm B 350 nm C 360 nm D 260 nm Câu 19: Ở hai đầu điện trở R có đặt hiệu điện xoay chiều U AC hiệu điện không đổi UDC Để dòng điện xoay chiều qua điện trở chặn không cho dòng điện không đổi qua ta phải A mắc nối tiếp với điện trở cuộn dây cảm B mắc song song với điện trở cuộn dây cảm C mắc nối tiếp với điện trở tụ điện D mắc song song với điện trở tụ điện Câu 20: Đối với lắc đơn, đồ thị biểu diễn mối liên hệ chu kì dao động T chiều dài l lắc A đường thẳng B đường elip C đường parabol D đường hyperbol Trang 3/11 - Mã đề thi 302 Câu 21: Trong mạch dao động lý tưởng LC, lúc t = tụ A tích điện dương, B tích điện âm dòng điện qua cuộn cảm có chiều từ B sang A Tại thời điểm T A dòng điện qua cuộn cảm có chiều từ A đến B, A tích điện dương B dòng điện qua cuộn cảm có chiều từ A đến B, A tích điện âm C dòng điện qua cuộn cảm có chiều từ B đến A, A tích điện dương D dòng điện qua cuộn cảm có chiều từ B đến A, A tích điện âm Câu 22: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-âng, xét phía vân trung tâm, khoảng cách vân tối thứ vân sáng bậc 2,8 mm Khoảng cách vân tối thứ vân sáng bậc nằm phía A 2,4 mm B 1,82 mm C 2,12 mm D 1,68 mm Câu 23: Một sóng ngang mô tả phương trình u = A cos π(0,02x − 2t ) (trong x, u đo cm t đo s) Bước sóng A 50 cm B cm C 200 cm D 100 cm Câu 24: Cho mạch điện RC nối tiếp R biến đổi từ đến 600 Ω Điện áp hai đầu đoạn mạch u = U cos(ωt) Điều chỉnh R = 400 Ω công suất toả nhiệt biến trở cực đại 100 W Khi công suất toả nhiệt biến trở 80 W biến trở có giá trị A 200 Ω B 500 Ω C 400 Ω D 300 Ω Câu 25: Một lắc lò xo có độ cứng 100 N/m dao động điều W hoà Đồ thị biểu diễn phụ thuộc động vào li Wt độ hình vẽ Giá trị W0 W0 A 0,3 J B 0,2 J C 0,5 J D 0,4 J Wđ -A -4 O A x(cm) Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa Y–âng với ánh sáng có bước sóng λ Khoảng cách hai khe hẹp đến 0,8 m Trên quan sát, điểm M cách vân trung tâm 2,7 mm có vân tối thứ Giữ cố định điều kiện khác, giảm dần khoảng cách hai khe đến vân giao thoa M chuyển thành vận sáng lần thứ thấy khoảng cách hai khe giảm A 0,45 µm B 0,64 µm mm Bước sóng λ có giá trị gần với C 0,6 µm D 0,7 µm Trang 4/11 - Mã đề thi 302 Câu 27: Một vật thực đồng thời hai dao động x(cm) điều hòa phương, li độ x1, x2 phụ thuộc vào thời gian đồ thị bên Phương trình dao động tổng hợp vật O π A x = 2cos(10πt − ) cm B x = 2cos(10πt + 2π ) cm C x = 2cos(10t + 5π ) cm D x = 2cos(10t + 2π ) cm 0,15 0,1 - t(s) -1 Câu 28: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm cuộn dây cảm nối tiếp với tụ điện, đoạn mạch MB có điện trở R Điện áp đặt vào AB có biểu thức u = 100 cos100πt (V), hệ số công suất mạch AB Khi điện áp tức thời hai điểm A M 60 V điện áp tức thời hai điểm M B có độ lớn A 60 V B 60 V C 80 V D 80 V Câu 29: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp Cuộn dây cảm kháng Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A B U = 200V, U L = U R = 2UC Điện áp hai đầu điện trở R A 100V B 120V C 150V D 180V Câu 30: Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng phương pháp giao thoa khe Y – âng Học sinh đo khoảng cách hai khe a = 1, ± 0, 03 mm, khoảng cách từ hai khe đến D = 1, ± 0, 05 m độ rộng 10 khoảng vân L = 8, 00 ± 0,18 mm Sai số tương đối phép đo A 7,63% B 7,875% C 0,98% D 5,83% Câu 31: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m lò xo khối lượng không đáng kể, có độ cứng 100 N/m dao động điều hoà Trong trình dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 20 cm đến 32 cm Cơ vật A 0,36 J B 0,18 J C 3,0 J D 1,5 J Câu 32: Theo mẫu nguyên từ Bo, nguyên tử hidro, êlectron quỹ đạo dừng thứ n lượng nguyên tử hiđrô xác định công thức E n = − 13,6 (eV) (với n = 1, 2, 3,…) Khi n2 nguyển tử chuyển từ quỹ đạo dừng n = quỹ đạo dừng n = nguyên tử phát phôtôn có bước Trang 5/11 - Mã đề thi 302 sóng λ0 Khi nguyên tử hấp thụ photon có bước sóng λ chuyển từ trạng thái dừng có n = lên trạng thái dừng có n = Tỉ số A B λ λ0 25 C D 25 Câu 33: Trong mạch điện dao động điện từ gồm cuộn dây cảm L tụ điện C mắc song song với C2 Với C1 = 2C2 = 6μF Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây nửa dòng điện cực đại mạch điện tích tụ C2 q = μC Điện áp cực đại tụ C1 A V B 3 V C V D V Câu 34: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m, vật có khối lượng 100 g Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, chiều dương trục Ox thẳng đứng hướng xuống Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ cm Lấy g = 10 m/s Công mà lực đàn hồi thực vật di chuyển từ x1 = cm đến x2 = cm A -0,06 J B 0,04 J C -0,04 J Câu 35: Một vật dao động có hệ thức vận tốc li độ lúc t = vật qua vị trí x = D 0,06 J v2 x2 + = (x:cm; v:cm/s) Biết 640 16 A theo chiều hướng vị trí cân Phương trình dao động vật π A x = cos(2πt + ) cm π B x = cos( πt + ) cm π C x = 8cos(2πt + ) cm π D x = 8cos(2 πt − ) cm Câu 36: Một lắc lò xo đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 10 N/m gắn với vật nhỏ có khối lượng m =100 g mang tích điện q = 5.10 -5 C Khi vật nhỏ vi trí cân người ta thiết lập điện trường theo phương nằm ngang dọc theo trục lò xo có cường độ E = 10 V/m khoảng thời gian Δt = 0,05π s ngắt điện trường Bỏ qua ma sát Vận tốc cực đại vật sau ngắt điện trường A 50 cm/s B 50 cm/s C 50 cm/s D 100 cm/s Câu 37: Sóng dừng sợi dây với bước sóng λ , B bụng sóng với tốc độ cực đại 60 cm/s M, N dây có vị trí cân cách B khoảng tương ứng λ λ A Lúc li độ M B (với 12 AB biên độ điểm B) tốc độ N A 15 cm/s B 10 cm/s C 15 cm/s D 30 cm/s Câu 38: Ở mặt thoáng chất lỏng có nguồn kết hợp A, B cách 30 cm, dao động theo phương thẳng đứng có phương trình u A = 3cos(10πt) (mm) u A = cos(10πt) (mm) Biết tốc độ Trang 6/11 - Mã đề thi 302 truyền sóng 10 cm/s Điểm C mặt nước cho tam giác ABC vuông cân A Số điểm dao động với biên độ mm đường trung bình song song với cạnh AB tam giác A 11 B C 10 D Câu 39: Một người đứng điểm A cách nguồn phát âm đẳng hướng O đoạn rA nghe âm có cường độ I Người di chuyển theo hai hướng khác Khi theo hướng AB người nghe âm lúc to có cường độ 4I Khi theo hướng AC người nghe âm lúc to có cường độ 9I Góc hợp hai hướng gần với A 48,00 B 49,30 C 8,10 D 10,50 Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều có tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R, tụ điện C cuộn cảm L (L thay đổi được) Khi L = L0 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại ULmax Khi L = L1 L = L2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị UL Biết UL k = k Tổng hệ số công suất mạch AB L = L1 L = L2 Hệ U Lmax số công suất mạch AB L = L0 có giá trị A B 2 C D - Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm! GỢI Ý GIẢI CÂU VẬN DỤNG CAO Câu: Một lắc lò xo có độ cứng 100 N/m dao động điều W hoà Đồ thị biểu diễn phụ thuộc động vào Wt li độ hình vẽ Giá trị W0 A 0,4 J B 0,5 J C 0,3 J D 0,2 J W0 Wđ -A -4 O A x(cm) Từ đồ thị ta thấy động Wđ1 x = -4 cm Wt2 x = 8: Trang 7/11 - Mã đề thi 302 1 k(A − 0, 042 ) = k.0, 082 ⇒ A = 8.10−3 2 Cơ lắc W = kA = 0, J Từ hình vẽ W0 = 0,5W = 0,2 J Câu: Sóng dừng sợi dây với bước sóng λ , B bụng sóng với tốc độ cực đại 60 cm/s M, N dây có vị trí cân cách B khoảng tương ứng λ λ A Lúc li độ M B (với AB 12 biên độ điểm B) tốc độ N A 15 cm/s B 30 cm/s C 15 cm/s D 10 cm/s Biên độ dao động M N a M = 2a.cos λ λ 2π =a 12 = a ; a = 2a.cos M λ λ 2π Do M, N thuộc bó sóng nên dao động M pha với dao động N: Suy lúc li độ M uM aM = = uN aN a AB 60 = a u N = ωa = = 10 cm/s ⇒ v N = ω a 2N − u 2N = 3 ⇒ Chọn D Câu: Đặt điện áp xoay chiều có tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R, tụ điện C cuộn cảm L (L thay đổi được) Khi L = L0 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại ULmax Khi L = L1 L = L2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị UL Biết UL = k Tổng hệ số công suất mạch AB L = L1 L = L2 U Lmax k Hệ số công suất mạch AB L = L0 có giá trị A B 2 Dễ dàng chứng minh được: ZLo = Ta có U Lmax = UZL0 Z0 ; C 2ZL1 ZL2 UZL1 Z1 = D (1) ZL1 +ZL2 UL = UZL2 Z2 (2) Trang 8/11 - Mã đề thi 302 Theo giả thiết UL =k U L max Từ (2) (3) : k = UZL1 Z0 Z1UZL0 Lại có cosϕ1 + cosϕ2 = Từ(4) (5) ta (3) = ZL1 Z0 Z1ZL0 R R k + = Z1 Z2 (4) (5) ZL 1 1 =R ( + ) = cosϕ0 ZL0 ( + ) Z0 ZL1 ZL ZL1 ZL2 Kết hợp với (1) ta cosϕ0 = Câu: Ở mặt thoáng chất lỏng có nguồn kết hợp A, B cách 30 cm, dao động theo phương thẳng đứng có phương trình u A = 3cos(10πt) (mm) u A = cos(10πt) (mm) Biết tốc độ truyền sóng 10 cm/s Điểm C mặt nước cho tam giác ABC vuông cân A Số điểm dao động với biên độ mm đường trung bình song song với cạnh AB tam giác A 11 B 10 C Điểm M dao động với biên độ cực tiểu A = mm thỏa D C mãn: d − d1 = (k + )λ Điểm M thuộc đường trung bình tam giác ABC nên: ≤ d − d1 = (k + )λ ≤ 15( − 1) ⇔ −0,5 ≤ k ≤ 8, ⇒ k = 0,1, 2, 6, 7,8 Có điểm thỏa A B mãn Trang 9/11 - Mã đề thi 302 Câu: Một người đứng điểm A cách nguồn phát âm đẳng hướng O đoạn rA nghe âm có cường độ I Người di chuyển theo hai hướng khác Khi theo hướng AB người nghe âm lúc to có cường độ 4I Khi theo hướng AC người nghe âm lúc to có cường độ 9I Góc hợp hai hướng gần với A 8,10 B 10,50 C 48,00 D 49,30 Âm nghe to khoảng cách đến nguồn âm nhỏ C’ Xét theo hướng AB, gọi B điểm nghe âm to rB rA O r r I = ( B ) ⇒ rB = A 4I rA rC Xét theo hướng AC, gọi C điểm nghe âm to B α α2 A C r r I = ( C ) ⇒ rC = A 9I rA r rB = 0,5 ⇒ α1 = 300 ; sinα = C = ⇒ α = 19,50 rA rA sinα1 = Góc tạo hai hướng đi: • α = α1 + α = 49,50 • α = α1 − α = 10,520 Chọn 10,50 Câu: Một lắc lò xo đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 10 N/m gắn với vật nhỏ có khối lượng m =100 g mang tích điện q = 5.10-5 C Khi vật nhỏ vi trí cân người ta thiết lập điện trường theo phương nằm ngang dọc theo trục lò xo có cường độ E = 10 V/m khoảng thời gian Δt = 0,05π s ngắt điện trường Bỏ qua ma sát Vận tốc cực đại vật sau ngắt điện trường A 50 cm/s B 50 cm/s C 100 cm/s D 50 cm/s Trang 10/11 - Mã đề thi 302 Khi có điện trường vật dao động xung quanh VTCB O’ với biên độ A1 = qE = cm k Tại thời điểm t = 0,05π s vật tới O’ có tốc độ v1 = ωA1 = 50 cm/s x O O’ Khi cắt điện trường vật dao động điều hòa quanh VTCB O Biên độ dao động : A 22 = A12 + v12 = 50 ⇒ A = cm ω2 Tốc độ dao động cực đại vật sau v = ωA = 50 cm Trang 11/11 - Mã đề thi 302 ... I0 C U = I L C D U = I0 C L LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HAY VÀ KHÓ CUỐI ĐỀ Câu 9: Vật dao động điều hòa đổi A lực tác dụng không cực đại C lực tác dụng đổi chi u cực tiểu Câu 10: Khi nói sóng cơ,... Câu 12: Khi vật hấp thụ ánh nhiệt độ vật A thấp nhiệt độ nguồn C cao nhiệt độ nguồn C 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 302 Đ.A C... có chi u từ B đến A, A tích điện âm Câu 22: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-âng, xét phía vân trung tâm, khoảng cách vân tối thứ vân sáng bậc 2,8 mm Khoảng cách vân tối thứ vân sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề và đáp án chi tiết thi thử THPT quốc gia môn vật lí năm 2017, Đề và đáp án chi tiết thi thử THPT quốc gia môn vật lí năm 2017, Đề và đáp án chi tiết thi thử THPT quốc gia môn vật lí năm 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay