PHÂN TÍCH yếu tố NHIỆT của KHÍ hậu VIỆT NAM

8 136 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 02:41

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: PHÂN TÍCH YẾU TỐ NHIỆT CỦA KHÍ HẬU VIỆT NAM MỞ ĐẦU Địa lí tự nhiên Việt Nam phần quan trọng chương trình trung học phổ thông chuyên Trong phần khí hậu Việt Nam nội dung lớn có liên quan đến nhiều thành phần tự nhiên khác như: địa hình, thủy văn, thổ nhưỡng, sinh vật cảnh quan Nội dung khí hậu Việt Nam thường xuất nhiều kì thi, đặc biệt thi học sinh giỏi quốc gia Dưới xin đưa số nội dung kiến thức tập liên qua tới yếu tố nhiệt khí hậu Việt Nam NỘI DUNG I CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NHIỆT CỦA KHÍ HẬU NƯỚC TA Vị trí địa lí Qui định góc nhập xạ từ ảnh hưởng đến lượng nhiệt từ Mặt Trời dồn xuống mặt đất Vị trí địa lí nước ta nằm vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu năm có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh nên có góc nhập xạ lớn, nhiệt độ cao Càng vào phía Nam gần xích đạo nên nhiệt cao Địa hình a Độ cao Nước ta ¾ đồi núi phần lớn đồi núi thấp 1000 m (khoảng 65%), có 1% 2000 m nên tính chất nhiệt đới bảo toàn hầu khắp lãnh thổ Tuy nhiên địa hình có phân hóa theo độ cao nên nhiệtphân hóa theo đai cao Ở tầng đối lưu lên cao 1000met nhiệt độ giảm 0C, vùng núi cao nước ta có nhiệt thấp so với nhiệt trung bình nước b Hướng sơn văn địa hình - Hướng vòng cung cánh cung Đông Bắc tạo điều kiện cho gió mùa Đông Bắc tác động xâm nhập sâu vào lãnh thổ nước ta làm cho vùng núi Đông Bắc vào mùa đông có nhiều tháng nhiệt độ xuống thấp lạnh nước - Hướng Tây Bắc - Đông Nam dãy Hoàng Liên Sơn có tác dụng ngăn ảnh hưởng gió mùa đông bắc đến khu Tây Bắc làm cho vùng có mùa đông ngắn đỡ lạnh so với khu Đông Bắc - Hướng Tây - Đông dãy núi Hoành Sơn, Bạch Mã có tác dụng ngăn ảnh hưởng gió mùa đông bắc xuống phía Nam góp phần làm cho nhiệt phái Nam cao phía Bắc Hoàn lưu gió mùa a Gió mùa mùa đông - Gió mùa Đông Bắc có nguồn gốc từ áp cao Xibia hoạt động từ vĩ tuyến 160B trở Bắc với tính chất lạnh khô làm cho nhiệt miền Bắc bị hạ thấp mùa đông, có - tháng nhiệt độ 180C - Gió Tín Phong xuất phát từ áp cao cận chí tuyến nửa cầu Bắc thổi hạ áp Xích Đạo với tính chất nóng khô ảnh hưởng rõ đến miền Nam nước ta gây thời tiết khô nóng b Gió mùa mùa hạ Gồm nguồn gốc từ Bắc Ấn Độ Dương (thổi đầu hạ) nguồn gốc từ áp cao cận chí tuyến nửa cầu nam (thổi cuối hạ) với tính chất nóng ẩm làm cho nhiệt mùa hạ cao nước II ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ NHIỆT Ở NƯỚC TA Khái quát chung Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa châu Á, có phân hoá sâu sắc theo không gian (theo B - N, Đ - T, độ cao), theo thời gian (phân hoá mùa) Điều thể yếu tố khí hậu nhiệt độ, mưa, phân hoá miền khí hậu Chế độ nhiệt nước ta chịu ảnh hưởng vị trí địa lí, vĩ độ, độ cao, hướng sườn hoàn lưu khí Sự khác yếu tố góp phần tạo nên phân hoá đa dạng chế độ nhiệt nước ta 2 Chế độ nhiệt nước ta mang tính chất nhiệt đới - Nước ta nằm khu vực có chế độ nhiệt thuộc vành đai nhiệt đới: Nhiệt độ trung bình năm toàn lãnh thổ chủ yếu 20 - 240c, phía Nam >240c - Nguyên nhân: Do vị trí địa lí thuộc vành đai nhiệt đới BBC (trong vòng nội chí tuyến BBC), năm lần mặt trời qua thiên đỉnh -> góc nhập xạ lớn -> nhiệt độ cao Nhiệt độ nước ta có phân hoá đa dạng theo mùa, theo B - N, theo Đ - T theo độ cao * Nhiệt độ phân hoá theo mùa - Miền Bắc nước ta (từ Huế -> Bắc), chế độ nhiệt phân hoá thành mùa nóng (mùa hè) - mùa lạnh (mùa đông) + Mùa nóng (mùa hè): Từ T5 -> T10: Nhiệt độ cao, cao vào tháng 7, nhiệt độ trung bình tháng miền Bắc chủ yếu từ 24 - 28 0c; có nơi > 28 0c Nguyên nhân Mặt Trời di chuyển biểu kiến lên BBC nên góc nhập xạ lớn, áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh + Mùa Lạnh từ T11 -> T4: Nhìn chung nhiệt miền Bắc thấp, thấp vào tháng 1: T0 trung bình T1 chủ yếu từ 14 -> 18 0c góc nhập xạ giảm Là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh gió mùa Đông Bắc nước ta + Biên độ nhiệt lớn mùa + Biểu qua trạm khí tượng Hà Nội: Từ T -> T10: Nhiệt độ cao > 25 0c, cao vào tháng 27 0c; từ T11 -> T4: nhiệt độ Hà Nội thấp (có tháng nhiệt độ < 20 0c), thấp vào tháng 1là 15 0c ∆t0 lớn 12 0c - Miền Nam: Sự phân hoá mùa không rõ rệt, nhiệt độ gần nóng quanh năm, biên độ nhiệt độ nhỏ, đặc biệt riêng Nam Bộ quanh năm >24 0c (trạm khí tượng HCM nhiệt độ 12 tháng >25 0c, ∆t0 = 0c) Do nằm gần xích đạo, quanh năm nhận góc chiếu sáng lớn -> góc nhập xạ cao -> nhiệt độ cao Không chịu ảnh hưởng gió mùa đông bắc lạnh - Biên độ nhiệt cao miền Bắc, thấp miền Nam ảnh hưởng vĩ độ gió mùa Đông bắc * Nhiệt độ phân hoá theo B - N - Dựa vào màu ta thấy nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam: + T0 trung bình năm: MKHPB: chủ yếu 20 - 240c MKHPN: chủ yếu > 240c + T0 trung bình T1: MKH PB: chủ yếu 14 -> 180c, vùng núi cao giáp biên giới phía Bắc 240c > 240c + T0 trung bình T7: thể phân hoá không rõ nét - Nguyên nhân: Do vị trí địa lí lãnh thổ nước ta kéo dài nhiều vĩ độ, vào phía Nam vĩ độ thấp nhiệt độ cao lần mặt trời lên thiên đỉnh cách xa Do ảnh hưởng gió mùa đông bắc giảm dần từ bắc vào nam - Biểu qua trạm khí hậu: Hà Nội - Đà Nẵng - TP HCM Độ T0 tb Số tháng T0 T0 max Đỉnh ∆t0 cao năm T0 < 20 0c T1 T7 nhiệt Hà Nội < 50 20 – 24 17 c 29 12 Đà Nẵng < 50 > 24 22 c 29 TP HCM < 50 > 24 25,5 c 27,5 - T4 2 Qua bảng số liệu ta thấy + T0 trung bình năm, T0 trung bình tháng một, tăng dần từ Bắc vào Nam Trạm + ∆t0, số tháng nhiệt độ < 20 0c giảm dần từ bắc vào nam + Miền Nam có đỉnh nhiệt, ∆t0 nhỏ Miền Bắc có đỉnh nhiệt, ∆t0 cao - T0 trung bình tháng lạnh từ B vào N chênh lớn (Hà Nội: 170C, TPHCM 25,5 0c -> chênh 8,5 0C ) - T0 trung bình tháng nóng từ B vào N chênh nhỏ (Hà Nội: 290C, TP HCM 27,5 0C -> chênh 1,5 0c ) - Từ Bắc vào Nam: Nhiệt độ tăng dần, tăng nhanh biểu rõ vào tháng Nguyên nhân + Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam vĩ độ thấp nhiệt độ cao góc nhập xạ lớn Miền Bắc chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc -> nhiệt thấp Phía Bắc mùa hạ mặt trời lên thiên đỉnh gần chí tuyến Bắc + MKH PB biên độ nhiệt năm lớn ,có cực đại lần mặt trời lên thiên đỉnh gần + MKH PN biên độ nhiệt nhỏ, có cực đại nhiệt độ lần mặt trời lên thiên đỉnh xa + Miền Bắc nhiệt độ cao vào tháng trùng với thời gian mặt trời lên thiên đỉnh + Miền Nam nhiệt độ cao vào tháng trùng với thời gian mặt trời lên thiên đỉnh lần thứ miền Nam cuối mùa khô nên nhiệt độ nóng * Nhiệt độ phân hoá theo Đ - T: Trên vĩ độ - T0 trung bình năm vùng khí hậu NTB chủ yếu >24 0c , vùng khí hậu Tây Nguyên chủ yếu 20 - 24 0c - T0 trung bình tháng 1: Ven biên giới phía Tây T0 Điện Biên + Lạng Sơn Điện Biên vĩ độ, độ cao nhiệt Điện Biên > Lạng Sơn Nguyên nhân: Do Lạng Sơn nằm cánh cung hút GMĐB -> chịu ảnh hưởng mạnh gió mùa Đông bắc -> T0 tháng thấp -> ∆t0 cao Lạng Sơn nói riêng Đông Bắc nói chung có mùa đông dài lạnh nước Điện Biên (vùng Tây Bắc) dãy Hoàng Liên Sơn chắn nên chịu ảnh hưởng gió mùa Đông bắc, mùa đông ấm -> ∆t0 nhỏ * Nhiệt độ phân hoá theo độ cao: Thể rõ nét khác biệt nhiệt độ vùng đồng trung du miền núi: - T0 trung bình năm: + ĐBSH, DHMT, ĐBSCL: chủ yếu từ 20 - 24 0C >24 0C + Vùng núi cao Hoàng Liên Sơn (cao > 1500m) T trung bình năm ≤ 180C, khối núi cao Ngọc Lĩnh, Ngọc Krinh, cao nguyên Lâm Viên T0 < 20 0c - T0 trung bình tháng 1: + ĐBSH, DHMTr, ĐBSCL: chủ yếu từ 14 0c đến >24 0C + Vùng núi cao Hoàng Liên Sơn , Ngọc Lĩnh, Ngọc Krinh, cao nguyên Lâm Viên T0 28 0C + Vùng núi cao Hoàng Liên Sơn, Ngọc Lĩnh, Ngọc Krinh, cao nguyên Lâm Viên T0 1500 m Trạm SaPa Hà Nội Độ cao 1650 < 50 Số tháng T0 < 20 0c T min: T1 12 7,5 0c 17 0c T max: T7 18 0c 29 ∆t0 10,5 12 - Càng nên cao nhiệt độ giảm: Do SaPa cao > 1650 m, Hà Nội thấp < 50 m nên: + T0 trung bình tháng 1: Hà Nội: 17 0c > SaPa: 7,5 0c + T0 trung bình tháng 7: Hà Nội: 29 0c > SaPa: 18 0c + Số tháng T0 SaPa: 10,5 III ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ NHIỆT ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI * Thuận lợi: - Nền nhiệt cao -> Phát triển nông nghiệp nhiệt đới cho suất cao, ổn định Cây trồng sinh trưởng phát triển quanh năm, khả xen canh, tăng vụ lớn - Bên cạnh sản phẩm nhiệt đới có sản phẩm cận nhiệt ôn đới khí hậu phân hoá theo đai cao - Do khí hậu phân hoá theo vĩ độ -> nông nghiệp khác miền Nam - Bắc: Miền Nam nhiệt đới chủ yếu, miền Bắc phát triển nhiệt đới mạnh cận nhiệt, ôn đới - Nguồn lợi thủy sản phong phú, đa dạng -> có điều kiện đánh bắt, nuôi trồng thủy sản quanh năm - Rừng nhiệt đới phát triển mạnh đa dạng (rừng thường xanh, rừng rụng lá, rừng nước mặn ) -> thuận lợi phát triển lâm nghiệp - Thu hút khách du lịch khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, du lịch núi cao (SaPa, Đà Lạt ), cảnh quan rừng nhiệt đới * Khó khăn: + Nền nhiệt cao -> trình phong hoá, xâm thực, xói mòn đất diễn mạnh hơn, dễ cháy rừng -> vấn đề bảo vệ tự nhiên tài nguyên thiên nhiên quan trọng + Nền nhiệt cao -> sâu bệnh, nấm mốc dễ phát triển -> thiệt hại phát triển Nông - Lâm - Ngư + Nhiệt độ phân hoá -> miền bắc có rét hại, rét đậm , sương muối vào mùa đông -> gây khó khăn cho sản xuất đời sống IV CÁCH PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ NHIỆT Cách phân tích chế độ nhiệt vùng khí hậu a Khái quát chung - Thuộc miền khí hậu nhiệt nào? - T0 trung bình năm - Mùa nóng: thời gian từ tháng đến tháng nào, nhiệt độ trung bình bao nhiêu? - Mùa lạnh: thời gian từ tháng đến tháng nào, nhiệt độ trung bình bao nhiêu? - Số tháng lạnh to < 180c < 200c tháng( có) - Trình bày ∆t0, cực đại nhiệt độ, đỉnh nhiệt b Sự phân hoá Sự phân hoá chế độ nhiệt theo B - N, Đ - T, độ cao có Cách phân tích chế độ nhiệt trạm khí hậu - Trạm thuộc miền khí hậu hay kiểu khí hậu - Nhiệt độ trung bình năm? nguyên nhân? - Sự phân hóa nhiệt độ Số tháng nhiệt độ 200C( có) Nguyên nhân? - Nhiệt độ tháng max, tháng - Biên độ nhiệt - Biến trình nhiệt KẾT LUẬN Trên số nội dung qua kinh nghiệm giảng dạy Chúng mong đồng nghiệp góp ý, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện trình giảng dạy phần nội dung chuyên đề khí hậu Việt Nam nhằm giảng dạy cho em đạt kết cao Xin trân trọng cảm ơn! ... Cách phân tích chế độ nhiệt trạm khí hậu - Trạm thuộc miền khí hậu hay kiểu khí hậu - Nhiệt độ trung bình năm? nguyên nhân? - Sự phân hóa nhiệt độ Số tháng nhiệt độ 200C( có) Nguyên nhân? - Nhiệt. .. phẩm nhiệt đới có sản phẩm cận nhiệt ôn đới khí hậu phân hoá theo đai cao - Do khí hậu phân hoá theo vĩ độ -> nông nghiệp khác miền Nam - Bắc: Miền Nam nhiệt đới chủ yếu, miền Bắc phát triển nhiệt. .. thời gian (phân hoá mùa) Điều thể yếu tố khí hậu nhiệt độ, mưa, phân hoá miền khí hậu Chế độ nhiệt nước ta chịu ảnh hưởng vị trí địa lí, vĩ độ, độ cao, hướng sườn hoàn lưu khí Sự khác yếu tố góp
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH yếu tố NHIỆT của KHÍ hậu VIỆT NAM , PHÂN TÍCH yếu tố NHIỆT của KHÍ hậu VIỆT NAM , PHÂN TÍCH yếu tố NHIỆT của KHÍ hậu VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay