Yếu tố nhiệt của khí hậu việt nam trong thi học sinh giỏi quốc gia

22 28 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 02:41

A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Yếu tố nhiệt khí hậu Việt Nam nội dung khó quan trọng thi học sinh giỏi quốc gia Nội dung đòi hỏi học sinh nắm vững kiến thức tự nhiên Việt Nam mà phải tìm quy luật diễn biến nó, mối quan hệ với thành phần tự nhiên khác Được phân công tổ môn chuẩn bị cho chuyên đề báo cáo hội thảo khoa học trường THPT Chuyên Khu vực Duyên hải Đồng Bắc Bộ Thái Bình năm 2013 Đề tài “Yếu tố nhiệt khí hậu Việt Nam thi học sinh giỏi quốc gia” hình thành Mục đích đề tài - Hệ thống hóa kiến thức chuyên sâu liên quan đến yếu tố nhiệt khí hậu Việt Nam theo trình tự đặc điểm quy luật diễn biến - Xây dựng tổng hợp dạng câu hỏi tập nhằm vận dụng kiến thức kĩ địa lý nội dung chuyên đề B NỘI DUNG Chương 1: NỀN NHIỆT ĐẶC TRƯNG CHO TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỚI Khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, yếu tố nhiệt minh chứng thể rõ nét đặc trưng khí hậu Tại khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới? 1.1 Sự phong phú nguồn nhiệt vị trí địa lý xạ Mặt Trời định 1.1.1 Vị trí địa lý - Hệ tọa độ địa lý phần đất liền: • Điểm cực Bắc - 23º23’B (Lũng Cú - Đồng Văn - Hà Giang) • Điểm cực Nam - 8º34’B (Đất Mũi - Ngọc Hiển - Cà Mau) • Điểm cực Tây - 102º09’Đ (Sín Thầu - Mường Nhé - Điện Biên) • Điểm cực Đông - 109º24’Đ (Vạn Thạnh - Vạn Ninh - Khánh Hòa) Như vậy, lãnh thổ nước ta nằm hoàn toàn vòng đai nội chí tuyến Bắc bán cầu, gần chí tuyến Bắc xích đạo - Vị trí tiếp giáp với biển Đông (đường bờ biển dài 3260 km), vùng biển nhiệt đới Đã góp phần làm gia tăng độ ẩm khối khí qua biển thổi vào nước ta, làm giảm tính chất khắc nghiệt thời tiết lạnh khô mùa đông, nóng mùa hè 1.1.2 Bức xạ Mặt Trời - Do nằm vòng đai nội chí tuyến, năm địa điểm có tới lần Mặt Trời lên thiên đỉnh (là tượng tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với tiếp tuyến bề mặt đất vào lúc trưa) Lần thứ từ tháng IV đến trước hạ chí (22/6) lần thứ hai từ sau hạ chí đến cuối tháng VIII Khoảng cách lần Mặt Trời lên thiên đỉnh tăng dần từ Bắc vào Nam Bảng 1.1: Khoảng cách lần Mặt trời lên thiên đỉnh số vĩ độ (Đv: ngày) Vĩ tuyến Lần thứ Lần thứ hai Khoảng cách lần Mặt Trời lên thiên đỉnh 23023’B 17 - VI 27 - VI 10 22000’B - VI 12 - VII 40 20000’B 22 - V 23 - VII 62 18000’B 14 - V 31 - VII 78 16000’B 6-V - VIII 94 14000’B 30 - IV 14 - VIII 106 12000’B 24 - IV 20 - VIII 118 10000’B 19 - IV 25 - VIII 128 8034’B 15 - IV 29 - VIII 136 (Nguồn: Tài nguyên khí hậu Việt Nam, trang 46) - Độ cao Mặt Trời lớn: chu kì ngày biến trình độ cao Mặt Trời có dạng đỉnh (cao vào lúc trưa) chu kì năm độ cao Mặt Trời co dạng hai đỉnh đối xứng qua hạn chí (22/6) khoảng cách xa dần từ Bắc vào Nam Bảng 1.2: Độ cao Mặt Trời lúc trưa ngày 15 tháng vĩ độ (Đv: độ.phút) Vĩ độ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 23023’B 45.30 53.57 64.37 75.18 84.47 89.57 88.18 80.44 70.05 58.47 48.38 43.26 22000’B 46.52 55.19 65.59 76.40 86.09 88.41 89.40 82.06 71.27 60.09 49.58 44.48 20000’B 48.52 57.19 67.59 78.40 88.09 86.41 88.20 84.06 73.27 62.09 51.58 46.48 18000’B 50.52 59.19 69.59 80.40 88.51 84.41 86.20 86.06 75.27 64.09 53.58 48.48 16000’B 52.52 61.19 71.59 82.40 87.51 82.41 84.20 88.06 77.27 66.09 55.58 50.48 14000’B 54.52 63.19 73.59 84.40 85.51 80.41 82.20 89.54 79.27 68.09 57.58 52.48 12000’B 56.52 65.19 75.59 86.40 83.51 80.41 80.20 87.54 81.27 70.09 59.58 54.48 10000’B 58.52 67.19 77.59 88.40 81.51 76.41 78.20 85.54 83.27 72.09 61.58 56.48 8034’B 60.22 68.49 79.29 89.50 80.21 75.11 76.50 84.24 84.57 73.39 63.28 58.18 (Nguồn: Tài nguyên khí hậu Việt Nam, trang 47) - Thời gian chiếu sáng lớn, trung bình hàng năm đạt 4300 - 4500 đồng vĩ độ Trong tháng mùa đông, thời gian chiếu sáng giảm dần từ Nam Bắc Còn tháng mùa hè, thời gian chiếu sáng giảm dần từ Bắc vào Nam Bảng 1.3: Thời gian chiếu sáng vào ngày 15 hàng tháng vĩ độ (Đv: giờ.phút) Vĩ độ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 23023’B 45.30 53.57 64.37 75.18 84.47 89.57 88.18 80.44 70.05 58.47 48.38 43.26 22000’B 46.52 55.19 65.59 76.40 86.09 88.41 89.40 82.06 71.27 60.09 49.58 44.48 20000’B 48.52 57.19 67.59 78.40 88.09 86.41 88.20 84.06 73.27 62.09 51.58 46.48 18000’B 50.52 59.19 69.59 80.40 88.51 84.41 86.20 86.06 75.27 64.09 53.58 48.48 16000’B 52.52 61.19 71.59 82.40 87.51 82.41 84.20 88.06 77.27 66.09 55.58 50.48 14000’B 54.52 63.19 73.59 84.40 85.51 80.41 82.20 89.54 79.27 68.09 57.58 52.48 12000’B 56.52 65.19 75.59 86.40 83.51 80.41 80.20 87.54 81.27 70.09 59.58 54.48 10000’B 58.52 67.19 77.59 88.40 81.51 76.41 78.20 85.54 83.27 72.09 61.58 56.48 8034’B 60.22 68.49 79.29 89.50 80.21 75.11 76.50 84.24 84.57 73.39 63.28 58.18 (Nguồn: Tài nguyên khí hậu Việt Nam, trang 48) - Độ cao Mặt Trời độ dài ban ngày biến đổi năm, khắp nơi lãnh thổ nước ta lượng xạ Mặt Trời đầu lớn Tổng xạ năm khoảng 100 - 170 Kcal/cm2 cân xạ dương, trung bình năm khoảng 40 - 120 Kcal/cm2, tương đối thấp phía Bắc tương đối cao phía Nam Ở hầu hết địa điểm phía bắc vĩ tuyến 180B 70 Kcal/cm2 (nơi thấp đỉnh cao dãy Hoàng Liên Sơn 50 Kcal/cm 2) Ở phía nam vĩ tuyến 180B tất 70 Kcal/cm2 (nơi cao đạt 120 Kcal/cm2) Bảng 1.4: Cân xạ trung bình năm địa điểm (Đv: Kcal/cm2) Địa điểm Cân xạ Địa điểm Cân xạ Lai Châu 68.3 Đà Nẵng 98.8 Hà Nội 71.1 Tp.Hồ Chí Minh 90.4 Vinh 65.9 Cần Thơ 77.6 (Nguồn: Giáo trình tài nguyên khí hậu, trang 95) 1.2 Biểu tính chất nhiệt đới: - Nhiệt độ trung bình năm cao vượt tiêu chuẩn khí hậu nhiệt đới Nhiệt độ trung bình năm 200C (trừ vùng núi cao) Trên đồ nhiệt độ trung bình năm đường đẳng nhiệt 240C bao phủ hầu hết toàn lãnh thổ nước ta Trung tâm lạnh với nhiệt độ trung bình năm 140C sườn cao 1500m dãy Hoàng Liên Sơn số dãy núi sát biên giới Việt - Trung Trung tâm nóng với nhiệt độ trung bình 260C dải Đồng duyên hải Nam Trung Bộ Đồng sông Cửu Long Bảng 1.5: Nhiệt độ trung bình năm địa điểm (Đv: 0C) Địa điểm Lai Châu Sơn La Tuyên Quang Hà Nội Bãi Cháy Nam Định Vinh Huế Đà Nẵng Qui Nhơn Pleiku Đà Lạt Nha Trang Vũng Tàu Cà Mau 2006 23.3 21.8 24.0 24.7 23.9 24.4 25.1 25.4 26.3 27.4 22.3 18.3 27.2 28.0 27.6 2007 23.2 21.5 24.0 24.6 23.8 24.2 24.9 25.0 26.2 27.0 22.2 18.1 26.7 27.8 27.5 2008 2009 2010 2011 23.0 23.8 24.0 23.6 20.7 21.9 22.1 20.6 23.2 24.2 24.2 22.8 23.7 24.9 24.9 23.3 23.1 24.0 24.0 22.6 23.3 24.4 24.6 22.9 24.1 25.0 25.3 23.3 24.2 25.0 25.4 23.8 25.5 26.3 26.3 25.2 26.8 27.2 27.4 26.9 21.8 22.0 22.0 21.6 18.0 18.2 18.2 18.1 26.6 27.0 27.4 26.7 27.7 27.7 27.7 27.5 27.2 27.5 27.5 27.5 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, 2011) - Tổng nhiệt độ năm cao, dao động từ 3000 - 10000 0C (kể vùng núi cao), tổng nhiệt độ mùa đông khoảng 1400 - 4400 0C (từ tháng XI - tháng IV năm sau), tổng nhiệt độ mùa hè khoảng 1600 - 5600 0C (từ tháng V - đến tháng X) Tổng nhiệt độ giảm khoảng 80 - 900C 100m độ cao - Tổng số nắng cao, trung bình hàng năm đạt 1400 - 3000 Phù hợp với thay đổi bắc xạ Mặt Trời, lượng nắng giảm dần từ Nam Bắc Nơi nhiều nắng Duyên hải cực Nam Trung Bộ Đông Nam Bộ (2400 - 3000 giờ/năm), tiếp đến Tây Nguyên Đồng sông Cửu Long (2400 - 2600 giờ/năm) Nơi nắng sườn Đông dãy Hoàng Liên Sơn (1400 - 1600 giờ/năm), tiếp đến Đồng sông Hồng Bắc Trung Bộ (1600 - 1800 giờ/năm) Bảng 1.6: Số nắng trung bình năm địa điểm (Đv: giờ) Địa điểm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lai Châu 1884.0 1600.0 1645.0 2049.9 1913.8 1664.1 Sơn La 2063.0 2083.0 1831.0 2208.1 2163.2 1782.8 Tuyên Quang 1421.0 1472.0 1358.0 1578.0 1578.0 1389.6 Hà Nội 1363.0 1462.0 1234.0 1413.0 1256.0 1063.6 Bãi Cháy 1457.0 1409.0 1338.0 1602.2 1285.6 1430.8 Nam Định 1418.0 1396.0 1215.0 1454.3 1305.0 1164.6 Vinh 1558.0 1564.0 1314.0 1523.8 1484.0 1188.2 Huế 1899.0 1659.0 1546.0 1860.2 1973.8 1497.5 Đà Nẵng 2193.0 2002.0 1860.0 2112.8 1434.0 1781.6 Qui Nhơn 2401.0 2411.0 2289.0 2426.0 2528.6 2178.7 Pleiku 2455.0 2248.0 2349.0 2329.6 2323.6 2214.9 Đà Lạt 2213.0 1950.0 1920.0 2029.1 2029.1 1912.8 Nha Trang 2712.0 2502.0 2407.0 2493.1 2527.3 2374.3 Vũng Tàu 2613.0 2349.0 2509.0 2575.9 2575.9 2435.3 Cà Mau 2175.0 1965.0 1939.0 1914.3 1914.3 1892.9 (Nguồn:Niên giám thống kê Việt Nam, 2011) 1.3 Sự phân bố nhiệt độ không khí 1.3.1 Nguyên nhân - Lành thổ nước ta hẹp ngang trải dài theo chiều Bắc - Nam 15 vĩ độ - Càng vào Nam gần xích đạo nên có góc nhập xạ lớn - Sự tương tác gió mùa hướng núi, gió mùa đông bắc tạo nên phân hóa phức tạp nhiệt nước ta - Địa hình 3/4 đồi núi, chủ yếu đồi núi thấp chiếm 60% diện tích lãnh thổ, núi cao 2000m chiếm có 1% 1.3.2 Biểu 1.3.2.1 Sự biến đổi theo thời gian nhiệt độ Biến đổi tuần hoàn ngày nhiệt độ hệ trực tiếp tuần hoàn ngày cuả đặc trưng xạ Mặt Trời Nhiệt độ thấp vào sáng sớm gần sáng, tăng dần đạt tới cực đại vào trưa, sau trưa sau giảm dần tối Về mặt xạ nhiệt khí hậu Việt Nam coi khí hậu nhiệt đới Tuy nhiên kéo dài khoảng 15 vĩ độ nên có phân hóa đáng kể nhiệt độ nhiệt khí hậu Việt Nam - Ở miền Bắc dạng biến trình năm nhiệt độ có dạng chí tuyến với cực đại cực tiểu, có phân hóa rõ rệt mùa: mùa nóng mùa lạnh - Ở miền Nam xạ nhiệt độ đồng biến đổi theo tháng năm Dạng phân bố nhiệt độ năm phần cực nam gần giống dạng xích đạo Theo điều kiện nhiệt khí hậu nước ta phân hóa thành mùa mùa nóng mùa lạnh: Mùa nóng thời kì có nhiệt độ trung bình ngày vượt qua cách ổn định giới hạn 250C Mùa lạnh thời kì nhiệt độ trung bình ngày hạ thấp cách ổn định 200C Độ dài mùa nóng, lạnh nước ta phụ thuộc vào hoạt động gió mùa mà phụ thuộc vào độ cao địa hình vùng Bảng 1.7: Độ dài mùa lạnh độ cao (Đv: ngày) Độ cao (m) Khu Đông Bắc 200 600 1000 1500 2000 140 175 235 320 365 Vùng núi phía Tây Bắc Trung Bắc Bộ 120 100 158 150 230 225 310 300 365 365 (Nguồn: Tài nguyên Khí hậu Việt Nam, trang 88) Ở vùng thấp mùa lạnh ngắn dần phía Nam phía Tây, vượt qua đèo Hải Vân không mùa lạnh rõ rệt Mùa lạnh kéo dài - tháng Bắc Bộ, - tháng Bắc Trung Bộ, miền Nam mùa lạnh Còn mùa nóng biến đổi cách rõ rệt theo quy luật vĩ tuyến: Nam Bộ mùa nóng kéo dài suốt 12 tháng, Nam Trung Bộ - tháng, Huế tháng Bắc Bộ mùa nóng tháng 1.3.2.2 Phân bố theo không gian nhiệt độ * Phân hóa theo chiều Bắc - Nam Đối với khí hậu nhiệt đới, biên độ năm nhiệt độ phải 0C Ở nước ta, vùng vĩ tuyến 130B đạt tiêu chuẩn Như vậy, khí hậu nước ta nằm đới nhiệt đới, song tác động hoàn lưu gió mùa tạo khác biệt sâu sắc nguồn nhiệt, đặc biệt phần phía Bắc lãnh thổ Hoạt động gió mùa đông bắc với yếu tố phi địa đới tạo nên quy luật phân hóa Gió mùa đông bắc tác động mạnh đến phần lãnh thổ phía Bắc Việt Nam hoàn toàn suy yếu vĩ độ Trung Trung Bộ Vì vậy, vào mùa đông lãnh thổ phía Bắc nước ta chịu ảnh hưởng khối khí cực đới biến tính nên có mùa đông lạnh, ẩm Ở Trung Bộ mùa đông ấm có mưa lớn, Nam Trung Bộ Nam Bộ mùa đông mùa khô, mùa nắng - Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam: Bảng 1.8: Nhiệt độ trung bình năm vĩ độ (Đv: 0C) Vĩ độ Địa điểm Nhiệt độ trung bình năm 21051’B Lạng Sơn 21,60C 21002’B Hà Nội 23,40C 18040’B Vinh 23,90C 16044’B Quảng Trị 24,90C 16026’B Huế 25,10C 15008’B Quảng Ngãi 25,90C 13046’B Quy Nhơn 26,40C 10049’B TP.Hồ Chí Minh 26,90C (Nguồn: Giáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam, trang 83) - Nhiệt độ trung bình tháng lạnh giảm dần từ Nam Bắc, nhiệt độ trung bình giảm 10C vĩ độ Bảng 1.9: Nhiệt độ trung bình tháng I vĩ độ (Đv: 0C) Vĩ độ Địa điểm Nhiệt độ trung bình 21002’B Hà Nội 16,50C 18040’B Vinh 17,70C 16044’B Quảng Trị 19,20C 16026’B Huế 19,70C 15008’B Quảng Ngãi 21,90C 13046’B Quy Nhơn 22,60C 10049’B TP.Hồ Chí Minh 25,80C (Nguồn: Giáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam, trang 83) - Nhiệt độ trung bình tháng nóng cao phạm vi nước (trên 270C), cao miền Trung (trên 29 0C) chịu tác động hiệu ứng phơn (gió Tây khô nóng) Bảng 1.10: Nhiệt độ trung bình tháng nóng vĩ độ (Đv: 0C) Vĩ độ Địa điểm Nhiệt độ trung bình tháng VII 21002’B Hà Nội 28,90C 16026’B Huế 29,40C 10049’B TP.Hồ Chí Minh 28,90C (Nguồn: Giáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam, trang 83) - Xét biên độ, nơi chịu tác động gió mùa đông bắc có biên độ nhiệt cao Cho nên biên độ nhiệt Bắc cao Nam ven biển cao Tây Bắc Nam Bộ: – 40C Nam Trung Bộ: – 80C Bắc Trung Bộ: – 130C Bắc Bộ: 10 – 140C Bảng 1.11: Biên độ nhiệt trung bình năm vĩ độ (Đv: 0C) Vĩ độ 21002’B 18040’B 16044’B 16026’B 10049’B Địa điểm Biên độ nhiệt trung bình năm Hà Nội 12,30C Thanh Hóa 11,80C Vinh 11,80C Huế 9,70C TP.Hồ Chí Minh 3,10C (Nguồn: Giáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam, trang 83) * Nhiệt độ phân hóa theo chiều đông - tây - Ở mức độ định, biển sưởi ấm cho vùng ven biển mùa đông Song, biển lại cửa ngõ dòng không khí lạnh vào nước ta Kết là, phía đông Hoàng Liên Sơn nhiều nơi nằm sâu nội địa ấm vùng ven biển Cũng vậy, độ cao phía tây Hoàng Liên Sơn ấm Đông Bắc Tây Nguyên ấm Duyên hải Nam Trung Bộ 1.3.2.3 Nhiệt độ phân hóa theo độ cao Độ cao địa hình làm giảm cán cân xạ, mật độ không khí làm tăng tốc độ gió Về mùa đông giảm 0,60C/100m, mùa hè giảm 0,50C/100m Mùa lạnh vĩnh cửu (nhiệt độ trung bình năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Yếu tố nhiệt của khí hậu việt nam trong thi học sinh giỏi quốc gia , Yếu tố nhiệt của khí hậu việt nam trong thi học sinh giỏi quốc gia , Yếu tố nhiệt của khí hậu việt nam trong thi học sinh giỏi quốc gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay