bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề nhiệt độ không khí và các dạng bài tập liên quan trong thi học sinh giỏi

29 124 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 01:57

NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN TRONG THI HỌC SINH GIỎI ĐẶT VẤN ĐỀ Nhiệt độ không khí yếu tố khí hậu yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến tự nhiên Sự thay đổi yếu tố nhiệt kéo theo thay đổi thành phần tự nhiên khác (theo qui luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa lí) Nhiệt độ không khí yếu tố tự nhiên có tác động sâu sắc đến hoạt động sản xuất sinh hoạt Đối với thi học sinh giỏi: nhiệt độ không khí nội dung khó Nội dung xuất trực tiếp 3/7 câu đề thi (câu 1, câu câu 4) có liên quan gián tiếp đến câu lại Đây nội dung dài tương đối khó Nhóm địa trường xin trình bày nhiệt độ không khí dạng tập liên quan phần đại cương Việt Nam PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN PHẦN ĐẠI CƯƠNG A KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ I Khái niệm cách đo nhiệt độ không khí Nhiệt độ nơi nhiệt độ không khí nơi lớp không khí cách mặt đất 2m Người ta phải để nhiệt kế bóng râm trạm khí tượng người ta thường đo nhiệt độ không khí ngày ba lần lúc 5h, 13h 21h tính nhiệt độ trung bình ngày Từ người ta tính toán trị số: nhiệt độ trung bình tháng, nhiệt độ trung bình năm biên độ nhiệt Biên độ nhiệt năm chênh lệch tháng có nhiệt độ lớn với tháng có nhiệt độ thấp năm Biên độ nhiệt ngày chênh lệch thời điểm có nhiệt độ cao thời điểm có nhiệt độ thấp ngày Biên độ nhiệt tuyệt đôi chênh lệch nhiệt độ tối cao tuyệt đối nhiệt độ tối thấp tuyệt đối II Nguồn cung cấp nhiệt cho không khí Nhiệt độ cung cấp chủ yếu cho không khí tầng đối lưu nhiệt độ bề mặt Trái Đất sau hấp thụ xạ Mặt Trời, xạ lại vào không khí, làm cho không khí nóng lên, hình thành nhiệt độ không khí Nhiệt độ không khí phụ thuộc vào góc chiếu sáng, thời gian chiếu sáng yếu tố mặt đệm (góc chiếu sáng thời gian chiếu sáng thay đổi theo yếu tố bề mặt đệm) III Cách biểu nhiệt độ không khí đồ Các phương pháp thường gặp - Phương pháp biểu đồ định vị - Phương pháp đường đẳng trị (đường đẳng nhiệt- đường nối điểm có trị số nhiệt) IV Các nhân tố ảnh hưởng đến nhiệt độ không khíđộ Nhiệt độ giảm dần từ xích đạo hai cực Biên độ nhiệt tăng từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao Trong khoảng từ vĩ độ 0 đến 30 nhiệt độ trung bình năm có xu hướng giảm chậm biên độ nhiệt độ năm tăng chậm Trong khoảng từ vĩ độ 30 đến cực nhiệt độ trung bình năm có xu hướng giảm nhanh biên độ nhiệt độ năm tăng nhanh Nhiệt độ trung bình năm có xu hướng giảm dần từ O0 đến 900 chủ yếu góc nhập xạ giảm dần khiến cho lượng nhiệt mà bề mặt Trái đất nhận từ Mặt Trời giảm dần Vĩ độ thấp có góc chiếu sáng lớn quanh năm nên nhiệt độ trung bình năm cao; vùng vĩ độ cao có góc chiếu sáng nhỏ nên nhiệt độ trung bình năm thấp Biên độ nhiệt độ năm có xu hướng tăng dần chênh lệch thời gian chiếu sáng góc chiếu sáng năm tăng dần từ O0 đến 900 Càng vĩ độ thấp mức chênh lệch tháng năm nên biên độ nhiệt nhỏ Càng lên vĩ độ cao mức chênh lệch lớn nên biên độ nhiệt lớn Trong vùng vĩ độ thấp có nhiệt độ trung bình năm giảm chậm biên độ nhiệt năm tăng chậm vùng vĩ độ cao có nhiệt độ trung bình năm giảm nhanh biên độ nhiệt năm tăng nhanh nhiệt độ biên độ nhiệt phụ thuộc vào cường độ xạ Mặt trời mà cường độ xạ Mặt Trời lại phụ thuộc vào góc chiếu sáng; Lượng nhiệt mà bề mặt Trái đất nhận : I = I0.sin  ( với  góc chiếu sáng; I0 lượng nhiệt lớn không đổi) nên I phụ thuộc vào sin   15 30 45 60 70 80 90 0,26 0,5 0,7 0,87 0,94 0,98 sin  Trong vùng vĩ độ thấp có góc chiếu sáng lớn quanh năm thay đổi không nhiều nên tổng lượng nhiệt mà bề mặt Trái Đất nhận thay đổi không đáng kể sin giảm chậm Trong vùng vĩ độ cao có góc chiếu sáng nhỏ quanh năm chênh lệch mùa lớn nên tổng lượng nhiệt mà bề mặt Trái đất nhận giảm nhanh chênh lệch nhiều tháng năm sin  giảm nhanh Lục địa - đại dương Đại dương có biên độ nhiệt nhỏ, lục địa có biên độ nhiệt lớn Nhiệt độ cao thấp lục địa Nguyên nhân: hấp thụ nhiệt lục địa đại dương khác Lục địa hấp thụ nhiệt nhanh, tỏa nhiệt nhanh đại dương ngược lại Nhiệt dung riêng đất lớn nước Địa hình Ảnh hưởng độ cao địa hình: Trong tầng đối lưu, lên cao nhiệt độ không khí giảm, trung bình lên cao 100m, nhiệt độ giảm 0,6˚C Bức xạ MT gồm có sóng điện từ với bước sóng từ 0,17  đến0,75, sóng từ 0,17  -0,35  tia tử ngoại mà mắt thường không nhìn thấy, phần nhìn thấy sóng từ 0,35  0,75  , 0,75  tia hồng ngoại, bước sóng dài không nhìn thấy Không khí không hấp thu tia có bước sóng ngắn, tia xuống mặt đất mặt đất hấp thu làm mặt đất nóng lên xạ trở lại vào không khí với tia bước sóng dài khoảng 4-40  Chính tia không khí hấp thu làm cho nóng lên -> lên cao cách xa mặt đất nhiệt độ không khí giảm Hướng sườn: nhiệt độ khác hướng sườn núi Sườn phơi nắng có nhiệt độ cao sườn khuất nắng Độ dốc khác có nhiệt độ khác Nơi có độ dốc nhỏ có nhiệt độ cao nơi có độ dốc lớn lớp không khí đốt nóng có độ dày lớn Bề mặt địa hình: biên độ nhiệt ngày thay đổi theo địa hình Nơi đất nhiệt độ thay đổi nơi đất trũng nơi đất trũng ban ngày gió, nhiệt độ cao, ban đêm khí lạnh cao dồn xuống làm cho nhiệt độ hạ thấp Trên mặt cao nguyên, không khí loãng đồng nên nhiệt độ thay đổi nhanh đồng Các nhân tố khác Nhiệt độ không khí thay đổi có tác động nhân tố: dòng biển nóng, lạnh, lớp phủ thực vật, hoạt động sản xuất người, yếu tố Mặt Trời lên thiên đỉnh Ở Bắc bán cầu, khác nhiệt độ trung bình hai bờ đại dương sau: Ở vùng vĩ độ cao, nhiệt độ trung bình bờ Đông đại dương ấm bờ Tây đại dương Biên độ nhiệt bờ đông đại dương nhỏ bờ Tây đại dương Ở vùng vĩ độ thấp ngược lại Nguyên nhân ảnh hưởng dòng biển ven bờ Vùng nội thành thành phố lớn, dân cư tập trung với mức độ cao, hoạt động giao thông vận tải công nghiệp thải khí nhiều khí CO2 , mức độ bê tông hóa cao góp phần làm nhiệt độ cao vùng lân cận Biến đổi khí hậu toàn cầu làm nhiệt độ Trái Đất Việt Nam tăng lên V Phân bố nhiệt độ không khí Các đường đẳng nhiệt bề mặt Trái Đất thể tình hình phân bố nhiệt, đường đẳng nhiệt không trùng với vòng vĩ tuyến Trái Đất đồng lục địa đại dương Nhiệt độ phân bố không bề mặt Trái Đất hai nửa cầu Nhiệt độ cao xích đạo mặt đệm chủ yếu biển, đại dương, rừng rậm, mây, bốc nước khiến khả tiếp nhận nhiệt không khí gần mặt đất bị giảm, lượng mưa quanh năm lớn góp phần làm giảm nhiệt độ Nhiệt độ cao ven chí tuyến Bắc (Xahara) chí tuyến Nam khu vực áp cao động tính, không khí giáng xuống gây chèn ép, khu vực lục địa rộng lớn, bị ngăn cách với biển cao nguyên đồ sộ, khả hấp thụ nhiệt độ phản xạ bề mặt đất mạnh Nhiệt độ vùng nội chí tuyến cao ổn định, thay đổi năm, nhìn chung đường đẳng nhiệt 20-25 thống trị, có đường 30 C khu vực có lần Mặt Trời lên thiên đỉnh năm, góc nhập xạ lớn, chênh lệch ngày đêm không lớn Khu vực ngoại chí tuyến nhiệt độ giảm nhanh tượng Mặt trời lên thiên đỉnh Nhiệt độ thấp vùng lục địa ôn đới gần cực (Xibia, Grơnlen) cận cực Bắc, đường đẳng nhiệt độ C thống trị góc nhập xạ nhỏ, chênh lệch ngày đêm lớn, băng tuyết bao phủ làm giảm hấp thụ nhiệt mặt đất phản xạ nhiều nhiệt cho tan băng Đường đẳng nhiệt Nam bán cầu đơn giản bề mặt đồng hơn, Bắc bán cầu dày phức tạp đồng mặt lục địa đại dương Nhiệt độ phân hóa đa dạng bờ lục địa đại dương: Khu vực gần xích đạo đường đẳng nhiệt 20-25 độ bở Tây lục địa đường xuống thấp xích đạo bờ đông lục địa lên cao phía cực-> Ở vĩ độ thấp bở đông lục địa lạnh bờ tây dòng biển lạnh chảy bờ Đông dòng biển nóng chảy bờ Tây Ở vĩ độ ôn đới phân bố nhiệt Nam bán cầu đơn giản mặt đệm chủ yếu đại dương BBC bờ Tây lục địa đường đẳng nhiệt lên cao phía cực bờ đông xuống thấp phía xích đạo -> bờ Tây ấm bờ Đông dòng biển lạnh thống trị bờ đông, nóng bờ Tây Các đường đẳng nhiệt di chuyển theo mùa: mùa đông di chuyển phía Xích đạo, mùa hạ di chuyển phía cực VI Ảnh hưởng nhiệt độ không khí đến tự nhiên kinh tế xã hội Tự nhiên Căn vào nhiệt độ: chia thành khối không khí nóng, khối không khí lạnh Khối không khí nóng hình thành vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao Khối không khí lạnh hình thành vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp Về mùa hạ, frông chuyển dịch phía cực; ngược lại mùa đông, chuyển dịch phía xích đạo Nguyên nhân thay đổi nhiệt độ không khí Mùa hạ, nhiệt độ cao không khí nóng mở rộng bành trướng, khối khí lạnh co lại phía cực làm cho frong có xu hướng dịch chuyển phía cực Mùa đông, tượng ngược lại Sự phân bố đai khí áp gắn với phân bố vòng đai nhiệt (sự hình thành đai áp thấp áp cao để thấy có hai nguyên nhân hình thành đai khí áp nhiệt lực động lực, nguyên nhân động lực liên quan đến nhiệt lực) Nhiệt độ không khí giảm, sức trương nước bão hòa giảm làm cho không khí bị bão hòa nước dẫn đến ngưng đọng nước quyển, sinh tượng sương mù, mây, mưa (mưa đá, mưa tuyết liên quan chặt chẽ đến nhiệt độ không khí) Nhiệt độ không khí cao lí khiến bão thường xuất khu vực nhiệt đới Nhiệt độ không khí ảnh hưởng đến lành lớp không khí gần mặt đất Không khí lành vào khoảng thời gian từ khoảng 10h đến 15, 16h Vì thời gian nhiệt độ mặt đất cao, trình đối lưu mạnh, chất ô nhiễm (tro, bụi, nước…) bị đẩy lên tầng cao Sau 16h đến trước 10h đặc biệt vào ban đêm mặt đất nhiệt, trình đối lưu giảm nên phẩn tử dây ô nhiễm (khói bụi, tro, nước, phấn hoa,…) tập trung nhiều lớp không khí gần mặt đất Nhiệt độ không khí sở để phân chia kiểu khí hậu Sinh vật chịu tác động trực tiếp nhiệt độ loài sống điều kiện nhiệt độ định Các hoạt động kinh tế xã hội Nhiệt độ ảnh hưởng đến cấu, suất sinh học trồng vật nuôi nông nghiệp Nhiệt độ không khí ảnh hưởng đến máy móc công nghiệp, đến hoạt động xây dựng nhiều ngành dịch vụ Nhiệt độ ảnh hưởng đến sinh hoạt trang phục, làm nhà ở, B CÁC DẠNG BÀI TẬP I Bài tập lí thuyết Câu hỏi biết, hiểu Câu 1: Chứng minh nhiệt độ không khí bề mặt Trái đất thay đổi theo qui luật địa đới? - Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ Xích đạo cực - Biên độ nhiệt năm tăng dần từ Xích đạo cực - Sự phân bố vòng đai nhiệt trái Đất Từ Bắc cực đến Nam cực có vòng đai nhiệt: + Vòng đai nóng nằm hai đường đẳng nhiệt + 20 0C hai bán cầu (khoảng hai vĩ tuyến 30 0B 30 0N) + Hai vòng đai ôn hòa hai bán cầu nằm hai đường đẳng nhiệt + 20 C + 100 C tháng nóng + Hai vòng đai lạnh vĩ độ cận cực hai bán cầu, nằm hai đường đẳng nhiệt + 10 C 0C tháng nóng + Hai vòng đai băng giá vĩnh cửu bao quanh cực, nhiệt độ quanh năm 0 C Câu 2: Biên độ nhiệt năm biên độ nhiệt ngày Trái Đất có thay đổi từ xích đạo hai cực? + Biên độ nhiệt năm chênh lệch tháng có nhiệt độ lớn với tháng có nhiệt độ thấp năm + Biên độ nhiệt năm Trái Đất có xu hướng tăng dần từ Xích đạo hai cực + Biên độ nhiệt ngày chênh lệch thời điểm có nhiệt độ cao thời điểm có nhiệt độ thấp ngày + Biên độ nhiệt ngày Trái Đất có xu hướng giảm dần từ xích đạo hai cực Câu 3: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nhiệt độ không khí Câu 4: Nêu đặc điểm phân bố nhiệt bề mặt Trái Đất? Câu 5: Chứng minh phân bố nhiệt độ Trái đất thể quy luật phi địa đới? - Khái niệm quy luật phi địa đới - Biểu hiện: + Nhiệt độ cao thuộc vùng chí tuyến xích đạo + Nhiệt phân bố không theo lục địa đại dương (diễn giải) + Nhiệt phân bố không theo độ cao địa hình (diễn giải) + Nhiệt phân bố không theo hướng sườn (diễn giải) + Nhiệt độ thay đổi ảnh hưởng dòng biển (diễn giải) Câu hỏi vận dụng, sáng tạo Câu 1: Vì Trái Đất nhiệt độ trung bình năm không cao xích đạo mà lại hình thành vĩ tuyến 10 0B? Nếu nối liền điểm có nhiệt độ trung bình năm cao trái đất thành đường ta ta có đường đẳng nhiệt cao Ở Bắc bán cầu đường phân bố vào khoảng 10 vĩ tuyến Xích đạo thường coi nơi nóng vùng có góc nhập xạ lớn Tuy nhiên theo thống kê xích đạo nhiệt độ ban ngày không 35 độ, xa mạc Xahara ban ngày nhiệt độ lên đến 55 độ? Tại sao? - Vì vùng thuộc xích đạo phần lớn có biển cả, mặt biển xích đạo mênh mông, có tính chất khác hẳn lục địa: có khả dẫn truyền nhiệt lượng Mặt Trời xuống lớp nước sâu, bốc tiêu hao nhiều lượng, nước biển có nhiệt dung riêng lớn so với đất nên nhiệt độ nước tăng chậm so với đất liền -> vào mùa hè nhiệt độ mặt biển không tăng lên đột ngột Ở vùng chí tuyến có nhiều lục địa (nhất Bắc bán cầu), có nhiều sa mạc, vào mùa hạ vùng vùng có góc nhập xạ lớn, cường độ xạ Mặt trời cao Tình hình sa mạc hoàn toàn ngược lại với vùng xích đạo: sa mạc thực vật nước, chủ yếu có cát nhiệt dung riêng cát nhỏ, nóng lên nhanh chóng hấp thụ nhiệt , lại không truyền nhiệt xuống lớp sâu Do thiếu nước nên sa mạc thiếu hẳn tác dụng bốc làm tiêu hao nhiệt biển -> nên Mặt Trời xuất nhiêt độ không khí vùng sa mạc tăng lên nhanh chóng, đến trưa nhiệt độ lên cao Nguyên nhân khác: vùng xích đạo mây mưa nhiều hẳn vùng sa mạc Vùng xích đạo nhiều mây làm suy yếu cường độ xạ Mặt Trời, chiếu có mưa nên nhiệt độ buổi chiều cao Ở sa mạc trời nắng, mây mưa, cường độ xạ Mặt Trời lớn yếu tố làm dịu Câu 2: Tại không khí mặt đất không nóng vào lúc 12h trưa (lúc xạ Mặt trời mạnh nhất) mà lại nóng lúc 13h trưa? Tại vào ngày hạ chí 22/6 ngày nóng năm Bắc bán cầu? Ánh sáng Mặt trời chiếu xuống mặt đất phải qua lớp khí quyển, không khí nhận nhận lượng nhiệt nhỏ Sau mặt đất hấp thụ phần lớn nhiệt lượng ánh sáng Mặt trời không khí nóng lên nhờ nhiệt mặt đất (bức xạ mặt đất) Không khí nóng lên trực tiếp thu nhận nhiệt từ ánh sáng Mặt trời mà từ gián tiếp qua xạ mặt đất Nếu mặt đất tích lượng nhiệt lớn Mặt Trời nóng lên có khả xạ lượng nhiệt lớn không gian Trong ngày Mặt trời lên cao lúc trưa, góc chiếu mặt đất lớn nhất, lúc mặt đất hấp thụ lượng nhiệt lớn nhiệt độ không khí chưa phải lớn nhất, mặt đất phải tích đủ lượng nhiệt lớn xạ nhiệt lớn Do vào khoảng thời gian 13 nhiệt độ không khí đạt mức cao Trong năm nhiệt độ không khí thay đổi tùy theo lượng nhiệt mặt đất tích Chính sau ngày hạ chí, nửa cầu bắc mặt đất sau tích lũy nhiều nhiệt, nhiệt độ tăng cao nên nhiệt độ nóng năm phải đợi vài tuần sau ngày hạ chí Câu 3: Tại nhiệt độ trung bình Bắc bán cầu vào thời kì Trái Đất xa Mặt trời cao thời kì Trái đất gần Mặt Trời? - Thời kì xa Mặt Trời Bắc bán cầu chúc phía Mặt trời - Góc nhập xạ lớn - Thời gian ban ngày dài ban đêm Câu 4: Giải thích khác trình giảm nhiệt theo vĩ độ giảm nhiệt theo đai cao? - Sự giảm nhiệt theo vĩ độ chủ yếu giảm sút xạ sóng ngắn Mặt trời, liên quan đến giảm dần theo vĩ độ góc nhập xạ - Sự giảm nhiệt theo độ cao gia tăng xạ sóng dài mặt đất, liên quan đến vị trí độ cao địa phương so với mực nước biển Theo độ cao, giá trị góc nhập xạ không thay đổi, cường độ xạ Mặt trời tăng khoảng 10% 1000m độ cao, xạ sóng dài mặt đất tăng theo độ cao nhanh Vì vậy, cân xạ giảm nhanh dẫn đến hạ thấp nhiệt độ - Mức độ giảm nhiệt theo độ cao nhanh nhiều theo vĩ độ: + Theo vĩ độ: bán cầu Bắc nhiệt độ giảm trung bình 0,5 0C/1 vĩ độ + Theo độ cao: nhiệt độ giảm trung bình 0,6 0C/100m Câu 5: Tuy vĩ độ nhiệt độ trung bình năm biên độ nhiệt bờ đông bờ Tây đại dương Bắc bán cầu khác nào? Vì có khác nhau? Ở Bắc bán cầu, khác nhiệt độ trung bình hai bờ đại dương sau: - Ở vùng vĩ độ cao, nhiệt độ trung bình bờ Đông đại dương ấm bờ Tây đại dương Biên độ nhiệt bờ đông đại dương nhỏ bờ Tây đại dương - Ở vùng vĩ độ thấp ngược lại Giải thích: ảnh hưởng dòng biển ven bờ Câu Tại vùng cực nhiệt độ không khí vượt lên 1-2 C? - Góc nhập xạ nhỏ dẫn đến lượng xạ Mặt trời nhận nhỏ - Mặt băng, tuyết vùng cực phản chiếu tới 80-90% lượng xạ mặt trời chiếu vào nên lượng xạ hấp thụ nhỏ - Phần xạ hấp thụ phần cho trình làm tan băng tuyết bốc nên phần lượng để chi cho đốt nóng không khí nhỏ Câu 7: Tại vào mùa hạ (ở nửa cầu Bắc) tổng xạ Xích đạo nhỏ cực Bắc, nhiệt độ không khí vẫn cao? Do phụ thuộc: Góc nhập xạ, thời gian chiếu sáng đặc điểm bề mặt đệm… Mùa hạ Bắc bán cầu -> mặt trời di chuyển biểu kiến Bắc bán cầu + Tại cực Bắc có tổng lượng xạ lớn xích đạo chủ yếu cực Bắc có thời gian chiếu sáng dài Xích đạo (vòng cực có ngày dài 24h, cực Bắc có ngày dài tháng, tức mùa hè luôn có ánh sáng Mặt trời dù góc chiếu nhỏ; Xích đạo có ngày = đêm = 12h ) + Nhiệt độ cực Bắc thấp Xích đạo do: nhiệt độ Trái Đất phụ thuộc vào tổng lượng xạ mặt trời (được quy định góc nhập xạ thời gian chiếu sáng) đặc điểm bề mặt đệm Mặc dù cực Bắc tổng xạ Mặt trời nhận lớn cực chủ yếu băng tuyết vĩnh cửu nên khả hấp thụ nhiệt nhỏ, phản hồi lại nhiệt lớn, đồng thời lượng nhiệt hấp thụ lại dùng để làm tan băng tuyết nên nhiệt tích luỹ Vì cán cân xạ âm nên nhiệt độ thấp Xích đạo Còn Xích đạo: chủ yếu đại dương, rừng rậm nên không khí có nhiều nước, hấp thụ nhiệt nhiều II Bài tập thực hành Câu 1: Cho bảng số liệu Sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm biên độ nhiệt độ năm theo vĩ độ địa lí Bắc bán cầu (0C) Vĩ độ Nhiệt độ trung bình năm Biên độ nhiệt độ năm 24,5 1,8 20 25,0 7,4 30 20,4 13,3 40 14,0 17,7 50 5,4 23,8 60 - 0,6 29,0 70 - 10,4 32,2 Qua bảng số liệu nhận xét giải thích thay đổi nhiệt độ trung bình năm biên độ nhiệt độ năm theo vĩ độ địa lí Bắc bán cầu Câu 2: Cho bảng số liệu sau: Biên độ năm nhiệt độ không khíđộ (Đơn vị: 0C) Vĩ độ Bắc Bán Cầu Nam Bán Cầu 00 1,8 1,8 20 7,4 5,9 300 13,3 7,0 40 17,7 4,9 50 23,8 4,3 600 29,0 11,8 70 32,2 19,5 800 31,0 28,7 Hãy nhận xét giải thích thay đổi biên độ nhiệtđộ a Nhận xét giải thích khái quát - Càng lên vĩ độ cao biên độ nhiệt năm lớn Do: Càng lên vĩ độ cao chênh lệch góc chiếu sáng năm độ dài ngày đêm lớn - Cùng vĩ độ: Biên độ nhiệt thay đổi theo tương quan lục địa đại dương + Diện tích lục địa lớn, biên độ nhiệt lớn + Ngược lại, diện tích lục địa nhỏ, biên độ nhiệt nhỏ b Nhận xét giải thích thay đổi biên độ nhiệt theo vĩ độ - Từ 00 – 30 Bắc, Nam: + Vì hai bán cầu diện tích lục địa tăng nên biên độ nhiệt tăng + Ở Bắc bán cầu tăng nhanh Nam bán cầu diện tích lục địa tăng nhanh - Từ 300 -50 Bắc, Nam: + Bắc bán cầu diện tích lục địa tiếp tục tăng nhanh, biên độ nhiệt tăng nhanh + Nam bán cầu diện tích lục địa giảm nhanh đến không còn, biên độ nhiệt giảm - Từ 500 – 70 Bắc, Nam: + Bắc bán cầu: Diện tích lục địa tăng dần đến cao nhất, biên độ nhiệt tiếp tục tăng đến cao + Nam bán cầu Do bắt đầu xuất đảo bán đảo lục địa Nam Cực, biên độ nhiệt tăng - Từ 700 – 80 Bắc, Nam: + Bắc bán cầu: Với suất Bắc Băng Dương, biên độ nhiệt giảm + Nam bán cầu Bắt đầu gặp lục địa Nam Cực, biên độ nhiệt tăng Câu 3: Cho bảng số liệu sau nhận xét giải thích: Bảng: Nhiệt độ trung bình theo vĩ độ (0C) Bắc bán cầu Vĩ độ Nam bán cầu Nhiệt Nhiệt Nhiệt Biên độ Nhiệt Nhiệt Nhiệt Biên độ độ độ độ nhiệt độ độ độ nhiệt trung tháng tháng trung tháng tháng bình tháng bình tháng năm năm 25,4 24,7 25,3 0,6 25,4 25,3 24,7 0,6 26 24,5 26,1 1,6 10 24,7 25,2 23,6 1,6 25 21,8 27,3 5,5 20 22,8 25,3 20,1 5,2 20,1 13,8 26,9 13,1 30 18,3 22,6 15 7,6 14 4,6 23,9 19,3 40 12 15,3 8,8 6,5 5,1 -7,7 18,1 25,8 50 5,3 8,4 3,0 5,4 -0,6 -16,4 14 30,4 60 -3,4 2,4 -9,1 11,5 10 CHƯƠNG II: NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN PHẦN VIỆT NAM I CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ VIỆT NAM Vĩ độ Toàn lãnh thổ Việt Nam phần đất liền nằm hoàn toàn vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu Điểm cực Bắc nằm sát chí tuyến Bắc điểm cực Nam cách Xích đạo vĩ tuyến khiến cho Mặt Trời nằm cao đường chân trời qua thiên đỉnh lúc trưa địa phương lần năm Lượng xạ tổng cộng thường đạt 110-130 kcal/cm2 /năm, cán cân xạ đạt 85-110 kcal/cm2/năm vượt đạt số khí hậu nhiệt đới Vì nhiệt độ trung bình năm nước ta cao, thường từ 22-25 0C, tổng nhiệt hàng năm thường đạt 8000 0C 9000 0C Gió Nhiệt độ nước ta thay đổi tùy theo hoạt động gió với tính chất (gió mùa Đông Bắc, gió Tín phong, gió Lào, gió Tây Nam, …) Gió mùa Đông Bắc thổi vào nước ta từ tháng 11- tháng năm sau, xuất phát từ áp cao Xibia gây nên thời tiết lạnh, nhiệt độ tháng mùa đông hạ thấp, Đông Bắc Đồng sông Hồng làm cho miền Bắc không đạt tiêu khí hậu nhiệt đới Bảng: Nhiệt độ không khí trung bình tháng 12, 1, 2, số địa phương chịu tác động gió mùa Đông Bắc, năm 2011 Địa phương Sơn La Tuyên Quang Hà Nội Vinh Nhiệt độ trung bình tháng 12 14,7 0C 16,5 0C 17,4 0C 17,1 0C Nhiệt độ trung bình tháng 11,7 0C 12,5 0C 12,8 0C 14,2 0C Nhiệt độ trung bình tháng 16,7 0C 17,6 0C 17,7 0C 17,7 0C Nhiệt độ trung bình tháng 16,4 0C 170 C 17,1 0C 16,9 0C Gió Lào gây thời tiết khô nóng cho duyên hải miền Trung, nhiệt độ lên tới 37 C Gió Lào thổi nguyên nhân khiến nhiệt độ tháng đầu mùa hạ duyên hải miền Trung (như Vinh, Qui Nhơn) nhiệt độ tăng cao vượt khu vực Nam Bộ (như Cà Mau) – Nam Bộ nơi nằm gần Xích đạo Bảng: Nhiệt độ trung bình tháng 6, số địa phương năm 2011 Địa phương Vinh Qui Nhơn Cà Mau 0 Nhiệt độ trung bình tháng 30,5 C 30,5 C 28 0C Nhiệt độ trung bình tháng 29,7 0C 30,4 0C 27,7 0C Tín phong Bắc bán cầu thổi xen kẽ với gió mùa Đông Bắc làm xuất kiểu thời tiết nắng ấm, nhiệt độ tăng cao mùa Đông cho miền Bắc gió mùa Đông Bắc bị suy yếu Gió gây mùa khô sâu sắc với nhiệt độ cao cho Tây Nguyên Nam Bộ từ tháng 11 đến tháng (năm sau) 15 Đối với gió mùa mùa hạ, đặc tính khối khí nóng ẩm nên làm cho nhiệt độ trung bình nước ta cao, trung bình từ 26 0C-290 C, nhiệt độ tối cao lên tới 30 0C-35 0C, nhiệt độ tối thấp lên tới khoảng 22 0C-280 C Địa hình Xét nhân tố độ cao địa hình, địa hình nước ta ¾ diện tích đồi núi, tính phân bậc địa hình rõ nên theo qui luật đai cao nhiệt độ nước ta có phân hóa rõ rệt theo độ cao Do ảnh hưởng hướng dãy núi luồng gió mùa năm dẫn đến chế độ nhiệt nước ta có phân hóa Bắc-Nam, Tây-Đông Dãy Hoành Sơn Bạch Mã chạy theo hướng Tây Đông đâm ngang biển vĩ tuyến 16 0B tường thành góp phần làm cho gió mùa Đông Bắc xâm nhập xuống miền Nam nước ta làm cho miền mùa đông lạnh Ở miền núi phía Bắc, ảnh hưởng hướng địa hình khiến cho chế độ nhiệt Đông Bắc Tây Bắc có khác biệt Mặt Trời lên thiên đỉnh Cùng nằm khu vực nội chí tuyến chế độ nhiệt hai miền Nam Bắc lại khác nhau: miền Nam có hai tối đa hai tối thiểu (dạng xích đạo) miền Bắc có tối đa tối thiểu (dạng nhiệt đới hay dạng chí tuyến) Lí sao? Việt Nam nằm hoàn toàn vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu nên tất địa điểm lãnh thổ nước ta có tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh lần năm Tuy nhiên khoảng cách hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh miền Nam lớn (khoảng cách hai lần Mặt trời lên thiên đỉnh tăng dần từ Bắc vào Nam - cao nguyên Đồng văn cách vài ngày bán đảo Cà Mau khoảng cách gần tháng) nên chế độ nhiệtdạng xích đạo, năm có hai lần nhiệt độ cao vào tháng 4, tháng hai lần nhiệt độ thấp vào tháng tháng 12 Càng lên phía Bắc, hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh gần thành lần chí tuyến Bắc nên chế độ nhiệt miền Bắc có dạng nhiệt đới với tối đa tối thiểu (một lần nhiệt độ cao vào tháng 6, tháng có lần nhiệt độ thấp thường vào tháng 12 tháng 1) Yếu tố Mặt Trời lên thiên đỉnh ảnh hưởng đến nhiệt độ trung bình địa phương Điều giúp hiểu ngày nóng năm Tp Hồ chí Minh Nam Bộ nói chung sớm từ tháng tư Hà Nội Đồng sông Hồng ngày nắng gay gắt cuối tháng năm trung tuần tháng bảy Các yếu tố khác Nhiều yếu tố tự nhiên khác ảnh hưởng không nhỏ đến yếu tố nhiệt khí hậu Việt Nam mưa, biến đổi khí hậu toàn cầu, vị trí địa lí hình dáng lãnh thổ, mức độ đô thị hóa, rừng, … Tp Hồ Chí Minh nhiệt độ cao vào tháng tư nguyên nhân yếu tố Mặt Trời lên thiên đỉnh tác động lượng mưa, tháng có lượng mưa thấp gần năm 16 Biến đổi khí hậu toàn cầu làm nhiệt độ Trái Đất Việt Nam tăng lên Trong vòng 50 năm từ 1958-2007 nhiệt độ tăng 0,5 0C-0,7 C, nhiệt độ trung bình năm bốn thập kỉ gần (1961-2000) cao nhiệt độ trung bình năm ba thập kỉ trước (1931-1960), nhiệt độ mùa đông tăng nhanh mùa hè nhiệt độ vùng khí hậu phía Bắc tăng nhanh vùng phía Nam Hình dáng lãnh thổ hẹp ngang, kéo dài với ba mặt giáp biển góp phần làm cho chế độ nhiệt nước ta điều hòa so với nhiều nước khác vĩ độ Bắc Phi, Tây Nam Á, biên độ nhiệt ngày đêm Vùng nội thành thành phố lớn (Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh), dân cư tập trung với mức độ cao, hoạt động giao thông vận tải công nghiệp thải khí nhiều khí CO2, mức độ bê tông hóa cao góp phần làm nhiệt độ cao vùng lân cận II ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ NHIỆT Trên tảng khí hậu nhiệt đới với nhiệt độ cao chế độ nhiệt nước ta diễn biến thất thường có phân hóa không gian đa dạng tác động nhiều nhân tố khác Chế độ nhiệt nước ta mang tính chất nhiệt đới: Nước ta nằm khu vực có chế độ nhiệt thuộc vành đai nhiệt đới: nhiệt độ trung bình năm toàn lãnh thổ chủ yếu 20 - 240C lớn 24 0C (tiêu chuẩn nhiệt đới nhiệt độ phải lớn 18 - 20 0C ) Đa số trạm nước ta hầu hết tháng có nhiệt độ 20 C Hà Nội có tháng nhiệt độ lớn 20 C, từ Đà Nẵng trở vào đồng tháng nhiệt độ 20 C Chế độ nhiệt nước ta phần lớn mang tính chất nhiệt đới trừ phận nhỏ vùng núi cao nằm thang nhiệt độ thấp 18 0C Các vùng núi cao vùng núi cao Hoàng Liên Sơn phần vùng núi cao biên giới Việt-Trung, ViệtLào (do ảnh hưởng độ cao địa hình gió mùa Đông Bắc), vùng núi cao Kon Tum cao nguyên Lâm Viên (do ảnh hưởng yếu tố độ cao địa hình) Chế độ nhiệt có phân hóa Sự phân hóa chế độ nhiệt nước ta tuân theo qui luật địa lí chung Trái Đất qui luật địa đới (sự phân hóa theo vĩ độ-sự phân hóa Bắc Nam) qui luật phi địa đới (sự phân hóa theo độ cao, phân hóa theo chiều Đông Tây) a Sự phân hóa theo vĩ độ (phân hóa Bắc Nam) Theo qui luật địa đới, nhiệt độ có giảm dần từ vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao Ở nước ta phân hóa theo vĩ độ thể rõ: biên độ nhiệt trung bình năm vào Nam (về phía vĩ độ thấp) giảm, nhiệt độ trung bình năm vào Nam nóng hơn, tính chất nhiệt đới rõ rệt điển hình Do lãnh thổ nước ta kéo dài 15 vĩ tuyến quan trọng gió mùa Đông Bắc nên nhiệt độ giảm dần từ Nam Bắc, trung bình khoảng 0,35 0C/1 độ vĩ tuyến Nếu so với nước nằm vĩ độ tương đương nước ta mà không chịu tác động gió mùa Đông Bắc tốc độ giảm nhiệt độ trung bình từ Nam Bắc nước 17 ta nhanh (ví dụ: Ấn Độ giảm 0,04 0C/1 độ vĩ tuyến, Lào giảm 0,2 0C/1 độ vĩ tuyến) Thế thực giảm nhiệt độ trung bình năm từ Nam Bắc 0,35 0C/1 độ vĩ tuyến mà có khác rõ rệt hai miền Bắc Nam Ở miền Bắc vĩ độ giảm tới 0,41 0C miền Nam vĩ độ giảm 0,16 C Điều lí giải miền Bắc chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc miền Nam không Nguyên nhân thứ hai miền Nam nằm vĩ độ thấp miền Bắc Nếu xem xét kĩ nhiệt độ mùa khác biệt hai miền Bắc Nam rõ Về mùa hạ nhiệt độ gần đồng khắp lãnh thổ: nhiệt độ trung bình tháng nóng Hà Nội 28,9 C (tháng 7), Huế 29,4 0C (tháng 7) Tp Hồ Chí Minh Hà Nội 28,9 0C (tháng 4); mùa hạ có thống nhiệt độ có đồng khối khí tác động Trái lại mùa đông gió mùa Đông Bắc lạnh xuất phát từ áp cao Xibia hoạt động phạm vi miền Bắc nên miền Bắc miền Nam có chênh lệch lớn nhiệt độ trung bình tháng lạnh (tháng 1) Giữa Hà Nội Tp Hồ Chí Minh chênh lệch tới 9,4 C, gần 0C/1 độ vĩ tuyến, từ Đà Nẵng trở vào phía Nam tháng nhiệt độ xuống đến 20 0C dãy bạch Mã ranh giới cuối miền có mùa đông lạnh Cũng nhận biết phân hóa theo vĩ độ qua biến trình năm chế độ nhiệt: khu vực miền Bắc vị trí nằm gần chí tuyến nên biến trình nhiệt độ hàng năm có cực đại cực tiểu rõ rệt mang tính chất chí tuyến (nhiệt đới) Trong khu vực Nam Bộ nước ta gần Xích đạo nên có dáng dấp chế độ nhiệt với cực đại cực tiểu Sự phân hóa chế độ nhiệt thể qua phân chia khí hậu nước ta thành hai miền miền Bắc miền Nam với ranh giới dãy Bạch Mã Miền Nam nhiệt độ trung bình năm 25 0C tháng nhiệt độ xuống 20 0C, tổng nhiệt độ năm vượt 9300 0C, biên độ nhiệt năm thấp Trong miền Bắc nước ta từ dãy Bạch Mã trở chịu tác động gió mùa Đông Bắc nên nhiệt độ trung bình năm thấp hơn, đồng Bắc Bộ vùng núi phía Bắc có mùa đông kéo dài 2-3 tháng (nhiệt độ 9 0C Ngay miền khí hậu chế độ nhiệt có phân hóa rõ theo chiều từ Bắc xuống Nam Đối với Miền Bắc đặc điểm chế độ nhiệt phía Bắc dãy Hoành Sơn (18 0B) có khác biệt với phía Nam dãy Hoành Sơn Trong từ dãy Hoành Sơn trở Bắc có mùa đông lạnh từ dãy Hoành Sơn trở vào Nam lại không mùa đông rõ rệt Nguyên nhân dãy núi làm giảm ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc xâm nhập xuống phía Nam, gió mùa Đông Bắc di chuyển quãng đường dài nên dần bị biến tính Đối với miền khí hậu phía Nam: nhiệt độ (thể nhiệt độ trung bình năm tổng nhiệt độ) đạt tiêu chuẩn khí hậu Xích đạo, quanh năm nhiệt độ trung bình tháng 25 0C thể rõ từ 14 0B trở vào Còn phạm vi từ 14 0B (Quy Nhơn) đến dãy Bạch Mã, chắn khối núi Kon Tum, lượng mưa lớn năm có 3-4 tháng nhiệt độ trung bình 25 0C 18 b Sự phân hóa theo độ cao Sự phân hóa theo độ cao diễn vùng núi Nếu núi cao phân hóa biểu rõ rệt Ở miền núi có giảm nhiệt độ theo độ cao tăng nhanh xạ sóng dài bề mặt đất khiến cho cán cân xạ có chiều hướng giảm lên cao Bảng: Sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm số địa phương nước ta theo độ cao Địa phương Độ cao Nhiệt độ trung bình năm Sơn La 602 m 21,2 0C Plây cu 772 m 22,4 0C Tam Đảo 900 m 18,2 0C Đà Lạt 1500 m 19,1 0C Sapa 1581 m 15,2 0C Sự phân hóa nhiệt theo độ cao khiến cho Việt Nam xuất đai cao khác Đai nhiệt đới gió mùa (dưới 600 – 700m miền Bắc, 900 – 1000m miền Nam): khí hậu mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa với nhiệt độ trung bình năm 200 C, mùa hạ 25 0C, riêng miền Bắc vào mùa đông nhiệt độ 18 0C, tổng nhiệt độ hàng năm khoảng 7500 0C Đai cận nhiệt đới gió mùa (tiếp theo đến 2600m): khí hậu mang tính chất cận nhiệt đới mát mẻ, tháng 25 0C, tổng nhiệt độ hàng năm từ khoảng 4500 0C-7500 0C Trong đai lại có phân chia thành hai đai là: đai từ 600m-700m đến 1600m-1700m nhiệt độ trung bình khoảng từ 18- 25 0C, đai từ 1600m-1700m trở lên nhiệt độ thấp trung bình 180 C Đai ôn đới gió mùa núi (trên 2600m) có Hoàng Liên Sơn, quanh năm rét với nhiệt độ dưói 15 C, mùa đông xuống 0C, tổng nhiệt độ hàng năm không 4500 0C Như phân hóa đai cao nước ta phụ thuộc vào độ cao tuyệt đối chịu tác động vị trí địa lí Nước ta nằm vùng nội chí tuyến, chịu chi phối sâu sắc thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa vành đai chân núi mang tính chất nhiệt đới gió mùa địa hình nước ta đồi núi thấp chiếm ưu nên tính chất nhiệt đới khí hậu nước ta bảo toàn Giới hạn độ cao vành đai nước ta bị chi phối phân hóa theo chiều vĩ độ ảnh hưởng chế độ gió mùa vùng núi Thực tế cho thấy vùng núi cao miền Bắc nước ta có nhiều đai cao nằm độ cao thấp so với vùng núi cao miền Nam c Sự phân hóa theo chiều Đông Tây Mặc dù vĩ độ tương đương nhiệt độ tháng mùa đông Đông Bắc thấp khu vực Tây Bắc Đông Bắc mùa đông đến sớm, kết thúc muộn lạnh Tây Bắc (mùa đông đến muộn, kết thúc sớm bớt lạnh hơn) Quan sát bảng số liệu nhiệt độ trung bình tháng Lạng Sơn (Đông Bắc) Lai Châu (Tây Bắc) ta thấy mùa đông Lạng Sơn kéo dài tháng từ tháng 12 đến tháng Lai Châu tháng tháng 12 1, nhiệt độ trung bình tháng mùa đông Lạng Sơn 19 14,1 0C Lai Châu lên tới 17,4 0C Như vậy, vùng núi Đông Bắc có khí hậu mang tính cận nhiệt đới gió mùa vùng núi thấp Tây Bắc mang sắc thái nhiệt đới ẩm gió mùa Bảng: Nhiệt độ trung bình tháng Lạng Sơn Lai Châu (đơn vị: 0C) Tháng 10 11 12 Lạng Sơn 13,3 14,3 18,2 22,1 23,3 26,9 27,0 26,6 25,2 22,2 18,3 14,8 Lai Châu 17,1 18,0 21,3 24,6 24,5 26,5 26,5 26,6 26,1 23,7 20,6 17,7 Nguyên nhân địa hình Đông Bắc có hướng vòng cung mở rộng phía bắc đông bắc tạo điều kiện cho gió mùa Đông Bắc xâm nhập sâu vào lãnh thổ nên nơi ảnh hưởng mạnh gió mùa Đông Bắc Tây Bắc có dãy Hoàng Liên Sơn chạy theo hướng Tây Bắc- Đông Nam chắn gió mùa Đông Bắc nên hạn chế ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc Gió mùa Đông Bắc phải vòng xuống Đồng sông Hồng sau dọc theo thung lũng sông để xâm nhập lên Tây Bắc Do trải qua quãng đường dài nên gió mùa Đông Bắc bị suy yếu làm cho Tây Bắc có mùa đông không lạnh Đông Bắc đến muộn, kết thúc sớm Đông Bắc Chế độ nhiệt có tính thất thường Nước ta nằm trải dài 15 vĩ tuyến lại nhiều núi, địa hình phức tạp vị trí địa lí đặc biệt miền châu Á gió mùa mà chế độ nhiệt nước ta vừa phức tạp vừa thất thường miền Bắc (do chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc lạnh) a Sự thất thường thể dao động lớn trị số nhiệt Biểu tính thất thường chế độ nhiệt nước ta dao động đáng kể nhiệt độ tháng mùa đông miền Bắc Nhiệt độ tháng năm nóng lạnh so với nhiệt độ trung bình năm từ 3-50 C Tuy khu vực Tây Bắc - Bắc Trung Bộ chênh lệch thấp hơn, vào khoảng 1-2 0C Có năm mùa đông nhiệt độ hạ thấp xuống mức rét đậm (do gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, đến sớm, kết thúc muộn), rét hại xuống 10 0C, chí có tượng tuyết rơi Nhưng có năm mùa đông thời tiết nóng bất thường (gió mùa Đông Bắc hoạt động yếu) Người ta ghi lại cực đại tuyệt đối nhiệt độ mùa đông Hà Nội Thanh Hóa lên tới 30 0C, thời tiết nóng nực mùa hạ Bảng: Nhiệt độ cực đại tuyệt đối mùa đông Hà Nội Thanh Hóa Địa phương Tháng 11 Tháng 12 Tháng Tháng Hà Nội 34,5 0C 31,4 C 33,1 C 35,1 0C Tp Hồ Chí 35,2 0C 31,4 C 33,0 C 35,8 0C Minh b Sự thất thường thể dao động ngày bắt đầu kết thúc mùa nóng, lạnh Sự dao động từ 12-29 ngày khu vực Đông bắc Đồng Bắc Bộ Tại Lạng Sơn, năm rét sớm (năm 1928) mùa lạnh đến sớm hơn trung bình 18 ngày, năm rét muộn (1963) mùa lạnh chậm đến 14 ngày, năm mùa lạnh kết thúc sớm (năm 1960) lệch 19 ngày, năm mùa lạnh kết thúc muộn (1929) lệch 12 ngày Tại 20 Hà Nội, năm rét sớm (năm 1948) mùa lạnh đến sớm hơn trung bình 18 ngày, năm rét muộn (1957) mùa lạnh chậm đến 17 ngày, năm mùa lạnh kết thúc sớm (năm 1946) lệch 29 ngày, năm mùa lạnh kết thúc muộn (1927) lệch 15 ngày Tại khu vực Tây Bắc Bắc Trung Bộ thời gian dao động mùa nóng lạnh mạnh mẽ hơn, lớn thời kì bắt đầu mùa 39-40 ngày thời kì kết thúc mùa tới 40-50 ngày Tiểu kết: Do vị trí địa lí nằm vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu nên chế độ nhiệt nước ta thể rõ đặc tính nhiệt đới Nhưng nhiên tác động tổng hợp nhiều nhân tố khác nên chế độ nhiệt nước ta có phân hóa rõ rệt biến động thất thường Điều ảnh hưởng lớn đến thiên nhiên hoạt động sản xuất - đời sống nhân dân ta III ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ NHIỆT ĐẾN TỰ NHIÊN SẢN XUẤT - ĐỜI SỐNG Ảnh hưởng yếu tố nhiệt đến tự nhiên Nhiệt yếu tố khí hậu yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến tự nhiên Sự thay đổi yếu tố nhiệt kéo theo thay đổi thành phần tự nhiên khác (theo qui luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa lí) a Khí hậu Nhiệt độ trung bình tháng năm cao, quanh năm 25 0C nguyên nhân làm cho cân ẩm Nam Bộ thấp hẳn so với miền Bắc (nhiệt độ thấp hơn) Bảng: Lượng mưa, lượng bốc cân ẩm Hà Nội Tp Hồ Chí Minh (đơn vị: mm) Địa phương Lượng mưa Lượng bốc Cân ẩm Hà Nội 1676 989 +687 Tp Hồ Chí Minh 1931 1686 +245 Quan sát bảng số liệu ta thấy Hà Nội (miền Bắc) có lượng mưa thấp Tp Hồ Chí Minh (Nam Bộ) cân ẩm Hà Nội cao Tp Hồ Chí Minh Sở dĩ nhiệt độ mùa đông Tp Hồ Chí Minh cao Hà Nội làm cho lượng bốc cao (cân ẩm tổng lượng mưa trừ lượng bốc hơi) Nhiệt độ cao vào mùa hạ làm xuất áp thấp Bắc Bộ b Địa hình Nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm lớn đẩy nhanh trình phong hóa diễn mạnh tạo nên lớp phủ vụn bở dày cho địa hình Nhiệt độ cao góp phần làm đẩy nhanh tốc độ hòa tan, phá hủy đá vôi tạo nên địa hình karst độc đáo với hang động, suối cạn, thung khô Nhiều nước giớiđộ ẩm cao, cấu tạo điạ chất có 21 nhiều đá vôi dạng địa hình karst không phong phú nước ta, nguyên nhân yếu tố nhiệt độ Yếu tố nhiệt ảnh hưởng gián tiếp đến địa hình thông qua sinh vật Sinh vật nhiệt đới hình thành nên dạng địa hình đặc biệt địa hình rạn san hô (san hô loài sinh vật sống vùng biển nhiệt đới nông), … c Sông ngòi: Do nhiệt độ cao quanh năm nên nước hệ thống sông ngòi Việt Nam tượng đóng băng vào thu đông Nguồn cung cấp nước cho sông chủ yếu nước mưa nước ngầm, dẫn đến chế độ nước sông theo sát nhịp điệu chế độ mưa Điều khác với nước miền khí hậu lạnh nước mưa nước ngầm nguồn cung cấp nước cho sông băng tuyết tan, sông có lũ vào cuối xuân đầu hạ (khi băng tuyết tan) d Thổ nhưỡng Vai trò yếu tố nhiệt quan trọng trình hình thành đất feralit nước ta Trong điều kiện nhiệt cao kết hợp với độ ẩm lớn trình phong hóa diễn mạnh mẽ, phong hóa hóa học chủ yếu, tạo nên lớp vỏ phong hóa dày từ vài mét đến vài chục mét Nhiệt độ cao làm tốc độ phân giải vật chất hữu cao nên lượng mùn tích lũy đất Điều hoàn toàn khác với vùng rừng ôn đới có lượng sinh khối nhỏ lớp mùn lại dày nước ta Lí nhiệt độ vùng ôn đới thấp làm hạn chế trình phân hủy, xác hữu tồn tích tụ khoảng thời gian dài nên tạo nên lớp mùn dày Nhiệt độ thay đổi theo độ cao dẫn đến đất nước ta thay đổi theo độ cao Ở độ cao 600m-700m (ở miền Bắc) 900m-1000m (ở miền Nam) nhiệt độ cao nên nhóm đất feralit Từ độ cao đến độ cao 1600m-1700m nhiệt độ giảm làm hạn chế trình phân giải chất hữu cơ, mùn tích lũy, hình thành đất feralit có mùn, đồng thời trình phong hóa yếu làm cho tầng đất mỏng Ở độ cao 1600m-1700m đến 2600m nhiệt độ thấp (trung bình 18 0C), trình feralit ngưng trệ, hình thành đất mùn Ở độ cao từ 2600m trở lên (chỉ có Hoàng Liên Sơn) nhiệt độ thấp 15 0C, mùa đông xuống 0C nên đất đất mùn thô e Sinh vật Khí hậu nhiệt đới với nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm lớn nên rừng rậm nhiệt đới ẩm rộng thường xanh hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm Việt Nam phần lớn biến biến dạng tác động người Rừng nhiệt đới với đặc trưng cấu trúc nhiều tầng tán (do nhiệt cao, số nắng nhiều), gỗ cao (lên đến vài chục m), thành phần loài đa dạng (vùng vĩ độ thấp, nhiệt độ cao thành phần loài phong phú số lượng cá thể loài không nhiều vùng vĩ độ cao, nhiệt độ thấp thành phần loài hạn chế số lượng cá thể loài lại nhiều) Nước ta với nhiệt cao nên giới sinh vật, thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu Thực vật rừng phổ biến loài thuộc họ nhiệt đới họ 22 Đậu, Vang, Dâu tằm, Dầu Động vật rừng loài chim, thú nhiệt đới, nhiều ếch nhái, côn trùng phong phú Chế độ nhiệt nước ta có phân hóa kéo theo sinh vật nước ta có phân hóa Miền Bắc nước ta với nhiệt độ trung bình năm 20 C, mùa đông lạnh 18 0C kéo dài 2-3 tháng, biên độ nhiệt trung bình lớn nên cảnh quan tiêu biểu đới rừng gió mùa nhiệt đới, với thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu thế, loài cận nhiệt, ôn đới Miền khí hậu phía nam nhiệt độ thiên khí hậu xích đạo, nóng quanh năm, nhiệt độ trung bình năm 25 0C, tháng 20 0C, biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ nên cảnh quan tiêu biểu đới rừng gió mùa cận xích đạo, chiếm ưu loài thực vật, động vật vùng xích đạo nhiệt đới từ phương Nam lên, phương Tây di cư sang Nhiệt độ nước ta có phân hóa theo độ cao nên sinh vật có thay đổi theo đai cao Bên cạnh hệ sinh thái nhiệt đới chiếm ưu độ cao 600m-700m miền Bắc 900m-1000m miền Nam từ độ cao đến độ cao 1600m-1700m khí hậu mát mẻ nên xuất rừng cận nhiệt đới rộng kim, rừng xuất loài chim, thú cận nhiệt đới phương Bắc, loài thú có lông dày gấu, sóc, cầy, cáo Ở độ cao 1600m-1700m nhiệt độ thấp nên rừng sinh trưởng kém, thực vật thấp nhỏ, đơn giản thành phần loài, rêu, địa y phổ biến thân, cành Ở núi có độ cao từ 2600m trở lên nhiệt độ thấp xuống 15 0C có loài thực vật ôn đới đỗ quyên, lãnh sam, thiết sam Như ta kết luận khí hậu nước ta thể rõ mâu thuẫn thống tính chất nhiệt đới vĩ độ tính chất phi địa đới gió mùa Đông Bắc địa hình đem lại Nhưng muà đông nước ta ngắn, mà nhiệt độ lại không xuống thấp lắm, địa hình nước ta phần lớn đồi núi thấp tính chất nhiệt đới chủ yếu chi phối đến đặc điểm thiên nhiên nước ta Ảnh hưởng yếu tố nhiệt đến sản xuất đời sống Yếu tố nhiệt ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động sản xuất đời sống, trực tiếp rõ rệt hoạt động sản xuất nông nghiệp a Đối với nông nghiệp Do ảnh hưởng yếu tố nhiệt mà nông nghiệp nước ta thể rõ tính nhiệt đới: nhiệt cao nên cấu trồng vật nuôi, sản phẩm có nguồn gốc nhiệt đới chiếm ưu (ví dụ lương thực: lúa gạo, sắn, ; công nghiệp: cà phê, cao su, mía, điều, hồ tiêu, ) Sản xuất nông nghiệp diễn quanh năm Áp dụng có hiệu biện pháp thâm canh, tăng vụ, xen canh, gối vụ Nền nông nghiệp nước ta đa dạng: mùa đông lạnh cho phép phát triển tập đoàn trồng vụ đông đặc sắc Đồng sông Hồng trồng vật cận nhiệt ôn đới vùng núi Sự phân hóa yếu tố nhiệt sở để có lịch thời vụ khác vùng, nhờ mà có chuyển dịch mùa vụ từ Nam Bắc, từ đồng lên trung du miền núi 23 Chế độ nhiệt thất thường không ổn định hoạt động gió mùa kết hợp với nhiệt ẩm cao nhiều thiên tai tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh, phát triển lan tràn diện rộng làm tăng thêm tính chất bấp bênh vốn có nông nghiệp Ví dụ: tượng rét đậm, rét hại năm làm … Đối với lâm nghiệp: nhiệt cao kết hợp với độ ẩm lớn sở để nhanh chóng phục hồi lớp phủ rừng đất trống mô hình nông lâm kết hợp Đối với ngư nghiệp: nhiệt độ cao ổn định quanh năm Nam Bộ tạo điều kiện thuận lợi cho khơi b Đối với ngành kinh tế khác Nhiệt độ yếu tố có ảnh hưởng định đến phân bố công nghiệp Khí hậu nhiệt đới tạo nên tập đoàn trồng vật nuôi đặc thù, sở để phát triển ngành công nghiệp chế biến lương thực- thực phẩm Nền nhiệt độ nước ta cao kết hợp với độ ẩm lớn làm cho máy móc dễ bị hư hỏng, oxi hóa chi phối đến việc lựa chọn kĩ thuật công nghệ sản xuất Nền nhiệt độ cao tác động không nhỏ đến hoạt động ngành công nghiệp khai khoáng, … Nếu nước xứ lạnh hoạt động vận tải vào mùa đông bị trở ngại băng tuyết , xe máy hoạt động cần có thiết bị sưởi phức tạp phải có loại xăng dầu cho điều kiện băng giá nước ta với khí hậu nhiệt đới nên vận tải đường diễn quanh năm Đối với vận tải đường biển vậy, điều kiện nhiệt độ cao, nước biển không đóng băng tàu bè lại quanh năm Nhưng nhiên nhiệt cao với độ ẩm lớn làm cho phương tiện vận tải bị rỉ, ăn mòn nhanh đòi hỏi phải có công nghệ nhiệt đới hóa máy móc, cần phải xây dựng kho tàng, bến bãi để bảo quản hàng hóa để tránh nắng… Nền nhiệt cao tạo điều kiện cho nước ta phát triển nông nghiệp nhiệt đới có sản phẩm có giá trị lúa gạo, cà phê, cao su, dừa, điều, hồ tiêu, mía … nhằm cung cấp nguồn hàng cho xuất Nhiệt độ miền Bắc thay đổi theo mùa kéo theo thay đổi trang phục, giấc sinh hoạt, B CÁC DẠNG CÂU HỎI BÀI TẬP Một số lưu ý khai thác kiến thức từ Atlat Câu hỏi yêu cầu sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trở thành phổ biến tất đề thi học sinh giỏi quốc gia Trước hết GV cần giới thiệu cho HS yếu tố nhiệt khí hậu Việt Nam Atlat phản ánh nhiệt độ trung bình nước ta với mốc thời gian: nhiệt độ trung bình năm, nhiệt độ trung bình tháng giêng (đặc trưng cho mùa đông), nhiệt độ trung bình tháng (đặc trưng cho mùa hạ) Thông thường câu hỏi gắn với Atlat có dạng : Dựa vào Atlat, ; Dựa vào Atlat kiến thức học, hãy….Vì vậy, học sinh cần xác định rõ phạm vi kiến thức 24 cần sử dụng để trả lời câu hỏi dựa vào Atlat hay khai thác Atlat kết hợp với kiến thức học bên Các yêu cầu làm việc với Atlat đa dạng Do giáo viên cần giúp học sinh xây dựng dàn có từ vốn tri thức địa lí sẵn có thân vào việc đọc trang Atlat Một số dạng câu hỏi yếu tố nhiệt khí hậu khai thác từ Atlat Đối với chuyên đề yếu tố nhiệt khí hậu Việt Nam, gặp số dạng câu hỏi sau: - Dạng 1: Trình bày đặc điểm chế độ nhiệt nước ta (các vùng, miền) - Dạng 2: Chứng minh phân hóa nhiệt độ nước ta (các vùng, miền) - Dạng 3: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nhiệt nước ta (các vùng, miền) - Dạng 4: So sánh đặc điểm chế độ nhiệt trạm khí hậu - Dạng 5: Phân tích mối quan hệ yếu tố nhiệt với thành phần tự nhiên khác 2.1 Dạng 1: Trình bày đặc điểm chế độ nhiệt nước ta (các vùng, miền) Mở bài: Giới thiệu ranh giới, phạm vi miền (nếu vùng, miền), khái quát đặc điểm chế độ nhiệt vùng đó: - Nền nhiệt cao - Sự phân hóa Riêng tính thất thường chế độ nhiệt nước ta, thể rõ Atlat Bài tập: Dựa vào Átlát địa Việt Nam kiến thức học, trình bày đặc điểm chế độ nhiệt nước ta? Mở bài: Giới thiệu khái quát đặc điểm chế độ nhiệt nước ta đặc điểm hình thành tác động tổng hợp nhiều nhân tố a Nền nhiệt độ trung bình năm nước ta cao: + Phần lớn lãnh thổ nước ta có nhiệt độ trung bình năm 20 C (trừ vùng núi cao) + Ở đa số trạm hầu hết tháng có nhiệt độ 20 C Hà Nội có tháng nhiệt độ >20 C, Từ Đà Nẵng trở vào đồng tháng nhiệt độ < 20 C b Chế độ nhiệt nước ta có phân hóa theo không gian thời gian * Theo thời gian + Tháng hầu hết diện tích lãnh thổ có nhiệt độ < 24 C + Tháng hầu hết diện tích lãnh thổ có nhiệt độ cao >24 C => Nhiệt độ tháng thấp nhiệt độ tháng 7, biểu rõ rệt miền Bắc Ví dụ trạm Lạng Sơn từ tháng 11 đến tháng nhiệt độ xuống 20 C tháng có nhiệt độ cao >20 C * Theo không gian - Phân hoá theo chiều bắc- nam 25 Nhiệt độ trung bình năm tăng dần Biên độ nhiệt giảm dần Nhiệt độ trung bình tháng tăng dần Số tháng nhiệt độ < 20 C giảm dần Biến trình nhiệt: Miền Bắc có cực đại, miền Nam có hai cực đại - Phân hoá theo độ cao: Càng lên cao nhiệt độ giảm (dẫn chứng cách so sánh nhiệt độ cặp trạm khí hậu Hà Nội- Sapa Nha Trang- Đà Lạt) - Phân hoá theo hướng sườn : Bắc Bộ: lấy dẫn chứng cặp Lạng Sơn (đón gió) với trạm Điện Biên (khuất gió) DHMT: Sườn khuất gió mùa tây nam nhiệt độ cao sườn đón gió Bài tập: Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam kiến thức học, trình bày đặc điểm chế độ nhiệt miền khí hậu phía Bắc? 2.2 Dạng 2: Chứng minh phân hóa nhiệt độ nước ta (các vùng, miền) Mở bài: Giới thiệu phạm vi ranh giới (nếu vùng, miền), khái quát đặc điểm chế độ nhiệt nước ta có phân hóa khía cạnh: - Nhiệt độ trung bình năm - Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất, thấp - Biên độ nhiệt trung bình năm - Số lần nhiệt độ đạt cực trị, Bài tập: Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam kiến thức học, chứng minh tính phân hóa theo chiều Bắc - Nam chế độ nhiệt nước ta? Mở bài: Khái quát chế độ nhiệt nước ta có phân hóa, biểu phân hóa phân hóa theo chiều Bắc Nam: - Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam (dựa vào đồ nhiệt độ trung bình năm trạm khí hậu) - Nhiệt độ trung bình tháng tăng dần từ Bắc vào Nam (Bản đồ nhiệt độ trung bình tháng trạm khí hậu) - Số lần nhiệt độ đạt cực trị miền (dựa vào trạm khí hậu) - Biên độ nhiệt năm: dựa vào đường biểu diễn nhiệt độ trạm Bài tập: Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam kiến thức học, chứng minh tính phân hóa theo độ cao chế độ nhiệt nước ta? Bài tập: Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam kiến thức học, chứng minh tính phân hóa theo Đông-Tây chế độ nhiệt nước ta? 2.3 Dạng 3: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nhiệt nước ta (các vùng, miền)? Mở bài: Giới thiệu ranh giới, phạm vi miền (nếu vùng, miền), khái quát đặc điểm chế độ nhiệt vùng vùng lãnh thổ nghiên cứu khẳng định đặc điểm chịu chi phối tổng hợp nhiều nhân tố: - Vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ - Địa hình: đai cao, hướng sườn 26 - Gió mùa - Nhân tố khác (nếu có) Bài tập: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nhiệt nước ta? Mở bài: Giới thiệu đặc điểm chế độ nhiệt nước ta thuộc tiêu vùng nhiệt đới có phân hóa đa dạng Đặc điểm tác động đồng thời nhân tố: vị trí, địa hình, gió mùa * Vị trí hình dạng lãnh thổ: + Vị trí: Nội chí tuyến Bắc bán cầu + Hình dạng lãnh thổ hẹp ngang, kéo dài -> phân hóa Bắc – Nam + mặt giáp biển: chế độ nhiệt điều hòa * Gió mùa: loại gió tính chất khác chi phối chế độ nhiệt phân hóa theo mùa * Địa hình: + Độ cao địa hình tạo nên phân hóa nhiệt độ theo đai cao: + Địa hình chủ yếu đồi núi thấp: nhiệt độ đạt tiêu khí hậu nhiệt đới + Các dãy núi lớn ranh giới khí hậu vùng miền làm chế độ nhiệt phân hóa: Hoàng Liên Sơn, dãy Hoành Sơn, Dãy Bạch Mã Bài tập: Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam kiến thức học, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nhiệt vùng khí hậu Bắc Trung Bộ? 2.4 Dạng 4: So sánh đặc điểm chế độ nhiệt trạm khí hậu Mở bài: giới thiệu vị trí địa lí hai trạm, khái quát đặc điểm chế độ nhiệt có nhiều khác về: - Nhiệt độ trung bình năm - Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất, thấp - Biên độ nhiệt trung bình năm - Số lần nhiệt độ đạt cực trị, Bài tập: Hãy phân tích khác biệt chế độ nhiệt trạm Hà Nội Tp Hồ Chí Minh? Mở bài: Giới thiệu vị trí địa lí trạm Hà Nội Tp Hồ chí Minh - Hà Nội có nhiệt độ thấp Tp Hồ Chí Minh (nhiệt độ trung bình năm o 23,5 C so với 27,1 oC) - Hà Nội có tháng (tháng 12, 1, 2) nhiệt độ xuống 20 o C, chí có tháng nhiệt độ xuống 18 o C - Hà Nội có tháng (tháng 6, , 8, 9) nhiệt độ cao Tp Hồ Chí Minh - Tp Hồ Chí Minh quanh năm nóng, tháng nhiệt độ xuống o 25,7 C - Biên độ nhiệt độ Hà Nội cao, tới 12,5 o C, biên độ nhiệt Tp hồ Chí Minh thấp, có 3,1 oC - Nhiệt độ cao Hà Nội tháng TP Hồ Chí Minh tháng Bài tập: Hãy phân tích khác biệt chế độ nhiệt trạm Nha Trang Đà Lạt? 2.5 Dạng 5: Phân tích tác động chế độ nhiệt đến thành phần tự nhiên khác 27 Đây dạng câu hỏi tương đối khó, sử dụng riêng trang đồ yếu tố nhiệt-mà cần phải kết hợp với khai thác kiến thức từ trang khác, yêu cầu học sinh phải sử dụng tổng hợp kiến thức kĩ địa lí, đồng thời phải sử dụng kĩ tư duy, nhiều trường hợp cần sử dụng óc sáng tạo Bài tập: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, phân tích tác động yếu tố nhiệt độ đến sinh vật nước ta? Lưu ý việc sử dụng trang đồ nhiệt độ động, thực vật phải sử dụng trang đồ đồ hình thể để quan sát địa hình (nhiệt độ thay đổi theo đặc điểm địa hình), đất (vì nhiệt độ tác động trực tiếp đến sinh vật tác động gián tiếp đến sinh vật thông qua yếu tố đất) 28 PHẦN KẾT LUẬN Trên nội dung viết chuyên đề Chuyên đề không tránh khỏi sai sót Mong đồng nghiệp góp ý bổ sung cho chuyên đề hoàn thiện Chân thành cảm ơn Hưng Yên, ngày 15 tháng 08 năm 2014 Nhóm Địa lí 29 ... NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN PHẦN ĐẠI CƯƠNG A KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ I Khái niệm cách đo nhiệt độ không khí Nhiệt độ nơi nhiệt độ không khí nơi lớp không khí. .. nhận xét giải thích: Bảng: Nhiệt độ trung bình theo vĩ độ (0C) Bắc bán cầu Vĩ độ Nam bán cầu Nhiệt Nhiệt Nhiệt Biên độ Nhiệt Nhiệt Nhiệt Biên độ độ độ độ nhiệt độ độ độ nhiệt trung tháng tháng trung... cho không khí tầng đối lưu nhiệt độ bề mặt Trái Đất sau hấp thụ xạ Mặt Trời, xạ lại vào không khí, làm cho không khí nóng lên, hình thành nhiệt độ không khí Nhiệt độ không khí phụ thuộc vào góc
- Xem thêm -

Xem thêm: bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề nhiệt độ không khí và các dạng bài tập liên quan trong thi học sinh giỏi , bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề nhiệt độ không khí và các dạng bài tập liên quan trong thi học sinh giỏi , bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề nhiệt độ không khí và các dạng bài tập liên quan trong thi học sinh giỏi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay