KIẾN THỨC cơ bản và các DẠNG câu hỏi về yếu tố NHIỆT độ của KHÍ hậu VIỆT NAM TRONG bồi DƯỠNG học SINH GIỎI QUỐC GIA

23 45 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 02:41

KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ CÁC DẠNG CÂU HỎI VỀ YẾU TỐ NHIỆT ĐỘ CỦA KHÍ HẬU VIỆT NAM TRONG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .3 Lí chọn đề tài .3 Mục đích đề tài 3 Nhiệm vụ đề tài Phạm vi giá trị nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG PHẦN KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ YẾU TỐ NHIỆT ĐỘ CỦA KHÍ HẬU VIỆT NAM5 Đặc điểm chế độ nhiệt nước ta .5 1.1 Nhiệt độ trung bình năm nước ta cao .5 1.2 Chế độ nhiệt nước ta có phân hoá đa dạng 1.3 Chế độ nhiệt nước ta có tính chất thất thường .9 Các nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nhiệt nước ta 2.1 Vị trí địa lí 2.2 Hoàn lưu khí 10 2.3 Địa hình .11 Mối quan hệ nhiệt độ với thành phần tự nhiên khác 12 3.1 Nhiệt độ ảnh hưởng đến lượng bốc 12 3.2 Nhiệt độ ảnh hưởng đến khí áp .12 3.3 Nhiệt độ ảnh hưởng tới sinh vật hình thành đất 13 Thuận lợi khó khăn chế độ nhiệt mang lại 13 4.1 Thuận lợi .13 4.2 Khó khăn 14 Diễn biến chế độ nhiệt nước ta năm gần 14 PHẦN 16 CÁC DẠNG CÂU HỎI VÊ YẾU TỐ NHIỆT ĐỘ CỦA KHÍ HẬU VIỆT NAM 16 Dạng 1: Câu hỏi với bảng số liệu 16 Qua bảng số liệu nhận xét chế độ nhiệt địa điểm nêu biết đổi nhiệt độ theo vĩ độ Giải thích nguyên nhân biến đổi 18 Bài tập 2: 18 Nhiệt độ trung bình tháng Lạng Sơn Lai Châu (0C) 18 Nhận xét giải thích khác biệt chế độ nhiệt địa điểm 18 Bài tập 3: 18 Nhiệt độ lượng bốc trung bình tháng Lạng Sơn Lai Châu 18 Nhận xét giải thích đặc điểm nhiệt độ lượng bốc địa điểm Rút mối quan hệ nhiệt độ lượng mưa 18 Dạng 2: Câu hỏi với Atlat Địa lí Việt Nam 18 Dạng 3: Câu hỏi chứng minh, giải thích, phân tích… 20 Dạng 4: Câu hỏi tính toán .22 PHẦN KẾT LUẬN .23 PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong chương trình thi học sinh giỏi quốc gia, nội dung địa lí tự nhiên bao gồm địa lí tự nhiên đại cương địa lí tự nhiên Việt Nam đánh giá phần kiến thức hay khó Để làm tốt câu hỏi học sinh phải nắm vững kiến thức bản, phải tư lô gic, nhạy bén sáng tạo Khí hậu thành phần tự nhiên phức tạp chịu tác động nhiều nhân tố khí hậu có mối quan hệ qua lại với thành phần tự nhiên khác Đây phần kiến thức tự nhiên lựa chọn đưa vào câu hỏi đề thi quốc gia nhiều cách trực tiếp gián tiếp Vì với nội dung kiến thức này, giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia thường đầu tư thời gian nhiều hơn, tìm tòi, tư để có kiến thức xác, phong phú cách truyền đạt phương pháp làm mang lại hiệu tối đa cho học sinh Trong giới hạn chuyên đề, yếu tố nhiệt độ – yếu tố quan trọng khí hậu lựa chọn làm nội dung trình bày Chuyên đề: “Kiến thức dạng câu hỏi yếu tố nhiệt độ khí hậu Việt Nam bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia” sâu phân tích kiến thức liên quan đến nhiệt độ khí hậu Việt Nam chương trình Địa lí lớp 12 sở kế thừa kiến thức nhiệt độ phần địa lí tự nhiên đại cương chương trình địa lí lớp 10, chuyên đề hệ thống số dạng câu hỏi đề thi học sinh giỏi quốc gia số vấn đề có liên quan đến nhiệt độ diễn Việt Nam giới Với nội dung vậy, chuyên đề tài liệu sử dụng tác giả trình giảng dạy tài liệu tham khảo cho giáo viên quan tâm đến vấn đề Mục đích đề tài - Cung cấp hệ thống kiến thức nhiệt độ khí hậu Việt Nam phục vụ cho bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia cách xác, đầy đủ khoa học - Giới thiệu dạng câu hỏi yếu tố nhiệt độ Việt Nam đề thi học sinh giỏi quốc gia trình tập huấn đội tuyển - Liên hệ với diễn biến nhiệt độ Việt Nam giới năm gần Nhiệm vụ đề tài - Xây dựng hệ thống kiến thức yếu tố nhiệt độ: đặc điểm chung nhiệt độ, nhân tố ảnh hưởng tới nhiệt độ, mối quan hệ với yếu tố tự nhiên khác, thuận lợi khó khăn chế độ nhiệt mang lại… - Hệ thống dạng câu hỏi cách hướng dẫn học sinh tư duy, trả lời câu hỏi nhanh hiệu - Liên hệ thực tiễn thay đổi nhiệt độ thời gian gần Phạm vi giá trị nghiên cứu * Phạm vi nghiên cứu: - Nội dung nghiên cứu chuyên đề chủ yếu nằm chương trình địa lí lớp 12 nâng cao, mở rộng tham khảo tìm hiểu tài liệu khác có liên quan nội dung đề thi học sinh giỏi quốc gia năm gần - Các vấn đề thực tiễn nhiệt độ diễn Việt Nam giới * Giá trị nghiên cứu: - Đề tài làm tài liệu tham khảo cho giáo viên giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí PHẦN NỘI DUNG PHẦN KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ YẾU TỐ NHIỆT ĐỘ CỦA KHÍ HẬU VIỆT NAM Việc nắm kiến thức tẳng vững cho tư sở cho thăng hoa sáng tạo nên trình làm thi học sinh giỏi yêu cầu học sinh cần trang bị cho hệ thống kiến thức đầy đủ, xác xếp cách khoa học Trước hết, chuyên đề trình bày cách hệ thống kiến thức yếu tố nhiệt độ khí hậu Việt Nam, kiến thức tảng giúp học sinh giải câu hỏi chế độ nhiệt Đặc điểm chế độ nhiệt nước ta Chế độ nhiệt nước ta phản ánh tác động xạ nắng, hoàn lưu gió mùa gió tín phong địa hình Do đó, đặc điểm chung chế độ nhiệt khu vực khí hậu nhiệt đới, chế độ nhiệt nước ta có phân hoá đa dạng mang tính thất thường khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa 1.1 Nhiệt độ trung bình năm nước ta cao Phần lớn lãnh thổ nước ta có nhiệt độ trung bình 20 0C, có phận vùng núi cao có nhiệt độ 200C Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ Nam Bộ nước ta nhiệt độ trung bình năm 25 0C vượt tiêu chuẩn nhiệt đới nhiều Với nhiệt độ cao cho phép nước ta phát triển nông nghiệp nhiệt đới với trồng đòi hỏi lượng nhiệt lượng xạ lớn Bảng 1.1 Nhiệt độ trung bình năm địa điểm Vĩ độ 21051’B 21002’B 18040’B 16044’B 16026’B 15008’B 13046’B 10049’B 10000’B Địa điểm Lạng Sơn Hà Nội Vinh Quảng Trị Huế Quảng Ngãi Quy Nhơn TP Hồ Chí Minh Cà Mau Nhiệt độ trung bình năm (0C) 21,2 23,5 23,9 25,0 25,1 25,8 26,8 27,1 27,6 1.2 Chế độ nhiệt nước ta có phân hoá đa dạng 1.2.1 Nhiệt độ phân hoá theo thời gian Quan sát Atlat so sánh nhiệt độ trung bình tháng tháng đường biểu diễn nhiệt độ trạm khí hậu ta thấy chênh lệch Tháng hầu hết diện tích lãnh thổ nước ta có nhiệt độ 24 0C, tháng 7, hầu hết lãnh thổ nước ta có nhiệt độ 240C Để theo dõi chi tiết phân hoá theo mùa nhiệt độ, phân biệt tháng nóng (trên 250C), tháng nóng (trên 200C), tháng lạnh vừa (dưới 200C), lạnh (dưới 180C), rét (dưới 150C), rét (dưới 100C) Sự phân hoá theo mùa rõ khu vực phía Bắc Khu vực miền núi phía Bắc mùa đông rét rét, mùa hạ nóng lạnh vừa Khu vực đồng Bắc Bộ mùa đông lạnh, mùa hạ nóng Từ Đà Nẵng trở vào Bình Thuận tháng 20 0C coi mùa đông có phân hoá nhiệt độ theo mùa tháng Từ tháng 11 đến tháng tháng nóng, từ tháng đến tháng 10 tháng nóng Khu vực Nam Bộ quanh năm nhiệt độ 250C dao động nhiệt độ theo mùa Bảng 1.2 Nhiệt độ trung bình tháng tháng địa điểm Địa điểm Sa Pa Lạng Sơn Hà Nội Huế Quy Nhơn TP Hồ Chí Minh Tháng (0C) 8,5 13,3 16,4 20,0 23,0 25,8 Tháng (0C) 19,5 26,6 28,2 29,4 29,7 27,1 1.2.2 Nhiệt độ phân hoá theo chiều Bắc – Nam (theo vĩ độ) - Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam (Quan sát bảng 1.1) Tại Lạng Sơn nhiệt độ trung bình năm 21,2 0C đến Cà Mau nhiệt độ đạt 27,6 C nhu chênh lệch nhiệt độ hai địa điểm 6,4 0C Theo tổng nhiệt độ năm tăng dần từ Bắc vào Nam: Phía Bắc đèo Hải Vân nhiệt độ 80000C/năm Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận tổng nhiệt độ 9000 0C, Nam Bộ khoảng 100000C - Nhiệt độ tháng thấp tăng dần từ Bắc vào Nam (Quan sát bảng 1.2) Chênh lệch nhiệt độ tháng thấp địa điểm theo chiều Bắc – Nam lớn chủ yếu ảnh hưởng gió mùa đông bắc làm nhiệt độ điểm phía Bắc giảm mạnh Chênh lệch nhiệt độ Sa Pa TP Hồ Chí Minh tháng 17,30C Trong nhiệt độ tháng xu hướng tăng dần theo chiểu Bắc – Nam mà miền Bắc miền Nam nhiệt độ thấp khu vực duyên hải miền Trung chủ yếu hoạt động gió phơn khu vực duyên hải miền Trung Chênh lệch nhiệt độ Sa Pa TP Hồ Chí Minh tháng 7,6 0C, so với tháng mức độ chênh nhiệt độ Nhiệt độ tối thấp địa điểm tăng dần từ Bắc vào Nam - Biên độ nhiệt năm biên độ nhiệt tuyệt đối giảm dần từ Bắc vào Nam Do ảnh hưởng nhân tố vị trí địa lí hoàn lưu khí mà nhiệt độ tháng địa điểm theo chiều Bắc – Nam khác nhiều nên biên độ nhiệt có khác biệt Khu vực miền Bắc có nhiệt độ tháng thấp so với nhiệt độ trung bình nên có biên độ nhiệt năm lớn Đặc biệt điểm chịu ảnh hưởng mạnh mẽ gió mùa đông bắc nhiệt độ tối thấp nhỏ làm cho biên độ nhiệt tối thấp lên tới 400C Lạng Sơn hay Hà Nội… Bảng 1.3 Biên độ nhiệt trung bình năm biên độ nhiệt tuyệt đối địa điểm Địa điểm Biên độ nhiệt trung bình năm (0C) Lạng Sơn 13,7 Hà Nội 12,5 Huế 9,7 TP Hồ Chí Minh 3,1 1.2.3 Nhiệt độ phân hoá theo độ cao địa hình Biên độ nhiệt tuyệt đối (0C) 41,9 40,1 32,5 26,2 Địa hình nước ta có phân hoá phức tạp theo độ cao, lên cao không khí loãng, xạ mặt đất mạnh, khả giữ nhiệt không khí làm cho nhiệt độ giảm Địa hình nước ta có 75% đồi núi, chủ yếu đồi núi thấp 1000m, núi cao 2000m chiếm 1%, nhiệt độ đồng miền núi có chênh lệch nhiệt độ vùng núi khác Sự phân hoá nhiệt độ diễn khu vực đồng độ cao thấp có nhiệt độ cao khu vực miền núi vĩ độ Nha Trang có vĩ độ 12016’B Đà Lạt có vĩ độ 11056’B nhiệt độ chênh lớn 0C 26,30C 18,30C Nhiệt độ miền núi phía Bắc thấp miền núi phía Nam có độ cao Sa Pa Đà Lạt có độ cao không chênh nhiều là: 1570m 1513m nhiệt độ chênh tới 3,10C 15,20C 18,30C Nguyên nhân chủ yếu miền bắc nhiệt độ khu vực miền núi không giảm ảnh hưởng độ cao mà ảnh hưởng gió mùa đông bắc Khu vực miền núi miền Nam không chịu ảnh hưởng mạnh khối không khí lạnh từ phía Bắc nên nhiệt độ giảm ảnh hưởng độ cao Bảng 1.4 Nhiệt độ trung bình năm số địa điểm Khu vực Phía Bắc Phía Nam Địa điểm Sơn La Tam Đảo Sa Pa Hoàng Liên Sơn Pleiku Đà Lạt Nha Trang Độ cao (m) 676 897 1570 2170 800 1513 10-20 Nhiệt độ (0C) 21,0 18,0 15,2 12,8 21,8 18,3 26,3 1.2.4 Nhiệt độ phân hoá theo hướng sườn Sự phân hoá nhiệt độ theo hướng sườn biểu không rõ nét toàn lãnh thổ Hiện tượng biểu khu vực địa hình cao khu vực chịu ảnh hưởng mạnh loại gió theo mùa Đối với gió mùa đông bắc, khu vực đón gió chịu ảnh hưởng mạnh khối không khí lạnh, nhiệt độ hạ thấp nhiều so với khu vực khuất gió khu vực Đông Bắc Tây Bắc Khi gió mùa đông bắc đầu mùa hoạt động yếu làm nhiệt độ khu vực Đông Bắc giảm gặp dãy Hoàng Liên Sơn vuông góc với hướng gió, gió không vượt qua bị biến tính nên khu vực Tây Bắc nhiệt độ chưa hạ rõ nét Chỉ vào mùa đông gió mùa đông bắc hoạt động mạnh, vượt dãy Hoàng Liên Sơn làm cho nhiệt độ khu vực hạ thấp Cuối mùa gió đông bắc tượng diễn đầu mùa Chính hai bên sườn dãy Hoàng Liên Sơn, khu vực Tây Bắc mùa đông đến muộn, kết thúc sớm không lạnh lắm, khu vực Đông Bắc mùa đông đến sớm kết thúc muộn, nhiệt độ thấp Đối với gió mùa Tây Nam, khu vực khuất gió diễn tượng gió vượt núi (hiện tượng phơn) nên có nhiệt độ cao so với khu vực đón gió 1.3 Chế độ nhiệt nước ta có tính chất thất thường Chế độ nhiệt nước ta có phân hoá theo mùa không ổn định, có năm rét sớm, có năm rét muộn, có năm thời gian rét kéo dài gây nên tượng thời tiết cực đoan khác Sự thất thường chế độ nhiệt chủ yếu diễn miền Bắc, nơi mà gió mùa đông Bắc mang lại không khí lạnh từ vùng ôn đới xuống Cường độ thất thường thể qua dao động nhiệt độ năm lạnh năm nóng so với giá trị trung bình Nhiệt độ tháng tháng lạnh miền Bắc nóng lạnh so với giá trị trung bình nhiều năm từ đến 0C Ở Lạng Sơn, nhiệt độ trung bình tháng năm khoảng 13,7 0C, năm rét (1930) có 7,80C lạnh tới 5,90C, đến năm 1950 nhiệt độ tháng 17,9 0C nóng mức trung bình 4,20C Càng xuống phía Nam dao động mùa lạnh nhỏ với suy yếu gió mùa đông bắc Ở Đồng Hới dao động nhiệt độ -2,90C +4,20C so với giá trị trung bình Trong mùa nóng, đồng tính chất khối không khí hoạt động lãnh thổ san chênh lệch nói nên mức dao động nhiệt độ tháng 7, tháng nóng mùa hạ từ 1-20C Sự thất thường chế độ nhiệt thể thời điểm bắt đầu kết thúc mùa nóng mùa lạnh Ở khu vực Đông Bắc, mùa đông ổn định, thời gian bắt đầu kết thúc mùa lạnh dao động từ 12-20 ngày xuống phía dao động ngày bắt đầu kết thúc mùa lạnh mạnh Khu vực Bắc Trung Bộ mức dao động khoảng 30-40 ngày Sự thất thường chế độ nhiệt có ảnh hưởng tới hoạt động sinh hoạt sản xuất lĩnh vực nông nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nhiệt nước ta 2.1 Vị trí địa lí Vị trí địa lí định lượng xạ nắng nhân tố ảnh hưởng trực tiếp quan trọng đến đặc điểm chế độ nhiệt nước ta Vị trí địa lí đất liền nước ta, với điểm cực Bắc sát chí tuyến Bắc điểm cực Nam cách xích đạo không xa khiến cho khắp nơi lãnh thổ có ngày mặt trời lên thiên đỉnh năm Vị trí nội chí truyến khiến cho mặt trời đứng cao đường chân trời, lượng xạ mặt trời số nắng năm nước ta cao, cân xạ dương quanh năm đạt tiêu chuẩn chí tuyến cận xích đạo Do lãnh thổ kéo dài dẫn đến khác chế độ nhiệt khu vực phía Bắc phía Nam Bức xạ tổng cộng cân xạ cao dần từ bắc vào nam, bước nhảy sau vĩ tuyến 160B qua đèo Hải Vân Phía Bắc khoảng 110-140 kcal/cm2/năm, phía Nam từ 140-160 kcal/cm 2/năm nên nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam Càng phía Bắc khoảng cách lần mặt trời lên thiên đỉnh lớn, phía Nam khoảng cách lớn làm cho hai lần nhiệt độ cực đại phía Bắc sít lại gần chập thành với tháng nóng tháng VI-VII, tháng lạnh tháng XII-I Như miền Bắc có cực đại cực tiểu Ở miền Nam chế độ nhiệt có lần cực đại lần cực tiểu, cực đại tuyệt đối tháng IV cực đại tương đối vào tháng VIII, cực tiểu tuyệt đối vào tháng XII cực tiểu tương đối vào tháng VI Số nắng nước ta biền động mạnh Miền Bắc khoảng 1400-2000 giờ/năm, miền Nam từ 2000-3000 giờ/năm Do ảnh hưởng vị trí địa lí nên nước ta có chế độ ngày ngắn dao động năm Ngày dài ngắn Đồng Văn chênh 37 phút, Cà Mau chênh 10 phút 2.2 Hoàn lưu khí Hoàn lưu khí nhân tố ảnh hưởng quan trọng làm thay đổi rõ nét chế độ nhiệt khu vực phía Bắc, làm tính địa đới chế độ nhiệt khu vực phía Bắc bị thay đổi mạnh mẽ mùa đông Do vị trí đặc biệt mình, Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc gió mùa, không đâu khu vực Đông Nam Á gió mùa đông bắc lạnh khô tràn xa xuống phía nam không đâu gió mùa tây nam nóng ẩm lại tiến mạnh lên phía Bắc Vào tháng I tiêu biểu cho mùa gió đông bắc Giữa mùa đông, cao áp Xibia mạnh gần Đông Nam Á năm, khối không khí lạnh từ cao áp Xibia tràn làm cho nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh khu vực đón gió miền núi Đông Bắc đồng sông Hồng Khu vực đồi núi Đông Bắc có địa hình tương đối thấp có hướng núi vòng cung, mở phía bắc chụm đầu dãy Tam Đảo, gió mùa đông bắc thổi khối không khí lạnh từ áp 10 cao Xibia hệ thống núi đông bắc cửa ngõ hút gió làm nhiệt độ khu vực miền núi phía Bắc nhiệt độ xuống thấp Trước đợt gió mùa đông bắc thời tiết thường có mưa nhỏ Gió mùa đông bắc di chuyển phía Nam bị biến tính bị cản chắn địa hình nên ảnh hưởng Khu vực Bắc Trung Bộ có 1-2 tháng lanh Từ sau đèo Hải Vân khối không khí lạnh không ảnh hưởng đến chế độ nhiệt khu vực phía Nam Tháng V-VI, gió Tây Nam đầu mùa hoạt động gây tượng phơn khu vực Tây Bắc Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ làm nhiệt độ khu vực tăng mạnh, nhiệt độ trung bình tháng cao hẳn khu vực Bắc Bộ Nam Bộ Gió Tây Nam đầu mùa có nguồn gốc từ áp cao Bắc Ấn Độ Dương (vịnh Bengan) thổi nước ta, áp cao không mạnh gió di chuyển quãng đường ngắn, di chuyển qua diện tích lục địa lớn trước đến nước ta nên tầng không khí mỏng, độ ẩm thấp Gió Tây Nam không vượt qua chắn địa hình dãy Trường Sơn hệ thống núi trung bình biên giới Việt Lào gây tượng phơn cho Tây Bắc Bắc Trung Bộ Tháng VII, VIII tượng phơn giảm dần đến tháng IX chấm dứt khu vực miền Trung từ tháng X nhiệt độ khu vực lại tuân theo quy luật tăng dần từ Bắc vào Nam Như vậy, hoàn lưu khí góp phần tạo khác biệt chế độ nhiệt tranh nhiệt độ chung ảnh hưởng vị trí địa lí 2.3 Địa hình Cũng giống hoàn lưu khí quyển, địa hình nhân tố phá vỡ tính địa đới chế độ nhiệt số khu vực Càng lên cao nhiệt độ giảm không khí loãng nên xạ nhiệt Trái đất nhiều Cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,60C nên khu vực địa hình cao nhiệt độ thấp khu vực địa hình thấp có vĩ độ khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên Hướng địa hình ảnh hưởng tới chế độ nhiệt nơi đón gió khuất gió Khu vực đón gió mùa đông bắc nhiệt độ thấp khu vực khuất gió Khu vực khuất gió mùa Tây Nam nhiệt độ tăng cao rõ rệt Điều dẫn đến phân hoá nhiệt độ theo hướng sườn số nơi 11 Mối quan hệ nhiệt độ với thành phần tự nhiên khác 3.1 Nhiệt độ ảnh hưởng đến lượng bốc Nhiệt độ có mối quan hệ mật thiết với yếu tố khác khí hậu thành phần tự nhiên khác Nhiệt độ ảnh hưởng tới lượng bốc khí Nhiệt độ cao, lượng bốc lớn Vì lượng bốc nước ta khoảng 1000mm/năm tương ứng với nhiệt độ cao Lượng bốc có phân hoá từ bắc vào Nam, từ Quảng Bình trở vào nhiệt độ cao lượng bốc vượt 1000mm/năm, phía Bắc đèo ngang lượng bốc khoảng 800-1000mm/năm, lượng bốc thấp miền núi Bắc Bộ từ 500-800mm/năm Lượng bốc thay đổi theo thay đổi nhiệt độ theo mùa Ở Bắc Bộ, gió mùa đông bắc vừa hạ thấp nhiệt độ lại mang lượng mưa nhỏ vào cuối mùa đông nên lượng bốc cực tiểu rơi vào tháng II-III, mùa hạ nóng lượng bốc cực đại khoảng tháng V, VI, VII Ở Nam Bộ, lượng bốc cực đại trùng với thời gian nhiệt độ cực đại tuyệt đối tháng III-IV, lượng bốc cực tiểu khoảng tháng X, XI nhiệt độ giảm dần Nhiệt độ giảm theo độ cao khu vực miền núi làm độ bốc giảm theo Hoàng Liên Sơn lương bốc 494mm/năm 3.2 Nhiệt độ ảnh hưởng đến khí áp Nhiệt độ cao, không khí nở ra, mật độ không khí loãng, tỉ trọng không khí giảm nguyên nhân làm cho khí áp giảm Vào tháng VI-VII đồng Bắc Bộ có ngày nhiệt độ tăng cao làm xuất áp thấp nhiệt lực khu vực Bắc Bộ Chính hạ áp hút gió Tây Nam hoạt động mạnh khu vực Bắc Bộ làm đổi hướng gió thành hướng Đông Nam Cũng nhiệt độ cao mùa hạ làm nước biển bốc mạnh mẽ, nhiệt độ cao bốc nước hình thành khu áp thấp biển đông hạt nhân hình thành bão biển đông Bên cạnh chênh lệch nhiệt độ khu vực ven biển làm xuất khu khí áp thay đổi ngày đêm tạo nên loại gió thay đổi theo ngày đêm 12 3.3 Nhiệt độ ảnh hưởng tới sinh vật hình thành đất Mỗi loài thích nghi với chế độ nhiệt định, phân bố nơi thích hợp với Chính vậy, nước ta có khu vực địa hình cao, nhiệt độ trung bình năm thấp mức tiêu chuẩn nhiệt đới làm xuất loài sinh vật khu vực cận nhiệt đới ôn đới thông, lãnh sam, đỗ quyên Ngược lại Tây Nguyên Nam Bộ nhiệt độ cao xuất loài cận xích đạo xích đạo họ dầu… Khu vực có nhiệt độ thấp đặc biệt mùa đông, sinh vật có nguồn gốc ôn đới cận nhiệt đới nói chung sinh vật nước ta chậm phát triển mùa đông Khu vực có nhiệt độ cao, lượng mưa ít, bốc mạnh sinh vật phát triển gây nên tượng hoang mạc hoá, sa mạc hoá Nhiệt độ ảnh hưởng quan trọng đến trình phong hoá hình thành đất Ở nước ta nhiệt độ cao nên trình hình thành đất diễn nhanh, miền núi cao, nhiệt độ thấp, phong hoá yếu nên đất hình thành chậm dinh dưỡng Thuận lợi khó khăn chế độ nhiệt mang lại 4.1 Thuận lợi Với nhiệt độ cao toàn lãnh thổ cho phép nước ta phát triển nông nghiệp nhiệt đới với suất cao, khả xen canh, tăng vụ lớn đặc biệt lúa gạo công nghiệp nhiệt đới Do chế độ ngày ngắn ảnh hưởng đến quang hợp thực vật nên giống trồng nước ta hầu hết có chu kì quang ngắn Sự phân hoá nhiệt độ theo mùa theo độ cao cho phép nước ta phát triển tập đoàn trồng vật nuôi đa dạng sở nông nghiệp nhiệt đới Đối với miền Bắc việc canh tác vụ đông ngày quan trọng với sản phẩm đặc trung cải bắp, súp lơ,… Nền nhiệt độ cao, số nắng nhiều tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất sinh hoạt diễn thuận lợi ngành sản xuất muối, du lịch,… khu vực có nhiệt độ thấp thuận lợi phát triển hình thức du lịch nghỉ dưỡng Sa Pa, Đà Lạt… 13 4.2 Khó khăn Bên cạnh thuận lợi chế độ nhiệt nước ta mang lại có khó khăn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất sinh hoạt Lượng nhiệt dồi nước ta có ích lợi độ ẩm đầy đủ, thiếu ẩm gây khô hạn với cảnh quan hoang mạc, bán sa mạc Ninh Thuận, Bình Thuận Những khu vực chịu ảnh hưởng mạnh tượng phơn hay gió Lào nhiệt độ tăng cao cục gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân hoạt động sản xuất nông nghiệp Những khu vực nhiệt độ thấp mùa đông đặc biệt khu vực miền núi phía bắc làm nhiệt độ giảm mạnh xuất hiện tượng thời tiết cực đoan rét đậm, rét hại, sương muối, sương giá ảnh hưởng tới trồng vật nuôi Sự thất thường chế độ nhiệt, năm rét sớm, năm rét muộn, nóng quá, lạnh khiến cho việc theo dõi điều khiển thời vụ gieo trồng chọn giống chịu thiên tai rét, hạn…gặp khó khăn Để đảm bảo hiệu cao sản xuất nông nghiệp người sản xuất cần có kiến thức định đặc điểm khí hậu diễn biến năm gần Diễn biến chế độ nhiệt nước ta năm gần Nền nhiệt độ nước ta thay đổi theo diễn biến chung khí hậu toàn cầu tượng nhiệt độ trung bình năm tăng lên Trong 50 năm qua (1958 - 2007), nhiệt độ trung bình năm Việt Nam tăng lên khoảng từ 0,5 oC đến 0,7oC Nhiệt độ mùa đông tăng nhanh nhiệt độ mùa hè nhiệt độ vùng khí hậu phía Bắc tăng nhanh vùng khí hậu phía Nam Nhiệt độ trung bình năm thập kỷ gần (1961 - 2000) cao trung bình năm thập kỷ trước (19311960) Nhiệt độ trung bình năm thập kỷ 1991 - 2000 Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh cao trung bình thập kỷ 1931 - 1940 0,8; 0,4 0,6oC Năm 2007, nhiệt độ trung bình năm nơi cao trung bình thập kỷ 1931 - 1940 0,8 - 1,3oC cao thập kỷ 1991 - 2000 0,4 0,5oC Nếu nhiệt độ tiếp tục tăng mực nước biển tăng phần diện tích nước ta bị ngập mực nước biển Phần lớn diện tích ngập lụt thuộc vùng trọng điểm sản xuất lương thực thực phẩm dân cư sinh sống đông đúc nước ta 14 Nhiệt độ ngày diễn biến thất thường Trong năm gần tượng nhiệt độ tuyết đối cao tuyệt đối thấp, tượng rét kéo dài, nóng kéo dài diễn nhiều mạnh Hiện tượng nhiệt độ xuống thấp Sa Pa năm 2008 gây tượng băng tuyết vài ba ngày trận băng giá kỉ lục vòng 40 năm qua Khu vực Bắc Bộ chống chọi với đợt rét kỉ lục đầu năm 2008 Đợt rét kéo dản kỉ lục lịch sử quan trắc tới 35 ngày liên tục Rét đậm diễn diện rộng với nhiều khu vực ảnh hưởng nặng đông bắc bắc bộ, đồng bắc bộ, vùng núi cao phía bắc Đợt rét gây xáo trộn sống người dân gây thiệt hại không nhỏ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp Đối lập với hạ thấp nhiệt độ năm 2008, đến năm 2010 miền Bắc lại chứng kiến đợt nắng nóng gay gắt kéo dài kỷ lục tháng VI tháng VII Do liên tục chịu chi phối áp thấp phía tây với hiệu ứng phơn mạnh tháng VI tháng VII năm 2010 xuất đợt nắng nóng gay gắt kéo dài tỉnh Bắc Bộ Trung Bộ Đợt từ ngày đến ngày 20/VI/2010 nhiệt độ cao đợt nắng nóng phổ biến từ 36-39oC, đặc biệt tỉnh thuộc đồng Bắc Bộ Bắc Trung Bộ, nhiệt độ cao lên tới 40-41 oC, số nơi lên tới 42oC nhiều nơi đạt giá trị cao chuỗi số liệu lịch sử Sang tháng VII tiếp tục xảy đợt nắng nóng diện rộng, gay gắt kéo dài Bắc Bộ từ ngày 2/VII đến ngày 12/VII ven biển Trung Bộ từ ngày cuối tháng VI đến ngày 13/VII với nhiệt độ cao phổ biến vùng núi Bắc Bộ Nam Trung Bộ từ 35 – 38oC, riêng đồng trung du Bắc Bộ Bắc Trung Bộ từ 38 – 40 oC, có nơi lên tới 40oC Kim Bôi (Hòa Bình): 40,8 oC (ngày 5/VII), Hà Nội: 40,1oC (ngày 5/VII), Tĩnh Gia (Thanh Hóa): 42,2oC (ngày 6/VII) giá trị cao chuỗi số liệu lịch sử thời kỳ Như vậy, chế độ nhiệt nước ta năm gần có thay đổi thất thường so với đặc điểm chung chế độ nhiệt Vấn đề nhận quan tâm nhiều nhà khoa học, cần có biện pháp ứng phó với thay đổi 15 PHẦN CÁC DẠNG CÂU HỎI VÊ YẾU TỐ NHIỆT ĐỘ CỦA KHÍ HẬU VIỆT NAM Do yêu cầu tính sáng tạo cao, đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lí không theo khuôn mẫu định dạng đề, cách làm thay đổi theo dạng Quan sát đề thi học sinh giỏi quốc gia từ năm 2008 đến 2013, thống kê dạng câu hỏi có liên quan trực tiếp gián tiếp đến yếu tố nhiệt độ khí hậu Việt Nam xuất hiện: Dạng 1: Câu hỏi với bảng số liệu: nhận xét, nhận xét giải thích, phân tích yếu tố nhiệt độ địa điểm địa điểm qua năm, nhận xét, phân tích so sánh đặc điểm khí hậu địa điểm có yếu tố khí hậu… Dạng 2: Câu hỏi với Atlat Địa lí Việt Nam: so sánh, phân tích, giải thích, trình bày chế độ nhiệt tỉnh, khu vực, làm việc với trạm khí hậu… Dạng 3: Câu hỏi chứng minh, giải thích, phân tích nhân tố ảnh hưởng, phân tích mối quan hệ nhiệt độ với yếu tố khác, giải thích điểm nhiệt độ đặc biệt… Dạng 4: Câu hỏi tính toán: áp dụng biến đổi công thức có sẵn Như vậy, để làm có hiệu dạng trên, học sinh phải có kĩ địa lí thành thạo để tìm tòi, khám phá tri thức tiềm ẩn trang Atlat, bảng số liệu thông kê, sở nắm chắc, hiểu sâu kiến thức địa lí có tính tư sáng tạo Học sinh học thuộc theo dạng đề thi việc bắt buộc phải học thi học sinh giỏi quốc gia dạng đề luôn thay đổi Giáo viên cần dạy cho học sinh cách tư duy, vận dụng kiến thức cách linh hoạt để giải yêu cầu đề Chuyên đề thống kê số dạng câu hỏi thường thi cách hướng dẫn học sinh cách tư làm sau đây: Dạng 1: Câu hỏi với bảng số liệu Đối với dạng câu hỏi học sinh cần phân tích, so sánh số liệu theo hàng nganh, cột dọc để rút nhận xét cần thiết - Phân tích câu hỏi, làm rõ yêu cầu phạm vi cần phân tích, nhận xét phát yêu cầu chủ đạo để tập trung làm rõ Trong số trường hợp cần 16 thiết cần sử lí số liệu trước nhận xét Phát mối liên hệ số liệu theo cột dọc hàng ngang, ý giá trị đặc biệt: lớn nhất, nhỏ nhất… - Tái kiến thức học có liên quan đến yêu cầu câu hỏi đến số liệu cho, xác định tiêu chí phù hợp với yêu cầu bảng số liệu, phác thào dàn ý trình bày từ khái quát đến cụ thể Ví dụ: Nhiệt độ trung bình tháng năm Hà Nội TP Hồ Chí Minh (0C) 10 11 12 Tháng 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2 Hà Nội TP Hồ Chí Minh 25,8 26,7 27,9 28,9 28,3 27,5 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7 Hãy phân tích khác biệt chế độ nhiệt hai địa điểm giải thích có khác biệt Cách làm: Trước hết học sinh cần tính số liệu nhiệt độ trung bình năm biên độ nhiệt năm phục vụ cho phần nhận xét + Phân tích khác biệt chế độ nhiệt o Hà Nội có nhiệt độ thấp TP Hồ Chí Minh o Biên độ nhiệt Hà Nội cao TP Hồ Chí Minh o Biến trình nhiệt Hà Nội TP Hồ Chí Minh khác + Giải thích nguyên nhân khác biệt: - Hà Nội chịu ảnh hưởng gió mùa đông vắng thồi từ phía Bắc xuống nên nhiệt độ trung bình mùa đông thấp, TP Hồ Chí Minh không chịu tác động gió nên nhiệt độ cao làm nhiệt độ trung bình năm cao - Hà Nội nằm gần chí tuyến Bắc nhiệt độ hạ thấp mùa đông nên biên độ nhiệt cao TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh nằm gần xích đạo nhiệt cao quanh năm nên biên độ nhiệt thấp - Hà Nội nằm gần chí tuyến Bắc nên thời gian lần mặt trời lên thiên đỉnh ngắn hơn, tháng nóng tháng 6-7 cao nhiệt độ TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh có hai lần mặt trời lên đỉnh cách xa nên nhiệt độ cao vào tháng 17 Bài tập 1: Cho bảng số liệu Nhiệt độ số địa điểm (0C) Địa điểm Nhiệt Nhiệt độ TB Nhiệt độ TB Biên độ Nhiệt độ Nhiệt độ Biên độ độ TB tháng lạnh tháng nóng nhiệt độ tối thấp tối cao nhiệt độ tuyệt đối 2,7 tuyệt đối 42,8 tuyệt đối 40,1 năm 23,5 16,4 28,9 TB năm 12,5 (21002’B) Huế (16026’B) 25,1 (tháng I) 19,7 (tháng VII) 29,4 9,7 8,8 41,3 32,5 TP Hồ Chí Minh 27,1 (tháng I) 25,7 (tháng VII) 28,9 3,2 13,8 40,0 26,2 (tháng XII) (tháng IV) Hà Nội (10049’B) Qua bảng số liệu nhận xét chế độ nhiệt địa điểm nêu biết đổi nhiệt độ theo vĩ độ Giải thích nguyên nhân biến đổi Bài tập 2: Nhiệt độ trung bình tháng Lạng Sơn Lai Châu (0C) 10 11 12 Tháng Lạng Sơn (258m) 13,3 14,3 18,2 22,1 23,3 26,9 27,0 26,6 25,2 22,2 18,3 14,3 Lai Châu (244m) 17,1 18,0 21,3 24,6 24,5 26,5 26,5 26,6 26,1 23,7 20,6 17,7 Nhận xét giải thích khác biệt chế độ nhiệt địa điểm Bài tập 3: Nhiệt độ lượng bốc trung bình tháng Lạng Sơn Lai Châu Tháng Hà Nội 10 11 12 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2 Nhiệt độ (0C) Bốc 71 60 57 65 99 98 101 (mm) Nhiệt 20,0 20,9 23,1 26,0 28,3 29,3 29,4 Huế độ (0C) Bốc 45 40 66 83 112 136 143 (mm) Tp Hồ Nhiệt 25,8 26,7 27,9 28,9 28,3 27,5 27,1 Chí Minh độ (0C) Bốc 165 179 215 200 144 106 112 (mm) 84 84 96 90 85 28,9 27,1 25,1 23,1 20,8 134 85 62 50 43 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7 126 101 99 109 Nhận xét giải thích đặc điểm nhiệt độ lượng bốc địa điểm Rút mối quan hệ nhiệt độ lượng mưa Dạng 2: Câu hỏi với Atlat Địa lí Việt Nam 18 129 Câu hỏi yêu cầu sử dụng Atlas địa lí Việt Nam trở thành phổ biến đề thi học sinh giỏi quốc gia Để khai thác kiến thức từ Atlas yêu cầu học sinh phải sử dụng tổng hợp kiến thức kĩ địa lí, đồng thời phải sử dụng kĩ tư duy, nhiều trường hợp cần đến sáng tạo Thông thường câu hỏi gắn với Atlas có dạng: “Dựa vào Atlas địa lí Việt Nam kiến thức học…” Với câu hỏi kiểu này, nhiều thí sinh dựa vào hai sở để làm (hoặc Atlas kiến thức học) để làm Việc làm không cho phép trình bày kiến thức cách đầy đủ Nếu dựa vào kiến thức học, nhiều kiến thức từ Atlas bị bỏ sót đặc biệt kiến thức phân bố cụ thể, mối quan hệ không gian lãnh thổ vật, tượng địa lí Nếu dựa vào Atlas nhiều kiến thức tình hình phát triển, nguyên nhân phát triển, đường lối, sách, kinh nghiệm truyền thống dân cư không đề cập đến cách đầy đủ hợp lí Để làm tốt câu hỏi này, học sinh phải hệ thống kiến thức khai thác từ trang Atlas liên quan đến câu hỏi, loại kiến thức học khó khai thai thác Atlas Khi làm cần kết hợp hai loại kiến thức cách thích hợp Ví dụ: Dựa vào Atlas địa lí Việt Nam kiến thức học, xác định đồ vùng có nhiệt độ trung bình năm cao thấp nhất? Giải thích? Cách làm: Học sinh cần sử dụng trang 9, trang 13, trang 14 Atlas địa lí Việt Nam + Những khu vực có nhiệt độ trung bình năm thấp có nền nhiệt độ 180C chủ yếu vùng núi cao: - Vùng núi Hoàng Liên Sơn phần núi cao biên giới Việt – Trung, Việt – Lào Giải thích: Do ảnh hưởng độ cao địa hình hoạt động gió mùa đông bắc - Vùng núi Kon Tum cao nguyên Lâm Viên Giải thích: Do ảnh hưởng độ cao địa hình + Những khu vực nằm thang nhiệt độ cao 240C phân bố dọc phần phía nam duyên hải miền Trung, Trung Tây Nguyên Nam Bộ 19 Giải thích: Do vị trí phía nam, gần xích đạo, gần không chịu ảnh hưởng gió mùa đông bắc lạnh Đặc biệt khu vực duyên hải miền Trung chịu ảnh hưởng gió Lào hoạt động mạnh mùa hạ Bài tập 1: Dựa vào Atlas địa lí Việt Nam kiến thức học, so sánh chế độ nhiệt trạm khí hậu Sa Pa, Đà Lạt Bài tập 2: Dựa vào trạm khí hậu Hà Nội, Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh rút nhận xét chế độ nhiệt nước ta giải thích Bài tập 3: Dựa vào Atlas địa lí Việt Nam kiến thức học, nhận xét giải thích chế độ nhiệt nước ta Dạng 3: Câu hỏi chứng minh, giải thích, phân tích… Dạng câu hỏi thường yêu cầu phân tích mối quan hệ nhân quả, đánh giá tác động, phân tích mối quan hệ…đòi hỏi học sinh thi học sinh giỏi quốc gia phải có trình tích luỹ lâu dài công phu kiến thức kĩ địa lí, kĩ tư duy, cách làm lô gic khoa học, khả dẫn dắt làm sáng tỏ vấn đề cách dễ hiểu Nắm vững kiến thức tảng vững cho tư sở cho thăng hoa, sáng tạo, đề thi học sinh giỏi quốc gia cần tính sáng tạo cao học sinh cần lựa chọn huy động tối đa kiến thức học kiến thức khai thác Atlat phù hợp với yêu cầu câu hỏi Dù câu hỏi có phức tạp đến chừng liên hệ với kiến thức có tính chất gốc nội dung cần hỏi Những kiến thức có tính bản, ổn định, làm tảng cho phát triển kiến thức Mỗi câu hỏi khó xem phát triển cao kiến thức bản, gặp câu hỏi vật quy kiến thức tìm kiếm phương pháp giải thích hợp Học sinh cần sử dụng kiến thức học kết hợp với kĩ làm tư mối quan hệ nhân quả, mối quan hệ so sánh, liên hệ, ảnh hưởng lẫn vật, tượng hay kĩ trả lời câu hỏi mang tính tổng hợp… giải yêu cầu đề Ví dụ: Dựa vào Atlas địa lí Việt Nam kiến thức học, chứng minh chế độ nhiệt nước ta biểu quy luật địa đới quy luật phi địa đới Giải thích nguyên nhân biểu 20 Cách làm: - Chế độ nhiệt nước ta biểu quy luật địa đới + Nhiệt độ trung bình năm cao 200C + Tổng lượng xạ lớn + Số nắng năm lớn Giải thích: Do nước ta nằm vành đai nhiệt nóng vòng đai nhiệt 20 0C bán cầu - Chế độ nhiệt nước ta biểu quy luật phi địa đới: + Nhiệt độ biểu quy luật đai cao Tự nhiên nước ta chia thành đai cao với đặc điểm nhiệt độ phân hoá rõ rệt * Đai nhiệt đới gió mùa từ đến 600m (miền Bắc) từ đến 900-1000m (miền Nam): mùa hạ nóng, với nhiệt độ trung bình tháng 25 0C, thoả mãn yêu cầu nhiệt cao loài nhiệt đới xích đạo * Đai cận nhiệt đới gió mùa núi: từ 600m miền Bắc 900-1000m miền Nam đến 2600m: nhiệt độ khoảng 200C độ cao từ 600 - 1600m, sau nhiệt độ hạ thấp xuống 200C độ cao 1600 – 2600m * Đai ôn đới gió mùa núi từ 2.600m trở lên: quanh năm rét 150C, mùa đông xuống 100C Giải thích: Do lên cao nhiệt độ giảm khoảng 0,60C/100m + Chế độ nhiệt biểu phân hoá theo quy luật địa ô * Nơi đón gió mùa đông bắc lạnh nơi khuất gió khoảng 2-3 0C khu vực Đông Bắc Tây Bắc mùa đông * Nơi đón gió mùa tây nam ẩm nhiệt độ thấp so với nơi chịu hiệu ứng phơn Các dãy núi bình phong quan trọng dải Hoàng Liên Sơn, dải núi biên giới Việt – Lào, dải Trường Sơn (Tây Nguyên duyên hải Nam Trung Bộ) * Biên độ nhiệt khu vực ven biển cao khu vực phía Tây Lạng Sơn có biên độ nhiệt năm 13,70C, Lai Châu: 9,40C Quy Nhơn có biên độ nhiệt 6,80C, Plei Ku có biên độ nhiệt 5,00C Giải thích: phân hoá theo kinh độ chủ yếu hiệu ứng phơn tác dụng chắn địa hình gây ra, vị trí so với biển tác dụng nước ta hẹp ngang 21 Bài tập 1: Dựa vào Atlas địa lí Việt Nam kiến thức học, phân tích nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nhiệt nước ta Bài tập 2: Dựa vào Atlas địa lí Việt Nam kiến thức học, chứng minh tính phân hoá chế độ nhiệt nước ta Bài tập 3: Dựa vào Atlas địa lí Việt Nam kiến thức học, chứng minh địa hình nhân tố quan trọng dẫn tới phân hoá chế độ nhiệt nước ta Dạng 4: Câu hỏi tính toán Dạng cần sử dụng công thức tính toán có sẵn phép tính suy từ công thức sẵn có Các công thức có liên quan đến nhiệt độ như: - Tính nhiệt độ trung bình ngày (0C): Nhiệt độ trung bình ngày = tổng nhiệt độ lần đo ngày (lúc giờ, 13 giờ, 21 giờ) - Tính nhiệt độ trung bình tháng (0C): Nhiệt độ trung bình tháng trung bình cộng nhiệt độ tất ngày tháng - Tính nhiệt độ trung bình năm (0C): Nhiệt độ trung bình năm trung bình cộng nhiệt độ trung bình tháng - Tính biên độ nhiệt năm (0C): Biên độ nhiệt năm = Nhiệt độ trung bình tháng cao – nhiệt độ trung bình tháng thấp - Tính chênh lệch nhiệt độ theo độ cao địa điểm (0C): Sử dụng kiến thức: Lên cao 1000m nhiệt độ giảm 60C Sau tính toán, học sinh quay trở làm dạng hướng dẫn Ví dụ: Nhiêt độ trung bình tháng năm số địa điểm (0C) Tháng 10 11 12 TP Hạ Long 17 18 19 24 27 29 29 27 27 27 24 19 TP Vũng Tàu 26 27 28 30 29 29 28 28 28 28 28 27 a Xác định biên độ nhiệt trung bình năm nhiệt độ trung bình tháng mùa hạ thành phố b Nhận xét giải thích khác biệt chế độ nhiệt TP Hạ Long TP Vũng Tàu 22 PHẦN KẾT LUẬN Kiến thức kĩ địa lí giáo viên truyền đạt hướng dẫn học sinh nội dung ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia đòi hỏi phải tích luỹ thời gian dài khối lượng kiến thức nhiều kĩ làm đa dạng khó Vì vậy, trình dạy giáo viên cần xếp cách khoa học, hợp lí để đạt hiệu cao Chuyên đề hệ thống kiến thức có liên quan đến chế độ nhiệt nước ta đưa số dạng câu hỏi sử dụng trình bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia Đây kiến thức tảng chế độ nhiệt mà học sinh sử dụng để giải dạng câu hỏi có liên quan Chuyên đề tài liệu giảng dạy tác giả, không tránh khỏi nhiều vấn đề chưa hợp lí rút kinh nghiệm hoàn chỉnh chuyên đề 23 ... thống kiến thức nhiệt độ khí hậu Việt Nam phục vụ cho bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia cách xác, đầy đủ khoa học - Giới thiệu dạng câu hỏi yếu tố nhiệt độ Việt Nam đề thi học sinh giỏi quốc gia. .. chuyên đề, yếu tố nhiệt độ – yếu tố quan trọng khí hậu lựa chọn làm nội dung trình bày Chuyên đề: Kiến thức dạng câu hỏi yếu tố nhiệt độ khí hậu Việt Nam bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia sâu... thống kiến thức có liên quan đến chế độ nhiệt nước ta đưa số dạng câu hỏi sử dụng trình bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia Đây kiến thức tảng chế độ nhiệt mà học sinh sử dụng để giải dạng câu hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: KIẾN THỨC cơ bản và các DẠNG câu hỏi về yếu tố NHIỆT độ của KHÍ hậu VIỆT NAM TRONG bồi DƯỠNG học SINH GIỎI QUỐC GIA , KIẾN THỨC cơ bản và các DẠNG câu hỏi về yếu tố NHIỆT độ của KHÍ hậu VIỆT NAM TRONG bồi DƯỠNG học SINH GIỎI QUỐC GIA , KIẾN THỨC cơ bản và các DẠNG câu hỏi về yếu tố NHIỆT độ của KHÍ hậu VIỆT NAM TRONG bồi DƯỠNG học SINH GIỎI QUỐC GIA

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay