Đề kiểm tra định kì giữa kì II lớp 4 môn toán

3 183 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 03:21

Trường:…………………………………… Họ tên:………………………………… Lớp:………………………………… Điểm KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC II Môn toán Năm học 2016-2017 Thời gian: 40 phút Lời phê thầy cô ĐỀ BÀI PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Câu 1: Phân số A 30 18 phân số đây: B 18 30 C 12 15 D 20 Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 37m2 9dm2 = …… dm2 A 379 B 3709 C 37009 Câu 3: Trong hình vẽ bên, diện tích hình bình hành là: A 24 B 11 cm2 cm C 24 cm D 24 cm2 cm D 3790 Câu 4: Cho 15 20 = Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: A B Câu 5: Phân số lớn phân số A 12 B Câu 6: 12 C 12 ; C 12 D ; 12 12 ; 12 là: D 12 30 là: A 15 B 20 C 45 D 10 PHẦN TỰ LUẬN Câu 7: Tính 15 a) + =……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… b) - = ……………………………………………………………………………………… c) x = ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… d) : =………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 8: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60 m, chiều rộng chiều dài Tính chu vi diện tích mảnh vườn hình chữ nhật Bài làm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………… ...Câu 4: Cho 15 20 = Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: A B Câu 5: Phân số lớn phân số A 12 B Câu 6: 12 C 12 ; C 12 D ; 12 12 ; 12 là: D 12 30 là: A 15 B 20 C 45 D 10 PHẦN TỰ LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra định kì giữa kì II lớp 4 môn toán, Đề kiểm tra định kì giữa kì II lớp 4 môn toán, Đề kiểm tra định kì giữa kì II lớp 4 môn toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay