Đề kiểm tra cuối học kì II môn toán lớp 4

3 336 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 03:13

Trường:…………………………………… Họ tên:………………………………… Lớp:………………………………… Điểm KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI HỌC II Môn toán Năm học 2016-2017 Thời gian: 40 phút Lời phê thầy cô ĐỀ BÀI I.Phần trắc nghiệm (3 điểm) Bài 1: 45m26cm2 = ……………….cm2 A.456 B.4506 C.456000 D.450006 Bài 2: 15 phút = …………… phút A.315 B.195 C.75 D.180 C.3105 D.30150 C.305 D.3500 Bài 3: 3km 15m = ……………….m A.315 B.3150 Bài 4: 5kg = ……………… kg A.3005 B.3500 Bài 5: Trong số 306, 810, 7259, 425 số chia hết cho là: A.306 B.810 C.7259 D.425 Bài 6: Trong phân số phân số phân số là: A II.Tự luận B C D Bài 1: (3 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 240m, chiều rộng chiều dài Cứ 100m2 người ta thu hoạch 60kg lúa Tính số lúa thu hoạch từ mảnh đất Bài làm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 2: Tính (2 điểm) a,= …………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………… =……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… = ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… = …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 3: (1 điểm) Tính cách thuân tiên ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 4: (1 điểm) Tìm x ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra cuối học kì II môn toán lớp 4, Đề kiểm tra cuối học kì II môn toán lớp 4, Đề kiểm tra cuối học kì II môn toán lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay