Đề thi cuối học kì II toán lớp 4

3 238 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 03:00

Trường:…………………………………… Họ tên:………………………………… Lớp:………………………………… KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI HỌC II Môn toán Năm học 2016-2017 Thời gian: 40 phút Điểm Lời phê thầy cô ĐỀ BÀI I.Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào câu trả lời Bài 1: Phân số phân số đây: A B C D Bài 2: 37 m2 dm2 = ………… dm2 A.379 B.3709 C.37009 D.3790 Câu 3: Đổi: a, 25 kg = ……………………….kg b,1 m2 cm2 = ………………………cm2 Câu 4: Điền vào chỗ trống >,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi cuối học kì II toán lớp 4, Đề thi cuối học kì II toán lớp 4, Đề thi cuối học kì II toán lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay